Ploštěnci

Právě jsme dobrali kmen ploštěnci a procvičovali znalosti pomocí pracovního listu a diskuze  o tasemnici, ploštěnce a motolici.

PTÁCI

5. třída: P T Á C I

 

Hlavní znaky: křídla, peří, zobák

 • křídla (přeměněné přední končetiny)
 • peří: a) prachové (tepelná izolace)

b) obrysové – krycí

letky

rýdovací (ocasní)

 • kostra: hřeben = výstupek hrudní kosti, upínají se na něj létací svaly

  běhák = kost mezi prsty a lýtkem, vzniklza srůstem nártních a zanártních kostí

       • kloaka
       • smysly: výborný zrak a sluch
       • teplokrevní (stálá tělní teplota) – srdce = 2 síně + 2 komory
       • vzdušné vaky = výběžky plic, pomáhají dýchat, nadlehčují
       • rozmnožování: oplození vnitřní, vývoj přímý, vejcorodí, vejce má vápnitou skořápku
       • často pohlavní dvojtvárnost
       • podle mláďat se dělí na ptáky krmivé a nekrmivé
       • někteří ptáci mají:
       • vole – změkčování a skladování potravy
       • žaludek svalnatý (drcení potravy) a žlaznatý (trávení)

TĚLNÍ TEKUTINY

TĚLNÍ TEKUTINY

 • udržují stálé vnitřní prostředí lidského organismu

 • patří sem krev, tkáňový mok a míza

 • KREV

 • roznáší kyslík, živiny, vodu, hormony, enzymy,…..

  • odvádí odpadní látky

  • obranyschopnost

  • termoregulace

  • složení: krevní plazma (55%) – voda (90%), organické látky (9%, krevní bílkoviny, živiny, vitamíny, hormony,….), anorganické látky (1%, soli)

  • červené krvinky (44%) : – nemají jádro, žijí jen 3 měsíce

     • přenáší kyslík a oxid uhličitý

     • vznikají v kostní dřeni

     • zanikají ve slezině, játrech, mízních uzlinách

     • obsahují červené krevní barvivo hemoglobin (obsahuje železo, váže se na něj kyslík)

     • 4,5 mil./1mm³ ženy, 5,5 mil./1 mm³ muži

     • nedostatek = anémie (chudokrevnost)

  • bílé krvinky (1%) : – mnoho typů

    • boj proti infekcím, cizorodým látkám

    • vznikají v mízních uzlinách a kostní dřeni

    • zanikají ve slezině a mízních uzlinách

    • 6 – 8 tisíc/1 mm³

 • krevní destičky: – bezjaderné úlomky buněk

    • podílí se na srážení krve: přeměna fibrinogenu na vláknitý fibrin, vzniká krevní koláč (fibrin + destičky + krvinky) a krevní sérum (plazma)

    • vznikají v kostní dřeni, životnost asi 10 dní, zánik ve slezině

    • asi 300 tisíc/1 mm³

 • krevní skupiny: 4 typy – A, B, AB a 0

    • objevitel český lékař Jan Janský

    • krevní skupina 0 = univerzální dárce

    • krevní skupina AB = univerzální příjemce

    • v krvi mnoho dalších bílkovin = faktorů, nejznámější Rh-faktor ( např. A+ nebo A-)

 • choroby krve: anémie (chudokrevnost, nedostatek červených krvinek), hemofilie (krvácivost, nedostatek krevních destiček), leukémie (nadbytek nefunkčních bílých krvinek)

 • mezi tělní tekutiny patří dále tkáňový mok – tekutina v tkáních (v podstatě krevní plazma), z tkání je odváděn mízními cévami zpět do krve

 • v mízních cévách se tato tekutina nazývámíza (lymfa), prochází mízními uzlinami, zde je obohacována o bílé krvinky

POHYBOVÁ SOUSTAVA

SOUSTAVA POHYBOVÁ

 • funkce: zajišťuje pohyb

 • skládá se z kosterních svalů – příčně pruhovaná svalová tkáň

 • na povrchu svalů je vazivová blána povázka

 • sval se skládá ze svalového bříška a svalových úponů ( = šlachy = hlavy)

 • svaly se dělí podle: funkce – natahovače a ohybače

tvaru – kruhové, dvojhlavé, trojhlavé, čtyřhlavé

umístění – svalstvo hlavy a krku, trupu, končetin

 • energii získávají svaly z cukrů a tuků, v případě nouze z jater, kde je uložen zásobní živočišný cukr glykogen

PLAZI

5. třída: PLAZI

 

