Ocenění nejlepších žáků na radnici

Ocenění nejlepších žáků na radnici 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 byli  přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Romanem Volfem a místostarostou Ing. Augustinem Formanem  na Městském úřadě v  Miroslavi.

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!

Matematická olympiáda Lískulka

Ve středu 17. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 10 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

2. místo – Vojtěch Kopeček – 1.A

3. místo – Natálie Pavlů – 1.B

2. kategorie

3. místo – Radka Sovová – 2.B

11. místo – Jan Kudláček  2.A

3. kategorie

4. místo – Jiří Šmíd – 3.A

12. místo – Kryštof Stašek – 3.A

4. kategorie

1. místo – Ondřej Kadlec – 4.A

14. Dominik Pelech – 4.B

5. kategorie

4. místo – Radka Kiselová – 5.A

6. místo – Martin Sova – 5.B

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Sběr papíru – vyhodnocení

Sběr papíru 12.6.2015

V dubnu bylo na naší škole nasbíráno celkem 15 090 kg starého papíru.  Do sběru se zapojilo 259 žáků  a každý odevzdal průměrně 35,3 kg. Nejúspěšnějšími třídami jsou 6.C, 3.A a 4.B  a  žáci s největším odevzdaným množstvím  jsou Michaela Procházková, Adam Demuth, Pavel Kvapil, Klára Vystydová, Kateřina Bezděková, Ivana Sobotková,Lenka Fialová, Kateřina Dostálová, Eliška Karlová a Rostislav Veselý. Tito žáci byli odměněni knihou.

Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím. Sbírejte nadále, budeme se těšit v říjnu!

Kompeltní výsledky sběru papíru 2015

6.A na výletě

     Dne 9. a 10. 6. se třída 6.A vypravila na školní výlet na Vranovskou přehradu. Jeli jsme integrovanou dopravou a řidiči nás mile překvapili, že na nás byli velice hodní. Když jsme dojeli na Vranov, šli jsme do vodní elektrárny, kde jsme se dívali na krátké video. Průvodce nás  provedl celou budovou a pak jsme šli  do podzemí, kde byly veliké turbíny, které nečekaně pustili a my jsme se jich lekli. Po hodinové prohlídce jsme se vydali na moc dobrý oběd. Po obědě jsme měli hodinovou plavbu parníkem. Bylo to super, protože jsme tam mohli hrát na kytaru a zpívat. Moc jsme se pobavili. Když jízda parníkem skončila, dorazili jsme konečně do kempu. Jako první jsme se ubytovali a potom hned běželi na hřiště si něco zahrát. Nesmělo chybět lanové centrum a tak jsme se tam vydali. Po šplhání jsme se ochladili ve Vranovské přehradě a potom se ještě projeli na šlapadlech, kde byla velká legrace. Pak už nám byla zima, tak jsme utíkali na večeři. K večeři jsme měli bramborový guláš s pečivem a kousek jablečného a makového závinu. Po večeři jsme opět hráli hry. Po chvilce jsme všichni opékali  špekáčky a zpívali za doprovodu  kytary. Kolem desáté jsme vyrazili na noční orientační běh, kde to bylo super. Jak jsme přišli, uložili jsme se ke spánku. Druhý den jsme se probudili a nasnídali. Ke snídani jsme měli obložený talíř s pečivem. Nesměla chybět marmeláda. Po snídani jsme se  sbalili a uklidili chatky. Potom jsme se vydali na Vranovský zámek. Bohužel to bylo do kopce a tak jsme si tašky nechali v jedné restauraci a vydali jsme se na zámek. Po náročné cestě jsme tam konečně dorazili. V zámku  nám zahráli pohádku s názvem Čertův poklad. Bylo to pěkné. Až pohádka skončila, dali  jsme si oběd. Po obědě jsme jeli autobusem domů. Tento výlet se nám moc líbil,  jela s námi paní učitelka Kadlecová a Dostálová.

Natka Hanzelová, Verča Dvořáková, Kikča Hlaďová a Áďa Hortová, žákyně 6.A

Sportovní hry mládeže

Na konci školního roku se již tradičně konají sportovní hry mládeže v atletickém čtyřboji pro žáky praktických škol. Soutěží se v těchto disciplínách – běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh na 800 m. V letošním roce se okresního kola ve Znojmě zúčasnily dvě dívky naší třídy – Kamila Prudilová a Iveta Laubová. Kamila byla velmi úspěšná. Ve všech disciplínách se umístila do třetího místa a tím si zajistila postup do krajského kola v Brně. To se konalo 3. června na stadionu Moravská Slávia. Zde se umístila na celkovém pátém místě. Za úspěšnou reprezentaci školy Kamile poděkoval pan ředitel Máca.

Mgr. Helena Halášková

 

Sportovní hry mládeže Znojmo
Sportovní hry mládeže Brno