INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 4.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1.A,B,C, 2.A,B, 1.P, 2.P a 3.P ve výuce, 

 • jsou umožněny individuální konzultace ve škole, vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka,

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • ve třídách zřízených dle §16/9 ŠZ žáci ani pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky,

 • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A,B,C– 7.45 hod.

2.A,B – 7.50 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 7.55 hod. 

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

1.A,B,C – 11.40 hod.

2.A,B – 12.00 hod.

3.P – 12.15 hod.

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,
 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 1.st.,  kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,
 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,
 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,
 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,
 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,
 • platí vždy poslední tiskopis s nejnovějším datem,
 • Rozdělení do družiny:

1.A – třída ŠD1 -  p. vych.  Vostalová – budova ŠD

1.B – třída 1.B – p. vych. Leitnerová – budova 1. st.

1.C – třída ŠD2 -  p. vych.  Svobodová – budova ŠD

2.A – třída ŠD3 -  p. vych.  Koubková – budova ŠD

2.B – třída 2.B – p. asistentka – budova 1. st.

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

 • od pondělí 4.1.2021 jsou všichni žáci vzdělávající se distančně odhlášení z obědů,

 • pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit do čtvrtku 31.12.2020 do 14.00 hodin nebo kterýkoli další pracovní den do 14.00 hodin  na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů,

 • cena obědu se nemění,

 • oběd bude  vydáván pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin.

 • popř. si můžete v jídelně nechat předchozí den nebo ráno prázdný jídlonosič, který si můžete vyzvednout kdykoliv po 11 hodině. Musí na něm být napsané příjmení, jméno a třída žáka,

Distanční výuka  3. – 9. ročníku

 • žáci budou vzděláváni prostřednictvím služby G Suite – Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Kalendář,

 • v neděli 3.1.2021 bude v Google Kalendáři plán online hodin na týden od 4. do 8.1.

 • distanční výuka je povinná, absence na online výuce musí být řádně omluvena, jinak je považována za neomluvenou absenci.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Předvánoční čas v ŠD

Listopadový návrat do ŠD připomínal první školní den, až na počasí to nám vůbec nepřálo. Udělali jsme si pár vycházek, ale většinu času jsme trávili v družince. Blížil se prosinec a my se začali chystat na Mikuláše, moc nás to bavilo. Cvičili jsmesmart básničky, abychom byli připraveni, až ten den přijde. Po Mikuláši nás čekalo vánoční tvoření. Chtěli jsme si družinku hezky vyzdobit, abychom si zpříjemnili čekání na to, co nám letos Ježíšek přinese.

Přejeme krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok.

Děkujeme, že pomáháte přírodě

Ochrana životního prostředí se stala nedílnou součástí života dětí na naší škole. Chtěla bych proto poděkovat našim nejlepším sběračům baterií, kteří pravidelně zásobují naše školní baterkožrouty. Baterie zasíláme na sběrná místa, kde se o ně náležitě postarají. Musím říct, že už delší dobu jsem nikde v blízkém okolí, neviděla žádnou volně pohozenou baterii. Tak sbírejte Jak správně využívat baterie, aby dlouho sloužily (1)dál, jste úžasní! Nejlepším dodavatelem vybitých baterií se pro letošní rok stává žák 3.B třídy – VOJTĚCH  VLČEK. Vojtíkovi a celé jeho rodině moc děkujeme a věřím, že i nadále bude vybitými bateriemi zásobovat našeho školního BATEKOŽROUTA EMILA na I. stupni. Velké poděkování ale patří i panu školníkovi Alexovi, který, ačkoliv se to vůbec nezdá, velmi těžké a plné krabice skladuje a následně expeduje. Děkuji tedy všem, kteří baterie nevyhazují do odpadkových košů a recyklují. Připomínám také, že na jaře opět proběhne sběr starého papíru a vyřazeného elektrozařízení. Děkujeme, že pomáháte!

Mgr. Jana Pavlů

Matematika hrou

V pondělí, 7. prosince 2020, se naši malí malí matematici ze 3. A a 3.B zapojili do matematické soutěže „Lískulka“, kterou tradičně organizuje ZŠ Vedrovice. Na 3 reprezentanty z naší školy čekaly logické úkoly  nejen k výpočtu, ale především k zamyšlení. Zadání úloh k nám dorazilo elektronickou poštou, žáci během výuky nerušeně vypočítali mnohdy krkolomné úkoly, které jsme pak zpět zaslali k celkovému vyhodnocení. Soutěžící mohli získat maximálně 66 bodů.

1. Vojtěch TOUFAR získal 62 bodů.

2. Matouš BEZDĚK získal 44 bodů.

3. Sára STAŠKOVÁ získala 38 bodů.

Všem zúčastněným řešitelům moc gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Pavlů

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

 • MŠMT vyhlásilo na základě usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 volné dny.
 • V tyto dny nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.
 • Žákům se v těchto dnech neposkytuje školní stravování a jsou všichni odhlášeni.
 • V případě zájmu mohou stravu odebrat do jídlonosiče za plnou cenu.
 • O způsobu výuky od 4. ledna 2021 Vás budu informovat.

Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ DOCHÁZEJÍCÍCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče žáků docházejících do školní družiny,
v příloze je tiskopis k vyplnění o odchodech Vašich dětí ze školní družiny.

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • Při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.
 • Dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy.
 • Chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme.
 • Platí vždy poslední tiskopis s nejnovějším datem.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy​

Notebooky do škol (Šablony II)

Naše škola v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. Šablony II), ve kterých je zapojena, poskytuje žákům např. kroužky Doučování, Kluby logiky, Čtenářské kluby a také Informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání. Díky ICT šabloně mohla škola zakoupit 10 nových Chromebooků. Tyto notebooky s operačním systémem Google Chrome využívají letos od září žáci 2.A třídy, kteří se se svou paní učitelkou třídní k této konkrétní šabloně přihlásili. Zvláště je nejvíce využili při nedávné distanční výuce. Ti, kteří neměli doma kvalitní zařízení pro připojení na videohovory v rámci výuky, které každý den s paní učitelkou probíhaly, si tento chromebook od školy zapůjčili domů. Mohli jsme tak pomoci 10 dětem nejen z naší třídy, ale i dětem z jiných tříd.

tř. uč. 2.A  Mgr. Jana Benešová

IMG_1297IMG_1300

Pomoc pro Šarlotku, žákyni 2.A (aneb dobré věci se dějí)

Když jsem v loňském roce vítala nové prvňáčky ve třídě, byla mezi nimi i Šarlotka, které bylo až ve 4 letech diagnostikováno sluchové postižení (slyší pouze jedním ouškem na 30% ). Se začleněním takto sluchově postiženého dítěte jsem zatím u nás na škole neměla zkušenosti, proto jsem pátrala po informacích, jak si s tímto úkolem poradit a našla jsem projekt Pomoc pro ŠarlotkuZážitkem k porozumění, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků se sluchovým postižením (SP) v běžných školách. O tomto projektu, kterého se s naší třídou již rok účastníme jsem psala  v minulých číslech MZ. Na putovní výstavě o sluchu, kterou jsme v loňském roce s naší třídou v Brně navštívili, jsem se seznámila s hlavní metodičkou projektu paní Marínou Štibrányi, která mi nabídla odbornou pomoc. Hlavním tématem byl vždy přístup učitele, který je základním předpokladem úspěšného zapojení žáka se sluchovým postižením. Tito žáci jsou nadaní úplně stejně, jako ostatní děti. Jediné, v čem mají zhoršené podmínky, je porozumění. Učitel by měl tedy být dostatečně empatický, zajímat se o to, v jakých aktivitách tento konkrétní žák problémymá a v jakých se cítí dobře. Proto jsem se zapojila do projektu Zážitkem k porozumění a stala se tak součástí skupiny pedagogů napříč ČR, kteří testují nové metody ve výuce SP v běžných třídách 1. stupně ZŠ a podílejí se tak na vytvoření nové metodické publikace. Ředitelka tohoto projektu paní Mgr. Leona Pejcharová z Prahy mi pak také nabídla pomoc s kompenzačními pomůckami a zajistila Šarlotce do třídy přenosné bezdrátové zařízení, které dává osobě se sluchovou ztrátou možnost lépe slyšet a porozumět řeči, když se ocitne v hlučném prostředí. Dokáže totiž přivést zvuk přímo do sluchadla – žák je tak méně rušen hluky, šumy a komunikací ve třídě. Část zařízení si připíná žák ke své kompenzační pomůcce, druhou část nosí u sebe učitel. Toto zařízení stojí nemalé finanční prostředky v řádech desetitisíců a jsem nesmírně ráda, že nám tato pomoc díky projektu Zážitkem k porozumění byla poskytnuta a zařízení budeme moci ve škole využívat. Šarlotka také potřebuje k tomuto systému nové a lepší sluchadlo, takové sluchadlo ovšem organizace pro SP finančně hradit nemohou, to hradí dítěti rodiče, ovšem tak velkou částku rodina Šarlotky nemá. Opět nám pomohla paní Pejcharová a dokázala příběh Šarlotky dostat do médií a do charitativní sbírky Pomozte dětem, která spolupracuje s projektem Čteme pro kuře. Můžete tak přispět Šarlotce na sluchadlo, které ji zlepší život a bude více rozumět spolužákům. Tato pomoc je úžasná v tom, že děti pomáhají dětem tím, že čtou. Když se zaregistrují na www.ctenipomaha.cz, přečtou některou knihu ze seznamu a vyplní kvíz o knize, tak „vykouzlí“ 50 Kč pro neziskovku. Letos tedy i pro naši spolužačku Šarlotku Brackovou, žákyni 2.A třídy. Čas na čtení a vyplnění kvízu je do 3. ledna 2021. Ještě jednou moc děkuji všem výše jmenovaným a vězte, že dobré věci se dějí a obdarovávat můžeme nejen o Vánocích.

tř. učitelka Šarlotky Mgr. Jana Benešová

Pomoc pro Šarlotku 2