Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav

193733552_2847533898845768_3896025130922718865_nV úterý 25.5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v pondělí 24. 5. 2021.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace  „Nebuď oběť“, zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se nám projektový den opravdu vydařil.

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovištˇ a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni.

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho.

Za všechny zúčastněné

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 3. a 4. 6. 2021

newspapers-2586624_1920Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne 

 • ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 7 do 8 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin a
 • v pátek 4. 6. 2021 od 7 do  8 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Provoz školy od 24.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. 5. 2021 dochází k obnovení běžného provozu školy.

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v Bakalářích.
 • Testování žáků bude probíhat každé pondělí antigenními testy.
 • Výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

Děti docházející do ŠD přebírá po ukončení výuky paní vychovatelka, s ostatními odchází paní třídní učitelka.

3.P – 13.15

6. – 9. ročník – dle rozvrhu s vyučujícím poslední hodiny.

 

Duben ŠD

smartTento rok jsme si několikrát vyzkoušeli, jaké to je, opakovaně se vracet nejen do školy, ale i do družinky a několikrát jsme se cítili jako první školní den. Kam patřím?? Jak to má být?? Jsem tu správně?? Ještěže na nás čekala spousta zajímavých aktivit. Hned v prvním dubnovém týdnu byl Mezinárodní den kosmonautiky. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Už víme, který člověk byl první ve vesmíru, kdo se poprvé prošel po měsíci nebo to, že slunce je hvězda. V dalším týdnu jsme si připomněli, jak je důležité starat se o naši planetu. Zopakovali jsme si jak správně třídit odpad. Jak pomáhat zvířátkům a to nejen v zimě, kdo je čí mládě a mnoho dalšího. Poslední dubnový týden jsme věnovali Čarodějnicím. Povídali jsme si o tradici Pálení čarodějnic. Také jsme si je vyrobili, vytvořili a nakreslili. Někteří z nás získali letecké průkazy na košťata. Jiní prošli Čarodějnickou stezku, na které plnili různé úkoly, a na konci je čekala sladká odměna a za správné vyluštění tajenky jsme získali hru Čarodějný dobble. Co nejvíce času jsme každé odpoledne trávili s dětmi venku. Chodili jsme na procházky, na hřiště a na družinovou zahradu, kde jsme hráli různé hry. Duben je za námi a těšíme se na květen.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. 5. 2021 A OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY – DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

Testování

 • žáci 1. stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně budou testování  vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy neinvazivními antigenními testy pro samoodběr

 • můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 72 hodin

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny

Výuka – 1. stupeň – POZOR ZMĚNA 

 • dle platného rozvrhu v Bakalářích

 • ráno žáci již nečekajÍ před budovou školy na paní učitelku, ale vcházejí volně do šatny a do svých tříd

Výuka – 2. stupeň 

 • žáci 8. a 9. ročníku - dle upraveného rozvrhu – viz Bakaláři

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd

 • třída 8.B v učebně 7.B,  8.C bude v učebně D a třída 9.A bude v učebně 7.A a 9.B v učebně 6.C v přízemí

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

8.A,B,C – 13.25

3.P – 13.30

9.A, B – 13.35

Ranní  družina – POZOR ZMĚNA

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin dle běžného režimu, a to:

 • žáci 1. – 3. ročníku a speciálních tříd jdou do budovy ŠD

 • žáci 4. – 9. ročníku jdou na budově 2. stupně do učebny 7.B v přízemí

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do ranní družiny

Odpolední družina – POZOR ZMĚNA 

 • mohou chodit všichni přihlášení žáci

 • protože se obnovuje činnost SVČ a ZUŠ, vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme

1.A, B, C – p. vychovatelka Vostalová a Svobodová v ŠD1 a ŠD2 – budova ŠD

2.A,B – p. vychovatelka Koubková v ŠD 3 – budova ŠD

3 A,B – p. vychovatelka Leitnerová v ŠD 4 – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

4.A,B – p. asistentka Málková – učebna AjBo – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

