Výběrové řízení na pracovní pozici učitel/ka fyziky a matematiky

 

teaching-4727933_1920Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Učitel/ka fyziky a matematiky na 2. stupni základní školy

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Předpoklady pro výkon učitele/učitelky základní školy dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Ochota dále se vzdělávat, spolupracovat v týmu, být aktivní, kreativní
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající nejvyšší dosažené vzdělání
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis
 • Žádost o zaměstnání

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,00
 • Nástup od 25. 8. 2021

V Miroslavi dne 31. března 2021

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

 

Výběrové řízení na pracovní pozici školník

Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Školník na základní škole

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem technického směru

Pracovní náplň

 • Zajišťování provozu objektu školy včetně zajišťování a organizace údržby, běžných oprav a úklidových prací
 • Otevírání a zavírání objektu v souladu se školním řádem
 • Obsluha hlavních energetických rozvodů
 • Dozor nad správným používáním společných zařízení objektu
 • Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov včetně navrhování opatření
 • Zajišťování revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti
 • Částečná péče o zeleň v areálu školy včetně sekání trávy, údržba chodníků a komunikací v areálu školy
 • Řízení práce uklízeček

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Manuální zručnost
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem
 • Řidičský průkaz skupiny B

Typ pracovní smlouvy

 • Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce, možnost dalšího prodloužení na dobu neurčitou

Platové ohodnocení 

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (příloha č. 1) a podle délky započitatelné praxe

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy
 • Lhůta pro podání nabídek končí 15.4.2021 ve 14.00 hodin

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů (vysvědčení, výuční list)
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,0
 • Stálá pracovní doba, jednosměnný provoz
 • Nástup od 1. 7. 2021

Harmonogram výběru uchazeče 

 1. kolo 16.4.2021 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)
 2. kolo od 19.4.2021, o postupu do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni 19.4.2021 telefonicky, formou pozvánky k osobnímu pohovoru

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

V Miroslavi dne 12. března 2021 Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Děkujeme, že nám pomáháte

Naše škola, ZŠ Miroslav, v měsíci březnu obdržela od společnosti ECOBAT s.r.o.,B2 provozovatele kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů, OSVĚDČENÍ o přínosu pro životní prostředí za rok 2020. K recyklaci jsme odevzdali, především díky Vám, rodičům, prarodičům a dětem z naší školy, celkem 104kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 68kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Chtěli bychom Vám všem, alespoň touto cestou poděkovat nejen za to, že se zapojujete do našich sběrových akcí, ale především za to, že děti vedete, stejně jako i my ve škole, ke třídění odpadu a tím i k ochraně životního prostředí.

Doufáme, že se tato skvělá spolupráce bude i nadále prohlubovat a rozvíjet. O tom svědčí i velké množství drobného domácího elektrozařízení, kterým jste nám přispěli do březnové sběrové kampaně.

Mgr. Jana Pavlů

Matematika hrou aneb „Abaku“

Zábavná hra pro všechny, kteří raději než ve verbálních dovednostechAbaku soutěží v matematické zdatnosti, to je Abaku. Hra s čísly, která můžete hledat kdekoliv, například na značkách aut, v telefonních číslech apod. Jde o to najít tzv. Abaku číslo, což je řada čísel, která dá nějaký příklad. Například řada čísel 15621 je Abaku číslo, protože v ní mohu najít příklady: 1+5=6, 15 + 6=21. Metoda pomáhá budovat a upevňovat počtářské schopnosti dětí herní formou a ideální je s ní začít hned v první třídě.

