Rozmnožování

1. Rozmnožování buněk = DĚLENÍ

- z jedné buňky mateřské vznikají dvě buňky dceřiné

2. Rozmnožování organismů

a) nepohlavní

- z části jedince vznikají noví jedinci

(např. u rostlin – šlahouny u jahod, výtrusy – houby, živočichové – pučení – u nezmara)

b) pohlavní

- splynutím dvou pohlavních buněk (samčí a samičí) vznikne nový jedinec

( u živočichů- spermie(= samčí buňka) a vajíčko (= samičí buňka), u rostlin- pylové zrno a vajíčko)

OPLOZENÍ

a) vnější – ke spojení pohlavních buněk dojde MIMO TĚLO

b) vnitřní – ke spojení pohlavních buněk dojde V TĚLE

VÝVOJ

a) přímý – z vajíčka se vyvine jedinec podobný dospělci (např. ptáci, savci)

b) nepřímý -z vajíčka se vyvine larva, z ní dospělec (např. hmyz, obojživelníci)

 

 

BUŇKA

 • je základní stavební a funkční jednotka organismů
 • je schopna samostatného života

stavba živočišné buňky:

-části buňky = organely

 1. CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

- pružný obal buňky (funkce ochranná)
- přenáší látky mezi buňkou a okolím

 1. CYTOPLAZMA

- prostředí uvnitř buňky pro ostatní organely

 1. JÁDRO

- řídí činnost buňky
- obsahuje dědičné informace

 1. RIBOZOMY

- kulovitá tělíska, ve kterých vznikají bílkoviny

 1. MITOCHONDRIE

- oválné částice, ve kterých se vyrábí energie

u rostlin ještě navíc:

 1. PLASTIDY

a) chloroplasty- zelené, obsahují chlorofyl

b) chromoplasty- červené nebo žluté

c) leukoplasty -bezbarvé (tam, kde nemá přístup světlo – podzemní části rostlin)

- zásobní látky

7. VAKUOLY

- obsahují buněčnou šťávu

8. BUNĚČNÁ STĚNA

- chrání buňku

- vyskytuje se u hub, bakterií a rostlin

 • do sešitu překresli obrázek Stavba buňky, str. 10

 

 

 

 

Stavba těla organismů

JEDNOBUNĚČNÉ – tvořeny jednou buňkou
KOLONIE – tvořeny více buňkami, každá má svoji funkci, ale každá může žít i samostatně
MNOHOBUNĚČNÉ – tvořeny více buňkami, které vzájemně spolupracují a nemohou žít
samostatně

Stavba těla živočichů: buňka -› tkáň -› orgán -› orgánová soustava (např. dýchací, trávicí)      -›organismus

Stavba těla rostlin: buňka -› pletivo -› orgán (např. kořen, stonek) -› organismus

Životní projevy organismů

ORGANISMUS= ŽIVÁ PŘÍRODNINA

-životní projevy organismů:

 • RŮST
 • VÝVOJ
 • POHYB
 • DÝCHÁNÍ
 • PŘIJÍMÁNÍ A VYLUČOVÁNÍ POTRAVY
 • ROZMNOŽOVÁNÍ A DĚDIČNOST
 • DRÁŽDIVOST

 

Vědy o přírodě

PŘÍRODOPIS- věda o přírodě (živé, neživé)

BIOLOGIE- věda o živé přírodě

- do biologie patří:

BOTANIKA- věda o rostlinách

ZOOLOGIE-věda o živočiších

ANTROPOLOGIE- věda o člověku

MYKOLOGIE- věda o houbách

VIROLOGIE- věda o virech

BAKTERIOLOGIE- věda o bakteriích

a další

- do přírodopisu ještě patří:

PETROLOGIE- věda o horninách

GEOLOGIE- věda o Zemi

a další