KRYTOSEMENNÉ

 1. oddělení: KRYTOSEMENNÉ

 

 • mají kořen, stonek, list, květ, plod
 • semena jsou v plodech, podle počtu děloh v semeni se dělí na 2 třídy, jednoděložné a dvouděložné
 • hlavní znaky:
 

Jednoděložné

dvouděložné

Počet děloh

1

2

Kořen

Svazčitý

Hlavní a postranní

Stonek

Dužnatý

Dužnatý, dřevnatý

Žilnatina

Souběžná

Síťnatá

Květ

Trojčetný

Čtyřčetný, pětičetný

Květ

Okvětí

Kalich a koruna

 

 

Každá třída se dělí na mnoho čeledí, rostliny se třídí zejméně podle stavby květu, květenství, ale i jiných znaků.

 

SEMENNÉ ROSTLINY

5. oddělení: NAHOSEMENNÉ

 • kvetou, nevytváří plody
 • semena uložena ve zdřevnatělých nebo zdužnatělých květech
 • patří sem jinany, cykasy a JEHLIČNANY:
 • dřeviny
 • jehličí = přeměněné listy
 • jednopohlavné květy
 • většinou jednodomé rostliny
 • opylování větrem

květy nahosemenných

 

 • zástupci nahosemenných původní v ČR:
 • smrk ztepilý – krátké, ostré jehlice kolem celé větvičky, šišky visí dolů
 • jedle bělokorá – zaoblené jehlice po stranách větvičky, na rubu 2 bílé siličné kanálky,
 • šišky stojí, rozpadávají se na stromě
 • borovice lesní – jehlice po dvou ve svazečku, asi 7 cm dlouhé, kmen rezavě hnědý
 • borovice kleč (kosodřevina) – malý stromek nebo keř, roste v horách, jehlice po 2
 • borovice blatka – skoro stejná jako kleč, roste na rašeliništích
 • modřín opadavý – opadává, jehlice jemné, měkké, ve svazečcích, šišky malé
 • tis červený – keř nebo stromek, jehlice zaoblené, měkké, dvoubarevné (nahoře tmavězelené, na rubu světlezelené), květy dužnatí – červené kalíšky, celý strom prudce jedovatý (až na kalíšky)
 • jalovec obecný – keř, jehlice krátké, velmi ostré, vyrůstají v přeslenech po třech, květy dužnatí – modré bobulky (koření)

 

 • cizokrajné nahosemenné dřeviny:
 • borovice černá, borovice vejmutovka, smrk pichlavý (stříbrný), jalovec chvojka, douglaska tisolistá, zerav východní (túje), cypřišek, cypřiš, pinie, cedr, sekvojovec, sekvoje

 

VÝTRUSNÉ ROSTLINY

 1. oddělení: MECHOROSTY

 • tělo: příchytná vlákna, lodyžka, lístky, při rozmnožování štět a tobolka s víčkem a výtrusy, někdy krytá čepičkou

 • z výtrusu vyroste prvoklíček (zelené vlákno asi 2 cm), z něj nová mechová rostlinka – na ní pohlavní orgány se samčími a samičími buňkami, ve vodě splyne samčí a samičí buňka, pak vyroste štět s tobolkou, v ní výtrusy, z výtrusu prvoklíček,…………………….

 • nekvetou

 • nemají cévní svazky (žilky)

 • význam: zadržují vláhu, vznik rašeliny (z rašeliníku)

 • dělí se na dvě třídy: MECHY a JÁTROVKY (porostnice)

 • zástupci: ploník ztenčený

bělomech sivý

měřík příbuzný

rašeliník kostrbatý

porostnice mnohotvárná

životní cyklus mechů

 1. oddělení: KAPRADINY

 • podzemní stonek = oddenek, nad zemí není stonek, jen listy

 • na rubu listů kupky výtrusnic, z výtrusu prokel, z něj nová kapradina

 • ke splynutí pohlavních buněk potřebují vodu

 • zástupci: kapraď samec

papratka samičí

osladič obecný

sleziník červený, zelený, routička

nepukalka vzplývající

 1. oddělení: PŘESLIČKY
 • kořen, oddenek, lodyha, čárkovité listy v přeslenu
 • ze zelené lodyhy vyrůstá hnědá rozmnožovací lodyha s klasem výtrusnic
 • z výtrusů vyrůstá prokel
 • zástupci: přeslička rolní – má dvě lodyhy, jarní rozmnožovací (hnědou) a letní vegetativní (zelenou), léčivka
 • přeslička bahenní, přeslička lesní

