29. 6.
2018

Poslední zvonění 29.6.2018

V pátek 29.6.2018 bylo na naší škole slavnostně vyřazeno 61 žáků 9.A, 9.B a 9.C třídy, kteří absolovovali povinnou školní docházku v letech 2009 – 2018. Za zvuku školního zvonku a potlesku všech žáků opustili deváťáci brány naší školy.... ...
Zobrazit celou aktualitu
28. 6.
2018

KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018

I v letošním školním roce probíhal na jaře kurz pro předškoláky nazvaný ŠKOLA PLNÁ POHYBU.  Od února do dubna se pod vedením spec. pedagoga Mgr. Olgy Široké připravovaly na školní docházku dvě desítky dětí z MŠ. Kurz byl zaměřen zejména na grafomotoriku (přípravu na psaní). Pomocí her a pohybu si dě...
Zobrazit celou aktualitu
28. 6.
2018

BYLINKY DO KAŽDÉ RODINKY ANEB DRUHÁCI NA EXKURZI

Předposlední den školního roku lilo jako z  konve a my se vydali minibusem na exkurzi do firmy Bylinky s.r.o. do  Suchohrdel u Miroslavi. V jednom z nejmodernějších skleníků v Evropě nás čekaly nejen bylinky (móóóóře bylinek), ale i naše maminky, které zde pracují. Ochotně nás provázely celým provoz...
Zobrazit celou aktualitu
27. 6.
2018

PROJEKTOVÉ DNY

Konec školního roku přináší různá překvapení. I letos tomu nebylo jinak. Školní parlament a především žáci 9. ročníku připravili zábavné úterní a středeční dopoledne pro žáky 1. – 8. ročníku, kdy během několika hodin zažili Cestu kolem světa. Projeli snad všechny světadíly, navštívili různé státy a ...
Zobrazit celou aktualitu
25. 6.
2018

Školní akademie ZŠ Miroslav 22.6.2018

Fotky z akademie jsou zde i s krátkými videi:) V pátek 22. června se uskutečnil 20. ročník této tradiční školní akce žáků 1.-9. ročníku. Diváci zhlédli pestrou přehlídku tanců, scének a písniček. Ikdyž počasí bylo velice chladné a deštivé, areál letního kina naplnilo téměř 1500 diváků a většina...
Zobrazit celou aktualitu
25. 6.
2018

Vyhodnocení výtvarné soutěže Můj kostel, kde bydlíme

U příležitosti noci kostelů byla vyhlášena výtvarná soutěž Můj kostel, kde bydlíme. Žáci měli za úkol libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit kostel ve městě nebo obci,  kde bydlí. Do soutěže bylo vybráno přes 50 výkresů. Všichni malíři byli odměněni panem farářem Mertou a vítězové obdrželi poukaz...
Zobrazit celou aktualitu
25. 6.
2018

Ocenění žáků na radnici

V úterý 19.6.2017 byli  jako každoročně přijati a oceněni vybraní žáci jednotlivých tříd starostou  města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou  Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi. Žáky vybírají třídní učitelé na základě různých hledisek, např. za vynikající  prospěch a plnění škol...
Zobrazit celou aktualitu
19. 6.
2018

Výlet za permoníky do Oslavan

     O permonících jsme slýchali v pohádkách a z vyprávění našich babiček, ale že bychom si na ně mohli zahrát přímo ve zrekonstruované těžební věži Kukla v Oslavanech, tak to byla velmi lákavá nabídka, kterou jsme bez váhání využili a v rámci školního výletu jsme se vydali poznávat oslavanské pověs...
Zobrazit celou aktualitu
18. 6.
2018

Sportovní den 18.6.2018

V pondělí 18.6. se uskutečnil již tradiční mezitřídní turnaj chlapců a dívek v kopané a pálkované. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích na místním fotbalovém hřišti, kde se odehrály zápasy a souboje třídních týmů. Na konci čekala na všechny účastníky sladká odměna v podobě zmrzliny. Vyhodnocení: D...
Zobrazit celou aktualitu
14. 6.
2018

Vyhodnocení matematických soutěží za školní rok 2017-18

Ve čtvrtek 14.6. 2018 proběhlo již počtvrté vyhodnocení matematických soutěží na ZŠ Miroslav za celý školní rok. Je to shrnutí výsledků a ocenění jednotlivých úspěšných řešitelů všech matematických soutěží, a to Matematické olympiády, Pythagoiády a Matematického klokana, kteří se umístili na prvních...
Zobrazit celou aktualitu
14. 6.
2018

Plavecký přebor základních škol Znojemska

Při školní výuce plavání, která je součástí předmětu Tělesná výchova a v miroslavské škole se uskutečňuje prostřednictvím Plavecké školy Aquastart Znojmo ve třetím a čtvrtém ročníku, se snažíme odstraňovat plaveckou negramotnost. Navíc je plavání velice zdraví sport a v tomto duchu se 13. června 201...
Zobrazit celou aktualitu
6. 6.
2018

Okresní kolo Pythagoriády 2018 – opět velký úspěch

Ve středu 29.5. se konalo okresní kolo Pythagoriády 5. - 8. ročníku  ve Znojmě. Naší školu reprezentovali 4 žáci s tímto umístěním: 5.ročník 1. místo - Radka Sovová - 5.A 5. místo - Jakub Uher- 4.B 7. ročník 2. místo - Ondřej Kadlec - 7.A Našim počtářům gratulujeme a děkujeme za vzornou repr...
Zobrazit celou aktualitu
6. 6.
2018

Čtvrťáci na exkurzi v Modré u Velehradu

Názornost ve výuce hraje ve vzdělávání významnou roli, přispívá k lepšímu pochopení a naučení učiva. Čtvrťáci se tak v rámci vlastivědného učiva vydali poslední květnový den roku 2018 prozkoumat dávný svět Slovanů. Archeoskanzen Modrá u Velehradu je zavedl do dob věrozvěstů Konstantina a Metoděje. D...
Zobrazit celou aktualitu