SMYSLOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

 • umožňuje vnímat změny prostředí

 • smyslové orgány = čidla

 • smyslové buňky = receptory

 1. HMAT

 • mnoho druhů hmatových tělísek (chlad, teplo, tah, tlak, bolest), sídlo v kůži (ve škáře)

 1. ČICH

 • čichové buňky v horní části nosní sliznice

 • zachycují molekuly plynů

 • informace předávají přímo do mozku

 • rychlá a úplná adaptace (přestáváme vnímat vůni nebo pach)

 1. CHUŤ

 • chuťové pohárky na jazyku a patře

 • zachycují molekuly tekutin

 • základní chuti: hořká, slaná, sladká, kyselá (někdy se uvádí pátá – umami)

 • čich a chuť se navzájem ovlivňují, vytvářejí kombinovaný vjem, při ztrátě čichu dochází i ke ztrátě chuti

 1. SLUCH

 • sluchové buňky ve vnitřním uchu

 • podnětem jsou tlakové vlny (zvuk)

 • ucho se dělí na tři části

 • vnější ucho = boltec a zvukovod

 • střední ucho = bubínek, tři sluchové kůstky – kladívko, kovadlinka a třmínek (nejmenší kost v těle) a Eustachova trubice (spojnice ucha a nosohltanu)

 • vnitřní ucho = hlemýžď (kostěný, v něm blanitý, na něm sluchové buňky), 3 polokruhovité chodby a vejčitý a kulovitý váček, vše uloženo v labyrintu kosti skalní, vyplněno tekutinou

 • v chodbách a váčcích je uloženo rovnovážné ústrojí, vnímá polohu a pohyb hlavy, silným podrážděním vzniká mořská nemoc

 • přenos zvuku – zvukové vlny projdou zvukovodem, rozkmitají bubínek a sluchové kůstky, ty přenesou kmitání na tekutinu ve vnitřním uchu, podráždí vlásky na sluchových buňkách, nervem do mozku

 • s věkem sluchové buňky odumírají (staří lidé špatně slyší)

 • nemoci sluchu – nedoslýchavost, hluchota, tinitus
 1. ZRAK

 • nejdůležitější smysl, zprostředkovává 80% informací

 • tyčinky a čípky (zrakové buňky) na sítnici

 • podnětem světlo

 • oko je uloženo v očnici, chráněno obočím a víčky, skládá se ze tří vrstev

 • bělima – vnější, tuhá, udržuje tvar oka, vpředu přechází v průhlednou rohovku

 • cévnatka – prokrvená, výživa oka, v přední části přechází v řasnaté těleso (drží čočku a mění její tvar – zaostřování) a duhovku, uprostřed otvor – zornice (reaguje na světlo zužováním a rozšiřováním)

 • sítnice – zde jsou tyčinky (černobílé vidění) a čípky (barevné vidění) – ty jsou soustředěny v místě nejostřejšího vidění = žlutá skvrna, místo, kde vychází zrakový nerv nemá žádné buňky = slepá skvrna

 • vnitřek oka je vyplněn sklivcem (průhledná rosolovitá hmota)

 • přídavné oční orgány = okohybné svaly, slzná žláza, spojivka
 • nemoci zraku: krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, daltonismus, šeroslepost, slepota

 

ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY II

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA

 • funkce: řídí a koordinuje činnost všech orgánů pomocí chemických látek – hormonů
 • skládá se z endokrinních žláz = žláz s vnitřní sekrecí = žláz s vnitřním vyměšováním, tyto žlázy nemají vývod, jejich výměšky = sekrety = hormony se dostávají přímo do krve (na rozdíl od žláz s vnější sekrecí, které mají vývod do jiného orgánu nebo na povrch těla – játra, potní žlázy,…..)
 • patří sem:

 

