Základní informace

Naše škola

Název školy:                   Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo školy:                      Třináctky 19, 671 72 Miroslav
Právní forma:                 Příspěvková organizace města
IČO:                                    49438000
Zřizovatel školy:             Město Miroslav
Sídlo zřizovatele:            Náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav
Email školy:                     zs.miroslav@orgman.cz

Ředitel školy:                        Mgr. Jaroslav Máca

605 584 809 macaj@zsmiroslav.cz

Zástupkyně ředitele:          Mgr. Jana Kadlecová

606 041 616 kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně:        Mgr. Lenka Biberlová

775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka:         Mgr. Miloslava Růžičková

604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz

Metodička prevence:         Mgr. Radka Holcrová

737 153 274 holcrovar@zsmiroslav.cz

Školní psycholog:                Mgr. Robert Čapek

739 039 315 capekr@zsmiroslav.cz

Vedoucí vychovatelka:      Lada Vostalová

732 380 066 vostaloval@zsmiroslav.cz

Vedoucí školní jídelny:       Marcela Krulová

515 333 173 krulovam@zsmiroslav.cz

Sekretářka školy:                Bc. Jitka Jakubcová

515 333 123 jakubcovaj@zsmiroslav.cz

Telefonní kontakty:
Vedení školy                           515 333 123
Budova I. stupně                   515 333 389
Školní družina                        515 333 415
Školní jídelna                          515 333 173

1.A Mgr.  Vančurová Vladimíra 728 405 393 vancurovav@zsmiroslav.cz
1.B Mgr.  Pavlů Jana 774 724 100 pavluj@zsmiroslav.cz
1.P Mgr.  Růžičková Miloslava 604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz
2.A Mgr.  Šimšová Helena 607 581 302 simsovah@zsmiroslav.cz
2.B Mgr.  Klejdusová Helena 733 500 903 klejdusovah@zsmiroslav.cz
2.P Mgr.  Rozmahelová Vladimíra 605 252 489 rozmahelovav@zsmiroslav.cz
3.A Mgr.  Novotná Zdeňka 732 235 693 novotnaz@zsmiroslav.cz
3.B Mgr.  Široká Olga 732 651 174 sirokao@zsmiroslav.cz
3.P Mgr.  Volcová Andrea 728 334 178 volcovaa@zsmiroslav.cz
4.A Mgr.  Hanzelová Kamila 737 260 902 hanzelovak@zsmiroslav.cz
4.B PaedDr. Svobodová Jaromíra 739 016 659 svobodovaj@zsmiroslav.cz
5.A Mgr.  Náhlíková Irena 737 581 009 nahlikovai@zsmiroslav.cz
5.B Mgr.  Benešová Jana 606 123 522 benesovaj@zsmiroslav.cz
6.A Mgr.  Holcrová Radka 737 153 274 holcrovar@zsmiroslav.cz
6.B Mgr.  Šabatová Miroslava 608 134 014 sabatovam@zsmiroslav.cz
7.A Mgr.  Schlesingerová Ludmila 606 247 840 schlesingeroval@zsmiroslav.cz
7.B Mgr.  Bartuňková Andrea 602 677 243 bartunkovaa@zsmiroslav.cz
8.A Mgr.  Maiová Jarmila 605 976 502 maiovaj@zsmiroslav.cz
8.B Mgr.  Biberlová Lenka 775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz
9.A PhDr. Volfová Marie 732 530 831 volfovam@zsmiroslav.cz
9.B Mgr.  Dostál Marek 737 583 889 dostalm@zsmiroslav.cz
Bc. Boháčová Karin 724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz
Mgr.  Drahokoupil Vladan drahokoupilv@zsmiroslav.cz
Mgr.  Popela Jakub 775 169 204 popelaj@zsmiroslav.cz
Mgr.  Řeřucha Jaroslav reruchaj@zsmiroslav.cz
Mgr.  Smékalová Vladislava 731 745 328 smekalovav@zsmiroslav.cz
Mgr.  Ševčíková Věra 732 827 136 sevcikovav@zsmiroslav.cz
  Vostalová Lada 732 380 066 vostaloval@zsmiroslav.cz
Bc. Balážová Nina 723 860 663 balazovan@zsmiroslav.cz
Ryšavá Pavla 722 915 242 rysavap@zsmiroslav.cz
Svobodová Hana 739 162 993 svobodovah@zsmiroslav.cz
Dočekalová Zdeňka 732 128 345 docekalovaz@zsmiroslav.cz
Kudláčková Radka 737 749 901 kudlackovar@zsmiroslav.cz
Málková Irena 776 218 992 malkovai@zsmiroslav.cz
Matějková Hana 606 513 640 matejkovah@zsmiroslav.cz
Michalová Jana 608 037 578 michalovaj@zsmiroslav.cz
Mgr.  Čapek Robert 739 039 315 capekr@zsmiroslav.cz