Podzimní výstava 2021

A35282FC-43ED-45C3-8868-A21EADAE5C88Končí léto, dny se krátí, noci prodlužují, podzim je zkrátka tady. Jak už bývá v tento čas na naší škole tradicí, v úterý 26.10.2021 proběhla na budově 1.stupně podzimní výstava dětských prací. Od začátku školního roku se ve třídách stříhalo, lepilo, malovalo a kreslilo o sto šest tak, aby vše bylo dokonale nachystáno. Letos jsme se museli bohužel obejít bez dobrůtek od maminek a babiček dětí, přehlídka podzimních skřítků a vyřezávaných dýní, které děti doma tvořily, to však bezpochyby vynahradila.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na výrobě podzimních dekorací. Rovněž velké díky patří paní Halvové, která pro naše návštěvníky upekla vynikající perníčky.

Za 1. stupeň Mgr. Vladimíra Vančurová

Fotogalerie

Ekolog na jedničku

Jak jistě všichni víte, naše škola je zapojena do mnoha ekologických aktivit mezi něž patří i sběr vybitých baterií. Těm, kteří se během celého školního roku zapojují, moc děkujeme a oceňujemeIMG_20211014_173915 Vaši snahu pomáhat přírodě. Stejně jako v loňském školním roce i letos přinesl nejvíce baterií našemu školnímu Baterkožroutovi žák ze 4.B třídy, Vojta Vlček. Gratulujeme k vítězství a věříme, že i nadále budete vybité baterie nosit našemu Baterkožroutovi a nebudete je vyhazovat do odpadkového koše. Do kampaně  ve sběru vybitých baterií se v rámci projektu RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět zapojilo 178 škol.  Tedy okolo 38 500 žáků! Dohromady odevzdaly 8 498 kg použitých baterií, které budou předány k recyklaci. Pěkný výsledek, nemyslíte?

Mgr. Jana Pavlů

Putování žáků 3. ročníku po památkách města Miroslav

Naše další poznávací vycházka byla namířena po památkách a významných budovách našeho města. 

Nejprve jsme se zastavili v katolickém kostele sv. Petra a Pavla, kde nás přivítal a mile si s námi popovídal místní farář P. Pavel Merta. U kostela jsme si prohlédli sochu sv. Jana Nepomuckého, patrona při živelných pohromách a také pomník Obětem 1. světové války. Další zastávkou byl Desátkový vinný sklep a barokní sýpka. Hlavním cílem naší cesty však byl židovský hřbitov, kde se nás ujala paní PhDr. Lia Ryšavá. Jsme velice rádi, že nás ochotně provedla po celém hřbitově a seznámila nás krátce s jeho historií i současností. Není nad to, když si žáci mohou místa, o kterých se učí, prohlédnout na vlastní oči a leckde i nasát atmosféru dob minulých. Putování žáků 3. ročníku po památkách města Miroslav 1

Zajímavých míst a kulturních památek je v našem městě samozřejmě mnohem více, ale ty navštívíme zase někdy příště.

Mgr. Irena Náhlíková

Fotogalerie

Co je to Doodle art?

Doodle je v překladu čmárání. Tímto stylem kresby se proslavil Sam Cox, který „doodluje“ všude kam se podívá, na zdi, podlahu, oblečení aj. Žákyně šestého ročníku měly možnost „čmárat“ na vybrané téma během vyučování výtvarné výchovy. Cílem je odpočinout si, procvičit ruku a hlavně probudit svou kreativitu – a o tom výtvarka přece je. :-)

Dívky si mohly vybrat jedno z témat (les, louka, město, technika, doprava, jídlo, ZOO, moře, povolání – práce, emoce, pohádky), ke kterému kreslily jednoduché kresby. Poznáte podle obrázků, které téma si dívky vybraly?

IMG_6884 IMG_6891

Více fotografií zde.

Ing. Veronika Adámková

Prvňáčci dobyli zámecký poklad!

