Slavnostní přivítání prvňáčků v Kulturním domě v Miroslavi

prnáciV pondělí 1.9.2014 v 8.00 hod. budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni  v Kulturním domě v Miroslavi starostou města Ing. Augustinem Formanem, místostarostou Romanem Volfem, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Janou Benešovou a Mgr. Irenou Náhlíkovou.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat.

Loučení žáků 5. ročníku 26.6.2014

V podvečer konce školního roku připravily paní učitelky pátých ročníku Mgr.  Benešová a Mgr.  Vráblíková pro své žáky, kteří byly téhož dne dopoledne v KD pasovaní na žáky II. stupně , rozloučení v podobě táboráku na školní zahradě. Akce se zúčastnili i rodiče některých dětí. Celé odpoledne se odvíjelo v příjemném  a uvolněném duchu, opékaly se špekáčky, zpívaly písničky za doprovodu kytary p. uč. Vráblíkové.  Velice zajímavý program si připravili p. Beneš a p. Tesař, kteří se věnují myslivosti a děti i dospělí si mohli  zastřílet na kance:)))

kanec

Školní akademie 20.6.2014

20. června se uskutečnil již 18. ročník této tradiční školní akce žáků 1.-9. ročníků. Diváci zhlédli pestrou přehlídku tanců, scének a písniček. I když účastníky zastihla dešťová sprcha, nenechali se odradit a vytrvali až do konce. Úvod patřil dětem z MŠ Husova, poté se pódium hemžilo Šmoulíky, trpaslíky, piráty, broučky, vystoupil i houslista, žák 7.B, Erik Meisl, tančila se zumba, tančilo se se stuhami, třásněmi. Zazpívali i vítězové Miroslavského klíčku Klára Stixová ze 7.B, Vojta Kubíček z 8.B, Terezie Suchanová z 5. A. Žáci 9. ročníků se rozloučili tancem z muzikálu Pomáda. Na úplný závěr vystoupili i učitelé ZŠ s vtipným vystoupením na píseň To máme mládež. Akci konferovali Klára Stixová, Aneta Hrubá a Petr Weiss. Všichni účinkující i diváci, kterých stále přibývá, se těší na další ročník v r. 2016.

Vystoupení se žáky nacvičily p.učitelky: Benešová, Vráblíková, Hanzelová, Kopečková, Schlesingerová, Svobodová H., Svobodová J., Široká, Nohová, Bartůňková, Maiová, Novotná, Náhlíková, Šimšová, Klejdusová.

Mgr. Ludmila Schlesingerová

Ocenění nejlepších žáků na radnici 3.6.2014

Již tradičně jsou na konci školního přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi. Znak

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!

Jahodový turnaj v kopané a vybíjené

Dne 30. 5. 2014 se již tradičně žáci 1. – 5. roč. naší školy zúčastnili 29. ročníku soutěže družstev v Olbramovicích.fotbal

V turnaji ve vybíjené se utkalo 5 družstev ( Olbramovice, Dolní Dubňany, Vedrovice, Bohutice a Miroslav ). Žákyně naší školy všechny zápasy vyhrály a umístily se na vynikajícím 1. místě.

V kopané se utkalo 6 družstev ( Olbramovice, Dolní Dubňany, Vedrovice, Bohutice, Vémyslice a Miroslav ). Naši fotbalisté bojovali o 1. místo se ZŠ Vémyslice. Zápas skončil 0 : 0. Na penalty jsme prohráli a umístili se na hezkém 2. místě.

Mgr. Zdeňka Novotná

Matematické soutěžě I. a II. stupně

Žáci I. i II. stupně ZŠ se zapojili do matematických soutěží Pythagoriáda, Klokan a Matematická olympiáda.mat

Pythagoriáda

Školního kola matematické soutěže pro žáky 5. – 8. ročníku se zúčastnilo 70 žáků. V okresním kole ve Znojmě úspěšně reprezentovali školu dva chlapci 5. ročníku:

Miroslav Novotný 4. místo

Jiří Počarovský 6. místo

Žáky připravovaly paní učitelky Mgr. Jana Benešová a Mgr. Veronika Vráblíková.

Matematická soutěž Klokan – celorepubliková soutěž

Soutěže se zúčastnili 162 žáci ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 45 řešitelů

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Ondřej Kadlec 3.A  – 77b.