 • kůže suchá, krytá šupinami, někdy kostěnými šupinami nebo deskami
 • krátké nebo žádné končetiny – plazí se
 • studenokrevní
 • srdce – 2 síně + 2 komory (neúplná přepážka, krev se mísí)
 • dobrý zrak a čich
 • kloaka
 • rozmnožování: vnitřní oplození, vejcorodí, vejcoživorodí i živorodí, vejce s kožovitou nebo vápnitou skořápkou, vývoj přímý

 

1. řád: želvy

- kostěný krunýř

- bez zubů (ostré lišty)

- suchozemské i vodní

- zástupci: želva bahenní

želva nádherná

želva sloní

kajmanka supí

kareta obecná

kožatka velká

 

2. řád: krokodýli

- na hřbetě kostěné šupiny (pancíř)

- v srdci úplná přepážka, v ní jen otvor

- pečují o vejce i mláďata

- zástupci: krokodýl nilský

krokodýl mořský

aligátor severoamerický (nejsou vidět dolní zuby)

kajman černý

kajmánek trpasličí

gaviál indický

 

3. řád: šupinatí

1. podřád:ještěři

   • 4 končetiny (někdy zakrnělé, vždy zbytky na kostře)
   • obvykle pohyblivá víčka
   • někdy lámavý ocas
   • kůži svlékají po částech

- zástupci: ještěrka obecná

ještěrka zelená, živorodá

slepýš křehký

leguán

bazilišek

chameleon

gekon

varan

korovec

 

 

2. podřád: hadi

   • bez končetin
   • nemrkají
   • kůži svlékají vcelku
   • zástupci: zmije obecná

užovka obojková

užovka stromová, hladká, podplamatá

mamba

taipan

chřestýš

korálovec

korálovka

kobra

vodnář

hroznýš

krajta

anakonda

MINERALOGIE II

CHEMICKÉ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

- podle chemického složení (značky, vzorce) se minerály dělí do následujících skupin:

1. PRVKY

- V čisté formě se v přírodě vyskytují jen velmi vzácně

- zlato - Au

- T 2,5

- barva žlutá

- vysoká hustota

- velmi kujné – pozlacování

- velmi odolné – působí na něj jen lučavka královská (směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové)

- ryzost se stanovuje v karátech

- užití: šperkařství, lékařství, elektrotechnický průmysl, podklad státních měn

- stříbro – Ag

- T 2,5

- barva bílá (stříbrobílá)

- velmi tažné – tenké drátky

- užití: šperkařství, elektrotechnický průmysl, fotografický průmysl, součást slitin

- síra – S

- T 2,5

- barva žlutá

- hoří

- je jedovatá, má baktericidní a fungicidní účinky

- užití: lékařství, vinařství, zemědělství, potravinářství, zbrojní průmysl

- tuha – C

- T 1

- barva šedočerná

- dokonalá štěpnost – otírá se a barví

- vysoká teplota tání

- užití: tužky, tavicí kelímky

- diamant - C

- T 10

- bezbarvý, různě zbarvený

- nejtvrdší přírodnina

- diamantový lesk

- vzácný, vzniká za vysokých teplot a tlaku

- drahokam – hezká barva, lesk, vzácnost, dobrá štěpnost, vysoká tvrdost, čistota

- váha se stanovuje v karátech ( 1 ct = 0,2 g)

- často briliantový brus

- je dimorfní s tuhou

- užití: šperkařství, vrtáky, brusné kotouče

 

- dimorfní minerály – minerály, které mají stejné chemické složení (vzorec), ale jiné fyzikální vlastnosti (tvrdost, krystalová soustava, štěpnost,…)

 

2. SULFIDY

- sloučeniny kovu se sírou, často kovový lesk

- často rudy kovů

- pyrit - FeS2

- T 6

- krychlová soustava

- barva zlatožlutá

- lehce zvětrává

- velmi hojný

- užití: výroba síry

- markazit – FeS2

- kosočtverečná soustava

- zlatožlutá barva

- na vzduchu se přeměňuje na kyselinu sírovou

- je dimorfní s pyritem

- chalkopyrit – CuFeS2

- T 4

- barva zlatožlutá

- užití: výroba mědi (trubky, dráty, slitiny, plechy)

- galenit – PbS

- barva stříbrošedá

- užití: výroba olova (trubky, akumulátory, střelivo, stínění RTG záření)

- sfalerit – ZnS

- různé zbarvení

- užití: výroba zinku (plechy, pozinkování, slitiny, postřiky, lékařství)