V pátek 15. října vedla naše cesta na miroslavský zámek, kde na nás čekal zážitkový program s názvem “Otevírání truhlice”. Děti se rozdělily do pěti skupin. Cílem každé skupiny bylo získat číselný kód k otevření tajemné truhlice. První část úkolů se odehrávala před zámkem a druhá část se plnila přímo v zámeckým prostorách. Nejdříve museli bojovníci u kašny prokázat svoji zručnost, trpělivost a spolupráci. Poté je neminula poznávačka stromů, jejich listů a plodů, nakonec si vyrobili z nasbíraných listů ježky. Číselný kód získali všichni, a tak se mohli přesunout k truhlici k vyvrcholení celého snažení. Skupiny vyzkoušely získané číselné kódy. Situace byla vskutku napínavá, číselné kódy byly ale správné a zámky konečně „povolily“. A tajemství truhlice? Poklad v podobě drobných hraček, školních pomůcek a sladkostí.CB350B16-0814-43F3-A3F5-0ABEFB7B9B2C

Za organizaci programu děkuje

Mgr. Vladimíra Vančurová

 Fotogalerie

Prototýpci opět v kurzu

Jednu z mnoha výzev od Prototýpků již vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše akční paní učitelka Adámková. Tentokrát pro děti z pátého ročníku vybrala „Dokreslovací výzvu“, kdy rozdala dětem, které už měly své výrobky hotové, papíry, na nichž už měla předpřipraveny roztodivné variabilní tvary, které měli žáci, dle své fantazie dokreslovat. Žáci tuto výzvu přijali s nadšením a ihned ve tvarech viděli roztodivná zvířátka a předměty (hlava hrocha, loďka, had, voliéra v ZOO, citrón, fotbalová aréna, míč…). Během 15 minut byli schopni vytvořit překvapivě velmi originální výtvory, z nichž měli všichni obrovskou radost. Touto kreativní a tvořivou aktivitou si mohli vyzkoušet, jak bohatou mají fantazii a představivost. No posuďte sami, je to úžasné!

IMG_6835IMG_6838 2IMG_6837 2

Mgr. Jana Pavlů

 

Třeťáčci na radnici

Místo, kde žijeme, to je jedno z témat učiva žáků 3. ročníku. Miroslav sice není domovem všech našich žáků, je však místem, kde navštěvují svoji školu a denně se zde pohybují. Je tedy důležité, aby se o Miroslavi co nejvíce dozvěděli. Proto jedna z našich poznávacích vycházek vedla přímo na městský úřad v Miroslavi. Zde nás přivítal starosta města pan Ing. Martin Plechatý, který nám povyprávěl o historii, chodu a správě našeho města. Děti si mohly prohlédnout nové studie (nová ŠD, nové hřiště a tělocvična ZŠ, …) a seznámit se s některými plány o budoucnosti města. Pan starosta nám ochotně odpověděl na veškeré dotazy a na závěr nás provedl celou budovou, aby měly děti představu o tom, kdo zde jakou činnost vykonává. Na rozloučenou jsme všichni dostali milé dárečky se znakem města Miroslav. Návštěva radnice tematicky doplnila znalosti žáků získané ve škole, kde se tatoIMG_20211012_091218 látka probírá v hodinách Člověk a jeho svět.

Děkujeme panu starostovi za poskytnuté informace a především za čas, který nám věnoval.

 Mgr. Irena Náhlíková

Fotogalerie

Beseda s Jakubem Vágnerem

Narodil se na Štědrý den a i jeho život je plný štědrých a dobrodružných zážitků. A o ty se přijel, rybář Jakub Vágner, podělit s dětmi z naší školy. Procestoval téměř celý svět, je rybářskýmIMG_20211005_113629 rekordmanem a mezinárodně uznávaným rybářem. Expedice po Amazonii a Kongu, o kterých velmi zajímavě a poutavě žákům vyprávěl, jej naučily schopnosti rychle se přizpůsobit dané situaci, pokoře a uvědomění si, že správný rybář by měl respektovat nejen ryby, ale i své kolegy. Posledních patnáct let se aktivně věnuje práci s mladou generací rybářů, pořádá pro ně rybářské tábory a je moc rád, že tato skupina rybářů má dobrý vztah i k ochraně životního prostředí. Více jak hodinovou přednášku o rybích gigantech, o problémech a úskalích, která musel na cestách překonávat, zakončila hromadu dotazů, především od našich malých rybářů a rybářek. Všichni měli možnost se na památku s Jakubem i vyfotit. Kdo by si snad chtěl s Jakubem i zarybařit, má možnost. Každým rokem probíhá touhle dobou mistrovství Evropy v chytání kaprů na Nových Mlýnech. Tak Petrův zdar!

