Můj první gól

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se obě první třídy naší základní školy zúčastnily sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti v Moravském Krumlově. Celou akci pro nás a pro prvňáčky z Mor. Krumlova připravila FAČR ve spolupráci s místním fotbalovým klubem – www.mujprvnigol.czmuj gol. A jak už název akce sám napovídá, byla zaměřena na hledání fotbalových talentů, ale nejen to, chtěla děti motivovat, aby se věnovaly sportu. Hned úvodem nás přivítal starosta Mor. Krumlova Mgr. T. Třetina, rozdal dětem náramky a trička s logem Můj první gól a nadále se dětem aktivně věnoval. Děti se opravdu nenudily, byly rozděleni po deseti do družstev a střídaly se po 10 minutách na devíti stanovištích. Střílely na branku, zahráli si fotbal na čtyři branky, štafetu, různé honičky, učily se techniku kopu do míče atd. Zkrátka, i když nám počasí moc nepřálo, bylo zataženo a chladno, my jsme se hned zahřáli a měli dobrou náladu. Po vyčerpávajícím sportování nám připravili organizátoři akce moc dobré:) občerstvení. Mockrát všem organizátorům za příjemné sportovní dopoledne děkujeme.

tř. učitelky 1. A  ( Mgr. I. Náhlíková ) a 1.B ( Mgr. J. Benešová )

Mgr. Jana Benešová

Prvňáčci hráli divadlo

Během krásného čtvrtečního odpoledne 14. května se ve třídě 1. B sešli rodiče, prarodiče a sourozenci žáků a žákyň 1. B třídy, aby zhlédli představení, které si pro ně žáci, pod vedením třídní učitelky, připravili. Svojí návštěvou nás moc potěšil i pan ředitel školy Mgr. Jaroslav Máca, který přijal pozvání a zhlédl, co se děti během prvního školního roku dokázaly naučit.  Po úvodní recitaci básní a zpěvu písně maminkám k svátku, žáčci zahráli pro všechny přítomné pohádku O Budulínkovi. V pohádce se kromě hlavních postav – Budulínka, lišky s liščaty, babičky a dědečka žáčci představili i v trochu nimageetradičních rolích slepičky, pejska a několika vypravěčů. Představení se dětem moc povedlo. Předvedly, že se umí vyrovnat s trémou, dokáží se naučit, přednést a také zahrát několik souvislých vět a hlavně je vše kolem představení bavilo a moc se těšily, až se předvedou:). Myslím si, že jsme viděli i herecké talenty. Za svou píli při učení rolí a za úžasné výkony si děti nakonec zasloužily i sladkou odměnu, kterou jim připravila paní učitelka a jedna z maminek, paní Lorencová, které moc děkujeme.

tř. uč. Mgr. Jana Benešová

Okresní kolo Pythagoriády

se konalo ve středu 13. května 2015 ve Znojmě.

3. místo v kategorii 5. ročník  – Radka Kiselová  – 5.A

7. místo v kategorii 6. ročník –Miroslav Novotný  – 6.B

Všem řešitelům  děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová

Na výsledky všech matematických soutěží se můžete podívat zde.

Dyslektická olympiáda

Dyslektická olympiáda 12.5.2015

V úterý 12. května se uskutečnil v Blížkovicích 7. ročník okresního kola dyslektické olympiády. Z devíti základních škol bojovalo o cenné medaile 18 pětičlenných družstev.

A v čem se soutěžilo? Družstva plnila různé úkoly z oblasti přírody, sportu, matematiky, českého jazyka, angličtiny, zdravovědy a dopravní výchovy. Bodoval se i domácí úkol – portrét soutěžících libovolnou technikou.

Zvlášť byla hodnocena soutěž jednotlivců –  interaktivní bludiště na čas. Zde byl z nás nejlepší Přemek Novotný, který skončil na 4. místě s časem 11 sekund.

A jak olympiáda dopadla? Na 1. místě skončila tradičně ZŠ Nové Syrovice. Naše družstvo ve složení Jan Muška, Eva Skočovská, Petr Hrůza, David Kucharík, Broňa Nejedlý a náhradník Adam Plechatý skončilo na krásném 7. místě. O půl bodu méně mělo naše další družstvo ve složení Zuzana Vodáková, Michal Neček, Přemysl Novotný, Natálie Vodáková a Roman Vlček. Skončili tak na krásném 8. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Olga Široká

 

Soutěž tříd „Umíme třídit odpad?“

V rámci projektu Den Země se třídy celé školy zapojily do soutěže „Umíme třídit odpad?“.

Nejdříve se žáci seznámili proč,  jak a kam odpad třídit, poté na cvičných kontejnerech vytřídili společně velké množství běžných a častých  odpadků z domácnosti. Zjistili, že je celkem 10 možností, jak s ním naložit.

Nakonec vyplnili soutěžní test Umíme třídit odpad?, aby si ověřili své získané znalosti a dovednosti,  s těmito výsledky ( maximum možných dosažených bodů je 20):

I. stupeň:

 1. 1.B, 4,B – 18 b.
 2. 2.B, 4.A, 5.B – 17b.
 3. 1.A, 5.A, 1.P – 16 b.
 4. 2.A, 3.A – 15 b.

II. stupeň:

 1. 6.C, 7.A, 7.B – 20b.
 2. 6.A, 6.B – 19b.
 3. 8.A, 9.B, 9.C – 17b.
 4. 8.B – 16 b.

Nespornější otázky, které při vyplňování testu vyvolaly ve třídě největší diskuzi,  byly tyto:

2.  Kam patří kosti od kuřete?  V případě, že nemáte domácího mazlíčka, který si na nich pochutná, patří do směsného odpadu, ne na kompost nebo do biodopadu.