 

 1. oddělení: PLAVUNĚ
 • kořen, oddenek, lodyha, šupinovité listy
 • drobné rostlinky
 • u nás všechny druhy chráněné
 • zástupci: plavuň vidlačka
 • vranec, vraneček

PLODY

 

- slouží k ochraně semen a napomáhají k jejich rozšiřování (větrem, vodou, živočichy)

 

Typy plodů:

 

 1. dužnaté– mají dužninu:

 

a) peckovice – v dužnině je pecka a 1 semeno ( meruňka, třešeň, mango, vlašský a kokosový ořech,…)

b) malvice – v dužnině je jádřinec a několik semen ( jablko, hruška, jeřabiny,….)

c) bobule – v dužnině volně mnoho semen (rybíz, rajče, paprika, okurek, meloun, pomeranč, hrozny, granátové jablko, banán,….)

 

 1. suché– nemají dužninu:

 

a) pukavé – pukají, obvykle mnoho semen, např. tobolka (mák, jírovec maďal – jen jedno semeno, netýkavka – tobolka s mrštníky), lusk (podzemnice olejná, hrách, fazol,….), šešule, šešulka, struk

b) nepukavé – nepukají, 1 semeno, např. obilka (obilniny, trávy), oříšek (lískový ořech, lípa), nažka (dub, slunečnice, pampeliška), dvounažka (javor)

 

Souplodí – více plodů pohromadě, vzniklo z 1 květu s více pestíky, např. souplodí peckoviček (malina), nažek (jahoda, šípek)

 

Plodenství – více plodů pohromadě, vzniklo z květenství, např. slunečnice, rybíz, obilniny, réva vinná

 

 

 

 

SEMENO

 • semeno vzniká z vajíčka, je ukryto v plodu (ten vzniká ze semeníku)

- v semeni je 1 nebo 2 dělohy, v nich zásobní látky pro klíčící zárodek

- zásobní látky: a) bílkoviny – hrách, fazol, čočka, sója,….

b) cukry = škroby – obilniny

c) tuky – slunečnice, mák, řepka, ořechy

LIST

LIST

 • vyrůstá ze stonku
 • funkce: fotosyntéza, dýchání, odpařování vody, nepohlavní rozmnožování, zásobárna látek
 • vnější stavba: čepel, řapík, žilnatina
 • vnitřní stavba: svrchní pokožka, dužnina, spodní pokožka se svěracími buňkami (mezi nimi průduch)
 • listy se dělí podle:
 • řapíku (přisedlé, řapíkaté, objímavé)
 • žilnatiny (souběžná, síťnatá)
 • čepele (jednoduché a složené listy, složené listy sudozpeřené, lichozpeřené, trojčetné, pětičetné, vícečetné)
 • tvaru čepele (kopinaté, kulaté, srdčité, vejčité, čárkovité,….)
 • postavení listů na stonku (střídavé, vstřícné, přeslenité, přízemní růžice)
 • přeměněné listy: trny (růže), cibule (tulipán), jehlice (borovice), šupiny (podběl), úponky (hrách), dužnaté (aloe), květy

 

vnitřní stavba listu

list

Vyšší rostliny, kořen, stonek

 1. podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY

 

 • jejich tělo je rozděleno na orgány, nemají tělo z jednoho kusu jako nižší rostliny
 • nejčastěji se vyskytující rostlinné orgány jsou kořen, stonek a listy, některé rostliny mají květy, plody a semena

 

KOŘEN

 

 • podzemní orgán rostlin
 • funkce: udržuje rostlinu v zemi, slouží k přijímání vody a v ní rozpuštěných minerálních látek, může sloužit také k nepohlavnímu rozmnožování a jako zásobárna látek
 • typy: kořen hlavní a kořeny postranní, u některých rostlin kořen hlavní zaniká, zůstanou jen postranní kořeny = kořeny svazčité
 • přeměněné kořeny: dřevnaté (stromy a keře), vzdušné (orchideje), příchytné (břečťan), chůdovité (mangrovy), zásobní (mrkev, petržel), bulvy (celer, řepa), hlízy (jiřiny)

 

 

STONEK

 • funkce: nese listy a květy (plody), rozvádí živiny a vodu, nepohlavní rozmnožování, zásobárna látek

