Státy Austrálie

AUSTRALSKÝ SVAZ

 • původně britská trestanecká kolonie

 • od roku 1901 Australský svaz (federální konstituční monarchie)

 • člen Commonwealthu (= Britské společenství národů)

 • hl. město Canberra

 • královna Alžběta II., v zemi zastupována guvernérem

 • 6 spolkových států

 • velká města: Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane

 • vyspělý průmyslový a zemědělský stát

 • nerostné suroviny: černé uhlí, železná ruda, zlato, diamanty, opály, ropa, zemní plyn, měď, olovo, zinek, cín, uran, ….

 • průmysl: hutnický, chemický, strojírenský, textilní, potravinářský

 • zemědělství: pšenice (světová obilnice), ječmen, rýže, bavlník, zelenina, ovoce, vinná réva, tabák, chov ovcí

PAPUA – NOVÁ GUINEA

 • bývalá kolonie, od r. 1901 člen Australského svazu, v r. 1975 samostatný stát, člen Commonwealthu

 • rozvojový zemědělský stát: banány, káva, kakao, kokosové ořechy, cukrová třtina, chov dobytka

 • nerostné suroviny: zlato, platina, stříbro, měď, ropa

 • možný rituální kanibalismus

OCEÁNIE

 • oblast Tichého oceánu mezi obratníky

 • souostroví:

a) Melanésie – Fidži, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie, …

b) Polynésie – Nový Zéland, Havaj, Cookovy ostrovy, Velikonoční ostrov, Společenské

ostrovy (Tahiti), …

c) Mikronésie – Marshallovy ostrovy, Severní Mariany, …

NOVÝ ZÉLAND

 • vyspělý stát s vysokou životní úrovní

 • člen Commonwealthu

 • hlavní město: Wellington

 • zemědělská země: chov ovcí a skotu, pšenice, kukuřice, ječmen, hrách, jablka, vinná réva), lov ryb, chov korýšů

zásoby nerostného bohatství

AFRIKA – OBLASTI

AFRIKA – OBLASTI

 1. severní Afrika

a) středomořské státy

  • Egypt (Káhira), Libye (Tripolis), Tunisko (Tunis), Alžírsko (Alžír), Maroko (Ribát)

  • evropský styl života

  • obyvatelstvo hlavně kolem pobřeží a v povodí Nilu (říční oáza)

  • turistika

  • ropa, zemní plyn, fosfáty

  • pšenice, bavlník, datlová palma, olivovník, citrusy, chov ovcí a velbloudů

  • chemický a textilní průmysl

b) saharské státy

  • Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán (Chartúm), nezávislé území Západní Sahara

  • obyvatelstvo v oázách

  • velmi chudá oblast, špatné podmínky pro zemědělství, málo nerostných surovin, téměř žádný průmysl

 1. západní a střední Afrika

  • především kolem Guinejského zálivu a Sahel – travnatý pás mezi Saharou a tropickým deštným lesem

  • vývoz vzácného dřeva (eben, mahagon)

  • kávovník, kakaovník, kaučukovník, kokosová palma

  • chudé státy – nestabilní vlády, války, nemoci (ebola)

  • Nigérie – nejlidnatější stát Afriky

 1. východní Afrika

  • Somálský poloostrov

  • Etiopie, Keňa, Tanzánie, Somálsko

  • somálská litosférická deska (zbytek na africké desce) – zemětřesení, sopečná činnost

  • savany – národní parky (Serengeti) – turistika

  • pastevectví, banánovník, kávovník, kukuřice

  • husté osídlení, války (uprchlické tábory) – velmi chudé

 1. jižní Afrika

  • dva nejbohatší africké státy – Jihoafrická republika (Pretoria) a Botswana

  • obrovské nerostné bohatství – diamanty, zlato, uran, železná ruda, měď, černé uhlí,…..

