Nabídka volitelných předmětů pro žáky 7. – 9. ročníku

Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Žák si na začátku školního roku vybere z aktualizované nabídky volitelných předmětů jeden, který bude v aktuálním školním roce navštěvovat.

Výuka volitelných předmětů je zařazena v 7. -9. ročníku, v každém ročníku 1 hodina týdně.

Počet volitelných předmětů nabízených pro konkrétní školní rok je závislý na počtu žáků v jednotlivých ročnících.

Žáci si mohou vybrat z těchto možností:

Konverzace v anglickém jazyce 7. a 8. ročník

Tento předmět doplňuje, rozšiřuje a rozvíjí znalosti získané v běžných hodinách anglického jazyka. Proto není koncipován jako doučování, ale bude zaměřen na získání dalších znalostí a především na rozvoj komunikačních dovedností.

Učivo bude uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo předmětu anglický jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky. Cílem je rozšíření slovní zásoby a její aktivní osvojení a zvládání komunikativních situací pomocí dialogů.

Cvičení z českého jazyka a matematiky 8. a 9. ročník

Rozšiřující výuka českého jazyka a matematiky, zábavné úlohy a náročnější příklady, originály testových úloh.

Praktika z biologie

7. ročník mikroskopování, práce s klíčem k určování rostlin a živočichů, tvorba herbáře, vycházky a exkurze.

9. ročník mikroskopování, práce s klíčem k určování rostlin a živočichů, tvorba prezentací, ekologie.

Domácnost (chlapci i dívky) 7. ročník

Prohloubení a upevnění dovedností v oblasti přípravy pokrmů a stolování, vaříme zdravě.

Tvořivé práce 8. a 9. ročník

Předmět na pomezí pracovních činností a výtvarné výchovy.

Sportovní hry, chlapci, 7. – 9. ročník základy míčových her.

Sportovní hry, dívky, 7. – 9. ročníkzáklady míčových her.

Den zdraví 7. ročníku 2018

Každý tým měl zhodnotit Den zdraví básní.

IMG_4026Tým č. 1

název: KAČENKY

Tým č. 2

název: PRINCEZNY

Den zdraví jsme přežily,

docela jsme si to užily.

Pomazánky ochutnaly,

koktejly si namíchaly,

a k tomu pár novinek,

máme mnoho vzpomínek.

Tým č. 3

název: OMEGA TOXXYK

Ve škole je spousta tříd,

v každé třídě jistě klid.

Učíme se nové věci,

je to tu jak v kleci.

Škola nás snad naučí,

nebo aspoň poučí.

Když jsme jedli bylinky,

tak jsme si trochu ublinkly.

Z dnešního posilování

mě pěkně bolí prcina.

Všechno nám to natočil,

ten náš Adam Březina.

Dělali jsme Shaky,

a pak jsme si daly žvejky.

Dnešní burgery chutnaly,

málem jsme se o ně poprali.

Tým č. 4

název: MALVÍNKY

Malvinky jsou nejlepší,

ostaní jsou vedlejší.

Máme rádi saláty

od Ádi a od Káti.

Všechny stanoviště jsme už prošly

až nakonec k vám došly.

Hej hej hej Malvínky jsou nej.

Tým č. 5

Název: DELFÍNCI

Výchova ke zdraví,

každého baví.

Dostaly jsme bylinky

od Jitčiny maminky.

Zjistili jsme, že

„smůtýčko“ je dobrý pitíčko

a nezasytí maličko.

Pan Popela má plný stůl,

z toho všeho sní jen půl.

Nikol po nás všechno dojedla,

tak snad se moc nepřejedla.

byl to super den,

plný jídla jen.

