Základní informace

Naše škola

Název školy:                   Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo školy:                      Třináctky 19, 671 72 Miroslav
Právní forma:                 Příspěvková organizace města
IČO:                                    49438000
Zřizovatel školy:             Město Miroslav
Sídlo zřizovatele:            Náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav
Email školy:                     zsmiroslav@zsmiroslav.cz

ID schránky:  hzgg66d

Ředitelka školy:                        Mgr. Jana Kadlecová

736 760 113 kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Zástupkyně ředitelky školy:          Mgr. Radka Holcrová

606 041 616 holcrovar@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně:        Mgr. Lenka Biberlová

775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka:         Mgr. Miloslava Růžičková

604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz

Metodička prevence:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Karierová poradkyně:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Vedoucí vychovatelka:      Lada Vostalová

732 380 066 vostaloval@zsmiroslav.cz

Vedoucí školní jídelny:       Marcela Krulová

515 333 173 krulovam@zsmiroslav.cz

Sekretářka školy:                Bc. Jitka Jakubcová

515 333 123 jakubcovaj@zsmiroslav.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:                Petra Peschelová

725 654 319 gdpr@jkaccounting.cz

Telefonní kontakty:
Vedení školy                           515 333 123
Budova I. stupně                   515 333 389
Školní družina                        ŠD1 – 732 380 066, ŠD3 – 702 071 411, ŠD4 – 607 036 981
Školní jídelna                          515 333 173

1.A Mgr.  Benešová Jana 606 123 522 benesovaj@zsmiroslav.cz
1.B Mgr.  Náhlíková Irena 737 581 009 nahlikovai@zsmiroslav.cz
1.P Mgr.  Růžičková Miloslava 604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz
2.A Mgr.  Vančurová Vladimíra 728 405 393 vancurovav@zsmiroslav.cz
2.B Mgr.  Pavlů Jana 774 724 100 pavluj@zsmiroslav.cz
2.P Mgr.  Rozmahelová Vladimíra 605 252 489 rozmahelovav@zsmiroslav.cz
3.A Mgr.  Šimšová Helena 607 581 302 simsovah@zsmiroslav.cz
3.B Mgr.  Klejdusová Helena 733 500 903 klejdusovah@zsmiroslav.cz
4.A Mgr.  Novotná Zdeňka 732 235 693 novotnaz@zsmiroslav.cz
4.B Mgr.  Široká Olga 732 651 174 sirokao@zsmiroslav.cz
5.A Mgr.  Hanzelová Kamila 737 260 902 hanzelovak@zsmiroslav.cz
5.B PaedDr. Svobodová Jaromíra 739 016 659 svobodovaj@zsmiroslav.cz
6.A Mgr.  Hlávková Adéla  605 221 310 hlavkovaa@zsmiroslav.cz
6.B Mgr.  Dostál Marek 737 583 889 dostalm@zsmiroslav.cz
7.A PhDr. Volfová Marie 732 530 831 volfovam@zsmiroslav.cz
7.C Bc. Boháčová Karin 724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz
7.B Mgr.  Šabatová Miroslava 608 134 014 sabatovam@zsmiroslav.cz
8.A Mgr.  Schlesingerová Ludmila 606 247 840 schlesingeroval@zsmiroslav.cz
8.B Mgr.  Bartuňková Andrea 602 677 243 bartunkovaa@zsmiroslav.cz
9.A Mgr.  Maiová Jarmila 605 976 502 maiovaj@zsmiroslav.cz
9.B Mgr.  Biberlová Lenka 775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz
Bc. Balážová Nina 608 422 742 balazovan@zsmiroslav.cz
Mgr. Bednaříková Daniela  608 128 347 bednarikovad@zsmiroslav.cz
Mgr.  Drahokoupil Vladan drahokoupilv@zsmiroslav.cz
Mgr. Hráčková Vendula  732 221 449 hrackovav@zsmiroslav.cz
Mgr. Máca Jaroslav  605 584 809 macaj@zsmiroslav.cz
Mgr.  Řeřucha Jaroslav reruchaj@zsmiroslav.cz
Mgr.  Smékalová Vladislava 731 745 328 smekalovav@zsmiroslav.cz
Leitnerová Tereza  607 036 981 leitnerovat@zsmiroslav.cz
Svobodová Hana 739 162 993 svobodovah@zsmiroslav.cz
Dočekalová Zdeňka 732 128 345 docekalovaz@zsmiroslav.cz
Kudláčková Radka 737 749 901 kudlackovar@zsmiroslav.cz
Málková Irena 776 218 992 malkovai@zsmiroslav.cz
Matějková Hana 606 513 640 matejkovah@zsmiroslav.cz
Michalová Jana 608 037 578 michalovaj@zsmiroslav.cz
Bc. Škutová Lucie 603 549 669 skutoval@zsmiroslav.cz