Barborková sobota

V sobotu 2. prosince od 14.00 do 16.00 hodin na vás čeká:

  • 12 mikulášových dílniček, ve kterých si  můžete vlastnoručně  vyrobit vánoční ozdoby a drobné dárky,

  • vánoční jarmark, na kterém si můžete zakoupit spoustu krásných vánočních ozdob, dárků, přání a drobností  vyrobených našimi žáky v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy a školní družiny,

  • pokud půjdete za vůní čerstvé kávy a vánočního čaje, čeká na vás skvělá ochutnávka  ,,Všeho dobrého slaného a sladkého“, které připravili maminky a babičky našich žáků,

  • vánoční fotokoutek – LETOS POPRVÉ!!!

Vzorky na ochutnávku mohou děti donést v pátek 1.12. třídním učitelkám. Za vzorky předem děkujeme.

Srdečně vás zvou žáci a vyučující ZŠ Miroslav

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Canisteraoií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes, už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A to se pejskům, kteří nás v pátek 10. listopadu se svými páníčky navštívili, určitě podařilo. Díky projektu  Rubikon („Pokud pomoci můžeme, tak pomoci musíme“) a pedagogům Střediska volného času Miroslav, psí kamarádi navodili dětem našich speciálních tříd a jejím starším kamarádům nejeden dobrou náladu, ale hlavně klid, pohodu a úsměv na tváři.

Mgr. Miloslava RůžičkováIMG_20171110_112218

Třídní schůzky a volba školské rady

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 16. listopadu se konají třídní schůzky.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin.

Volba zákonných zástupců žáků do školské rady

V kabinetu zeměpisu v přízemí hlavní budovy hlasujte, prosím,  pro tyto kandidáty: MUDr. Hana Kopečková, Andrea Novotná, Ing. Rostislav Venuta.

Schůze výboru Sdružení rodičů

Po skončení třídních schůzek následuje schůze výboru v učebně Vv v přízemí hlavní budovy (po vstupu do budovy čtvrtá třída vpravo), začátek v 18.00 hodin.

Program:

Výsledky práce za 1. čtvrtletí školního roku

Rozbor hospodaření za školní rok 2016/17

Návrh rozpočtu na školní rok 2017/18

Výsledky voleb zástupců rodičů do školské rady

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

skola 10.11.2017 008Vzdělávací program RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT slaví letos 10let od svého vzniku. Neustále přichází s novými a zajímavými nápady, jak vést děti a mládež zábavnou formou k ekologické výchově a recyklaci tak, aby se stala součástí jejich každodenního života. Jednou z těchto poutavých aktivit byl projekt s názvem “ Vydržím víc a posloužím déle“.
Tento projekt byl zaměřen na sběr, třídění a zjišťování výhod „nabíjecích“ baterií-akumulátorů před „obyčejnými“ bateriemi. Žáci 5.B třídy naší školy si při plnění jednotlivých úkolů  vyzkoušeli, jak baterie fungují, z čeho jsou složeny, kdo a kdy je vymyslel, kde všude se dají využívat. Zamýšleli se nad tím, jak lidem usnadňují práci a čas, vyhledávali předchůdce dnešních moderních elektrozařízení a zjišťovali od svých rodičů a prarodičů, jak tato zařízení pomáhala a sloužila lidem v minulosti.
Po vyhodnocení výsledků jim byly připsány body na školní konto a na konci školního roku si mohou z katalogu odměn vybrat, co se jim bude líbit. A je z čeho vybírat, nabídka je velmi pestrá!
Hrou učíme nejen žáky, ale také jejich rodiče, že je třeba čím dál víc pomáhat přírodě nejen sběrem papíru, ale také plasty, baterie a drobná elektrozařízení mají své kontejnery na našem školním dvoře. Přidejte se k nám i Vy! Předem všem moc děkujeme!