 • HYPOFÝZA (podvěsek mozkový)
 • zavěšen na spodině mezimozku
 • rozdělen na dva laloky:
 • neurohypofýza – vylučuje do krve hormony, které vznikají v mezimozku:
 • oxytocin – ukončuje těhotenství (způsobuje stahy děložního svalstva), má vliv na produkci mateřského mléka
 • adenohypofýza– vznikají zde hormony, které řídí činnost ostatních endokrinních žláz a dále růstový hormon – poruchy růstu (nanismus, gigantismus, akromegalie)

 

 • EPIFÝZA (šišinka)
 • umístěna na spodině mezimozku
 • kontroluje 24-hodinový cyklus

 

 • ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
 • umístěna v hrtanu na štítné chrupavce
 • vylučuje hormon thyroxin – kontroluje metabolismus v těle
 • k činnosti potřebuje jód, při nedostatku v těhotenství – kreténismus

 

 • PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA
 • umístěna na zadní straně štítné žlázy
 • kontroluje metabolismus vápníku a fosforu

 

 • SLINIVKA BŘIŠNÍ
 • umístěna v břiše
 • funguje jako žláza s vnější sekrecí (enzymy) i vnitřní sekrecí – inzulin – ovlivňuje vstřebávání cukru z krve, při nedostatku cukrovka (diabetes)

 

 • NADLEDVINKY
 • umístěny nad ledvinami
 • skládají se ze dvou částí:
 • kůra – řídí metabolismus cukru, vody a minerálních látek
 • dřeňadrenalin – pomáhá tělu zvládat zátěžové situace (stres)

 

 • POHLAVNÍ ŽLÁZY
 • varlata – umístěna v šourku
 • vylučují hormon testosteron – působí na růst mužských pohlavních orgánů a rozvoj sekundárních pohlavních znaků, agresivitu
 • vaječníky – umístěny v pánevní dutině
 • vylučují dva hormony – estrogeny – růst pohlavních ženských orgánů, rozvoj sekundárních pohlavních znaků, vliv na otěhotnění
 • progesteron – zajišťuje co nejlepší podmínky během těhotenství

ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY

 • řídí vše, co se v organismu děje

 • na řízení se podílí především nervová soustava a endokrinní soustava

NERVOVÁ SOUSTAVA

 

 • funkce: řídí, reguluje a koordinuje činnost všech orgánů pomocí přenosu vzruchů
 • základní vlastnost: dráždivost
 • základní stavební jednotka: neuron
 • místo předávání informací: synapse (zápoj) – neurit jednoho neuronu se dotýká dendritu nebo těla jiného neuronu
 • dělí se na dvě části:
 • obvodová nervová soustava (nervy):
 • vegetativní (útrobní) – vychází z míchy, je jich hodně a vedou ke všem vnitřním orgánům
 • míšní – vychází z míchy, 31 párů, vedou ke kosternímu svalstvu a kůži
 • mozkové – vychází z mozku, 12 párů, inervují hlavu a krk, patří sem např. nerv zrakový, okohybný, sluchový, trojklaný (oblast oka, horní a dolní čelisti – žvýkací svaly), bloudivý (bolest z vnitřních orgánů)
 • centrální nervová soustava:
 • mícha – nervová trubice, prochází páteří od týlního otvoru ke druhému bedernímu obratli, centrum nejjednodušších nepodmíněných reflexů
 • mozek – uložen v lebce, kryt třemi mozkovými plenami (1 tvrdá, 2 měkké), mezi nimi mozkomíšní mok
 • části mozku:
 • prodloužená mícha – centrum dýchání a srdeční činnosti
 • mozeček – rovnováha a koordinace pohybů, jemná motorika, lze snadno ochromit alkoholem
 • most Varolův – spojuje zadní a přední část mozku
 • střední mozek – nejmenší část mozku, vede z něj okohybný nerv, centrum pro zrakové a sluchové nepodmíněné reflexy
 • mezimozek – propojení nervové a endokrinní soustavy, centrum pro termoregulaci, 24 – hodinový cyklus, hlad, žízeň, útočné a obranné reakce, sexuální chování
 • koncový mozek – dvě polokoule (hemisféry), které jsou kryty šedou kůrou mozkovou, rozdělen na laloky (týlní, temenní, čelní a spánkový), centrum pro zrak, chuť, sluch, čich, kožní citlivost, řeč, podmíněné reflexy (učení, myšlení)
 • nemoci nervové soustavy: záněty nervů, encefalitida, psychické poruchy (schizofrenie, maniodepresivní porucha), Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsie,…..

