IMG_20210422_113105

Pochvala pro aktivní pomocníky

Rádi bychom, alespoň touto cestou, poděkovali všem, kteří se v měsíci březnu a dubnu zapojili do úklidu svého nejbližšího okolí v našem krásném městě. Nepořádku, který se objevil po dlouhých zimních měsících, bylo všude dost. Uklízelo se v celé republice v rámci akce „Ukliďme svět“, která se zaměřuje na likvidaci odpadů a nelegálních skládek v přírodě i ve městech.IMG_20210422_100915 Kampaň v Česku koordinuje od roku 1993 Český svaz ochránců přírody (ČSOP), je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška pokračuje opět samostatně a dobrovolníci si mohou vybrat libovolný den, kdy se do úklidu pustí a kterou část dané lokality si vyberou. Asi už nás ani nepřekvapí, co všechno v přírodě najdeme. Nicméně my to chápeme hlavně jako osvětovou akci, které se účastní i děti. A tím pádem si osvojí ohleduplnější přístup k životnímu prostředí. Dříve jsme to dělali v jeden den a na závěr jsme se společně setkali při opékání špekáčků. Ale to bohužel teď, v době různých vládních nařízení, nejde, proto si každý mohl vybrat svůj termín a vyrazit, kdy se mu to zrovna hodilo. Někteří žáci naší školy se do akce zapojili také v rámci „Dne Země“, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně souvisel s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí, s nimiž se určitě shodneme na tom, že pořádek dělá zase pořádek. Pokud lidé uvidí, že se nikde neválí odpadky, také je tolik nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. A v tom je největší přínos akce. Proto velká pochvala pro ty, kteří se i letos do úklidu pustili s námi. Děkujeme!

Mgr. Jana Pavlů

Fotogalerie

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

2. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 2. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B – vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

2.A – 11.45 hod.

2.B – 11.55 hod.

3.A- 12.05 hod.

3.B – 12.15 hod.

3.P – 12.20 hod.

5.A – 12.35 hod.

5.B – 12.45 hod.

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd, kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden

2.A – třída ŠD3 -  p. vych.  Koubková  – budova ŠD

2.B – třída ŠD2 – p. vych. Svobodová – budova ŠD

3.A – třída ŠD1 -  p. vych. Vostalová – budova ŠD

3.B – třída 3.B -  p. asistentka – budova 1. st.

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konají třídní schůzky, tentokrát prostřednictvím aplikace Google Meet.

Třídní učitelé vás pozvou prostřednictvím Gmailu vašich dětí.

Schůzky se konají v obvyklých časech.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci s některým vyučujícím vašeho dítěte, oslovte ho prostřednictvím Bakalářů, kdy si s ním domluvíte online schůzku na konkrétní čas.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

chalkboard-1264200_1920

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

 1. TÝDEN OD 12.4. DO 16.4. 2021 – žáci 1. a 4. ročníku, 1., 2. a 3. P

 1. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

 • také můžete shlédnout instruktážní videohttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží lékařské potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A– 7.45 hod.

1.B – 7.50 hod.

1.C – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

4.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

1.A – 11.45 hod.

1.B – 12.00 hod.

1.C- 12.15 hod.

3.P – 12.20

4.A – 12.35

4.B – 12.50

Výuka – 2. týden 

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně: bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 1. st., kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 1. týden

1.A – třída ŠD1 -  p. vych.  Vostalová – budova ŠD

1.B – třída ŠD3 – p. vych. Koubková – budova ŠD

1.C – třída ŠD2 -  p. vych.  Svobodová – budova ŠD

4.A – třída 4.A -  p. asistentka – budova 2. st.

4.B – třída ŠD4 – p. vych.  Leitnerová – budova 2. st.