  • citrusy, vinná réva, tabákovník, bavlník, pšenice,…

  • smíšené obyvatelstvo (rasismus zrušen v r. 1989), epidemie AIDS

  • rozvinutý průmysl

  • patří sem i Madagaskar (Madagaskarská republika) – odlišná příroda i obyvatelstvo

AFRIKA

AFRIKA

 • třetí největší světadíl, 30,5 mil km²

 • nejteplejší světadíl

 • nejsevernější bod – Bílý mys, nejjižnější bod – Střelkový mys, nejzápadnější bod – Zelený mys, nejvýchodnější bod – mys Hafun

 • členitost : Atlantský oceán, Indický oceán, Středozemní moře, Rudé moře

- Madagaskar, Kanárské ostrovy, Kapverdské ostrovy

- Somálský poloostrov, Velká a Malá Syrta

- Guinejský záliv, Adenský záliv

- Gibraltarský průliv, Mosambický průliv, Suezský průplav

 • povrch: spíše rovinatý a hornatý

- Kilimandžáro – Uhuru (5895 m), Dračí hory, Atlas, Etiopská vysočina

- pouště: Sahara, Kalahari, Namib

 • vodstvo:

 • řeky – Nil (nejdelší), Kongo (nejvodnatější), Niger, Zambezi (Viktoriiny vodopády), Orange

- jezera – Viktoriino, Tanganika, Malawi, Čadské

- obyvatelstvo: 1 miliarda

sever – europoidní – Arabi

jih – negroidní – černoši

 • náboženství: islám, křesťanství, přírodní náboženství

BIOSFÉRA

BIOSFÉRA

 • živý obal Země (veškeré organismy na Zemi)

 • organismy vytvářejí společenstva

 • společenstvo všech organismů na určitém místě = biocenóza, rostlinstvo = fytocenóza, živočichové = zoocenóza

 • ekosystém = soubor všech organismů, neživých složek a vztahů mezi nimi

 • ekologie = věda o vztazích mezi organismy navzájem a organismy a okolím

 • na Zemi několik základních ekosystémů = biomů, jsou rozloženy podle teplotních pásů, ve kterých se nacházejí

 • teplotní pásy: polární, mírný, tropický a přechodné – subpolární a subtropický

 • základní biomy na Zemi:

   1. tropický deštný les:

   • rovníkové oblasti

   • teplo a vlhko

   • Amazonie, Kongo, jihovýchodní Asie

   • stromy, keře, liány, orchideje

   • ptáci (papoušci, kolibříci), opice, žáby, hmyz, tygr, jaguár, levhart,……

   1. savana

   • tropické oblasti

   • období sucha a období dešťů

   • Afrika, Austrálie, Střední a Jižní Amerika

   • trávy, ojediněle stromy (baobab, akácie)

   • antilopa, zebra, pštros, buvol, žirafa, lev, gepard, hroch, hyena,……….

   1. pouště

  • všechny podnebné pásy

  • sucho !!!!

  • písečné, kamenité, polární pustiny

  • velbloud, štíři, hadi, surikata, fenek, ……….

  • kaktusy, aloe, agáve

  • místa na poušti, kde je voda = oáza (datlovník)

 1. lesy mírného pásma

  • čtyři roční období

  • liška, vlk, medvěd, prase, jelen, srnec, veverka,……..

  • stromy (buk, jedle, dub, habr, bříza), keře, trávy, kapradiny, mechy, houby,……

 1. tajga

  • severský jehličnatý les

  • Kanada, Rusko

  • vlk, medvěd, los, rys …….

  • jehličnaté stromy (borovice, smrk, modřín)

 1. stepi

 • mírný pás

 • obdoba savan

 • Evropa, Asie, Severní Amerika = prérie, Jižní Amerika = pampa

 • čtyři roční období, sucho

 • trávy

 • kůň, osel, bizon, lama, zajíc, křeček, sysel, vlk, kojot, sup, orel,………..

 1. tundra

  • subpolární pás

  • dlouhá polární zima, krátké polární léto

  • lišejníky, mechy, nízké trávy, plazivé dřeviny

  • sob, polární liška, polární zajíc

 1. polární pustiny

 • poušť v polárním pásu

 • věčný led a sníh

 • lední medvěd, tučňák, tuleň, lachtan, mrož,…………

 1. šelfová moře

 • moře kolem pobřeží

 • řasy, trávy

 • korálové útesy, sasanky, měkkýši, krabi, klaun, koník,………..

 1. volný oceán

 • žralok, delfín, kosatka, tuňák, želva, plejtvák,……………..