Krycí soustava

KRYCÍ SOUSTAVA

 • kůže – největší orgán lidského těla (asi 1,8 m², 7% hmotnosti těla)

 • funkce: ochrana, vylučování (pot), zásobárna látek (tuk), termoregulace, dýchání, sídlo hmatu, růst kožních útvarů, tvorba vitamínu D

 • stavba kůže: pokožka, škára, podkožní vazivo

 • pokožka: několik vrstev buněk, stále vznikají nové a odumírají a odlupují se staré, barvivo melanin – chrání před UV zářením, jsou v ní rýhy (otisky prstů, daktyloskopie)

 • škára: vazivové buňky + kolagen + elastin

 • vyrůstají z ní kožní útvary – vlasy, chlupy, vousy, nehty

 • obsahuje žlázy potní (přeměněné potní žlázy = mléčné žlázy) a mazové (ústí do pochev vlasů)

 • volná nervová zakončení (bolest)

 • speciální tělíska na vnímání tepla, chladu, tlaku a tahu, sídlo hmatu

 • podkožní vazivo: vazivové buňky + kolagen + elastin

 • umožňuje pohyb kůže

 • může obsahovat tukové buňky (podkožní tuk)

 • poranění kůže: řezné, tržné, bodné rány, popáleniny – 3 stupně, chladíme, přikryjeme sterilním krytím, případně lékařská pomoc, omrzliny – 3 stupně, ponoříme do studené vody a postupně pomalu přidáváme teplou, sterilní krytí, lékař, poleptání – proud studené čisté vody aspoň 10 minut, sterilní krytí, lékař

 • nemoci kůže: ekzémy, lupénka, plísně, svrab, pigmentové skvrny, cysty, vřídky, akné, albinismus, vitiligo, nádory (melanom), ……..

Vylučovací soustava

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

 • funkce: vylučování přebytečné vody a odpadních látek rozpustných ve vodě, udržování stálého vnitřního prostředí

 • stavba: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

 • ledvina: párový orgán, uloženy po stranách bederní páteře, v tukovém obalu, ledvinová kůra, ledvinová dřeň, ledvinová pánvička

 • nefron = ledvinové tělísko, skládá se z Bowmanova váčku, klubíčka vlásečnic (kůra), vylučovací kanálky (dřeň)

 • vlásečnicemi přitéká do váčku krev, odpadní a přebytečné látky pak odtékají vylučovacími kanálky, vzniká primární moč (170 l/den), v kanálcích se voda vstřebává zpět do krve a vznikne definitivní moč (1,5 l/den)

 • složení moči: voda (95 %), soli (především chlorid sodný), močovina, odpadní látky

 • moč by neměla obsahovat: cukr (cukrovka), krev (zánět ledvin, močového měchýře), bílkoviny (zánět), bakterie (zánět močového měchýře), aceton (cukrovka, hladovění)

 • nemoci vylučovací soustavy: ledvinový písek, ledvinové kameny, záněty, hyperaktivní močový měchýř, selhání ledvin (dialýza, transplantace)

 • prevence: dostatečný příjem tekutin, neprochladnout

 • jiné soustavy s vylučovací funkcí: trávicí (výkaly), krycí (pot), dýchací (CO2, vodní pára)

VÝŽIVA

VÝŽIVA

 • 3 základní druhy živin:

 • bílkoviny (15%) – stavební látky (růst, obnova buněk), enzymy, hormony, krevní bílkoviny,…..

