PLOD

- slouží k ochraně semen a napomáhají k jejich rozšiřování (větrem, vodou, živočichy)

 

Typy plodů:

 

 1. dužnaté – mají dužninu:

 

a) peckovice – v dužnině je pecka a 1 semeno ( meruňka, třešeň, mango, vlašský a kokosový ořech,…)

b) malvice – v dužnině je jádřinec a několik semen ( jablko, hruška, jeřabiny,….)

c) bobule – v dužnině volně mnoho semen (rybíz, rajče, paprika, okurek, meloun, pomeranč, hrozny, granátové jablko, banán,….)

 

 1. suché – nemají dužninu:

 

a) pukavé – pukají, mnoho semen, např. tobolka (mák, jírovec maďal), lusk (burské oříšky, hrách, fazol,….),…..

b) nepukavé – nepukají, 1 semeno, např. obilka (obilniny, trávy), oříšek (lískový ořech, lípa), nažka (dub, slunečnice, pampeliška), dvojnažka (javor),….

 

Souplodí – více plodů pohromadě, vzniklo z 1 květu s více pestíky, např. souplodí peckoviček (malina), nažek (jahoda, šípek)

 

Plodenství – více plodů pohromadě, vzniklo z květenství, např. slunečnice, jeřabiny, obilí, hrozny,…

 

ČELEDI KRYTOSEMENNÝCH

1. pryskyřníkovité
- jarní byliny
- jedovaté
- jaterník, blatouch, sasanka, pryskyřník, koniklec, hlaváček
2. růžovité
- ovocné stromy, keře
- růže, jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, meruňka, broskvoň, švestka, ostružiník, jahodník
3. hluchavkovité
- souměrné květy (dva pysky)
- koření, léčivky
- hluchavka, šalvěj, máta, mateřídouška, meduňka, tymián, dobromysl, bazalka
4. brukvovité
- čtyřčetné květy
- olejniny, zelenina
- brukev řepka olejka, hořčice, kedluben, zelí, kapusta, květák, brokolice, ředkvička
5. bobovité
- souměrné květy (pavéza, člunek, křídla)
- luštěniny, pícniny
- bob, hrách, fazol, čočka, sója, vikev, jetel, akát
6. lilkovité
- jedovaté
- plody bobule
- lilek potměchuť, blín, vraní oko, lilek brambor, rajče, paprika, tabák
7. hvězdnicovité
- květenství úbor (jazykovité a trubkovité květy)
- olejniny, zelenina
- kopretina, sedmikráska, slunečnice, smetanka, podběl, lopuch, locika salát
8. liliovité
- jednoděložné
- cibulová zelenina
- lilie, tulipán, konvalinka, cibule, česnek, pažitka, pór, chřest
9. vstavačovité
- jednoděložné
- orchideje
- u nás chráněné
- vanilovník plocholistý, vstavač, střevíčník pantoflíček
10. lipnicovité
- jednoděložné
- květenství klas nebo lata
- plod obilka
- trávy a obilniny
- pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, rýže, proso, rákos, orobinec

KRYTOSEMENNÉ

třída: KRYTOSEMENNÉ

mají kořen, stonek, list, květ, plod
semena jsou v plodech, podle počtu děloh v semeni se dělí na 2 třídy, jednoděložné a dvouděložné
hlavní znaky:

Jednoděložné    dvouděložné
Počet děloh    1    2
Kořen    Svazčitý    Hlavní a postranní
Stonek    Dužnatý    Dužnatý, dřevnatý
Žilnatina    Souběžná    Síťnatá
Květ    Trojčetný    Čtyřčetný, pětičetný
Květ    Okvětí    Kalich a koruna

NAHOSEMENNÉ

Oddělení: NAHOSEMENNÉ

kvetou, nevytváří plody
semena uložena ve zdřevnatělých nebo zdužnatělých květech
patří sem jinany, cykasy a JEHLIČNANY:
dřeviny
jehličí = přeměněné listy
jednopohlavné květy
většinou jednodomé rostliny
opylování větrem