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

 

Přípravy na podzimní výstavu

U čtvrťáků a páťáků se ve výtvarné výchově a pracovních činnostech tvoří o sto šest. Blíží se totiž podzimní výstava (26. 10. 2021, více info zde), kde žáci prezentují své výtvory s podzimními motivy.

Děti lepí, stříhají, brousí, skládají, kreslí a malují. Jde jim to opravdu skvěle, můžete se těšit na krásné výrobky a obrázky. Více fotek z procesu naleznete zde.

IMG_6718IMG_6722

Ing. Veronika Adámková

ŠD Září 2021

Začátek školního roku ve školní družině byl plný tvoření, kreslení a zábavy. Hodně nám přálo sluníčko, tak jsme trávili spoustu času venku. Jeden z takových dnů jsme si zpříjemnili výtvarnou akcí ,,Svět očima dětí“ kdy nás navštívil LVÍČEK z Generali české pojišťovny, se kterou pravidelně spolupracujeme. Kreslili jsme křídami před naší družinou a školou mnoho veselých obrázků a soutěžili si v házení míčků na cíl. Na závěr nás čekala sladká odměna.smart Poslední zářijový týden jsme věnovali hasičům a všemu co k jejich práci patří. Součástí celodenního projektu nazvaného ,,Hóóóřííí!“ byla návštěva místní hasičské zbrojnice, kde nás provedli místní dobrovolní hasiči, pan Jiří Kozina, Karel Malý a David Kalčík. Moc se nám to líbili, protože jsme měli možnost proniknout do světa hasičů. Dozvěděli jsme se spotu nových věcí o práci těchto hrdinů všedního dne. Všichni jsme si tyto akce užili, pobavili se a těšíme se na další společné aktivity ve školní družině.

Děti a vychovatelky ze školní družiny

 

Drumben – multifunkční didaktická pomůcka do školy

IMG_20210922_100250Co je to drumben? Na to vám odpoví již i naši žáčci z přípravné třídy a samozřejmě i ostatní žáci naší školy… Na konci září k nám totiž již po několikáté zavítal pan Zdeněk Roller se svým workshopem s drumbeny. Děti si vyzkoušely různé druhy bubnování, zahrály si rytmickou ozvěnu a dozvěděly se spoustu zajímavostí i o australském didgeridoo, na které jim pan Roller zahrál. Bubnování všechny nadchlo!

Drumben je originální český výrobek, multifunkční pomůcka ve tvaru válce (hudební nástroj a sedák v jednom) z recyklovaného materiálu, která je pevná k bubnování i sezení a na jehož vývoji se podílel i právě Z. Roller, který pochází ze Znojma. Díky Sdružení rodičů a jejich příspěvku jsme mohli do naší školy koupit 24 drumbenů různé velikosti a proškolením našich pedagogů si tuto pomůcku nejen na bubnování můžeme užívat po celý školní rok. Bubnování uvolňuje napětí, podporuje rozvoj hudebního cítění, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pomáhá v aktivitách posilujících týmovou práci, při nácviku komunikace, harmonizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry a v neposlední řadě rozvíjí kreativitu. Děkujeme Sdružení rodičů za tento dar!Drumben - multifunkční didaktická pomůcka do školy 2

Mgr. Jana Benešová

 

Když rodiče pomáhají

Rodiče, kteří aktivně podporují vzdělávání svých dětí jsou na naší škole vždy vítáni a velmi mě těší, že na miroslavské škole takoví rodiče jsou. Nebojí se nabídnout své zkušenosti, dovednosti nebo podporují různé aktivity školy nějakým hmotným či finančním darem. Tentokrát mohu napsat o štědrém daru paní Horákové (maminka žáků Kuncových), která nám do tříd 3.A a 4.B poslala balíky plné užitečných věcí (řezačky na papír, krabiciKdyž rodiče pomáhají 3 kancelářských papírů, pevné bílé kartičky na popis a výkonné USB flash disky.) Vážím si i aktivity pana V. Antla, který si udělal čas a v rámci výuky “Bezpečná cesta do školy” pro žáky třetích ročníků připravil krátkou přednášku s ukázkou o povinné výbavě silničního kola. Každá taková pomoc je pro nás učitele i žáky příjemným zpestřením výuky a také obohacením vzájemného vztahu mezi žákem, učitelem i rodičem. Všem aktivním rodičům moc děkujeme!

Mgr. Jana Benešová

Když rodiče pomáhají 2Když rodiče pomáhají 1