V rámci projektu MAP II získala před Vánocemi základní škola Miroslav od města Moravský Krumlov darem sadu pomůcek pro 15 žáků, která obsahuje Abakostky, Abakarty, magnetická čísla a deskové hry s Abakameny. S touto metodou v naší škole začali pracovat letošní druháčci a páťáci, ovšem postupně se dostává do povědomí i jiných tříd a ročníků. Bohužel si pomůcek k této hře užili druháčci zatím jen krátce v lednu a únoru, než byly opět školy zcela uzavřeny. Ovšem hra Abaku má i svou online podobu a dokonce i svou ligu, a tak děti trénují hru i doma v aplikaci abakulab. Hry s pomůckami posilují v dětech logické myšlení a usnadňují pochopení matematických souvislostí. Abaku hra se dáAbaku pomůcky použít ve výuce, ale také ve volném čase v podobě deskové hry pro všechny členy rodiny. Více o pravidlech hry na www.abaku.org.

             Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů – POSUNUTÍ TERMÍNU

 papírVážení rodiče, milí žáci,

na podzim jsme stanovili dubnový termín sběru papíru. Víme, že pro školu starý papír schováváte a moc si toho vážíme.

Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli pro posunutí termínu na příznivější dobu, spíše ke konci školního roku.

Buďte tedy prosím trpěliví a papír ještě chvíli střádejte.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Děkujeme za pochopení

Za kolektiv zaměstnanců naší školy

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Únor v ŠD

smart

Únorové dny v ŠD byly plné zábavy a her. Kromě výroby masek na karneval, který jsme si mimo jiné perfektně užili, jsme také soutěžili a tančili.  Následoval týdenní projekt o domácích zvířatech, kde se každý z nás dozvěděl něco nového. Poslední týden před prázdninami v každém oddělení proběhlo hádankové odpoledne. Věděli byste správnou odpověď? ,,Někdy prý ho záda bolí, ale nechce chodit s holí. Jakmile však čutá s vnukem, to se cítí malým klukem. / Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici … / Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to?‘‘ (dědeček, budík, měsíc).

Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 18.3.2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

 • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
 • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 16.3.2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.

Naši malí zahradníci

Jaro už pomalu klepe na vrátka a malí zahradníci ze třídy 3.B už mají připraveny svéreceived_723944211817461 vlastnoručně vypěstované sazeničky ze semínek, která, jen co se více oteplí a proschne, zatím ještě hodně vlhká půda, už mohou začít vysazovat na svých zahrádkách. Záznamy a dokumenty o pěstování, nutné u každého projektu, pilně posílali elektronicky k nahlédnutí a ke kontrole už v měsíci únoru a během jarních prázdnin. Využili tak dostatek volného času ke každodennímu pozorování a především i k opečovávání svých prvních výpěstků. Výsledky jejich snahy si můžete opět prohlédnout ve fotogalerii. Možná i Vás budou inspirovat a i v těchto, prozatím ještě chladných dnech, si vykouzlíte kousek jara i ve svých domácnostech. A žáci, kteří si vyzkoušeli vypěstovat ze semínek řeřichu, dokonce tuto zdravou, vitamíny nabitou bylinku i ochutnali. A prý to byla dobrota. Zkuste to také, zrovna v této době bychom měli mít vitamínů ve svém jídelníčku co nejvíce.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Přípravná třída na ZŠ Miroslav ve školním roce 2021/2022

schultute-1499057_1920Ve školním roce 2021/2022 bude v Základní škole Miroslav, Třináctky 135/19 zřízena přípravná třída.

 • Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním  roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat minimálně 10 dětí, maximální počet dětí v přípravné třídě je 15 žáků.
 • O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti přijímáme na základě předložení příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné třídě, rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.
 • Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Cílem je snadnější adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.
 • Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet stejně starých dětí, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo co nejlépe připraveno pro vstup do první třídy.
 • Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v  oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40.
 • Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Ty se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, návyky sebeobsluhy a hygieny. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Hlavním cílem přípravné třídy tedy je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost.
 • Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně, v případě, že se dítě ve školní jídelně stravuje a to za stejných podmínek jako žáci základní školy. Dále hradí poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy. Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků.
 • Zápis do přípravného ročníku se bude konat elektronicky, veškeré informace najdete na webu školy www.zsmiroslav.cz.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu,

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

 • na žádost zákonného zástupce dítěte
 •  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě – jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 •  Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Mgr. Jana Kadlecová