29. 9.
2021

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště

Během podzimní návštěvy dopravního hřiště provázelo čtvrťáky mezi dopravními značkami velmi krásné a slunečné počasí. Nejdříve si společně s instruktorem zopakovali pravidla bezpečnosti nejen na cestě do školy, ale i v blízkém okolí. Prověřili si znalost dopravních značek a orientaci na křižovatkách...
Zobrazit celou aktualitu
29. 9.
2021

LOUKA PLNÁ DĚTÍ

Ve čtvrtek 9. září se uskutečnila sportovní akce Louka plná dětí – na Městské plovárně ve Znojmě, které se zúčastnilo více než 500 dětí  ze Znojma a dalších škol znojemského okresu. Za naši školu si několik sportů vyzkoušeli žáci druhých a třetích tříd.  Po ukázce gymnastů a gymnastek se mladí začín...
Zobrazit celou aktualitu
28. 9.
2021

Návštěva knihovny – 4. A

Ve středu 15. 9. 2021 v rámci hodiny čtení měli žáci 4. A besedu s paní knihovnicí v místní knihovně. Vybírali si knížky dle svých oblíbených žánrů a spisovatelů a povídali si o nich. Řešili různé zajímavé hádanky a křížovky. Každý za odměnu dostal záložku do knihy. Mgr. Zdeňka Novotná   ...
Zobrazit celou aktualitu
24. 9.
2021

Za historií ven ze školy

Historii  tvoří příběhy. Příběhy zajímavých osobností, které nás provází a ukazují nám cesty. S jednou z nich jsme se setkali minulý týden v kostele Českobratrské církve evangelické. Byl jím Přemysl Pitter. A co si o něm po návštěvě výstavy myslí sedmáci a deváťáci? Zachraňoval děti. Všechny děti. S...
Zobrazit celou aktualitu
22. 9.
2021

Desatero pro primární prevenci

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021. Smyslem projektu je předcházení rizikovému ch...
Zobrazit celou aktualitu
22. 9.
2021

4.A tvoří krásná letadla a strašáky

Spojením pracovních činností a výtvarné výchovy vzniklo velké množství dřevěných letadel, ze kterých měly děti opravdu radost. Na strašácích se ještě pracuje a budou k vidění na podzimní výstavě. Děti si vyzkoušely brousit i vrtat ve školní dílně a v rámci výtvarné výchovy si barvami a fixami let...
Zobrazit celou aktualitu
21. 9.
2021

Prototýpci bodují

Učíme-li žáky vidět příležitosti, vyhledávat potřeby, vnímat problémy a přemýšlet kreativně nad kroky, které by chtěli realizovat, je důležité nezapomínat na souvislosti - pozitivní a negativní dopady, které jejich řešení mohou mít na okolí. Etické a udržitelné myšlení tvoří celou dílčí oblast skupi...
Zobrazit celou aktualitu
20. 9.
2021

Emušáci z Předškolákova

Předškolákov je název místnosti, která se stala přechodným domovem malých předškoláků z nově vytvořené přípravné třídy, tzv. přípravky. Při slavnostním uvítání dostali předškoláci plno krásných dárečků a pamětních předmětů. Mimo to obdrželi i finanční sponzorský dar od paní Janíčkové z Generali Čes...
Zobrazit celou aktualitu
20. 9.
2021

PŘÍPRAVKA

V letošním školním roce byl v naší škole zřízen historicky první přípravný ročník pro děti, které mají z určitých důvodů doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravného ročníku je systematická předškolní příprava na úspěšný start a bezproblémové začlenění do 1. ročníku ZŠ. Zvýšená pozornost je z...
Zobrazit celou aktualitu
17. 9.
2021

Podzimní kampaň Recyklohraní

V letošním školním roce opět probíhá podzimní kampaň Recyklohraní, která je zaměřena na sběr již neopravitelného drobného elektrozařízení (mobily, vysoušeče, žehličky, kuchyňské roboty atd., určitě ne lednice, televize, mrazničky, sporáky), vysloužilých baterií, cartridgií a náplní do tiskáren. Poku...
Zobrazit celou aktualitu
9. 9.
2021

Šesťáci si vyzkoušeli Land Art

Ve výtvarné výchově jsme využili krásného počasí a vyrazili do přírody. Tam jsme nasbírali různé přírodní materiály, které posloužily k uměleckým dílům. Land Art je totiž úzce spojen s prostředím přírody, galerií může být louka nebo lesík za domem, prostě všude tam, kde umělci vytváří svá díla. ...
Zobrazit celou aktualitu
8. 9.
2021

Adaptační dny 6. ročníku 2021

Ani letošní školní rok nemohl pro šesté ročníky začít jinak, než tradičními adaptačními dny. Zázemí pro konání adaptačních dní nám poskytlo, jako již každoročně, Středisko volného času Miroslav, za což jim velmi děkujeme. Prima prostředí je základ a to jsme právě ve Středisku volného času Mirosl...
Zobrazit celou aktualitu
7. 9.
2021

Logická olympiáda 2021

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás pozvali  k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schop...
Zobrazit celou aktualitu
6. 9.
2021

Projekt „Život v lese“ – Šablony II

Již první školní dny vylákaly naše "malé" ekology a ochránce přírody ze třídy 4.B na velmi zajímavou a poutavou vycházku po lese v okolí miroslavského koupaliště. Celým dopolednem je provázel a o životě v lese zasvěceně vyprávěl odborný lesní hospodář a jednatel Městských lesů z Dačic, Ing. Kamil Ku...
Zobrazit celou aktualitu
2. 9.
2021

„PROTOTÝPCI“ porostou i v Miroslavi

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí odvahu. Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které ...
Zobrazit celou aktualitu