zástupci nahosemenných původní v ČR:
smrk ztepilý – krátké, ostré jehlice kolem celé větvičky, šišky visí dolů
jedle bělokorá – zaoblené jehlice po stranách větvičky, na rubu 2 bílé siličné kanálky,
šišky stojí, rozpadávají se na stromě
borovice lesní – jehlice po dvou ve svazečku, asi 7 cm dlouhé, kmen rezavě hnědý
borovice kleč (kosodřevina) – malý stromek nebo keř, roste v horách, jehlice po 2
borovice blatka – skoro stejná jako kleč, roste na rašeliništích
modřín opadavý – opadává, jehlice jemné, měkké, ve svazečcích, šišky malé
tis červený – keř nebo stromek, jehlice zaoblené, měkké, dvoubarevné (nahoře tmavězelené,  na rubu světlezelené), květy dužnatí – červené kalíšky, celý strom prudce jedovatý (až na kalíšky)
jalovec obecný – keř, jehlice krátké, velmi ostré, vyrůstají v přeslenech po třech, květy dužnatí – modré bobulky (koření)

cizokrajné nahosemenné dřeviny:
borovice černá, borovice vejmutovka, smrk pichlavý (stříbrný), jalovec chvojka, douglaska tisolistá, zerav východní (túje), cypřišek, cypřiš, pinie, cedr, sekvojovec, sekvoje

LIST

LIST
- vyrůstá ze stonku
- hlavní funkce: fotosyntéza, dýchání, odpařování vody
- skládá se z čepele, řapíku a žilnatiny
- vnitřní stavba: svrchní pokožka, dužnina, spodní pokožka se svěracími buňkami (mezi nimi průduch)
- listy se dělí podle:
- řapíku (přisedlé, řapíkaté, objímavé)
- žilnatiny (souběžná, síťnatá)
- čepele (jednoduché a složené)
- tvaru čepele (kopinaté, kulaté, srdčité, vejčité, čárkovité,….)
- složené listy (sudozpeřené, lichozpeřené, trojčetné, pětičetné, vícečetné)
- postavení listů na stonku (střídavé, vstřícné, přeslenité, přízemní růžice)
- přeměněné listy: trny (růže), cibule (tulipán), jehlice (borovice), šupiny (podběl), úponky (hrách), dužnaté (aloe), květy

KOŘEN

Kořen
- podzemní orgán rostlin
- udržuje rostlinu v zemi
- slouží k přijímání vody a v ní rozpuštěných minerálních látek
- dělí se na kořen hlavní a postranní a kořeny svazčité
- přeměněné kořeny: dřevnaté (stromy a keře), vzdušné (orchideje), příchytné (břečťan), chůdovité (mangrovy), zásobní (mrkev, petržel), bulvy (celer, řepa), hlízy (jiřiny)

STONEK

STONEK

 • funkce: nese listy a květy (plody), rozvádí živiny a vodu, nepohlavní rozmnožování, zásobárna látek

 • typy: dřevnatý (dřeviny – stromy, keře, polokeře) a dužnatý (byliny) : lodyha – nese listy, stvol – bez listů, jen přízemní růžice listů, stéblo – nese listy, dutý, kolénka

 • přeměněné stonky:

 • oddenek = podzemní stonek, nepohlavní rozmnožování, zásobní látky (pýr, kopřiva)

 • oddenková hlíza (lilek brambor)

 • stonková hlíza (kedluben)

 • úponek = přichycení k opoře (réva vinná)

 • trn = zkrácená ostrá větvička (trnka)

 • šlahoun (jahodník)

 • zdužnatělý stonek = zásobárna vody (kaktusy)

KAPRAĎOROSTY

 1. oddělení: KAPRADINY

 • podzemní stonek = oddenek, nad zemí jen listy

 • na rubu listů kupky výtrusnic, z výtrusu prokel, z něj nová kapradina

 • ke splynutí pohlavních buněk potřebují vodu

 • zástupci: kapraď samec

papratka samičí

osladič obecný

sleziník červený, zelený, routička

nepukalka vzplývající

 1. oddělení: PŘESLIČKY
 • kořen, oddenek, lodyha, čárkovité listy v přeslenu
 • ze zelené lodyhy vyrůstá hnědá rozmnožovací lodyha s klasem výtrusnic
 • z výtrusů vyrůstá prokel
 • zástupci: přeslička rolní – má dvě lodyhy, jarní rozmnožovací (hnědou) a letní vegetativní (zelenou), léčivka
 • přeslička bahenní, přeslička lesní

 

 

 1. oddělení: PLAVUNĚ
 • kořen, oddenek, lodyha, šupinovité listy
 • drobné rostlinky
 • u nás všechny druhy chráněné
 • zástupci: plavuň vidlačka
 • vranec, vraneček

MECHOROSTY

 1. podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY

 1. oddělení: MECHOROSTY

 • tělo: příchytná vlákna, lodyžka, lístky, při rozmnožování štět a tobolka s víčkem a výtrusy, někdy krytá čepičkou