- cinabarit – HgS

= rumělka

- červená barva

- užití: výroba rtuti (slitiny – amalgám, přístroje, zářivky)

 

3. HALOGENIDY

- sloučeniny s halovým prvkem (Cl, Br, F, I)

- nízká tvrdost, výborná štěpnost, nevodivost, často rozpustné ve vodě – pak vodivé

- často slané nebo hořké

- halit – NaCl

= sůl kamenná

- různě zbarvený

- užití: potravinářství, chemický průmysl (výroba Na, Cl, HCl, NaOH, jedlá soda – NaHCO3)

- fluorit – CaF2

- různé zbarvení (zelená, fialová, modrá)

- užití: chemický průmysl (výroba HF), sklářství

 

4. OXIDY

- sloučeniny s kyslíkem

- křemen – SiO2

- různě zbarvený

- horninotvorný minerál (je součástí mnoha hornin), druhý nejhojnější minerál v zemské kůře

- podle zbarvení mnoho odrůd: křišťál – bezbarvý, růženín – růžový, citrín – žlutý, ametyst – fialový, záhněda – kouřově hnědý, tygří oko – hnědý se žlutými žilkami (azbest), achát – různobarevné vrstvičky, onyx – černobílý, pazourek (šedočerný), chalcedon – celistvé agregáty (součást jiných odrůd)

- mnoho odrůd jsou polodrahokamy

- užití: sklářství, šperkařství, výroba křemíku (polovodiče)

- opál – SiO2.nH2O

- amorfní

- mléčně bílý, často opalizuje (mění barvy)

- užití: šperkařství

- korund – Al2O3

- různé zbarvení – odrůdy:  rubín – červený, safír – modrý (drahokamy)

- užití: šperkařství, vrtáky, brusné kotouče

- bauxit - Al2O3.nH2O

- amorfní

- užití: výroba hliníku

- uraninit – UO2

- užití: výroba uranu

- železné rudy: hematit – Fe2O3, limonit – Fe2O3.nH2O, magnetit – Fe3O4

5. UHLIČITANY

- soli kyseliny uhličité

- patří sem 3 soutvárné minerály – mají různé chemické složení, ale stejné fyzikální vlastnosti:

klencová soustava, dokonalá štěpnost, bezbarvé – různě zbarvené, při reakci s kyselinou

chlorovodíkovou šumí, jsou to kalcit, magnezit, siderit

- kalcit – CaCO3

- horninotvorný (horniny vápenec, křída, travertin)

- třeté nejrozšířenější minerál v zemské kůře

- s HCl šumí i za studena

- užití: optické přístroje

- magnezit – MgCO3

- T 4

- užití: výroba hořčíku, šamot (žáruvzdorné cihly)

- siderit – FeCO3

- T 4

- užití: železná ruda (výroba železa)

- aragonit – CaCO3

- T 4

- dimorfní s kalcitem

- soustava kosočtverečná

- tvoří perleťové vrstvy v lasturách, perly, vřídelní kámen, krápníky

- užití: šperkařství, ozdobné předměty

- azurit, malachit

- T 4

- polodrahokamy, vyskytují se společně, azurit se časem mění na malachit

- obsahují měď

- azurit modrý, malachit zelený

- užití: šperkařství, ozdobné předměty, dekorační kámen

6. SÍRANY

- soli kyseliny sírové

- sádrovec – CaSO4.2H2O

- dokonalá štěpnost

- bezbarvý, různě zbarvený

- užití: stavebnictví (sádra, sádrokartón), optické přístroje

 

7. DUSIČNANY

- soli kyseliny dusičné

- velmi dobře rozpustné ve vodě

- ledek – NaNO3

- vyskytuje se v Chile (poušť Atacama)

- užití: přírodní hnojivo

 

8. FOSFOREČNANY

- soli kyseliny fosforečné

- apatit

- užití: přírodní hnojivo

 

9. KŘEMIČITANY

- soli kyseliny křemičité

- velmi složitá stavba (složité vzorce) – každý minerál je spíše skupinou minerálů

- velmi mnoho horninotvorných

- granáty

- různé zbarvení (nejznámější červené)

- T 7,5

- často polodrahokamy

- patří sem pyrop (český granát), almandin

- užití: šperkařství

- olivíny

- různé zbarvení (nejznámější zelené)

- často polodrahokamy

- užití: šperkařství

- topaz

- různé zbarvení

- často drahokam (zlatý topaz)

- beryl

- různé zbarvení, podle něj odrůdy, některé drahokamy: akvamarín (modrý), smaragd (zelený)