 • živočišné – maso, mléko, vejce

 • rostlinné – luštěniny

 • tuky (25%) - zdroj energie, součást buněčných membrán, důležité pro vitamíny rozpustné v tucích, přebytek se ukládá do tukových buněk

 • živočišné – sádlo, máslo

 • rostlinné – oleje, margaríny (ořechy, slunečnice, olivy, řepka, mák,………)

 • cukry (60%) – nejrychlejší zdroj energie, jediný zdroj energie pro nervovou soustavu, přebytek se přeměňuje na tuk

 • ovoce, obilniny, brambory, cukrová řepa, cukrová třtina,…..

 • dále v potravě musí být:

 • vláknina – nestravitelná, udržuje správnou funkci střev, veškerá rostlinná potrava (ovoce a zelenina, celozrnné potraviny)

 • vitamíny – katalyzátory chemických reakcí – A, B, C, D, E, K,……..

 • minerální látky – vápník, železo, hořčík, sodík, zinek, jód,………..

 • voda – asi 2 litry denně

CHOROBY, NEMOCI A PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • žaludeční vředy: odkrytí žaludeční sliznice a její samonatrávení
 • onemocnění dutiny ústní a zubů
 • zrychlená × zpomalená peristaltika
 • střevní neprůchodnost: mechanická příčina, ochrnutí střevní svaloviny, křeče, zánět pobřišnice
 • divertikuly: vychlípeniny střevní stěny
 • Crohnova choroba: zúžení, záněty
 • syndrom dráždivosti tračníku: chronický průjem
 • polypy: tlusté střevo, dědičné (>50 let), mohou vyústit v rakovinu
 • střevní infekce: přemnožení bakterie Escherichia coli, porušení střevní mikroflóry (např. po ATB terapii)
 • apendicitis: 7–10 centimetrů, při zánětu nutno odstranit
 • hemoroidy: mohou prasknout a krvácet
 • rakovina: různé části TS (od ústní dutiny až po tlusté střevo)
 • zánět žlučového měchýře
    • Játra a alkohol

 • i jednorázově velká zátěž
 1. fáze: steatóza (vratné): v hepatocytech se ukládá více tuků
 2. fáze: alkoholová hepatitida: zvětšení jater, zánět jaterních buněk
 3. fáze: cirhóza (nevratné!): vytváření zjizvené vazivové tkáně (fibróza), zmenšování jater, zvětšení břicha, poškození funkce, zánik jaterní tkáně

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA

TRÁVICÍ SOUSTAVA

 • funkce: přijímání potravy, trávení = metabolismus (přeměna látek, získávání živin a energie), odstraňování nestravitelných zbytků

 • stavba trávicí soustavy:

 • dutina ústní – mechanické zpracování potravy (zuby, jazyk) a chemické zpracování potravy (sliny)

 • zuby – mléčné (20 – 2 1 0 2, nemají kořeny) a trvalé (32 – 2 1 2 3)

 • hltan, jícen – posouvání potravy (peristaltika = pohyb trávicí trubice, kterým se potrava posouvá)

 • žaludek – mechanické zpracování (stahy žaludku) i chemické – žaludeční šťáva = voda, hlen, kyselina chlorovodíková a enzym pepsin (rozkládá bílkoviny)

 • tenké střevo: dvanáctník – 30 cm, ústí sem vývod slinivky břišní a žlučníku, lačník a kyčelník střevní šťáva – rozkládání cukrů, tuků i bílkovin, vstřebávání živin do krve (odchází do jater), plocha střev je zvětšena výběžky = klky

 • tlusté střevo: slepé střevo – přechod mezi tenkým a tlustým střevem, má červovitý výběžek appendix, tračníky vzestupný, příčný a sestupný – vstřebávání vody do krve, na zbytky potravy působí kvasinky a hnilobné bakterie – mění je na výkaly

 • konečník – plní se výkaly, uzavřen svěračem s řitním otvorem, po naplnění defekační reflex

Součástí trávicí soustavy jsou dále žlázy:

 • 3 páry slinných žláz (podčelistní, podjazykové a příušní) – sliny – enzym ptyalin – rozkládá škrob na jednodušší cukry, ústí do dutiny ústní

