POHYBOVÁ SOUSTAVA

SOUSTAVA POHYBOVÁ

 • funkce: zajišťuje pohyb

 • skládá se z kosterních svalů – příčně pruhovaná svalová tkáň

 • na povrchu svalů je vazivová blána povázka

 • sval se skládá ze svalového bříška a svalových úponů ( = šlachy = hlavy)

 • svaly se dělí podle: funkce – natahovače a ohybače

tvaru – kruhové, dvojhlavé, trojhlavé, čtyřhlavé

umístění – svalstvo hlavy a krku, trupu, končetin

 • energii získávají svaly z cukrů a tuků, v případě nouze z jater, kde je uložen zásobní živočišný cukr glykogen

OPĚRNÁ SOUSTAVA

OPĚRNÁ SOUSTAVA

 • funkce: opora těla

ochrana vitřních orgánů

určení některých tělesných rozměrů

tvorba krevních buněk

zásobárna minerálních látek (Ca)

 • vznik kostí: v zárodečném vývoji z chrupavek a vaziva ukládáním nerostných látek procesem kostnatění = osifikace, potřebujeme vápník, fosfor a vitamín D

 • při nedostatku křivice (dětství), osteoporóza (dospělost)

 • růst kostí: do délky z růstových chrupavek, do šířky z okostice, z ní se také hojí zlomeniny

 • spojení kostí: vazivem = švy, lebeční kosti

chrupavkou – žebra a hrudní kost

srůstem – kost křížová (srostlá z obratlů)

kloubem – jediné pohyblivé spojení, ramenní kloub

 • typy kostí: ploché (žebra, lopatka)

dlouhé (stehenní, klíční)

krátké (články prstů)

nepravidelné (zápěstní, obratle)

KOSTRA

 • skládá se ze dvou částí:

 1. osová kostra

a) lebka

   • tabulka z učebnice str. 28 (tabulka)

b) páteř

   • 2x esovitě prohnutá (vzpřímená chůze)

   • skládá se z obratlů: krční (7), hrudní (12), bederní (5), kost křížová (srostlá z 5 obratlů), kostrč (srostlá ze 4 – 5 obratlů)

   • žebra – 12 párů, vzadu kloubně připojených k hrudním obratlům, dělí se na žebra pravá (7 párů, připojené k hrudní kosti), nepravá (3 páry, připojené k sedmému páru) a volná (2 páry)

   • hrudní kost – plochá kost ze tří částí

 1. kostra končetin

  • učebnice str. 30 – 31 (obrázky + popis nebo stačí napsat kosti)

ČLOVĚK

TKÁNĚ

 • buňka = základní stavební jednotka každého organismu

 • tkáň = soubor buněk stejného tvaru a funkce

 • typy tkání:

 1. epitel (tkáň krycí a výstelková)

 • kryje tělo a vnitřní orgány

 • vystýlá dutiny

 • nemá mezibuněčné prostory

 • jednovrstevná i více vrstevná, epitel dlaždicový, válcovitý, cylindrický, řasinkový…..

 1. svalová tkáň

 • je smrštitelná

 • zajišťuje pohyb člověka a orgánů

 • příčně pruhovaná – tvořena vlákny, ovládáme ji vlastní vůlí, velmi výkonnná, ale krátkodobě, kosterní svaly a svěrače

 • hladká – tvořena svalovými buňkami, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony slabé, ale dlouhodobé, vnitřní orgány

 • srdeční – tvořena buňkami spojenými do vláken, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony vysoké a dlouhodobé, srdce

 1. pojivová tkáň

 • mnoho mezibuněčné hmoty

 • spojuje orgány, kryje je, opora těla

 • vazivová – v mezibuněčné hmotě jsou vlákna, hodně kolagenu a elastinu, jsou z ní šlachy, vazivové blány, podkožní vazivo, zvláštní typy – tuková tkáň a krev

 • chrupavčitá – pružná mezibuněčná hmota, buňky v pouzdrech po dvou, je v kloubech, spojuje některé kosti, ušní boltec, špička nosu

 • kostní – v mezibuněčné hmotě jsou anorganické látky (fosforečnan vápenatý), tvoří kostru

 1. nervová tkáň

 • je dráždivá

 • přenáší vzruchy (informace)

 • buňky s výběžky

 • nervy, mozek, mícha

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

Vývoj člověka

 1. Australopithecus

 • před 4-5 mil.let

 • jižní Afrika

 • chůze po dvou

 • začal jíst maso (zvětšování mozku, zplošťování břicha)