 • typy: dřevnatý (stromy, keře, polokeře) a dužnatý: lodyha – nese listy, stvol – bez listů, jen přízemní růžice listů, stéblo – nese listy, dutý, kolénka

 • přeměněné stonky:

 • oddenek = podzemní stonek, nepohlavní rozmnožování, zásobní látky (pýr, kopřiva)

 • oddenková hlíza (lilek brambor)

 • stonková hlíza (kedluben)

 • úponek = přichycení k opoře (réva vinná)

 • trn = zkrácená ostrá větvička (trnka)

 • šlahoun (jahodník)

 • zdužnatělý stonek = zásobárna vody (kaktusy)

BOTANIKA

BOTANIKA

= věda o rostlinách

 • rostliny = zelené organismy, obsahují chlorofyl (zeleň listovou)
 • fotosyntéza = způsob výživy zelených rostlin

 • z vody a oxidu uhličitého vzniká cukr a kyslík

 • k fotosyntéze je nutný chlorofyl a světlo

 • dýchání – přijímání kyslíku, vydechování oxidu uhličitého

 • rostliny tvoří z anorganických látek látky organické = jsou to producenti, na nich závisí všechny ostatní organismy = konzumenti

 

 • základní stavební jednotkou rostlin je rostlinná buňka, soubory buněk stejného tvaru a stejné funkce se nazývají pletiva

 • typy pletiv:

 • dělivé – umožňuje růst rostliny

 • krycí – kryje a chrání rostlinu

 • vodivé – tvoří cévní svazky – rozvádí vodu a živiny

 • základní – vyplňuje rostlinu

 

 • rostliny se dělí na dvě podříše: nižší rostliny a vyšší rostliny

 

 1. podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY (řasy)
 • tělo se nazývá stélka = vláknité tělo nerozlišené na kořen, stonek, list
 • žijí ve vodě nebo vlhku
 • často součástí planktonu (soubor mikroskopických organismů na povrchu stojatých vod)
 • význam: výroba kyslíku, potrava pro vodní živočichy, dobytek i člověka, výroba vlákniny, jódu, želatiny, vznik hornin
 • dělí se obvykle podle barvy

 

 1. oddělení: zelené řasy
 • chlorofyl
 • jednobuněčné – zelenivka, kolonie (mnoho jednobuněčných dohromady) – zrněnka, váleč koulivý, mnohobuněčné – žabí vlas, šroubatka

 

 1. oddělení: hnědé řasy
 • chlorofyl a hnědé barvivo
 • jednobuněčné se schránkami (křemičitými) – rozsivky
 • mnohobuněčné chaluhy
 • vyrábí se z nich želatina alginát

 

 1. oddělení: červené řasy (ruduchy)
 • chlorofyl a červené barvivo
 • většinou mnohobuněčné a mořské
 • vyrábí se z nich želatina agar

SAVCI

6. třída: SAVCI

 • hlavní znaky:
 • rodí živá mláďata
 • mláďata se živí mateřským mlékem
 • tělo je pokryto srstí, dva druhy chlupů – pesíky (delší, barevné, ochranné zbarvení) a podsada (krátké, bílé, tepelná izolace)
 • vnější ucho = boltec
 • zuby – mléčné a trvalé, řezáky, špičáky, stoličky, zuby třenové
 • teplokrevní

 

 1. podtřída: Vejcorodí
 • snáší vejce (kožovitý obal)
 • mají kloaku
 • zobák (měkký, potažený kůží)
 • zástupci: ptakopysk podivný

ježura australská

paježura

 

 1. podtřída: Živorodí
 • rodí živá mláďata
 • nemají kloaku
 • dělí se na dvě skupiny

 

 1. nadřád: Vačnatci
 • nemají placentu – mláďata se rodí nevyvinutá, vyvíjejí se ve vaku
 • žijí jen v Austrálii a Americe
 • zástupci: klokan rudý

koala medvídkovitá (potravní specialista – žere jen listy eukalyptu – blahovičníku)

vačice opossum

ďábel medvědovitý

vakovlk, vakoveverka, vakorejsek, vakomyš,…..