 • játra – největší žláza v těle, mají mnoho funkcí: odstraňují z těla jedovaté látky, probíhá zde metabolismus, vznik energie (teplo), zásobárna látek (železo, glykogen = zásobní živočišný cukr), ukládání některých jedovatých látek, obsahují žlučové buňky – vznik žluči, žlučovými kanálky se dostává do žlučového měchýře, odtud žlučovodem do dvanáctníku, kde emulguje tuky

 • slinivka břišní -vylučuje pankreatickou šťávu, ve které jsou enzymy na rozkládání bílkovin (trypsin), cukrů i tuků, ústí do dvanáctníku

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 • funkce: příjem kyslíku, výdej oxidu uhličitého
 • stavba: a) horní cesty dýchací – nosní dutina

nosohltan

vzduch se ohřívá, zbavuje nečistot

b) dolní cesty dýchací – hrtan – štítná chrupavka, hlasivky

průdušnice

průdušky

c) plíce – pravá (3 laloky) a levá (2 laloky)

jsou kryty poplicnicí, která přechází v pohrudnici (vystýlá hrudní dutinu)

průdušinky

plicní váčky

plicní sklípky

okysličování krve

 • dýchání napomáhají dýchací svaly – bránice a mezižeberní svaly
 • celková kapacita plic = vitální kapacita plic (od maximálního nádechu po maximální výdech, 4,5 l) + zbytkový objem vzduchu (1,5 l)
 • frekvence dýchání – asi 15x za minutu
 • nemoci dýchací soustavy – rýma, chřipka, záněty, astma, rakovina
 • prevence – otužování, nekouření
 • úrazy dýchací soustavy – pneumotorax (vzduch v dutině hrudní)

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

 • funkce: zajišťuje oběh krve
 • orgány: srdce + cévy
 1. srdce: – dutý sval (srdeční svalová tkáň), krytý vazivovou blánou = osrdečník
   • hmotnost asi 250 – 300 g
   • stahuje se = systola a ochabuje = diastola
   • počet stahů za minutu = srdeční tep (puls) asi 70-80/min
   • dvě poloviny, mezi nimi srdeční přepážka
   • levá polovina – okysličená krev, pravá polovina – neokysličená krev
   • každá polovina rozdělena na síň a komoru, mezi nimi cípaté (síňokomorové) chlopně
   • z komor vychází velké cévy, mezi nimi a komorami poloměsíčité chlopně
   • chlopně zabraňují zpětnému toku krve
   • při systolách se chlopně zavírají = srdeční ozvy
   • v srdci vznikají slabé elektrické proudy – zajišťují jeho stahování (činnost srdce se zjišťuje přístrojem EKG – elektrokardiogram)
   • tlak, kterým působí krev na stěny cév = krevní tlak (120/80 mm Hg)

 

 1. cévy: dělí se na tepny, žíly a vlásečnice

a) tepny – pružné, silné, trojvrstevné stěny – vazivo, hladké svalstvo, epitel

    • vedou krev ze srdce

b) žíly - méně pružné a silné než tepny

    • vedou krev do srdce
    • v žilách dolních končetin kapsovité chlopně

c)vlásečnice – jednovrstevné, velmi tenké

    • zde dochází k předávání živin, plynů, hormonů

 

KREVNÍ OBĚH

 1. malý = plicní krevní oběh

  • krev se zde okysličuje

  • pravá komora – plicní tepna (neokysličená krev) – plíce – plicní žíla (okysličená krev) – levá síň

 1. velký = tělní krevní oběh

  • zde krev předává kyslík tkáním

  • levá komora – aorta = srdečnice (největší céva v těle, okysličená krev) – tkáně v těle – horní a dolní dutá žíla – pravá síň

  • je rozdělen na oběh horní poloviny těla – hlava a horní končetiny, dolní poloviny těla – dolní končetiny, játra (vrátnicový oběh), ledviny, střeva

  • srdce zásobují kyslíkem a živinami věnčité cévy

PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ

 1. vlásečnicové – ránu omyjeme čistou vodou, vydezinfikujeme, přiložíme sterilní krytí