 • z výtrusu vyroste prvoklíček, z něj nová mechová rostlinka – na ní pohlavní orgány se samčími a samičími buňkami, splývají ve vodě, z nich výtrus

 • nekvetou

 • nemají cévní svazky (žilky)

 • význam: zadržují vláhu

 • dělí se na MECHY a JÁTROVKY

 • zástupci: ploník ztenčený

bělomech sivý

měřík příbuzný

rašeliník kostrbatý

porostnice mnohotvárná

BOTANIKA

BOTANIKA

 

= věda o rostlinách

 • rostliny = zelené organismy, obsahují chlorofyl (zeleň listovou)
 • fotosyntéza = způsob výživy zelených rostlin

 • z vody a oxidu uhličitého vzniká cukr a kyslík

 • k fotosyntéze je nutný chlorofyl a světlo

 • dýchání – přijímání kyslíku, vydechování oxidu uhličitého

 • dělí se na dvě podříše, nižší a vyšší rostliny

 1. podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY (řasy)
 • jednobuněčné nebo mnohobuněčné stélkaté rostliny
 • stélka = vláknité tělo nerozlišené na kořen, stonek, list
 • žijí ve vodě nebo vlhku
 • často součástí planktonu
 • význam: výroba kyslíku, potrava pro vodní živočichy, dobytek i člověka, výroba vlákniny, jódu, želatiny, vznik hornin
 • dělí se obvykle podle barvy

 

 1. oddělení: zelené řasy
 • chlorofyl
 • jednobuněčné – zelenivka, kolonie (mnoho jednobuněčných dohromady) – zrněnka, váleč koulivý, mnohobuněčné – žabí vlas, šroubatka

 

 1. oddělení: hnědé řasy
 • chlorofyl a hnědé barvivo
 • jednobuněčné se schránkami (křemičitými) – rozsivky
 • mnohobuněčné chaluhy
 • želatina alginát

 

 1. oddělení: červené řasy (ruduchy)
 • chlorofyl a červené barvivo
 • většinou mnohobuněčné a mořské
 • želatina agar

SAVCI

6. třída: SAVCI

 

 • hlavní znaky:

 

 • rodí živá mláďata
 • mláďata se živí mateřským mlékem
 • tělo je pokryto srstí, dva druhy chlupů – pesíky (delší, barevné, ochranné zbarvení) a podsada (krátké, bílé, tepelná izolace)
 • vnější ucho = boltec
 • zuby – mléčné a trvalé, řezáky, špičáky, stoličky, zuby třenové
 • teplokrevní

 

 1. podtřída: Vejcorodí

 

 • snáší vejce (kožovitý obal)
 • mají kloaku
 • zobák (měkký, potažený kůží)
 • zástupci: ptakopysk podivný

ježura australská

 

 1. podtřída: Živorodí

 

 • rodí živá mláďata
 • nemají kloaku
 • dělí se na dvě skupiny

 

 1. nadřád: Vačnatci

 

 • nemají placentu – mláďata se rodí nevyvinutá, vyvíjejí se ve vaku
 • žijí jen v Austrálii a Americe
 • zástupci: klokan rudý

koala medvídkovitá (potravní specialista – žere jen listy eukalyptu – blahovičníku)

vačice opossum

ďábel medvědovitý

vakovlk, vakoveverka, vakorejsek, vakomyš,…..

 

 1. nadřád: Placentálové

 

 • mláďata se vyvíjejí v děloze, živí se pomocí placenty (z matčiny krve)

 

 1. řád: Hmyzožravci

 

 • nejprimitivnější savci
 • drobné, nerozlišené, ostré zuby
 • živí se hmyzem, červy
 • zástupci: ježek východní, západní

krtek obecný

rejsek obecný

bělozubka nejmenší (nejmenší savec)

 1. řád: Letouni

 

 • létající savci
 • kožovité blány k létání
 • drobné, ostré, nerozlišené zuby
 • orientace pomocí ultrazvuku = echolokace
 • zástupci: netopýr velký

vrápenec obecný

kaloň – živí se ovocem

upír – živí se krví

 

 

 1. řád: Hlodavci

 

 • přední řezáky přeměněné na hlodáky (stále dorůstají)
 • druhé řezáky chybí
 • většinou býložravci
 • zástupci: myš domácí

potkan obecný

krysa obecná

hraboš polní

myšice křovinná

norník rudý

ondatra pižmová

bobr evropský

křeček polní

sysel obecný

nutrie, morče, dikobraz, kapybara

 

