SBĚR PAPÍRU 15. A 16. DUBNA 2021

papírVážení rodiče, milí žáci,

na jaře letošního roku byl sběr papíru zrušen z důvodu nízkých výkupních cen. Ty se opět zvýšily a sběr papíru na naši škole bude pokračovat.

Podzimní termín nebudeme organizovat, tak abyste mohli celou zimu sbírat a v dubnu 2021 jsme sesbírali takové množství jako vždy, cca 15 tun papíru.

Získané peníze jsou použity na nákup potřeb pro žáky.

Termín sběru: čtvrtek a pátek 15. a 16. dubna 2021

Sbíráme: noviny, časopisy, letáky, knihy, karton

Po celý školní rok mohou žáci nosit použité baterie, tonery, cartridge a drobné elektrospotřebiče. Na základě bodů získaných v soutěži Recyklohraní opět získáme drobné dárky pro děti.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Rodiče s dětmi uklízeli Miroslav

Ačkoliv počasí bylo příznivé a vše nasvědčovalo tomu, že dobrovolného úklidu měst a obcí v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se zúčastní velké množství nadšenců ochrany přírody, v Miroslavi tomu tak, bohužel, nebylo. Ale i ta hrstka účastníků akce „Rodiče s dětmi uklízejí Miroslav“ se vrhla do sbírání všeho, co do přírody nepatří. Cestou nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. Dětem i dospělým prospěla celkem dlouhá procházka krásnou přírodou. Vyčistili jsme část města, ale především značnou část Markova kopce, odpad jsme stihli i vytřídit. Děkuji tedy všem, kteří přišli a pomáhali, p. Klejdusovi za pomoc při organizaci akce a doufám, že při dalším úklidu, tentokrát v dubnu, se opět setkáme v hojném počtu. Na děti, které se zúčastnily sobotního úklidu, čeká dnes odpoledne sladká odměna v cukrárně. Věřte mi, že si ji opravdu zaslouží.

Fotogalerie

 Mgr. Jana Pavlů

Logická olympiáda 2020

Vážení rodiče, milí žáci,logicka-olympiada-366x210 rádi bychom Vás pozvali  k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2020 proběhne již 13. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2019 zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky.

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování,
pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl
od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se
mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v
soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich
individuálních vloh.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2020.

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2
probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí.
Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách,
zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo pro
kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2020,
kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2020,
kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2020
kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2020
kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2020

NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10.9. platí nařízení nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení (budovy školy, školní jídelna, školní družina).
Opatření se netýká výuky ve třídách.
S pozdravem
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

„Pro nás čisto“

SCAN0107Odpadky na cestě do školy, do práce, na výletě… Nebudeme lhostejní a půjdeme je společně uklidit i letos, v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“, která se koná v sobotu, 19.9.2020 pod názvem „Rodiče s dětmi uklízí Miroslav“. Sejdeme se v 9.00 hod. u budovy 1. stupně ZŠ a vybaveni pytli, rukavicemi a dobrou náladou vyrazíme do blízkého okolí Miroslavi, abychom alespoň částečně zbavili přírodu všeho, co do ní nepatří. Poté se sejdeme, přibližně kolem 12.00 hod., u zámeckého ohniště, kde pro všechny účastníky připravuje MěÚ Miroslav společné opékání špekáčků jako odměnu za píli a snahu pomáhat. MěÚ v Miroslavi zároveň zajišťuje i svoz nasbíraného odpadu do sběrného dvora, za což moc děkujeme, především p. Klejdusovi, který pomáhá zajišťovat hladký průběh celé akce.

Předem děkujeme všem, kteří nám znovu pomohou v boji s odpadem, máte náš vřelý dík a poklonu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale kdo vytrvá, zvítězí. Alespoň si budeme moci říci pro sebe – PRO NÁS ČISTO! Díky, že do toho jdete s námi!

Mgr. Jana Pavlů