Mgr. Jana Pavlů

Bovysek ve škole

P1030189Že nevíte, kdo je Bovysek? Tak to je maskot společnosti BOVYS, která je největším dodavatelem v projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Jedná se o evropský projekt podpory zdravé výživy. Čerstvé ovoce a zeleninu, ale i výrobky z nich dostávají žáci základních škol ZDARMA.

Ve středu 8. 11. k nám Bovysek opět zavítal na přátelskou návštěvu. Povídal si s dětmi, dával jim hádanky a děti hravě zvládly i poznávačku netradičních a exotických plodů. Za odměnu dostali všichni od Bovyska obrázkové pexeso.

Mgr.Olga Široká

Opět jsme uspěli

Na 5. ročníku výtvarné soutěže pro žáky speciálních tříd „Malujeme bez hranic“ jsme opět v silné konkurenci všech zúčastněných speciálních škol Jihomoravského kraje uspěli. Lukášek Horský namaloval na téma „Kouzla zimy“ obrázek, který byl  na dnešní vernisáži v Domě pánů z Lipé v Brně mezi vybranými vystavenými pracemi, a na který se můžete podívat na přiloženém fotu. Naše škola i letos obdržela pamětní list a kalendář s vybranými výkresy.

Mgr. Miloslava Růžičková
IMG_20171107_150606

Den stromů ve školní družině

říjen 2017 045Stromy mají pro nás velký význam jak po stránce ekologické, tak i estetické. Proto jsme se rozhodli připomenout si jejich den i ve školní družině. Jednotlivá oddělení si s tímto úkolem poradila různě. Především jsme se snažili, aby děti poznaly stromy v bezprostředním okolí družiny a také stromy, se kterými se mohou setkat v lese či v okolí domova. Znamenalo to naučit děti poznávat stromy podle jejich listů a plodů. A to jednak na stromech rostoucích přímo před budovou družiny, tak i podle předkládaných obrázků.

Také jsme toto téma zpracovali výtvarně. Děti malovaly obrázky stromů, dělaly otisky stromové kůry na papír a koláže z listů. Menší děti vybarvovaly omalovánky s tématy stromů a listů. Rovněž zpracovaly podzim jako takový – padání listů – a to právě dokreslovanou koláží stromu s listy, které se jakoby snášejí z větví na zem pod stromem coby symbol jednoho končícího vegetačního období a zároveň příslib nového života v dalším roce.

Děti měly také možnost využít přírodovědné výukové programy v počítačové učebně. Určitou nevýhodou však je, že z časových důvodů není možné jít na vycházku do lesa ani do zámeckého parku.

Mgr. Josef Škoda

Stop kyberšikaně a netolismu

netolismus 31.10.2017 011Pojmy kyberšikana a netolismus jsou pro mnohé z nás neznámým pojmem, ale přísloví a životní zkušenosti nám říkají „neznalost neomlouvá“. Především děti jsou snadným terčem, mnohdy věří lžím a „kouzelným slovíčkům“, proto je třeba je předem chránit a připravovat na nebezpečí, která na ně číhají doslova na každém kroku.

Netolismu, závislosti na počítači a internetu, naše „moderní“ děti jen stěží odolávají, musíme jim tedy ukázat, jak se bránit a jak čelit tomuto  pokušení.

Mnohem nebezpečnější a těžko rozpoznatelná je kyberšikana. Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií jako jsou např. internet, mobilní telefony aj.

Společnost PODANÉ RUCE proto navštěvuje základní školy, aby žákům, prostřednictvím mladých lektorů, poradila a ukázala, jak se mají zachovat v těchto situacích, na koho se mohou obrátit a koho požádat o pomoc. V úterý, 31.10.2017, si žáci pátých tříd na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se asi cítí člověk závislý na internetu a sociálních sítích, čemu musí čelit zastrašované děti a hlavně poznali, že mohou pomoci, pokud se o něčem takovém dozví, byť jen náhodou z vyprávění kamaráda.

Buďme tedy ostražití a raději těmto nešvarům předcházejme, dětské duše jsou velmi snadno zranitelné.

Mgr. Jana Pavlů