Barborková sobota

Barborková sobota 28.11.2015

V sobotu 28.11. odpoledne využili malí i velcí návštěvníci naše pozvání a přišli se vánočně naladit na tradiční akci s názvem Barborková sobota. Nabídka byla velice pestrá.  

  • Hosté si na jarmarku nakoupili spoustu vánočních ozdob, dárků, přání a drobností  vyrobených našimi žáky v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy.
  • V mikulášových dílničkách měli na výběr z 12 ozdob, které si za pomoci našich žáků  vlastnoručně zhotovili.
  • Pokud šli za vůní čerstvé kávy a vánočního čaje, čekalo na hosty malé občerstvení  ,,Všeho dobrého slaného a sladkého“ , které připravili maminky a babičky našich žáků.

Velké poděkování patří všem žákům i učitelům, kteří celou akci pečlivě připravili a zorganizovali,  maminkám a babičkám za připravené dobroty a v neposlední řade všem, kteří Barborkovou sobotu podpořili svou účastí.

                                                                                                            Kolektiv učitelů ZŠ Miroslav

Robotel Home Work

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do dalšího projektu, který je financován z programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ a jeho cílem je podpora výuky cizích jazyků. Žáci v rámci tohoto projektu pracují ve škole a prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách mají možnost využít bezplatně přístup do systému pod názvem „Robotel Home Work“, který má rozvíjet řečové dovednoti a schopnost používat cizí jazyk (angličtinu) v praxi. Je to také způsob studia, který by měl žákům zábavnou formou poskytnout širší slovní zásobu a jinou formu práce v rámci domácí přípravy. Nyní máte tedy možnost dále se vzdělávat v pohodlí svého pokoje a domova. Apelujeme také na rodiče, aby své děti motivovali k další práci, bez které se žádné studium neobejde.

Přejeme hodně úspěchů a dobrou zábavu!

Vyučující anglického jazyka

Přístup pro studenta

Přístup pro učitele

Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se zaregistrovala do projektu, který má za cíl rozhýbat co největší počet dětí.

Prostřednictvím projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož součástí jsou disciplíny Sazka Olympijského víceboje

a Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, podporují Český olympijský výbor a Sazka sportování dětí.

Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2014/2015, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

Výraznou novinkou Sazka Olympijského víceboje pro tento ročník je plnění disciplín jednou ročně, čímž chceme snížit celkovou administrativu projektu a především usnadnit práci Vám, učitelům.

Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především malým sportovním talentům, pomáhá v rozvoji také Odznak

Všestrannosti Olympijských Vítězů. Ti nejlepší se v rámci soutěže školních týmů mohou probojovat až do

atraktivního republikového finále. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je složen z 12 disciplín. Po splnění

alespoň 10 z nich a získání potřebných bodů žáci získávají odznak.

Každá škola se může zapojit do obou částí projektu najednou. Prvních 750 aktivních škol (ať už se účastní

Sazka Olympijského víceboje nebo OVOV) získá jako bonus sportovní sety.

A na co se v průběhu ročníku 2015/2016 můžete těšit?

− Nejaktivnější školy v červnu odměníme sportovním vybavením v celkové hodnotě 500 000 Kč.

− Prvních 750 aktivních škol získá bonus ve formě sportovního setu v minimální hodnotě 2 000 Kč

a pro žáky 1.–4. ročníků také nově Tréninkové deníky, které nahrazují Sportovní žákovské knížky.

− Nejaktivnější školy v disciplínách Sazka Olympijského víceboje se mohou těšit na společné sportování

s ambasadory projektu během Tréninků s olympioniky.

− Školy zapojené do OVOV mají možnost setkat se s olympioniky v rámci krajských kol a především

republikového finále, ale i dalších akcí.

− V průběhu celého ročníku proběhnou soutěže se sportovními svazy o lákavé sportovní vybavení pro školy.

Podrobnější informace jsou dostupné na:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj

Barborková sobota

V sobotu  28.11. od 14.hod. do 16.hod. se koná Barborková zvonečeksobota.

Zveme Vás do vánočních dílniček a na ochutnávku ,,Všeho dobrého slaného a sladkého“.

Vzorky na ochutnávku mohou děti donést v pátek 27.11. třídním učitelkám nebo do školní družiny. Za vzorky děkujeme.

Vyučující ZŠ