- T 8

- užití: šperkařství

- zirkon

- T 7

- různě zbarvený

- šperkařský kámen (napodobeniny diamantu)

- mastek (= talek)

- hedvábný lesk

- na omak mastný

- užití: kosmetika (plnidlo)

- slídy

- T 2

- nejlepší štěpnost ze všech minerálů

- horninotvorné

- dělí se na:

a) světlé slídy – muskovit – žáruvzdorný – lampy, okénka do kamen

b) tmavé slídy – biotit – nejrozšířenější, vyskytuje se téměř ve všech vyvřelých horninách

- živce

- horninotvorné – nejrozšířenější minerál v zemské kůře

- zvětrávají – mění se na kaolinit (výroba porcelánu)

- dělí se na 2 skupiny – živce draselné (ortoklas) a živce sodnovápenaté (plagioklas)

 

10. ORGANOLITY

- minerály organogenního původu

- amorfní

- jantar

- T 2

- zkamenělá pryskyřice

- žlutý až hnědý

- polodrahokam

 

OPĚRNÁ SOUSTAVA

OPĚRNÁ SOUSTAVA

 • funkce: opora těla

ochrana vitřních orgánů

určení některých tělesných rozměrů

tvorba krevních buněk

zásobárna minerálních látek (Ca)

 • vznik kostí: v zárodečném vývoji z chrupavek a vaziva ukládáním nerostných látek procesem kostnatění = osifikace, potřebujeme vápník, fosfor a vitamín D

 • při nedostatku křivice (dětství), osteoporóza (dospělost)

 • růst kostí: do délky z růstových chrupavek, do šířky z okostice, z ní se také hojí zlomeniny

 • spojení kostí: vazivem = švy, lebeční kosti

chrupavkou – žebra a hrudní kost

srůstem – kost křížová (srostlá z obratlů)

kloubem – jediné pohyblivé spojení, ramenní kloub

 • typy kostí: ploché (žebra, lopatka)

dlouhé (stehenní, klíční)

krátké (články prstů)

nepravidelné (zápěstní, obratle)

KOSTRA

 • skládá se ze dvou částí:

 1. osová kostra

a) lebka

   • tabulka z učebnice str. 28 (tabulka)

b) páteř

   • 2x esovitě prohnutá (vzpřímená chůze)

   • skládá se z obratlů: krční (7), hrudní (12), bederní (5), kost křížová (srostlá z 5 obratlů), kostrč (srostlá ze 4 – 5 obratlů)

   • žebra – 12 párů, vzadu kloubně připojených k hrudním obratlům, dělí se na žebra pravá (7 párů, připojené k hrudní kosti), nepravá (3 páry, připojené k sedmému páru) a volná (2 páry)

   • hrudní kost – plochá kost ze tří částí

 1. kostra končetin

  • učebnice str. 30 – 31 (obrázky + popis nebo stačí napsat kosti)

OBOJŽIVELNÍCI

 1. třída: OBOJŽIVELNÍCI

 

 • kůže hladká, krytá slizem
 • larvy žijí ve vodě, dýchají žábrami, dospělí žijí na souši, dýchají plicemi a kůží
 • studenokrevní, srdce = 2 síně+1 komora
 • mají kloaku = společný vývod soustavy trávicí, vylučovací a rozmnožovací
 • vajíčka v rosolovitém obalu (ve vodě)
 • masožravci
 • často jedové žlázky v kůži

 

 1. řád: BEZOCASÍ (ŽÁBY)

 

 • larvy = pulci
 • jako první vyrůstají zadní končetiny
 • vnější oplození
 • zástupci: rosnička zelená

ropucha obecná

ropucha zelená

skokan hnědý

skokan zelený

blatnice skvrnitá

kuňka obecná

kuňka žlutobřichá

pralesničky (dendrobátky)

ropuška starostlivá

 

 1. řád: OCASATÍ

 

 • larvám vyrůstají první přední končetiny
 • vnější oplození
 • zástupci: čolek obecný

čolek velký

čolek horský

mlok skvrnitý (vejcoživorodý)

axolotl mexický (neotenie – žije i rozmnožuje se ve stadiu larvy)

ČLOVĚK

TKÁNĚ

 • buňka = základní stavební jednotka každého organismu

 • tkáň = soubor buněk stejného tvaru a funkce

 • typy tkání:

 1. epitel (tkáň krycí a výstelková)

 • kryje tělo a vnitřní orgány

 • vystýlá dutiny

 • nemá mezibuněčné prostory

 • jednovrstevná i více vrstevná, epitel dlaždicový, válcovitý, cylindrický, řasinkový…..