2. Denisa Kalčíková 3.A -  75b.

3. Vilém Bednařík 3.A -  74b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 44 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Klára Němcová 5.B -  101

2. Jan Počarovský 4.B  – 100

3. Emma Bednaříková 5.A -  96

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník) 31 řešitel

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Andrea Příhodová 7.B -  63

2. Tomáš Kratochvíl 7.B -  63

3. Michal Dohnal 6.A -  58

4. Kristýna Skočovská 7.B -  57

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 42 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1.Karolína Hanzelová 8.A -  71

2.Michaela Švejdíková 8.C -  61

3.Kateřina Veselá 8.C -  50

3. Tereza Kiselová 8.B  -  50

V rámci okresu Znojmo bylo hodnoceno v každé kategorii kolem 1 000 žáků, zde jsou uvedeny nejlepší umístění žáků naší školy:

Cvrček: O. Kadlec 6., D. Kalčíková 16., V. Bednařík 17. místo.

Klokánek: K. Němcová 11., Jan Počarovský 14., E. Bednaříková 22. místo.

Benjamin: T. Kratochvíl a A. Příhodová, oba 52. místo.

Kadet: K. Hanzelová 19., M. Švejdíková 49. místo.

Matematická olympiáda – okresní kolo ve Znojmě

Okresního kola matematické olympiády se zúčastnily:

Emma Bednaříková z 5.A třídy, skončila na 8. místě. Dále dvě dívky 7. ročníku, Klára Stixová byla na 6. a Andrea Příhodová na 8. místě

Obě dívky na soutěž připravovala Mgr. Jarmila Maiová.

R. Salát

Matematické soutěžě na 1. stupni

Oříšky pro bystré hlavy                                 s5

Soutěž organizovala a úkoly pro žáky 1.- 5. ročníku připravovala p.uč. Svobodová Jaromíra. V pěti kolech žáci ve třídách řešili zábavnou a netradiční matematiku. Výsledky umístění žáků v jednotlivých kolech bylo zveřejňováno na školní nástěnce. V měsíci květnu se uskutečnila závěrečná kola. Na prvních místech se umístili:

1. třídy: Jiřikovský Dan, Sovová Radka

2. třídy: Jiří Šmíd, Kacetlová Simona

3. třídy: Ondřej Kadlec a Antonie Michalová

4. třídy: Jan Počarovský

5. třídy: Bednaříková Emma, Němcová Klára

Všichni tito byli odměněni cenami, které darovalo Sdružení rodičů.

Lískulka

Zástupci vítězů ze školní soutěže ,,Oříšků pro bystré hlavy“, jejichž celkový součet bodů byl největší, se zúčastnili 19. 6. 2014 matematické soutěže ,,Lískulka“ ve Vedrovicích. Skupinu dětí ve Vedrovicích vedla paní učitelka Mgr. Helena Šimšová. Umístění v každé kategorii bylo velmi dobré.

Zvláštní cenu obdržel Ondřej Kadlec za maximální počet dosažených bodů ve své kategorii.

PaedDr. J. Svobodová

 

Školní ples 8.2.2014

Dne 8.2.2014 se konal Školní ples. Každý ročník je zahájen vystoupením žáků 9.tříd – polonézou. Tento ročník byl výjimečný tím, že žáci pojali své vystoupení velmi originálně, a to zapojením moderní hudby a tance. Přestože takovéto pojetí bylo z počátku kontroverzní, setkalo se poté s velmi kladným ohlasem, což bylo naším cílem. Všichni tanečníci nácvikem plesového předtančení doslova žili. Paní učitelky Andrea Bartuňková a Jana Nohová s žáky předtančení secvičily. Ještě na konci školního roku bylo celé období plesového předtančení připomenuto a samotnými žáky zhodnoceno jako jeden z nejlepších zážitků školní docházky.

Jana Nohová

Lyžařský výcvikový kurz 2014

Čtvrtým rokem se uskutečnil LVK na Chatě Jedlová v Deštné v Orlických horách. Kurz proběhl v termínu 19.1. – 25.1.2014 a zúčastnilo se ho 58 žáků naší školy (28 ze sedmého ročníku, 30 z osmého a z devátého).

Letos byly v celé České republice velice špatné sněhové podmínky. Přesto jsme, i za cenu krátkého dojíždění do areálu Marta II. v centru Deštného, splnili plán lyžařského výcviku a žáci tak vyzkoušeli lyžování na umělém sněhu. Na chatě Jedlová byla tradičně kvalitní stravu, ochotný personál a zázemí pro odpočinek.Chování žáků bylo bez výrazných kázeňských přestupků, celý kurz jsme absolvovali s jedním menším zraněním, a tak jsme mohli splnit náročný program LVK beze zbytku.

Poděkování patří všem vedoucím – instruktoři – Schlesingerová Ludmila, Maiová Jarmila, Šimšová Helena, Holíková Zdena, pedagogický dohled – Hanzelová Kamila, lékař kurzu – Krchňavá Alena, vedoucí kurzu – Schlesinger Oto. Za rok se těším na další spolupráci.

Mgr. Jaroslav Máca