SLUNEČNÍ SOUSTAVA

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 • Slunce – střed Sluneční soustavy, hvězda střední velikosti, 109x větší než Země

   • teplota – jádro 15 mil. º C, na povrchu 5 500º C

 • planety: a) vnitřní Merkur, Venuše, Země, Mars

         • pomalu se otáčí kolem své osy

         • rychle obíhají kolem Slunce

         • malé, pevné

         • málo měsíců

b) vnější – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

      • rychle se otáčí kolem své osy

      • pomalu obíhají kolem Slunce

      • velké, plynné (kapalné)

      • velký počet měsíců

      • prstence

 • Měsíc – přirozená družice země

  • teplota ve dne 130º C, v noci -170º C

  • pohyby Měsíce: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne

b) kolem Země 28 dní

c) kolem své osy 28 dní

  • fáze Měsíce – změny vzhledu na naší obloze (jak velká část je osvětlena Sluncem), 1. čtvrť , úplněk, 3. čtvrť, nov

 • Země – tvar geoid – nepravidelná koule

   • rovníkový poloměr 6378 km

   • poledníkový poloměr 6356 km

   • délka rovníku 40 000 km

   • zemská osa = myšlená přímka, která prochází oběma póly a středem země, je nakloněná

   • pohyby Země: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne – střídání ročních období

    b) kolem své osy 24 hodin – střídání dne a noci

VESMÍR

VESMÍR

 • je veškerá hmota a prostor kolem Země (včetně Země)

 • vznik – Velký třesk, asi 15 mld. let

 • patří sem: hvězdy

planety

planetky (asteroidy)

měsíce

komety

meteory

vesmírný prach

temná hmota

 • hvězda = žhavá plynová koule, svítí a hřeje

 • planeta = chladné těleso, obíhá kolem hvězdy

 • planetka = malá planeta

 • měsíc = přirozená družice planety

 • meteor = těleso, které shoří v atmosféře

 • meteorit = těleso, které dopadne na zemský povrch (povrch jiné planety, měsíce)

 • kometa = těleso ze dvou částí, jádra a ohonu

ZEMĚPISNÉ VĚDY

Zeměpisné vědy

 • zeměpis = geografie

 • patří sem:

   1. fyzická geografie – studuje krajinné sféry (atmosféra, hydrosféra, biosféra,…)

   2. socioekonomická geografie – studuje hospodářství (průmysl, zemědělství, doprava, služby)

   3. regionální geografie – studuje jednotlivé oblasti světa (světadíly, státy, kraje,…)

   4. kartografie – tvorba map

   5. meteorologie – věda o počasí

   6. klimatologie – věda o podnebí