„Nebuď plýtvák“

Malí ekologové ze třídy 3.B by se rádi pochlubili svým úspěchem  v soutěži „Nebuď plýtvák“,IMG_20210513_103843 která byla zaměřena na šetření nejen vodou. Tomuto tématu se společně věnují i v hodinách prvouky a mohli tedy své zkušenosti a vědomosti využít při práci nad skupinovým jamboardem. Ve tvoření visionboardů a jamboardů všech typů jsou již „specialisté“, proto zaujali porotu natolik, že se umístili mezi nejlepšími. V ekologickém kroužku, který snad už bude od příštího školního roku opět pokračovat, určitě využijí i krásnou knihu „Voda voděnka“, která, jako jedna z hlavních cen, obohatila naši školní knihovničku a seznamuje žáky s mořem informací, jak nebýt plýtvákem, ale také s tím, že voda není nuda a skrývá v sobě spoustu tajemství a zajímavostí. Třeťáčkům tedy moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalších ekologických aktivitách.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Přestup žáků do ZŠ Miroslav, školní rok 2021_22

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat přestup žáků do naší školy, elektronicky. Systém pro podání žádosti o přestup je zpřístupněn od 19. dubna do 31. května 2021.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem

ZapisyOnline 930x180

Přihlášku vyplníte a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

Vyplněné dokumenty si uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

3. krok

Oba dokumenty doručte škole, nejpozději do 31. května 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Po zpracování dokumentů, budete informováni o dalším postupu.

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

 • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
 • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 11. 5. 2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 5. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 5. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

 1. TÝDEN OD 10.5. DO 14.5. 2021 – žáci 6. a 7. ročníku

 1. TÝDEN OD 17.5. DO 21.5. 2021 – žáci 8. a 9. ročníku

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watchv=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují  a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd,

 • třída 6.A bude v učebně 8.A v přízemí,

 • platný rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích během víkendu, 

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

6.A – 13.05 hod.

6.B – 13.15 hod.

6.C – 13.25 hod.

7.A – 13.35 hod.

7.B – 13.40 hod.

Výuka – 2. týden 

 • bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 2. st., kde nad nimi vykonává dohled p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Čarodějnická stezka

Probudili jsme se do pochmurného rána. To však neměnilo nic na tom, že jsme se všichni těšili na celodenní výlet. Středisko volného času Miroslav vytvořilo báječnou Čarodějnickou stezku, která nás tento den čekala. Děti byly nedočkavé od té doby, co jsme jim krásnou novinu s paní učitelkami sdělily. Byla to pro všechny konečně změna mezi školní výukou a online vyučováním.IMG-20210504-WA0013

Před školou na nás čekaly usměvavé tváře dětí, kterým zářily oči radostí. Vydali jsme se směr SVČ, kde nás přivítaly dvě čarodějnice – Eufrozína s kamarádkou. Malinko nás postrašily, ale protože už jsme prvňáci, tak jsme se báli jen trochu. Čarodějnice nám rozdaly tajemný lístek, který jsme po cestě museli rozluštit. Přečetli jsme si záhadu o čarodějnici Eufrozíně a pavouku Utrhnožkovi a vydali jsme se plnit zadané úkoly, které byly na vyznačené trase. Úkolem bylo zjistit tajemná slovíčka, která se ukrývala v tajence. Některé úkoly byly těžké a některé nás i naopak rozesmály. A jak to tak bývá, první svačinku jsme snědli hned za městem. Trasa pokračovala do polí, kde se nám otevřel nádherný výhled na celé širé okolí. Počasí se umoudřilo, sluníčko svítilo a nebe bylo bez mráčků. Děti běžely od stanoviště ke stanovišti a s velkým nadšením plnily nelehké úkoly. Musely rozplétat zaklínadla, hledat cestu, rozlišovat rostlinky, skákat, zkusily si říct svoje jméno s vypláznutým jazykem a spoustu dalšího. Vše se jim podařilo úspěšně splnit.

Než jsme všichni došli do cíle, dali jsme si velkou svačinku na rozkvetlé louce plné pampelišek. V cíli na nás opět čekaly Čarodějnice, a protože jsme rozluštili záhadu, kam se čarodějniceIMG-20210504-WA0009 Eufrozína chystá, měly pro nás připravenou malinkatou odměnu, která všem udělala radost. Záhadná slovíčka totiž zněla ,,Filipojakubská noc” – noc je od pradávna spojována s tajemnou silou a slétají se na ni čarodějnice ze všech koutů světa.

Celý výlet jsme si neskutečně užili. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, protože tohle malé dobrodružství jsme si už všichni opravdu zasloužili.

Za žáky a učitelky 1. tříd a speciálních tříd

Mgr. Bc. Ivana Klímová

Fotogalerie