 2. žilní a tepenné – zraněného posadíme nebo položíme, pokud je zraněná končetina, zvedneme ji

  • při masivním krvácení stlačíme cévu prsty přímo v ráně

  • přiložíme tlakový obvaz (až 3 vrstvy), můžeme předtím stlačit tlakové body

  • pokud prosakuje i třetí vrstva tlakového obvazu, přiložíme škrtidlo – zapíšeme čas a už nepovolujeme (maximálně 1 hodinu)

  • pokud možno používáme ochranné rukavice

 1. z otvorů – krvácející leží nebo sedí, studené obklady, sterilní krytí, případně tampóny

 2. vnitřní – poloha vleže na zádech, podložené nohy, studené obklady na břicho, nepodáváme tekutiny, jídlo ani léky!

TĚLNÍ TEKUTINY

TĚLNÍ TEKUTINY

 • udržují stálé vnitřní prostředí lidského organismu

 • patří sem krev, tkáňový mok a míza

 • KREV

 • roznáší kyslík, živiny, vodu, hormony, enzymy,…..

  • odvádí odpadní látky

  • obranyschopnost

  • termoregulace

  • složení: krevní plazma (55%) – voda (90%), organické látky (9%, krevní bílkoviny, živiny, vitamíny, hormony,….), anorganické látky (1%, soli)

  • červené krvinky (44%) : – nemají jádro, žijí jen 3 měsíce

     • přenáší kyslík a oxid uhličitý

     • vznikají v kostní dřeni

     • zanikají ve slezině, játrech, mízních uzlinách

     • obsahují červené krevní barvivo hemoglobin (obsahuje železo, váže se na něj kyslík)

     • 4,5 mil./1mm³ ženy, 5,5 mil./1 mm³ muži

     • nedostatek = anémie (chudokrevnost)

  • bílé krvinky (1%) : – mnoho typů

    • boj proti infekcím, cizorodým látkám

    • vznikají v mízních uzlinách a kostní dřeni

    • zanikají ve slezině a mízních uzlinách

    • 6 – 8 tisíc/1 mm³

 • krevní destičky: – bezjaderné úlomky buněk

    • podílí se na srážení krve: přeměna fibrinogenu na vláknitý fibrin, vzniká krevní koláč (fibrin + destičky + krvinky) a krevní sérum (plazma)

    • vznikají v kostní dřeni, životnost asi 10 dní, zánik ve slezině

    • asi 300 tisíc/1 mm³

 • krevní skupiny: 4 typy – A, B, AB a 0

    • objevitel český lékař Jan Janský

    • krevní skupina 0 = univerzální dárce

    • krevní skupina AB = univerzální příjemce

    • v krvi mnoho dalších bílkovin = faktorů, nejznámější Rh-faktor ( např. A+ nebo A-)

 • choroby krve: anémie (chudokrevnost, nedostatek červených krvinek), hemofilie (krvácivost, nedostatek krevních destiček), leukémie (nadbytek nefunkčních bílých krvinek)

 • mezi tělní tekutiny patří dále tkáňový mok – tekutina v tkáních (v podstatě krevní plazma), z tkání je odváděn mízními cévami zpět do krve

 • v mízních cévách se tato tekutina nazývámíza (lymfa), prochází mízními uzlinami, zde je obohacována o bílé krvinky

POHYBOVÁ SOUSTAVA

SOUSTAVA POHYBOVÁ

 • funkce: zajišťuje pohyb

 • skládá se z kosterních svalů – příčně pruhovaná svalová tkáň

 • na povrchu svalů je vazivová blána povázka

 • sval se skládá ze svalového bříška a svalových úponů ( = šlachy = hlavy)

 • svaly se dělí podle: funkce – natahovače a ohybače

tvaru – kruhové, dvojhlavé, trojhlavé, čtyřhlavé

umístění – svalstvo hlavy a krku, trupu, končetin

 • energii získávají svaly z cukrů a tuků, v případě nouze z jater, kde je uložen zásobní živočišný cukr glykogen

