Biologická olympiáda

I v letošním školním roce na podzim se konalo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se ho přibližně 30 žáků ve dvou kategoriích – C pro žáky 8. a 9. tříd a D pro ročníky 6. a 7. Žáci, kteří se umístili na medailových pozicích, postoupili do okresního kola. Příprava není jednoduchá, je třeba napsat vstupní práci a taktéž se připravit po stránce teoretické i praktické, o což se snažíme od podzimu až do dubna, kdy se koná okresní kolo.

Zřejmě kvůli této obtížnosti se každým rokem zúčastňuje okresního kola méně a méně žáků, letošní účast byla nejmenší za celou historii konání. Znamená to ovšem na druhé straně i to, že jde opravdu o žáky, pro něž není přírodopis jen jedním ze školních předmětů, ale skutečnou zálibou. Umístit se v této konkurenci na místech v první polovině soutěžního pole zaslouží tedy velkou pochvalu. Ta patří těmto žákům naší školy: v kategorii C Janě Tesařové a Miroslavovi Novotnému, v kategorii D Antonii Michalové, Alžbětě Michalové a Adéle Kopečkové. Nejúspěšnější byla již tradičně Jana Tesařová, která se umístila na 5. místě.

            Ještě jednou všechny účastníky chválím a děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Miroslava Šabatová

Biologická olympiáda

Mapovník zeměpisný, lžičák pestrý, zákeřnice, dutohlávka…. Že vám tato jména nic neříkají? V tom případě by vám mohli poradit účastníci biologické olympiády. Každý rok se na naší škole koná její školní kolo. Obvykle se ho zúčastňuje zhruba 30 žáků druhého stupně. Z nich pak tři nejlepší v kategorii D (6. a 7. třída) a tři v kategorii C (8. a 9. třída) postupují do okresního kola. Nemají to úplně lehké, několik měsíců se připravují a píší vstupní práci. Letos to byli v kategorii C Marek Dočekal, Radka Nohavová a Andrea Příhodová, v kategorii D Jana Tesařová, Miroslav Novotný a Martin Sova. Ostudu si rozhodně neudělali ani v okresním kole. Nejlépe si vedla Jana Tesařová, která skončila na 3. místě. Díky tomu pro ni soutěž pokračovala dále, reprezentovala znojemský okres i v kole krajském, kde se umístila na krásném 13. místě. Janě gratulujeme a doufáme, že stejných, ne-li větších úspěchů dosáhne i v dalších letech.

Mgr. Miroslava Šabatová