Slavnostní přivítání prvňáčků na Městském úřadu v Miroslavi

boy-160168_1280Žáci do 1. ročníku 17_18

V pondělí 4.9.2017 v 8.00 hod. budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni na Městském úřadu  v Miroslavi zástupci města, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Klejdusovou  a Mgr. Helenou Šimšovou. Na prvňáčky do speciální třídy bude čekat jejich třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat. Výuka bude ukončena v 9.40 hodin.

Projektový den školního parlamentu 27. – 28.6.2017

Ve dnech 27.-28. června se uskutečnila akce školního parlamentu, která měla za úkol zlepšit vztahy mezi 1. a 2. stupněm ZŠ. Děti byly rozděleny do skupinek po dvaceti napříč ročníky a za dozoru učitele obcházely celkem devět stanovišť. První den vyrazily liché ročníky a druhý den zase sudé. Původně byla akce plánovaná na Markově kopci, ale kvůli nepříznivému počasí se přesunula do blízkosti školy. Všechna stanoviště si pečlivě připravili členové školního parlamentu. Akce se povedla. Žákům se nejvíce líbilo stanoviště zaměřené na myslivost a stanoviště zaměřené na znalosti o Miroslavi, na dalších stanovištích žáci plnily úkoly o znalosti zvířat, chráněných rostlin, třídění odpadu, první pomoci, dvě stanovište měla sportovní zaměření a velice populární byla ochutnávka se zavázanýma očima.

Za organizaci děkujeme paní učitelkám Radce Holcrové a Lence Biberlové. Za fotodokumentaci děkujeme paní učitelce Janě Kadlecové.

Tým školního parlamentu :)

Vyhodnocení matematických soutěží

IMG_2521V pátek 23.6. proběhlo již potřetí vyhodnocení matematických soutěží na ZŠ Miroslav za celý školní rok. Je to shrnutí výsledků a ocenění jednotlivých úspěšných řešitelů všech matematických soutěží, a to Matematické olympiády, Pythagoiády, Matematického klokana a Vedrovické Lískulky,  kteří se umístili na prvních třech pozicích školního kola a postoupili do kola okresního a i tam se popřípadě umístili na prvních místech. Za letošní školní rok byli nejúspěšnějšími matematiky tito žáci:

1. místo – Ondřej Kadlec – 6.A

2. místo – Anežka Němcová – 5.A

3. místo – Jakub Uher – 3.B,  Jiří Šmíd – 5.A, Miroslav Novotný – 8.B, Jiří Počarovský – 8.B

Podrobné výsledky všech soutěží najdete na : http://www.zsmiroslav.cz/akce-skoly/matematicke-souteze/

Vedrovická Lískulka

Ve čtvrtek  22. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 5 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

2. místo – Tereza Novotná- 1.B

3. kategorie

1. místo – Jakub Uher – 3.B

4. kategorie

1. místo – Radka Sovová – 4.B

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

DIVMIŠ – divadelní festival v Miroslavi

Krásný dárek k začínajícímu létu nám připravilo SVČ a město Miroslav, kteří uspořádali v Miroslavi divadelní festival s názvem DIVMIŠ. Žáci 1. stupně tak ve středu 21. června navštívili v kulturním domě zdarma představení s názvem „Loutkohraní“, které zahrály dvě úžasné herečky Kateřina Rakovčíková (z divadla Paravánek) a Marcela Renátová ( Brněnské písničkové tetiny). Představily nám poutavou formou všechny druhy loutek, zapojily do představení i naše žáky a všem se nám jejich vystoupení s písničkami moc líbilo.

Děkujeme!

Foto z představení brzy!                                                                             Mgr. Jana Benešová

Ocenění žáků na radnici

V úterý 20.6.2017 byli  jako každoročně přijati a oceněni vybraní žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou  Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi.

Žáky vybírají třídní učitelé na základě různých hledisek, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za příkladný postoj ke vzdělávání, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních, recitačních, pěveckých, výtvarných či vědomostních soutěžích (matematické, přírodovědné, biologické, zeměpisné, dějepisné), v dyslektické olympiádě, orientačním běhu, plavání, za péči o třídní knihu, stmelování kolektivu, za aktivní práci ve školním parlamentu, pro webové stránky a facebook školy apod.

Gratulujeme!

Mgr.Jana Kadlecová

Mezitřídní turnaj 2017

Za pěkného slunečného počasí se uskutečnil v pondělí 19.6. již tradiční mezitřídní turnaj chlapců a dívek v kopané a pálkované. Soutěžilo se na místním fotbalovém hřišti a byly k vidění pěkné zápasy a souboje třídních týmů. Na konci čekalo na každého aktivního účastníka sladké a studené osvěžení v podobě zmrzliny. A jak to vše dopadlo?

Dívky – mladší kategorie

1. 6.A, 2. 6.B, 3. 7.B, 4. 7.A

Dívky – starší kategorie

1. 8.B, 2. 8.C, 3. 9.B, 4. 9.A, 5. 8.A

Chlapci – mladší kategorie

1. 7.A, 2. 6.A, 3. 6.B, 4. 7.B

Chlapci – starší kategorie

1. 8.A,B, 2. 9.B, 3. 9.A, 4. 8.A,C

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem aktivním zúčastněným včetně pořadatelů a rozhodčích.

 Marek Dostál

Zlatá srnčí trofej 2017

Během víkendu 19. – 20. května se v krásném prostředí Národního parku Podyjí v obci Čížov opět po roce uskutečnilo okresní kolo přírodovědné soutěže mladých přátel myslivosti a ochrany přírody s názvem Zlatá srnčí trofej. Soutěže se zúčastnilo 54 dětí ze Znojemska a Základní školu Miroslav reprezentovalo 7 žáků a žákyň ve třech kategoriích. Většina žáků navštěvuje Myslivecký kroužek při SVČ Miroslav, kde se celoročně nZaltá srnčí trofej 2017a tuto soutěž připravují a letos si vedly opravdu výborně. Soutěž probíhá dva dny. V pátek odpoledne soutěžící čekala praktická zkouška, tvořená stezkou národním parkem a poznávačkou bylin, stromů, pobytových stop zvěře, zbraní, loveckých psů a trofejí. Po náročné stezce přišel vhod večerní táborák a po setmění stezka odvahy. V sobotu dopoledne děti vyplnily znalostní testy a po testech je přišli navštívit kynologové s loveckými psy a sokolník se svými dravci. Po obědě a trubačském „Halali“ všichni nastoupili k vyhlášení výsledků.

Umístění našich žáků:

Kategorie A (3. – 5. ročník ZŠ) :

1. místo  Natálie Pavlů   (3.B), 4. místo Naďa Benešová (3.A) a na 8. místě se umístila Markéta Janderová (4.A).

Kategorie B (6. – 9. třídy ZŠ):

1. místo Jana Tesařová (8.C)  a výborně se umístil i Jakub Březina (7.A).

V nejmladší kategorii tzv. Pozorovatelů (MŠ, 1.-2. ročník ZŠ) úspěšně soutěžili Jáchym Pelán (2.B) a  Lenka Benešová (1.A).

Ti nejlepší ze Znojemska postupují do národního finále, které se letos koná v jihočeské Horní Plané o letních prázdninách formou 14denního tábora. Z našich žáků postoupili do finále: Natálie Pavlů, Naďa Benešová, Jana Tesařová a Jakub Březina.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve finále!

                                                                                                    Mgr. Jana Benešová