Pohár rozhlasu

Ve Znojmě se 3.5. konaly atletické závody škol. Jezdíme každým rokem vylepšovat osobní rekordy jednotlivců, vyzkoušet si tretry, tartanovou běžeckou dráhu, startovní výstřel a bloky a v neposlední řadě sbírat body pro družstvo v jednotlivých disciplínách mezi něž patří skok daleký, skok vysoký, hod míčkem nebo vrh koulí, běh na 60m, 1000m nebo 1500m a štafeta 4x60m. Počasí bylo slunečné a náročné hlavně pro vytrvalce, kteří běželi až v závěru dne. Co se týká celkového umístění tak starší žáci skončili na sedmém místě, mladší na čtvrtém místě, celkový vítěz postoupil do krajského kola. Podrobné výsledky jsou na webových stránkách www.poharrozhlasu.cz, přesto vybírám některé výrazné výkony. Dařilo se Marku Krontorádovi, který časem 3:25,3 min. překonal školní rekord, Jirka Počarovský zaběhl pěkný čas na 1500m 5:09,2 min. a do výšky skočil 150 cm, Radim Jobánek zaběhl 60m za 7,9s a další. Školu reprezentovali v mladší kategorii Dirda J., Demuth A., Pavlík T.J., Novotný P., Saloň L., Krontorád Marek a Martin, Komárek T. Ve starší kategorii Krontorád Michal, Počarovský J., Říha M., Jobánek R., Ludvík R., Hořčica M., Binka P.

Všem chlapcům děkuji za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Marek Dostál

McDonalds cup

I v letošním roce se žáci 1. stupně zúčastnili okrskového kola v kopané. Po pěkných výkonech obsadili žáci mladší kategorie 2. místo ve skupině, kdy porazili družstva Hostěradic a Vémyslic, nestačili pouze na Prosiměřice. Žáci starší kategorie třikrát remizovali (Prosiměřice, Hostěradice, Znomo, nám. Republiky) a skončili na třetím místě ve skupině. Školu reprezentovali v mladší kategorii tito žáci: Drábek L., Konečný T., Obořil T., Hajzner F., Jobánek D., Karel S., Mach J., Keberle Š., Pelán J., Vlček J. Starší kategorie: Drábek R., Jelínek M., Kacetl V., Drahokoupil J., Patočka J., Uher J., Drozd T., Karady D., Říha M., Landsman P., Slezák L.

Všem klukům bych chtěl ještě jednou poděkovat za výbornou reprezentaci školy a popřát jim hodně sportovních úspěchů.

Mgr. Marek Dostál

SING A SONG – PRO 1. CENU SI JEDEME NA MINISTERSTVO!

Žáci  5.A třídy,  skupina A1,  se pod vedením p. uč. Bartuňkové a p. uč Hruškové zapojili do populární celostátní soutěže v anglickém jazyce SING A SONG pod patronací YouTube Star Steva R. Wattse, Velvyslanectví Velké Británie a se záštitou MŠMT. Soutěž probíhá již 16 let, ve které odborná porota hodnotila přes 1500 videí!

Na SVČ Miroslav ve spolupráci s panem ředitelem Růžičkou a Kateřinou Růžičkovou nazpívali písničku Something just like this a David Březina ze 7.A natočil a sestříhal a upravil celý videoklip. Ve videu hostují také dva žáci – Simona Lapešová ze 7.A a Michal Krontorád z 9.A.

V soutěži získali naprosto úžasné 1. místo.

V úterý 22.5. bude vypraven autobus se všemi účastníky přímo na MŠMT do Prahy, kde převezmou ocenění.

Obrovská gratulace a úterý si pořádně užijte:))

A jeli jsme s větrem o závod……….

IMG_20180511_123406Ve dnech 7.-11.5.2018 proběhla ve všech odděleních školní družiny soutěž v jízdě na koloběžkách „Koloběžkový Superman“.

Jízdu zručnosti i jízdu na čas zvládly děti báječně.

