Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

2Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci může na naší škole pracovat karierový poradce, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2019_20 a 2020_21, budou otevřeny kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, bude využíváná ICT technika ve vzdělávání, budou pořádány projektové dny ve škole i mimo školu za účasti odborníka z praxe. 

Bude zapojena i školní družina, ve které budou také kluby pro účastníky ŠD, projektové dny v ŠD i mimo ŠD, opět za účasti odborníka z praxe.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.