 

 1. nadřád: Placentálové
 • mláďata se vyvíjejí v děloze, živí se pomocí placenty (z matčiny krve)

 

 1. řád: Hmyzožravci
 • nejprimitivnější savci
 • drobné, nerozlišené, ostré zuby
 • živí se hmyzem, červy
 • zástupci: ježek východní, západní

krtek obecný

rejsek obecný

bělozubka nejmenší (nejmenší savec)

 

 1. řád: Letouni
 • létající savci
 • kožovité blány k létání
 • drobné, ostré, nerozlišené zuby
 • orientace pomocí ultrazvuku = echolokace
 • zástupci: netopýr velký

vrápenec obecný

kaloň – živí se ovocem

upír – živí se krví

 

 1. řád: Hlodavci
 • přední řezáky přeměněné na hlodáky (stále dorůstají)
 • druhé řezáky chybí
 • většinou býložravci
 • zástupci: myš domácí

potkan obecný

krysa obecná

hraboš polní

myšice křovinná

norník rudý

ondatra pižmová

bobr evropský

křeček polní

sysel obecný

nutrie, morče, dikobraz, kapybara

 

 1. řád: Zajícovci
 • hlodáky, za nimi malé podpůrné řezáky
 • zástupci: zajíc polní – dlouhé uši, protáhlá hlava, nestaví si nory, mláďata osrstěná,

vidí a slyší, samotář

králík divoký – krátké uši, kulatá hlava, staví si nory, žije ve skupinách, mláďata holá, slepá, hluchá

 

 1. řád: Lichokopytníci
 • lichý počet kopyt na jedné noze
 • velké slepé střevo (trávení potravy)
 • zástupci: zebra stepní

osel asijský

kůň Převalského

nosorožec, tapír

kůň domácí, osel domácí – kříženci mezek a mula

 

6. řád: Sudokopytníci

 • na jedné noze sudý počet kopýtek
 • často pohlavní dvojtvárnost
 • často rohy (rohovina – produkt kůže, nerozvětvené, neshazují je) nebo parohy (kostěné, rozvětvené, shazují je)
 • většinou býložravci
 • často přežvýkavci – mají složený žaludek (bachor, kniha, čepec – předžaludky, slez – vlastní žaludek)
 • zástupci:

a) v České republice: jelen lesní

srnec obecný

daněk skvrnitý

los evropský

kamzík horský

muflon

prase divoké

zubr evropský

b) cizokrajní: hroch obojživelný

žirafa, antilopa, gazela, buvol, pakůň, zebu…

sob polární

bizon

lama, velbloud

c) užitkoví: tur domácí

koza domácí

ovce domácí

 

 • v současné době se mezi sudokopytníky řadí skupina kytovci, kteří mají se sudokopytníky společné předky
 • kytovci se dělí na dva podřády : ozubení – vorvaň, kosatka, delfín a kosticovci – velryba, plejtvák (největší savec na světě)

 

7. řád: Šelmy

 • vynikající čich, zrak, sluch
 • trháky = přeměněné stoličky a zuby třenové
 • tesáky = přeměněné špičáky
 • predátoři – mají drápy

 

 1. čeleď: Kočkovité
 • výborný zrak
 • kulatá hlava
 • zatažitelné drápy (kromě geparda)
 • zástupci: rys ostrovid, kočka divoká, puma, tygr, lev, levhart, jaguár, gepard,……

 

 1. čeleď: Psovité
 • kořist štvou
 • často ve smečkách
 • zástupci: pes dingo, liška obecná, vlk, šakal, kojot, fenek

 

 1. čeleď: Kunovité
 • drobné šelmy
 • krátké nohy
 • zástupci: kuna lesní ( béžová náprsenka), kuna skalní (bílá náprsenka), lasice kolčava (bílé břicho), lasice hranostaj (bílé břicho, černý konec ocásku), jezevec lesní, tchoř tmavý, vydra říční

 

 1. čeleď: Medvědovité
 • nemají mimické svaly
 • zástupci: medvěd hnědý (brtník, grizzly, kodiak)

panda velká

medvěd lední

 

 1. čeleď: Medvídkovité
 • drobné, všežravé, často žijí na stromech
 • zástupci: mýval severní

panda červená

nosál

 

 1. čeleď: Ploutvonožci
 • život ve vodě
 • končetiny = ploutve
 • zástupci: lachtan, tuleň, mrož
- další čeledi šelem – hyenovité, cibetkovité, madagaskarské šelmy

 

8. řád: Primáti

- pětiprsté, chápavé končetiny, prsty často s nehty

- dobře vyvinutý mozek, hlavně mozeček (rovnováha)