Vyhodnocení dopadlo následovně:

1.třída – chlapci: 1. Petr Kvapil, 2. Tibor Konečný, 3. Adam Loffler

- dívky: 1.Gabriela Bauerová a Kteřina Nováková, 2. Eliška Křečková a Natálie Zitková

2.třída- chlapci: 1.Lukáš Hladík, 2. Alexnder Oliva, 3. Matěj Prát

- dívky: 1. Karolína Janderová, 2. Lenka Benešová, 3. Lucie Demková

3.třída: 1. Matěj Ševčík, 2. Laila Pecová, 3. Ina Bortlová a Jáchym Pelán

PS: Koloběžky nás bavíííí…. ;-)

Děti a  vychovatelé školní družiny

Lada Vostalová

Den ZEMĚ ve školní družině

IMG_20180504_133810Projektu „ DEN ZEMĚ“ jsme se podle možností jednotlivých oddělení věnovali celý dubnový týden. Každý den probíhaly jiné aktivity, při kterých jsme se seznamovali s různými zajímavostmi života na Zemi.

Začali jsme úklidem papírků v okolí školní družiny, připomněli si, jak třídit odpad, sestavovali puzzle- poznávačku kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, procvičovali se v rozpoznávání předmětů neživé přírody podle hmatu, poznávali různé vůně a pachy (skořice, houby, jehličí, levandule, ….), zjišťovali dobu rozkladu různých odpadků, ale také vývojová stádia včely, motýla, žáby, jabloně, jahodníku,….

Vyprávěli jsme si o důležitosti VODY a shlédli dokument „ Putování kapky vody“.

Celý projekt jsme zakončili vytvářením velkoplošných plakátů, vyjadřujících, co my děti můžeme pro naši planetu ZEMI dělat, aby se nám zde dobře žilo.

Dny, které jsme projektu věnovali, byly mimořádně teplé a pěkné a tak většina aktivit probíhala pod širým nebem na družinové zahradě.

Děti a vychovatelé ŠD

Lada Vostalová

 

Mumie světa

IMG_2570Našim žákům II. stupně se v měsíci dubnu naskytla jedinečná příležitost – zavítat do hlavního města Prahy, projít si celou trasu Královské cesty, která mapuje nejdůležitější a historicky nejcennější okamžiky našich českých dějin a poznat tak opravdové skvosty a poklady Prahy.

Kroky nás všech směřovaly nejprve k Pražskému hradu. Vidět monumentální katedrálu Svatého Víta patří k neopakovatelným silným dojmům i pro zahraniční návštěvníky. Vždyť její výstavba do dnešní podoby trvala rovných tisíc let a je tak dokladem časů a událostí, které utvářely dějiny nejen matičky Prahy, ale často i celé Evropy. Od zámeckých schodů se naskytá úchvatný výhled na panorama města a ne nadarmo se Praze říká : „ zlatá Praha stověžatá.“

Nerudovou ulicí jsme prošli Malostranské náměstí a pokračovali v cestě na Karlův most. Z jeho výše byl kouzelný pohled na řeku Vltavu protkanou desítkami větších či menších lodí, stejně tak jako na tichá zákoutí Kampy, kde žil a tvořil Jan Werich. Cestou na Staroměstské náměstí jsme stihli spatřit památný orloj, dílo Mistra Hanuše, a potom nezbývalo, než umně se prokličkovat ve spletitých davech turistů, kteří vesele korzovali náměstím, nepřetržitě fotografovali a gestikulovali . Praha se stala místem střetu nejen různých kultur, ale i světových jazyků.

Odpolední program našeho pobytu v Praze byl věnován jedinečné výstavě MUMIE SVĚTA .

Byla pojata jako výlet do historie lidstva, ve kterém jsme mohli sledovat její průběh na názorných příkladech mumií. Ty přinášejí svědectví o lidech a místech, která již dávno zmizela z povrchu zemského. Díky nejnovějším vědeckých metodám jsme měli tak možnost na výstavě poznat, jak lidé umírali, ale především jak žili, pracovali a v co posmrtného věřili. Výstava Mumie světa prezentovala originály, jenž byly zapůjčeny z věhlasných světových muzeí i ze soukromých sbírek. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o ojedinělou světovou výstavu, byly všechny exponáty pojištěny na desítky miliónů korun.