OPĚRNÁ SOUSTAVA

OPĚRNÁ SOUSTAVA

 • funkce: opora těla

ochrana vitřních orgánů

určení některých tělesných rozměrů

tvorba krevních buněk

zásobárna minerálních látek (Ca)

 • vznik kostí: v zárodečném vývoji z chrupavek a vaziva ukládáním nerostných látek procesem kostnatění = osifikace, potřebujeme vápník, fosfor a vitamín D

 • při nedostatku křivice (dětství), osteoporóza (dospělost)

 • růst kostí: do délky z růstových chrupavek, do šířky z okostice, z ní se také hojí zlomeniny

 • spojení kostí: vazivem = švy, lebeční kosti

chrupavkou – žebra a hrudní kost

srůstem – kost křížová (srostlá z obratlů)

kloubem – jediné pohyblivé spojení, ramenní kloub

 • typy kostí: ploché (žebra, lopatka)

dlouhé (stehenní, klíční)

krátké (články prstů)

nepravidelné (zápěstní, obratle)

KOSTRA

 • skládá se ze dvou částí:

 1. osová kostra

a) lebka

   • tabulka z učebnice str. 28 (tabulka)

b) páteř

   • 2x esovitě prohnutá (vzpřímená chůze)

   • skládá se z obratlů: krční (7), hrudní (12), bederní (5), kost křížová (srostlá z 5 obratlů), kostrč (srostlá ze 4 – 5 obratlů)

   • žebra – 12 párů, vzadu kloubně připojených k hrudním obratlům, dělí se na žebra pravá (7 párů, připojené k hrudní kosti), nepravá (3 páry, připojené k sedmému páru) a volná (2 páry)

   • hrudní kost – plochá kost ze tří částí

 1. kostra končetin

  • učebnice str. 30 – 31 (obrázky + popis nebo stačí napsat kosti)

ČLOVĚK

TKÁNĚ

 • buňka = základní stavební jednotka každého organismu

 • tkáň = soubor buněk stejného tvaru a funkce

 • typy tkání:

 1. epitel (tkáň krycí a výstelková)

 • kryje tělo a vnitřní orgány

 • vystýlá dutiny

 • nemá mezibuněčné prostory

 • jednovrstevná i více vrstevná, epitel dlaždicový, válcovitý, cylindrický, řasinkový…..

 1. svalová tkáň

 • je smrštitelná

 • zajišťuje pohyb člověka a orgánů

 • příčně pruhovaná – tvořena vlákny, ovládáme ji vlastní vůlí, velmi výkonnná, ale krátkodobě, kosterní svaly a svěrače

 • hladká – tvořena svalovými buňkami, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony slabé, ale dlouhodobé, vnitřní orgány

 • srdeční – tvořena buňkami spojenými do vláken, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony vysoké a dlouhodobé, srdce

 1. pojivová tkáň

 • mnoho mezibuněčné hmoty

 • spojuje orgány, kryje je, opora těla

 • vazivová – v mezibuněčné hmotě jsou vlákna, hodně kolagenu a elastinu, jsou z ní šlachy, vazivové blány, podkožní vazivo, zvláštní typy – tuková tkáň a krev

 • chrupavčitá – pružná mezibuněčná hmota, buňky v pouzdrech po dvou, je v kloubech, spojuje některé kosti, ušní boltec, špička nosu

 • kostní – v mezibuněčné hmotě jsou anorganické látky (fosforečnan vápenatý), tvoří kostru

 1. nervová tkáň

 • je dráždivá

 • přenáší vzruchy (informace)

 • buňky s výběžky

 • nervy, mozek, mícha

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

Vývoj člověka

 1. Australopithecus

 • před 4-5 mil.let

 • jižní Afrika

 • chůze po dvou

 • začal jíst maso (zvětšování mozku, zplošťování břicha)

 1. Homo habilis (člověk zručný)

 • lépe zachází s nástroji, sám je nevyrábí

 1. Homo erectus (člověk vzpřímený)

 • před 1,8 mil. Let

 • vyšší postava, větší mozek, zploštělý hrudník

 • v Africe, rozšířil se do Evropy a Asie

 • technická inteligence – vyrábí nástroje

 • sociální inteligence – počátek řeči (tzv. „dětská řeč“), spolupráce s ostatními