- dopředu posazené oči – prostorové vidění

- obvykle jen jedno mládě

 

1. podřád: Poloopice

 • primitivnější
 • většinou noční živočichové
 • lemur, komba

 

   1. podřád: Vyšší primáti
 • nehty
 • mimika
 • denní živočichové

 

   1. nadčeleď: Ploskonosí
 • chápavý ocas
 • Jižní Amerika
 • kosman, malpa, lvíček, kotul, vřešťan

 

   1. nadčeleď: Úzkonosí
 • Afrika, Asie
 • kočkodan, pavián, makak

 

   1. nadčeleď: Hominoidi (lidoopi a lidé)
 • nemají ocas
 • protistojný palec
 • schopní chůze po dvou

 

     1. čeleď: Gibonovití
 • pohybují se ve stromech jen pomocí rukou
 • gibon lar

 

     1. čeleď: Hominidi
 • orangutan, šimpanz, gorila, člověk

 

Další řády savců: chobotnatci (slon africký), chudozubí (lenochod, mravenečník, pásovec),

luskouni, sirény,………

ŘÁDY PTÁKŮ

1. podtřída: BĚŽCI

– nelétají, běhají

- nemají duté kosti

- nekrmiví

- o mláďata se stará samec

- zástupci: pštros dvouprstý (největší žijící pták)

emu australský

nandu pampový

kivi jižní (pták s nejlepším čichem)

kasuár přílbový

 

2. podtřída: LETCI

 • obvykle létají
 • duté kosti

 

1. řád: TUČŇÁCI

- nelétají, plavou

- veslovitá křídla

- plovací blány

- duté kosti vyplněné olejem

- žijí jen na jižní polokouli

- tučňák císařský, Humboldtův, žlutorohý……

 

2. řád: BRODIVÍ

 • dlouhé nohy, zobák, krk
 • živí se rybami a obojživelníky
 • krmiví
 • zástupci: čáp bílý, černý, marabu

 

3. řád: VESLONOZÍ

 • vodní
 • plovací blány
 • zástupci: kormorán velký

volavka popelavá

bukač velký

bukáček malý

kvakoš noční

pelikán, ibis, člunozobec,…..

 

 

4. řád: VRUBOZOBÍ

 • vroubkovaný zobák – filtrování vody – potrava
 • velmi vyvinuté kostrční žlázy – promazávání peří
 • plovací blány
 • nekrmiví
 • zástupci: husa velká, domácí

kachna divoká, domácí

labuť velká

čírka obecná

polák chocholačka, velký

 

5. řád: TRUBKONOSÍ

- albatros stěhovavý – pták s největším rozpětím křídel (největší ověřené rozpětí 363 cm)

 

6. řád: MĚKKOZOBÍ

 • velké, měkké ozobí
 • krmiví
 • zástupci: holub hřivnáč, domácí

hrdlička divoká, zahradní

 

7. řád: DRAVCI

 • výborní letci
 • výborný zrak
 • ostrý, zahnutý zobák
 • ostré, zahnuté drápy = spáry
 • krmiví

 • zástupci: orel skalní, mořský

káně lesní

jestřáb lesní

krahujec obecný

sup, kondor, hadilov

8. řád: SOKOLI

 • draví

 • zástupci: poštolka obecná

sokol stěhovavý (nejrychlejší živočich na světě)

ostříž lesní

 

9. řád: SOVY

 • „noční dravci“

 • dobrý zrak, sluch

 • měkké peří (neslyšný let)

 • závoj = uspořádání peří do „obličeje“
 • vratiprst

 • krmiví

 • zástupci: výr velký

sova pálená

sýček obecný

puštík obecný

kalous ušatý

sovice sněžná

 

10. řád: ŠPLHAVCI

 • silný ostrý zobák

 • dlouhý, lepkavý jazyk se zpětnými háčky

 • šplhavé nohy (2+2 prsty)

 • silná ocasní pera (opora při šplhání)

 • krmiví

 • zástupci: datel černý

strakapoud velký

žluna zelená

 

11. řád: PAPOUŠCI

 • šplhavá noha

 • zahnutý zobák

 • krmiví

 • zástupci: papoušek vlnkovaný

ara, korela, kakadu, rosela

 

12. řád: HRABAVÍ

 • hrabavé nohy (silné, tupé drápy)

 • špatní letci

 • nestaví si hnízda

 • nekrmiví

 • zástupci: tetřev hlušec

tetřívek lesní

koroptev polní

křepelka polní

bažant obecný – zlatý, stříbrný, diamantový

krocan divoký – krocan domácí (krůta)

kur bankivský – kur domácí (kohout, slepice)

perlička supí – perlička domácí

páv korunkatý

 

13. řád: PĚVCI

 • mají zpěvné ústrojí

 • většinou malé velikosti

 • krmiví

 • zástupci: zástupce pěvců si vypiš z učebnice!

