Základní informace

Naše škola

Název školy:                   Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo školy:                     Třináctky 19, 671 72 Miroslav
Právní forma:                  Příspěvková organizace města
IČO:                                    49438000
Zřizovatel školy:             Město Miroslav
Sídlo zřizovatele:            Náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav
Email školy:                     zs.miroslav@orgman.cz

Ředitel školy:                        Mgr. Jaroslav Máca

Zástupkyně ředitele:          Mgr. Jana Kadlecová

Výchovná poradkyně:        Mgr. Lenka Biberlová

Metodička prevence:         Mgr. Radka Holcrová

Vedoucí vychovatelka:      Lada Vostalová

Vedoucí školní jídelny:       Marcela Krulová

Sekretářka školy:                Bc. Jitka Jakubcová

Telefonní kontakty:
Vedení školy                           515 333 123
Ředitel školy                           736 760 113
Výchovná poradkyně            775 282 212
Budova I. stupně                   515 333 389
Školní družina                        515 333 415
Školní jídelna                          515 333 173