 1. Homo sapiens neanderthalensis

 • před 200 000 let

 • oděv, oheň – osídlil i zaledněná území

 • řeč

 • sociální cítění – staral se o raněné, nemocné, staré

 1. Homo sapiens sapiens

 • před 90 000 let

 • první nálezy označovány jako člověk předvěký, člověk kromaňonský

 • vyrábí nástroje, ale i ozdobné předměty (sošky, šperky) z různých materiálů,

např. hlína, kosti, parohy

 • maluje

 • rozšířil se z Afriky do celého světa, vytlačil neandrtálce

 • vlivem podnebí se vytvořily tři rasy:

a) negroidní – černá pleť, oči, kudrnaté, černé vlasy

silné rty, široký nos

Afrika, Austrálie

b) mongoloidní – žlutá až hnědočervená pleť, šikmé, černé oči, rovné, černé vlasy

část Asie, Amerika – Eskymáci, Indiáni, Číňané, Japonci,…

dnes nejpočetnější lidský typ

 c) europoidní – světlá až snědá pleť, různé barvy očí i vlasů

Evropa, Indie, Arabský poloostrov, severní Afrika

   • mísením všech tří typů ras vznikají míšenci: mulati (a+c)

zambové (a+b)

mesticové (b+c)

SYSTÉM

říše:        živočišná
kmen:        strunatci
podkmen:    obratlovci
třída:        savci
podtřída:    živorodí
nadřád:    placentálové
řád:        primáti
podřád:    vyšší primáti
nadčeleď:    hominoidi
čeleď:        hominidi (Hominidae)
podčeleď:     lidé (Homininae)
rod:        člověk (Homo)
druh:        člověk moudrý (Homo sapiens)
poddruh:    Homo sapiens sapiens
(člověk rozumný, vyspělý, současný…….)

hominoidi = giboni + hominidi
hominidi = orangutani + homidi
homidi = gorily + šimpanzi + homini (lidé)

ETOLOGIE

ETOLOGIE

 • etologie = věda o chování živočichů (včetně člověka)

 • vznik počátkem 20. století

 • zakladatel Konrad Lorenz (rakouský lékař a biolog)

 • základní metoda výzkumu = pozorování

 • druhy chování:

 1. chování vrozené – nemusí se učit

a) nepodmíněný reflex – např. sací, polykací, dýchací, ……

b) instinkt – lov, stavění hnízda, .

 1. chování získané

a) vtištění – mládě si zapamatuje rodiče (pach, podoba, hlas)

b) přivykání – živočich nereaguje na pro něj nevýznamné podněty (vysavač)

c) podmíněné reflexy – reakce, která souvisí s nevýznamným podnětem (slinění)

d) tradice – přenos naučeného chování z jedince na jedince i na další generaci

e) vhled – náhlé řešení složité siuace

f) generalizace – z několika informací si živočich utvoří vlastní závěr (myšlení) – primáti

 • význam etologie:

  • domestikace

  • záchrana ohrožených druhů

  • lékařství

REFERÁT

Referát DOMESTIKACE

 

 • vyber si dva domestikované živočichy, u každého z nich vyhledej a zapiš tyto údaje:
 • z jakého původního druhu živočicha byl domestikován
 • kdy byl domestikován
 • kde byl domestikován
 • proč byl domestikován
 • mohou být i další zajímavosti o domestikovaném druhu
 • soubor bude obsahovat minimálně dva obrázky – původního živočicha a domestikovaného živočicha
 • formát souboru je libovolný (textový dokument, prezentace,…)

 

 • referát zašli na mail sabatovam@seznam.cz, v předmětu bude referát a případně jméno žáka, pokud není jasné z mailové adresy, obsahovat bude dvě přílohy (soubory se dvěmi domestikovanými živočichy)
 • zašli do neděle 29.9.2019   23:59