K nezapomenutelným dojmům pro nás zcela jistě patřilo, že jsme mohli pohlédnout do tváře Tutanchamona a společně s ním se přenést tisíce let do hloubi dějin i atmosféry starověkého Egypta, stejně tak jako poznat mumie z bažin severní Evropy, či trofeje domorodých indiánských kmenů z pralesů Jižní a Střední Ameriky, kteří hlavy nepřátel dokázali pomocí speciálních rostlinných louhů zmenšit do podoby závěsného amuletu na krk. Některé z mumií byly mumifikovány přirozenou cestou a našly se i na území naší republiky. Vstupovali jsme do dávno zapomenutých kostelních a hradních krypt, které po staletích vydaly mlčenlivě svoje tajemství.

O tom, že k lidem od nepaměti patřila i zvířata, svědčilo množství mumií zvířecích – např. egyptských koček, sokolů či jiných dravců. Lidé stejně tak úctu prokazovali mumifikací i psům či paviánům nebo ibisům.

Výstava nám přinesla nejen silný zážitek, ale i poznání, že tak jako je zrod nového života něčím vzácným , jedinečným a tajemným, tak i jeho zánik provází pieta, pokora a dík za život, který byl takový, jaký byl .

V naší další exkurzi navštívíme jiná historická a památná místa Prahy a denní pobyt spojíme i prohlídkou zajímavých expozic.

V Miroslavi dne 9. 5. 2018 zapsala: Mgr. Vladislava Smékalová

 

 

Národní park přichází do škol

P1030443Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku vydávají žáci 5. tříd na exkurzi do NP Podyjí. No a za těmi mladšími žáky přichází pracovníci národního parku přímo do škol . Pro žáky 2. a 3. tříd se uskutečnila návštěva NP v jarních měsících v prostorách herny. Ta se změnila na pár hodin na chráněné území nejmenšího národního parku u nás. První seznámení a představení probíhalo za pomocí rekvizit a modelových situací. Tak se před námi objevil kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem lemovaný meandry, skalními stěnami a kamennými moři, rozsáhlými suťovými poli, nivními loukami, lesy a prosluněnými lesostepmi. Seznámili jsme se s rozmanitými druhy rostlin a živočichů, které se zde vyskytují a přiřazovali je správně k jednotlivým biotopům. Návštěvní řád NP nás upozornil na to, jak se chovat a pohybovat na území parku, abychom pomáhali chránit přírodu. Také jsme měli za úkol roztřídit odpadky, které tu zanechali neukáznění návštěvníci.

Na závěr našeho setkání jsme si společně zazpívali písničky o přírodě. Už teď se těšíme na exkurzi do Národního parku Podyjí. Možná ho navštívíme i dříve se svými rodiči.

Za žáky a paní učitelky 2. a 3. tříd Mgr. Olga Široká

Návštěva výstavy trofejí Moravskokrumlovska

V hodinách přírodovědy, zaměřených na ochranu přírody, jsme s žáky přemýšleli nad tím, co a nebo spíše kdo je to myslivec. Zjistili, jsme, že se jedná o profesi a její vykonavatel se stará o zvěř především v lese a v přírodě kolem nás. Nezabývá se výhradně lovem zvěře, jak se mnozí z nás nesprávně domnívali, ale stará se o lesní ekosystém s důrazem na jeho udržitelnost /patří sem např. regulace počtů zvěře určitých druhů, aby přemnožená zvířata nepoškozovala lesní stromky apod./. Myslivecké povolání je vlastně tradicí, která sahá až do středověku. Vše, co myslivecké povolání zahrnuje, jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout, Trofeje a dramatizace 27.4.2018 003díky vřelému pozvání pana Ing. Pavla Olivy, hospodáře MS Hubertus Miroslav, na Přehlídce trofejí zvěře Moravskokrumlovska, která se konala v miroslavském Kulturním domě ve dnech 27. – 29. dubna 2018. Během pátečního dopoledne jsme měli možnost shlédnout jak trofeje lesní zvěře, tak shozy paroží, preparovanou, nejen lesní, zvěř. Zahráli jsme si na stopaře, skládali jsme obrázky zvířat, zkoušeli jsme pískat na vábničky, ovšem největším zážitkem pro nás byl počítačový simulátor, který nám umožnil vyzkoušet si, jak zdatní bychom byli střelci při lovu divočáků nebo divokých kachen. A dopadli jsme celkem obstojně. Za splněné úkoly jsme si odnesli malé občerstvení a drobnosti na památku. Před kulturním domem nás čekalo překvapení v podobě živé ukázky sokolníků. V sobotu pak proběhlo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Mé toulky přírodou“. Mezi oceněnými byli i žáci z naší školy / 2. místo Čudan Š. z 5.A a Pecová V. ze 4.B, 3. místo J. Dúbrava z 5.A/. Gratulujeme! Za nádhernou podívanou a velmi příjemně strávené dopoledne všem pořadatelům moc děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