 1. Homo habilis (člověk zručný)

 • lépe zachází s nástroji, sám je nevyrábí

 1. Homo erectus (člověk vzpřímený)

 • před 1,8 mil. Let

 • vyšší postava, větší mozek, zploštělý hrudník

 • v Africe, rozšířil se do Evropy a Asie

 • technická inteligence – vyrábí nástroje

 • sociální inteligence – počátek řeči (tzv. „dětská řeč“), spolupráce s ostatními

 1. Homo sapiens neanderthalensis

 • před 200 000 let

 • oděv, oheň – osídlil i zaledněná území

 • řeč

 • sociální cítění – staral se o raněné, nemocné, staré

 1. Homo sapiens sapiens

 • před 90 000 let

 • první nálezy označovány jako člověk předvěký, člověk kromaňonský

 • vyrábí nástroje, ale i ozdobné předměty (sošky, šperky) z různých materiálů,

např. hlína, kosti, parohy

 • maluje

 • rozšířil se z Afriky do celého světa, vytlačil neandrtálce

 • vlivem podnebí se vytvořily tři rasy:

a) negroidní – černá pleť, oči, kudrnaté, černé vlasy

silné rty, široký nos

Afrika, Austrálie

b) mongoloidní – žlutá až hnědočervená pleť, šikmé, černé oči, rovné, černé vlasy

část Asie, Amerika – Eskymáci, Indiáni, Číňané, Japonci,…

dnes nejpočetnější lidský typ

 c) europoidní – světlá až snědá pleť, různé barvy očí i vlasů

Evropa, Indie, Arabský poloostrov, severní Afrika

   • mísením všech tří typů ras vznikají míšenci: mulati (a+c)

zambové (a+b)

mesticové (b+c)

SYSTÉM

říše:        živočišná
kmen:        strunatci
podkmen:    obratlovci
třída:        savci
podtřída:    živorodí
nadřád:    placentálové
řád:        primáti
podřád:    vyšší primáti
nadčeleď:    hominoidi
čeleď:        hominidi (Hominidae)
podčeleď:     lidé (Homininae)
rod:        člověk (Homo)
druh:        člověk moudrý (Homo sapiens)
poddruh:    Homo sapiens sapiens
(člověk rozumný, vyspělý, současný…….)

hominoidi = giboni + hominidi
hominidi = orangutani + homidi
homidi = gorily + šimpanzi + homini (lidé)

ETOLOGIE

ETOLOGIE

 • etologie = věda o chování živočichů (včetně člověka)

 • vznik počátkem 20. století

 • zakladatel Konrad Lorenz (rakouský lékař a biolog)

 • základní metoda výzkumu = pozorování

 • druhy chování:

 1. chování vrozené – nemusí se učit

a) nepodmíněný reflex – např. sací, polykací, dýchací, ……

b) instinkt – lov, stavění hnízda, .

 1. chování získané

a) vtištění – mládě si zapamatuje rodiče (pach, podoba, hlas)

b) přivykání – živočich nereaguje na pro něj nevýznamné podněty (vysavač)

c) podmíněné reflexy – reakce, která souvisí s nevýznamným podnětem (slinění)

d) tradice – přenos naučeného chování z jedince na jedince i na další generaci

e) vhled – náhlé řešení složité siuace

f) generalizace – z několika informací si živočich utvoří vlastní závěr (myšlení) – primáti

 • význam etologie:

  • domestikace

  • záchrana ohrožených druhů

  • lékařství

REFERÁT

Referát DOMESTIKACE

 

 • vyber si dva domestikované živočichy, u každého z nich vyhledej a zapiš tyto údaje:
 • z jakého původního druhu živočicha byl domestikován
 • kdy byl domestikován
 • kde byl domestikován
 • proč byl domestikován
 • mohou být i další zajímavosti o domestikovaném druhu
 • soubor bude obsahovat minimálně dva obrázky – původního živočicha a domestikovaného živočicha
 • formát souboru je libovolný (textový dokument, prezentace,…)

 

 • referát zašli na mail sabatovam@seznam.cz, v předmětu bude referát a případně jméno žáka, pokud není jasné z mailové adresy, obsahovat bude dvě přílohy (soubory se dvěmi domestikovanými živočichy)
 • zašli do neděle 29.9.2019   23:59