10. Kam patří karton od vajíček? V nejlepším případě na kompost, ne do kontejneru na papír, protože karton je na konci recyklačního procesu, má krátká vlákna  a nelze jej již recyklovat.

11. Kam patří rozbité zrcadlo? Do směsného odpadu, ne do skla, protože je zezadu potřeno barvou  a skleněný odpad by byl tak znehodnocen.

Všem vyučujícím i žákům, kteří se zapojili, děkuji a přeji mnoho zdaru a zapálení pro třídění odpadu.

Mgr. Jana Kadlecová

Vyhodnocení soutěže „Nejhezčí ekoláček“

Naše porota složená ze členů školního parlamentu vyhodnotila soutěž tříd „Nejhezčí ekoláček“. Rozhodování bylo velice těžké, protože naprosto všichni ekoláčci byli krásní,  originální a do detailu vypracovaní. Můžete si je připomenout ve fotogalerii.

Ekoláček 24.4.2015

Porota se tedy rozhodla, že ocení naprosto všechny a pro přehlednost je rozdělila do následujících kategorií:

I. stupeň

Papíráci

 1. 1.B
 2. 2.P
 3. 5.B

Plasťáci

 1. 2.A, 5.A
 2. 2.B, 1.P
 3. 4.B

Kreativci

 1. 1.A
 2. 3.A
 3. 4.A

II. stupeň

Papíráci

 1. 9.A
 2. 8.A
 3. 6.B

Plasťáci

 1. 8.B
 2. 7.A

Kreativci

 1.  6.A
 2. 6.C
 3. 9.C

Všem třídám i vyučujícím, kteří se do soutěže zapojili, velice děkujeme a nezapomeňte po skončení výstavy vše rozebrat a roztřídit do správných kontejnerů.

Za školní  parlament ZŠ Miroslav

Mgr. Jana Kadlecová

Den Země ve 4.A

Žáci 4.A  měli různé aktivitky ke Dni Země. Zapojili se do sběru papíru. Nasbírali celkem 1025 kg papíru, v soutěži skončili na 7. místě.
Podnikli vycházku na kopec Větrňák, kde se seznámili s přírodními podmínkami v okolí Miroslavi, určovali druhy stromů a prohlédli si  na informačních tabulích chráněné rostliny.
V hodinách ČJ komunikovali na téma třídění odpadů, četli a pracovali s textem „Odpadková myš“, v němž si vyhledávali informace, co do kontejnerů patří, jak by vypadal svět, kdyby se odpad netřídil.
Zapojili se do tvoření, vyrobili Ekolačku z různých druhů papíru.
Sesbírali PET lahve na školním hřišti, prošli a uklízeli prostranství kolem DPS , školní jídelny a družiny.

PaedDr. Jaromíra Svobodová

Projekt Miroslavské kopce a Den Země – 6. ročník

Žáci 6. ročníku se ve čtvrtek 30.4.2015 zúčastnili projektů Miroslavské kopce a památníky obětem 1. světové války ( v říjnu byl zrušem kvůli špatnému počasí) a Den Země.

Žáci  6.A, 6.B a 6.C třídy  se rozlosovali do pěti skupin a za doprovodu p. uč. Kadlecové, Šabatové, Holcrové, Dostálové a p. uč. Popely prošli předem připravenou trasou od židovského hřbitova přes Národní přírodní památku Miroslavské kopce, evangelický hřbitov a památník u katolického kostela. Na všech stanovištích plnili různé úkoly. Na informačních panelech hledali odpovědi na otázky týkající se stepní fauny a flóry Markova kopce a Větrňáku, pracovali s  mapou a buzolou, luštili šifry a řešili matematické a geometrické úkoly. Po celé trase  vysbírali odpadky a tu současně vyznačili do plánku města.

Pan Sofka, kterého jsem potkali nedaleko MŠ Pastelka, nám povyprávěl příběh líp, které byly zasazeny 28.10.1918 na počest konce 1. sv. války a vzniku Československa a rostou zde dodnes.

Počasí bylo přiměřené, nálada výborná a svačinka s výhledem na Miroslav a okolí chutnala znamenitě.

Pořadí jednotlivých skupin (maximální počet 46 bodů):

 1. Modrá skupina  – p.uč. Šabatová – 43,5 b.
 2. Bílá  skupina – p. uč. Kadlecová – 41,5 b.
 3. Žlutá a Zelená skupina – p.uč. Dostálová a p. uč. Popela – 40,5 b.
 4. Oranžová skupina – p.uč. Holcrová – 34,5 b.

Mgr. Jana Kadlecová

Miroslavské kopce – 6. roč. 30.4.2015

EXPERIMENTÁLNÍ INTEGRACE (společná hodina HV tříd 1.P a 2.B)

Ve čtvrtek 30. 4. proběhla experimentální hodina hudební výchovy žáků 1.P a 2.B třídy na podnět bakalářské práce studentky hudební výchovy PdF MU. Hodina byla motivována jarem, jarní přírodou, jarními kytičkami, doprovázena písničkou autorů Svěráka-Uhlíře: “Jaro dělá pokusy“. Úkolem bylo dokázat nebo vyvrátit, že děti z běžných tříd a děti se speciálně vzdělávacími potřebami mohou mít některé vyučovací hodiny společné. Ukázalo se, že konkrétně v hodině HV si děti vzájemně dokonale rozumí, společně zpívaly i tancovaly. A líbilo se nám to všem, jak dětem, tak vyučujícím.
WIN_20150426_133549WIN_20150426_135333