Mgr. Jana Pavlů

Návštěva policisty v naší družině

1111 211Již od útlého dětství je třeba v dětech pěstovat vědomí práva a správného chování. Protože jednání, které se jim vštípí v dětství nejen ve škole, ale zejména v rodině, si ať vědomě, ale hlavně nevědomě odnesou do dospělého života a budou je považovat za standardní a přirozené.

I z tohoto důvodu jsme se v družině v rámci společných akcí rozhodli naplánovat setkání s příslušníkem policie, který by se dostavil a povyprávěl dětem o své namáhavé a záslužné práci.

Policista, pan praporčík František Svoboda, přijel v policejním automobilu, který zejména u chlapců vzbudil velký zájem. Dovolil všem dětem, které o to stály, plný vstup do vozidla, takže se uvnitř chvílemi hemžilo i osm dětí. Měly ovšem přísný zákaz na cokoli sahat. Této nabídky využili snad všichni.

Poté otevřel kufr a předvedl jeho obsah. Oprávněnou pozornost si získaly neprůstřelné vesty, které s sebou měl ve dvou stupních balistické ochrany. Ty si chtěli vyzkoušet i některé dívky, ovšem jen na chvíli, protože se jim přece jen zdála docela těžká.

Předvedl i teleskopický obušek, který se dá mávnutím ruky prodloužit na trojnásobek. Na rozdíl od obušku si děti mohly policejní pouta vyzkoušet i prakticky. A to z pohledu pachatele, který byl dopaden a kterému byla nasazena „želízka“. Pro urychlení poutavé poutací akce byly k sobě připoutány vždy dvě děti současně. Rovněž zmínil existenci jednorázových pout z umělé hmoty. Na vybraných jedincích následně převedl i eskortování nespolupracujícího delikventa z místa činu do vozidla. Kupodivu o roli delikventa byl mezi chlapci překvapivě tak velký zájem, že opravdu nebyl čas eskortovat úplně všechny. Celá tato ukázka byla všemi přítomnými oceněna zaslouženým obdivem.

Hovořil i o pistoli, kterou byl vybaven. Jednalo se o standardní zbraň České policie CZ model 75 D Compact, ráže 9×19. Předvedl i tester na alkohol firmy Dräger, který je velice přesný. Sám demonstroval jeho použití, kdy fouknul přes násadku do přístroje, který ukázal správných 0,00 promile.

V rámci propagace rozdal dětem pexesa s policejní tématikou a brožurky o správném a bezpečném chování v běžném životě i v dopravním provozu. Velkou část jeho návštěvy vyplnilo zodpovídání zvídavých dotazů dětí o policejní práci, řešení různých situací a trestných činů, policejních psech, a podobných věcech.

Na závěr jsme se všichni s panem policistou rozloučili, poděkovali mu za jeho návštěvu a jeho čas. Při odjezdu pustil houkačku a děti mu na rozloučenou zamávaly. Je tedy možno říci, že jeho návštěva měla smysl a přinesla dětem mnoho informací i podnětů k zamyšlení. A my všichni se těšíme na další podobné akce v naší družině!