PTÁCI

5. třída: P T Á C I

 

Hlavní znaky: křídla, peří, zobák

 • křídla (přeměněné přední končetiny)
 • peří: a) prachové (tepelná izolace)

b) obrysové – krycí

letky

rýdovací (ocasní)

 • kostra: hřeben = výstupek hrudní kosti, upínají se na něj létací svaly

  běhák = kost mezi prsty a lýtkem, vzniklza srůstem nártních a zanártních kostí

       • kloaka
       • smysly: výborný zrak a sluch
       • teplokrevní (stálá tělní teplota) – srdce = 2 síně + 2 komory
       • vzdušné vaky = výběžky plic, pomáhají dýchat, nadlehčují
       • rozmnožování: oplození vnitřní, vývoj přímý, vejcorodí, vejce má vápnitou skořápku
       • často pohlavní dvojtvárnost
       • podle mláďat se dělí na ptáky krmivé a nekrmivé
       • někteří ptáci mají:
       • vole – změkčování a skladování potravy
       • žaludek svalnatý (drcení potravy) a žlaznatý (trávení)

PLAZI

5. třída: PLAZI

 

 • kůže suchá, krytá šupinami, někdy kostěnými šupinami nebo deskami
 • krátké nebo žádné končetiny – plazí se
 • studenokrevní
 • srdce – 2 síně + 2 komory (neúplná přepážka, krev se mísí)
 • dobrý zrak a čich
 • kloaka
 • rozmnožování: vnitřní oplození, vejcorodí, vejcoživorodí i živorodí, vejce s kožovitou nebo vápnitou skořápkou, vývoj přímý

 

1. řád: želvy

- kostěný krunýř

- bez zubů (ostré lišty)

- suchozemské i vodní

- zástupci: želva bahenní

želva nádherná

želva sloní

kajmanka supí

kareta obecná

kožatka velká

 

2. řád: krokodýli

- na hřbetě kostěné šupiny (pancíř)

- v srdci úplná přepážka, v ní jen otvor

- pečují o vejce i mláďata

- zástupci: krokodýl nilský

krokodýl mořský

aligátor severoamerický (nejsou vidět dolní zuby)

kajman černý

kajmánek trpasličí

gaviál indický

 

3. řád: šupinatí

1. podřád:ještěři

   • 4 končetiny (někdy zakrnělé, vždy zbytky na kostře)
   • obvykle pohyblivá víčka
   • někdy lámavý ocas
   • kůži svlékají po částech

- zástupci: ještěrka obecná

ještěrka zelená, živorodá

slepýš křehký

leguán

bazilišek

chameleon

gekon

varan

korovec

 

 

2. podřád: hadi

   • bez končetin
   • nemrkají
   • kůži svlékají vcelku
   • zástupci: zmije obecná

užovka obojková

užovka stromová, hladká, podplamatá

mamba

taipan

chřestýš

korálovec

korálovka

kobra

vodnář

hroznýš

krajta

anakonda

OBOJŽIVELNÍCI

 1. třída: OBOJŽIVELNÍCI

 

 • kůže hladká, krytá slizem
 • larvy žijí ve vodě, dýchají žábrami, dospělí žijí na souši, dýchají plicemi a kůží
 • studenokrevní, srdce = 2 síně+1 komora
 • mají kloaku = společný vývod soustavy trávicí, vylučovací a rozmnožovací
 • vajíčka v rosolovitém obalu (ve vodě)
 • masožravci
 • často jedové žlázky v kůži

 

 1. řád: BEZOCASÍ (ŽÁBY)

 

 • larvy = pulci
 • jako první vyrůstají zadní končetiny
 • vnější oplození
 • zástupci: rosnička zelená

ropucha obecná

ropucha zelená

skokan hnědý

skokan zelený

blatnice skvrnitá

kuňka obecná

kuňka žlutobřichá

pralesničky (dendrobátky)

ropuška starostlivá

 