 1. řád: Zajícovci

 

 • hlodáky, za nimi malé podpůrné řezáky
 • zástupci: zajíc polní – dlouhé uši, protáhlá hlava, nestaví si nory, mláďata osrstěná,

vidí a slyší, samotář

králík divoký – krátké uši, kulatá hlava, staví si nory, žije ve skupinách, mláďata holá, slepá, hluchá

 

 

 1. řád: Lichokopytníci

 

 • lichý počet kopyt na jedné noze
 • velké slepé střevo (trávení potravy)
 • zástupci: zebra stepní

osel asijský

kůň Převalského

nosorožec, tapír

kůň domácí, osel domácí – kříženci mezek a mula

 

 

 

6. řád: Sudokopytníci

 

 • na jedné noze sudý počet kopýtek
 • často pohlavní dvojtvárnost
 • často rohy (rohovina – produkt kůže, nerozvětvené, neshazují je) nebo parohy (kostěné, rozvětvené, shazují je)
 • většinou býložravci
 • často přežvýkavci – mají složený žaludek (bachor, kniha, čepec – předžaludky, slez – vlastní žaludek)
 • zástupci:

a) v České republice: jelen lesní

srnec obecný

daněk skvrnitý

los evropský

kamzík horský

muflon

prase divoké

zubr evropský

b) cizokrajní: hroch obojživelný

žirafa, antilopa, gazela, buvol, pakůň, zebu…

sob polární

bizon

lama, velbloud

c) užitkoví: tur domácí

koza domácí

ovce domácí

 

 

7. řád: Šelmy

 

 • vynikající čich, zrak, sluch
 • trháky = přeměněné stoličky a zuby třenové
 • tesáky = přeměněné špičáky
 • predátoři – mají drápy

 

 1. čeleď: Kočkovité
 • výborný zrak
 • kulatá hlava
 • zatažitelné drápy (kromě geparda)
 • zástupci: rys ostrovid, kočka divoká, puma, tygr, lev, levhart, jaguár, gepard,……

 

 1. čeleď: Psovité
 • kořist štvou
 • často ve smečkách
 • zástupci: pes dingo, liška obecná, vlk, šakal, kojot, fenek

 

 1. čeleď: Kunovité
 • drobné šelmy
 • krátké nohy
 • zástupci: kuna lesní ( béžová náprsenka), kuna skalní (bílá náprsenka), lasice kolčava (bílé břicho), lasice hranostaj (bílé břicho, černý konec ocásku), jezevec lesní, tchoř tmavý, vydra říční

 

 1. čeleď: Medvědovité
 • nemají mimické svaly
 • zástupci: medvěd hnědý (brtník, grizzly, kodiak)

panda velká

medvěd lední

 

 1. čeleď: Medvídkovité
 • drobné, všežravé, často žijí na stromech
 • zástupci: mýval severní

panda červená

nosál

 

 1. čeleď: Ploutvonožci
 • život ve vodě
 • končetiny = ploutve
 • zástupci: lachtan, tuleň, mrož

 

 

 

8. řád: Primáti

 

- pětiprsté, chápavé končetiny, prsty často s nehty

- dobře vyvinutý mozek, hlavně mozeček (rovnováha)

- dopředu posazené oči – prostorové vidění

- obvykle jen jedno mládě

 

1. podřád: Poloopice

 • primitivnější
 • většinou noční živočichové
 • lemur, komba

 

   1. podřád: Vyšší primáti
 • nehty
 • mimika
 • denní živočichové

 

   1. nadčeleď: Ploskonosí
 • chápavý ocas
 • Jižní Amerika
 • kosman, malpa, lvíček, kotul, vřešťan

 

   1. nadčeleď: Úzkonosí
 • Afrika, Asie
 • kočkodan, pavián, makak

 

   1. nadčeleď: Hominoidi (lidoopi a lidé)
 • nemají ocas
 • protistojný palec
 • schopní chůze po dvou

 

     1. čeleď: Gibonovití
 • pohybují se ve stromech jen pomocí rukou
 • gibon lar

 

     1. čeleď: Hominidi
 • orangutan, šimpanz, gorila, člověk

 

 

 

Další řády savců: chobotnatci (slon africký), chudozubí (lenochod, mravenečník, pásovec),

kytovci (velryba, plejtvák, vorvaň, delfín, kosatka),……..