HYDROSFÉRA

HYDROSFÉRA

= vodní obal Země (veškerá voda na Zemi)

 1. oceány, moře

 • jsou navzájem propojené

 • tvoří světový oceán

 • 97,5% veškeré vody

 • moře okrajová a vnitřní

 • největší – Korálové moře

 • části moří a oceánů:

 • ostrov = menší část pevniny obklopená vodou (Grónsko)

 • poloostrov = část pevniny, která vybíhá do moře (Arabský poloostrov)

 • záliv = část moře, zabíhající do pevniny (Bengálský)

 • průliv = úzký pruh vody spojující dvě vodní plochy

 • průplav = uměle vytvořený průliv (Suezský, Panamský)

 • pohyby moře:

 • příliv a odliv – způsobeny přitažlivostí Měsíce, střídají se po 6 hodinách

 • příboj (vlny) – způsobeny větrem

 • mořské proudy – způsobeny rozdílnou teplotou a slaností oceánů

 1. ledovce

 • stlačené vrstvy sněhu

 • jsou vždy na pevné zemi

 • jsou v nich 2% vody na světě (a zároveň 69% sladké vody)

 • pevninský ledovec – tvoří se za sněžnou čárou (čára, za níž už sníh neroztává), Antarktida, Grónsko

 • horský ledovec – tvoří se nad sněžnou čárou – Himaláje, Alpy

 1. voda na pevnině

a) vodní toky

 • pramen, potůček, potok, říčka, řeka, ústí

 • přítoky pravé a levé (určujeme, když se postavíme po proudu řeky)

 • povodí – území, ze kterého všechna voda stéká do jedné řeky

 • úmoří – území, ze kterého všechny řeky tečou do jednoho moře

b) jezera

 • přirozené nádrže stojaté vody

 • podle původu: sopečná, v příkopové propadlině, ledovcová, zbytek po moři

 • podle přítoků: průtočná, bezodtoká, bezpřítoká

 • podle vody: slaná, sladká, smíšená, hořká

   1. umělé vodní nádrže

 • přehrady – výroba elektřiny, rekreace, zavlažování, ochrana před povodněmi

 • rybníky – chov ryb, rekreace

   1. bažiny (mokřady, slatiny)

 • trvale zamokřená místa s vysokou hladinou spodní vody

e) podpovrchová voda

 • půdní a podzemní (podzemní může být minerální)

ČAS

ČAS, ČASOVÁ PÁSMA

 

 • čas je stanoven pohyby Země
 • 1 den = délka otočení Země kolem své osy
 • 1 rok = doba oběhu Země kolem Slunce
 • místní čas = čas v určitém místě stanovený podle Slunce (nepoužívá se)
 • světový čas = čas na nultém poledníku
 • časové pásmo = pás se stejným časem
 • na Zemi je celkem 24 časových pásem, každé má 15º
 • sousední pásma se liší o jednu hodinu
 • datová mez = 180º délky, mění se čas i datum

Vesmír, Glóbus a mapa – suplování

ZKOUMÁNÍ VESMÍRU

 • Aristoteles – středem vesmíru je Země, Země je kulatá
 • Mikuláš Koperník – středem vesmíru je Slunce
 • Giordano Bruno – vesmír je nekonečný, Země ani Slunce nejsou jeho středem, byl upálen
 • další významní astronomové: Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein
 • zkoumání Sluneční soustavy:
 • 1957 – první umělá družice Sputnik 1
 • 1957 – Sputnik 2 (pes Lajka)
 • 1961 – Jurij Gagarin
 • 1963 – Valentina Těreškovová
 • 1969 – Neil Armstrong, Edwin Aldrin
 • 1978 – Vladimír Remek

 

 

 

GLÓBUS, MAPA

 

 • glóbus – zmenšený model Země, není zkreslený
 • mapa – zmenšený obraz zemského povrchu přenesený do roviny, je zkreslený
 • měřítko – udává, kolikrát jsme zemský povrch zmenšili (např. 1 : 40 000 000 – povrch jsme zmenšili 40 000 000 krát, 1 cm na mapě = 40 000 000 cm ve skutečnosti = 400 km ve skutečnosti)
 • zeměpisná síť – myšlené čáry, zakreslené na mapě nebo glóbu, patří sem poledníky a rovnoběžky
 • rovnoběžky – kružnice rovnoběžné s rovníkem (= hlavní rovnoběžka)
     • určují severní a jižní zeměpisnou šířku
     • 0º – 90º zeměpisné šířky
 • poledníky – polokružnice procházející oběma póly
     • hlavní poledník = nultý poledník = greenwichský poledník
     • určují západní a východní zeměpisnou délku
     • 0º – 180º zeměpisné délky
 • pomocí poledníků a rovnoběžek určujeme zaměpisnou polohu

