Školní rok 2017/2018 ve třídách pro děti se SVP

V tomto školním roce jsme otevřeli 3 speciální třídy pro děti se SVP, s lehkým, středně těžkým
a těžkým mentálním postižením – třídy s označením 1. P, 2. P a 3. P.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů, podle přílohy pro žáky s LMP  a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Vzdělávání zajišťují 3 speciální pedagožky (třídní učitelky) :
I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Vladimíra Rozmahelová, III.P Mgr. Andrea Volcová.
Další učitelky: Mgr. Karin Boháčová, Bc. Andrea Bartuňková a PhDr. Marie Volfová (angličtina)
3 asistentky pedagoga: Hana Matějková Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková (e-mail: rmiloslava@seznam.cz)
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída I. P: celkem 6 žáků (3chlapci a 3 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů.
1. ročník 2 žákyně
2. ročník 
– 1 žák
3. ročník - 1 žák
4. ročník 
– 2 žáci

2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová
Třída II. P:
celkem 8 žáků (3 chlapci a  5 děvčat) – žáci 5. a 6. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, 7. a 9. ročníku podle přílohy pro žáky s LMP.
5. ročník - 1 žák
6. ročník
- 2 žákyně
7. ročník
– 2 žákyně
9. ročník – 2 žáci
10. ročník –
1 žák – vzděláván podle ŠVP ZŠS 1. díl

3. P
Třídní učitelka Mgr. Andrea Volcová
Asistentka pedagoga: Jana Michalová
Třída III. P:
celkem 5 žáků (5 chlapců) – žáci 2., 3., 4. a 6 ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠS 1. a 2. díl.