 1. řád: OCASATÍ

 

 • larvám vyrůstají první přední končetiny
 • vnější oplození
 • zástupci: čolek obecný

čolek velký

čolek horský

mlok skvrnitý (vejcoživorodý)

axolotl mexický (neotenie – žije i rozmnožuje se ve stadiu larvy)

RYBY

 • 3. třída: R Y B Y

 

 • hlavní znaky:
 • žijí ve vodě
 • tělo kryto šupinami a slizem
 • ploutve: a) párové – prsní, břišní

b) nepárové – hřbetní, ocasní, řitní

 • dýchají žábrami, jsou kryté skřelemi
 • srdce = 1 síň + 1 komora – smíšená krev – studenokrevní (teplota těla se mění podle okolí)
 • vnější oplození = tření, samčí pohl. buňky = mlíčí, samičí pohl. buňky = jikry
 • vývoj přímý – z vajíčka plůdek (má na břiše žloutkový vak)
 • postranní čára – vnímá pohyb vody
 • plynový měchýř – udržování rovnováhy, pohyb nahoru a dolů

 

 

 

 • sladkovodní: kapr obecný

karas obecný

lín obecný

štika obecná

candát obecný

sumec velký

pstruh potoční

okoun říční

mník jednovousý

 • mořské: tuňák

makrela

sardinka

sleď

treska

koník mořský

klaun očkatý

 • tažné: úhoř říční – rozmnožuje se v moři (Sargasové moře)

nepřímý vývoj (má larvy)

dospělí žijí ve sladké (samice) a brakické (samci) vodě

má ploutevní lem

v krvi je jed

losos obecný – rozmnožuje se v řekách

dospělí žijí v moři

vyza velká, jeseteři – žijí převážně v moři

rozmnožují se v řekách

mají chrupavčitou kostru

jikry = kaviár

 • bahník australský, africký – dýchá ve vodě i na soušiL
 • latimerie podivná – dýchá ve vodě i na souši, má základy končetin, živá zkamenělina (fosílie)

3. podkmen: OBRATLOVCI

 • mají páteř složenou z obratlů, vznikla ze struny hřbetní
 • tělo = hlava + trup + končetiny
 • nervová soustava trubicovitá
 • cévní soustava uzavřená
 • mají tyto orgánové soustavy:

 

orgánová soustava

funkce

orgán

opěrná

opora těla, ochrana orgánů

kostra

pohybová

pohyb

svaly

krycí

chrání povrch těla

kůže

nervová

přenos informací

mozek

oběhová

oběh krve

srdce

dýchací

okysličování

plíce, žábry

trávicí

přijímání a zpracování potravy

žaludek

vylučovací

vylučování přebytečné vody

ledviny

smyslová

zprostředkování informací

oko, ucho,…..

rozmnožovací

rozmnožování

varlata, vaječníky

 

 

 

 1. třída: KRUHOÚSTÍ

 

 • hl. znak: 7 párů žaberních otvorů
 • chrupavčitá kostra
 • nepřímý vývoj – larva = minoha
 • zástupci: mihule potoční (dospělí nepřijímají potravu), mihule říční a mihule mořská (dospělí vnější cizopasníci, živí se krví a masem ryb)

 

 1. třída: PARYBY

 

 • hl. znak: 5 párů žaberních štěrbin
 • chrupavčitá kostra
 • vývoj přímý – vajíčka nebo živá mláďata
 • tělo kryto kůží s tvrdými (kostěnými) šupinami
 • končetiny = ploutve
 • hlavní smysly – čich, zrak, proudový orgán
 • žijí převážně v mořích
 • živí se planktonem nebo masem
 • 2 řády – žraloci a rejnoci
 • zástupci: žralok, kladivoun, parejnok, piloun, manta

STRUNATCI

Živočišné kmeny: žahavci

ploštěnci

hlísti

měkkýši

kroužkovci

členovci

ostnokožci

strunatci

STRUNATCI

 • mají strunu hřbetní = chrupavčitá tyčinka, základ vnitřní kostry, opora těla

 • dělí se na 3 podkmeny:

 • PLÁŠTĚNCI – strunu mají jen larvy, sumky a salpy

 • BEZLEBEČNÍ – strunu mají celý život, nemají lebku, kopinatec plžovitý

 • OBRATLOVCI – ze struny se vyvinula páteř složená z obratlů