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden - bude upřesněno

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

Velikonoce ve 3.A

167803806_2128887800575681_5375767778800516225_nRok se s rokem sešel a Velikonoce nám opět klepou na dveře. Pro někoho jsou to svátky jara, pro jiného nejvýznamnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Křesťané uctívají památku utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  V průběhu Pašijového týdne jsme si ve 3.A povídali, jaká je historie Velikonoc, jak slavili Velikonoce naši předkové, které zvyky dodržovali a které tradice se dochovaly dodnes. 168361153_2963948857227622_1159185306598317273_n

Stejně jako během ostatních významných tradičních svátků, které si připomínáme v průběhu roku, tak se i o Velikonocích připravovaly speciální pokrmy a pochutiny, které souvisely s tímto obdobím. A proto jsme ve třídě neváhali a vyhlásili první ročník kulinářské soutěže s názvem “Miroslavský MasterChef Junior”. Děti zavítaly do kuchyní svých maminek, oprášily osvědčené recepty a připravily něco dobrého k snědku.

168120362_455334702454822_7273297665663979834_nVajíčka symbolizují zárodek života, zdraví, štěstí, ale i vzkříšení celé přírody. Jsou nejdůležitějším symbolem velikonočního období. V naší soutěži proto nesměla chybět tradiční vajíčková pomazánka podle Matouška nebo plněná vejce podle Románka.

Bez velikonočního beránka si svátky jara neumí představit Baruška ani Amálka. Beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován.

165567084_482768636099278_4566978110438900574_nS přípravou mazance, bochánku pečeného ze sladkého kynutého těsta, pomáhala i Nicolka. Všechny potřebné ingredience nám Nicolka představuje ve svém videu. Pečení mazance dříve probíhalo tradičně na Bílou sobotu. Nesměl chybět v žádné domácnosti. Pečlivě se rozdělil mezi všechny členy rodiny i čeládku, drobečky se házely do ohně či studny.

168381903_4086523891378922_3143178115480245433_nŘíká se, že ten, kdo sní o Zeleném čtvrtku na lačný žaludek jidáška pokapaného medem, bude uchráněn před včelím štípnutím, hadím uštknutím a celý rok nezastůně. Svůj název získal podle proradného Jidáše, který zradil Ježíše. Příští rok budou určitě zdraví jako rybička Terezka a Eliášek. Eliášek natočil i video, jak si připravit Eldovi tradiční jidášky. Některé děti se mírně odklonily od zaběhlého pojetí Velikonoc, zakomponovaly ale tradiční symbol Velikonoc – vejce – do svých pokrmů. Je libo mrkvový dort od Kryštůfka nebo velikonočně zdobená bábovka podle Kristýnky?  V galerii se můžete na všechny 166722296_1639319886431305_7387270588994652070_nkuchtíky a jejich produkty podívat.

Tak co, necháte se inspirovat našimi malými kuchaři a připravíte si tak netradiční velikonoční pokrm nebo spíše vsadíte na klasiku? Máte snad tip, kdo se stane letošním vítězem/vítězkou soutěže “Miroslavský MasterChef Junior”? Konkurence je veliká!!

Za celou 3.A přeji příjemně strávené velikonoční svátky.

tř.učitelka Mgr. Vladimíra Vančurová

Fotogalerie

Školní kolo soutěže Matematický klokan 2021

klokanMezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní 6 milionů soutěžících ze 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Klokan bez hranic.

Na naší škole se letos zúčastnilo 114 žáků 2. – 9. ročníku, úlohy řešili online.

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 42 řešitelé

1. Bezděk Matouš – 71b. -  3. A

2. Formannová Tereza -  69b. -  3. A

3. Jelínek Eliáš – 69b. -  3. A

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 29 řešitelé

1. Jelínek Matěj – 106b. -  5. A

2. Hemžal Martin – 94b. -  5. A

3. Benešová Lenka – 92b. – 5. A

KATEGORIE: Benjamín (6. – 7. ročník) 25 řešitelů

1. Dvořák Daniel – 79b. -  6. A

2. Kubík Ondřej – 78b. – 7. B

3. Kadlecová Sára – 76b. – 7. A

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 18 řešitelů

1. Demková Sára – 67b. – 9. A

2. Molnár David -  60b. -  8. B

3. Kinzlová Valentýna – 59b. -  8. B

Za vyučující matematiky Mgr. Jana Kadlecová