SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 10. a 11. dubna 2014 se uskutečnil na naší škole již tradiční sběr starého papíru. Z celkového počtu 427 žáků školy se aktivně zapojilo a alespoň nějaký papír odevzdalo 280 sběračů. Dohromady se nám ho podařilo přinést úctyhodných 17 064 kg.
Na 1. místě se mezi třídami umístila třída 4. A paní učitelky K. Hanzelové, kde se aktivně zapojili všichni žáci a podařilo se jim nashromáždit 2 355 kg papíru
, což znamená, že každý žák přinesl v průměru 117,8 Kg. Dalšími třídami se stoprocentním zapojením žáků byly ještě třídy 1. P a 3.B.
Nejlepším sběračem z celé školy se stal Patrik Havlík ze 4. A, který přinesl neuvěřitelných 640 kg papíru.
Velká pochvala patří ale i všem ostatním, kteří se do tohoto sběru aktivně zapojili, a tím přispěli svým dílem k ochraně přírody i drobnému přilepšení k zajištění vzdělávacího procesu na naší škole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2014

Ve čtvrtek 27.2. se uskutečnilo v budově I. stupně ZŠ Miroslav okrskové kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 21 recitátorů ze čtyř škol moravskokrumlovského regionu. Porota, ve složení Bohumil Bubeník, Miluše Hrbová, Jana Teplíková a Jana Schubertová, měla nelehký úkol vybrat a ocenit ty nejlepší recitátory.
Za příjemně strávené odpoledne a pěkný kulturní zážitek je třeba poděkovat všem zúčastněným recitátorům, a především paní učitelkám I. stupně za přípravu a organizaci okrskového kola.

Výsledky okrskového kola v recitaci:
I.  kategorie (žáci 1. tříd):
1. místo: Vojta Bartoněk
2.místo: Klára Rybarová
3. místo: Radka Sovová

II.  kategorie (žáci 2. a 3. tříd):
1. místo: Antonie Michalová
2. místo: Roman Krištof
3. místo: Anežka Němcová

 III. kategorie (žáci 4. a 5. tříd):
1. místo: Ondra Štrauch (ZŠ Olbramovice)
2. místo: Klára Němcová
3. místo: Emma Bednaříková

V úterý 11. března se uskutečnilo ve Znojmě okresní kolo v recitaci „Dětská scéna 2014“.
V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd získala krásné 3. místo Antonie Michalová ze 3.B. Čestné uznání poroty ve stejné kategorii získala Anežka Němcová z 2.B třídy.
Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd se umístila na 1. místě Klára Němcová z 5.B třídy. Poslední zástupce naší školy, Ivana Sobotková, rovněž z 5.B, si přivezla Čestné uznání poroty.
Všem jmenovaným žákyním blahopřejeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy.

                                                                                 Za učitelky I. stupně Olga Široká