Dýchání a fotosyntéza

FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ

 • fotosyntéza = způsob výživy zelených rostlin

 • z vody a oxidu uhličitého vzniká cukr a kyslík

 • k fotosyntéze je nutný chlorofyl (probíhá v chloroplastech) a světlo

 • dýchání – přijímání kyslíku, vydechování oxidu uhličitého

 • kyslík potřebujeme k získávání energie (= buněčné dýchání = spalování cukru)

 • dýchají všechny organismy, ve dne i v noci

nakresli obrázek schéma fotosyntézy, str. 16

Mikroskop a rozmnožování

MIKROSKOP

 

 • přístroj na zvětšování mikroorganismů nebo částí organismů
 • typy mikroskopů:
 • optický – zvětšuje maximálně 2000x
 • elektronový – zvětšuje až 1 000 000x
 • to, co pozorujeme = preparát
 • zvětšení = součin zvětšení okuláru a objektivu

 

ROZMNOŽOVÁNÍ

 1. rozmnožování buněk = dělení
 2. rozmnožování organismů

a) nepohlavní – z části jedince vznikají noví jedinci

    • např. šlahouny, řízkování, oddenky…..
    • klonování

b) pohlavní – ze dvou pohlavních buněk (např. spermie a vajíčko) vznikne nový jedinec

  • oplození:
   • vnější – ke spojení pohlavních buněk dojde mimo tělo samičky (ryby, žáby)
   • vnitřní – ke spojení pohlavních buněk dojde v těle samičky (savci)
  • vývoj:
   • přímý – z vajíčka se vyvine jedinec podobný dospělému (ptáci, savci)
   • nepřímý – z vajíčka se vylíhne larva, z ní dospělý jedinec (hmyz, žáby)

 

- nakreslit obrázek dělení buněk z učebnice (i s popisem pod ním)