Trvání dne a noci na Zemi

 1. tropický pás

 • den i noc celý rok stejné – 12 hodin

 1. polární pás

 • půl roku polární den, půl roku polární noc

 1. mírný pás

 • délka dne a noci se v průběhu roku mění

 • jarní rovnodennost – 21. března, den i noc 12 hodin

 • letní slunovrat – 21. června, den 16 hodin, noc 8 hodin

 • podzimní rovnodennost – 23. září, den i noc 12 hodin

 • zimní slunovrat – 21. prosince, den 8 hodin, noc 16 hodin

STAVBA ZEMĚ

STAVBA ZEMĚ

 • Země se skládá ze tří částí:

 • jádro – vnitřní pevné (železo) a vnější kapalné, poloměr 3400 km, teplota 5000ºC

 • plášť – vnitřní a střední plastický, vnější pevný

 • kůra – oceánská do 20 km, pevninská do 80 km

 • kůra a vnější vrstva pláště tvoří litosféru = kamenný obal Země

 • litosféra je rozlámaná na litosférické desky, které se pohybují po plastickém plášti

 • na rozhraní mezi nimi jsou oblasti s častým výskytem zemětřesení a sopečné činnosti

 • na litosférických deskách se nachází:

 • světadíly (kontinenty):

  Asie

Amerika

Afrika

Antarktida

Evropa

Austrálie

 • oceány:

Tichý

Atlantský

Indický

Jižní

Severní ledový

z učebnice str. 50 vypsat nejznámější sopky světadílů:

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 • Slunce – střed Sluneční soustavy, hvězda střední velikosti, 109x větší než Země

   • teplota – jádro 15 mil. º C, na povrchu 5 500º C

 • planety: a) vnitřní Merkur, Venuše, Země, Mars

         • pomalu se otáčí kolem své osy

         • rychle obíhají kolem Slunce

         • malé, pevné

         • málo měsíců

b) vnější – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

      • rychle se otáčí kolem své osy

      • pomalu obíhají kolem Slunce

      • velké, plynné (kapalné)

      • velký počet měsíců

      • prstence

 • Měsíc – přirozená družice země

  • teplota ve dne 130º C, v noci -170º C

  • pohyby Měsíce: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne

b) kolem Země 28 dní

c) kolem své osy 28 dní

  • fáze Měsíce – změny vzhledu na naší obloze (jak velká část je osvětlena Sluncem), 1. čtvrť , úplněk, 3. čtvrť, nov

 • Země – tvar geoid – nepravidelná koule

   • rovníkový poloměr 6378 km

   • poledníkový poloměr 6356 km

   • délka rovníku 40 000 km

   • zemská osa = myšlená přímka, která prochází oběma póly a středem země, je nakloněná

   • pohyby Země: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne – střídání ročních období

    b) kolem své osy 24 hodin – střídání dne a noci

VESMÍR

VESMÍR

 • je veškerá hmota a prostor kolem Země (včetně Země)

 • vznik – Velký třesk, asi 15 mld. let

 • patří sem: hvězdy

planety

planetky (asteroidy)

měsíce

komety

meteory

vesmírný prach

temná hmota

 • hvězda = žhavá plynová koule, svítí a hřeje

 • planeta = chladné těleso, obíhá kolem hvězdy

 • planetka = malá planeta

 • měsíc = přirozená družice planety

 • meteor = těleso, které shoří v atmosféře

 • meteorit = těleso, které dopadne na zemský povrch (povrch jiné planety, měsíce)

 • kometa = těleso ze dvou částí, jádra a ohonu

ZEMĚPISNÉ VĚDY

Zeměpisné vědy

 • zeměpis = geografie

 • patří sem:

   1. fyzická geografie – studuje krajinné sféry (atmosféra, hydrosféra, biosféra,…)

   2. socioekonomická geografie – studuje hospodářství (průmysl, zemědělství, doprava, služby)

   3. regionální geografie – studuje jednotlivé oblasti světa (světadíly, státy, kraje,…)

   4. kartografie – tvorba map

   5. meteorologie – věda o počasí

   6. klimatologie – věda o podnebí