 1. svalová tkáň

 • je smrštitelná

 • zajišťuje pohyb člověka a orgánů

 • příčně pruhovaná – tvořena vlákny, ovládáme ji vlastní vůlí, velmi výkonnná, ale krátkodobě, kosterní svaly a svěrače

 • hladká – tvořena svalovými buňkami, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony slabé, ale dlouhodobé, vnitřní orgány

 • srdeční – tvořena buňkami spojenými do vláken, neovládáme ji vlastní vůlí, výkony vysoké a dlouhodobé, srdce

 1. pojivová tkáň

 • mnoho mezibuněčné hmoty

 • spojuje orgány, kryje je, opora těla

 • vazivová – v mezibuněčné hmotě jsou vlákna, hodně kolagenu a elastinu, jsou z ní šlachy, vazivové blány, podkožní vazivo, zvláštní typy – tuková tkáň a krev

 • chrupavčitá – pružná mezibuněčná hmota, buňky v pouzdrech po dvou, je v kloubech, spojuje některé kosti, ušní boltec, špička nosu

 • kostní – v mezibuněčné hmotě jsou anorganické látky (fosforečnan vápenatý), tvoří kostru

 1. nervová tkáň

 • je dráždivá

 • přenáší vzruchy (informace)

 • buňky s výběžky

 • nervy, mozek, mícha

MINERALOGIE

Mineralogie

 • mineralogie = věda o nerostech (minerálech)

 • petrologie = věda o horninách

 • minerál = anorganická stejnorodá přírodnina, jejíž složení se dá vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem

 • hornina = anorganická nestejnorodá přírodnina, jejíž složení nelze vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem, skládá se obvykle z několika minerálů

Vznik minerálů

 • minerály vznikají obvykle krystalizací, nejčastěji z magmatu

 • podle průběhu vzniku dělíme minerály na:

   1. krystalované – vznikají pomalu a na velkém prostoru, krystaly jsou velké (alespoň 0,5 cm)

drúza = mnoho velkých krystalů na 1 místě

   1. krystalické – vznikají rychle nebo na malém prostoru, krystaly jsou malé

téměř vždy vzniká na 1 místě mnoho malých krystalků = agregát (jehlicovitý, tabulkovitý, šupinovitý,…), pokud jsou krystalky v agregátu mikroskopické, jde o

agregát celistvý

   1. amorfní = beztvaré minerály, nemají krystalickou mřížku, nevytváří krystaly, ale kulovité tvary a povlaky

Krystalové soustavy

 • minerály krystalují v 7 krystalových soustavách, vnější tvary odráží vnitřní uspořádání (krystalovou mřížku)

 • tabulka krystalových soustav:

učebnice str. 9

Fyzikální vlastnosti minerálů

 1. hustota – stanovujeme pomocí vzorce ρ = m : V, objem určíme úpomocí odměrného válce

 1. barva – rozlišujeme minerály barevné, zbarvené a bezbarvé

barevné od zbarvených odlišíme pomocí vrypu (čára, kterou uděláme minerálem

na bílý neglazovaný porcelán), pokud má stejnou barvu jako minerál, jde o minerál

barevný, v opačném případě zbarvený

 1. průhlednost – minerály průhledné, průsvitné a neprůhledné

 1. elektrické vlastnosti – minerály vodivé a nevodivé

 1. magnetické vlastnosti – minerály magnetické a nemagnetické

 1. soudržnost – určuje se tak, že na minerály poklepeme kladívkem, podle toho se dělí na:

a) křehké – rozpadnou se na menší kousky

b) jemné – rozpadnou se na prach

c) kujné – nerozpadnou se, jen změní tvar

 1. lesk – minerály mohou mít lesk diamantový, skelný, perleťový, kovový, hedvábný, mastný, matný,………

 1. štěpnost – udává, jak dobře se minerál odlamuje v rovných a tenkých plochách (dokonalá, vynikající, dobrá, nezřetelná )

 1. lom – pokud minerál nemá žádnou štěpnost, sledujeme, jak nerovné jsou plochy, ve kterých

se odlamuje, běžný je lom miskovitý, lasturnatý, hákovitý, nerovný

 1. tvrdostMohsova stupnice tvrdosti:

1 – mastek

2 – sůl kamenná

3 – kalcit

4 – fluorit

5 – apatit

6 – živec

7 – křemen

8 – topaz

9 – korund

10 – diamant

RYBY

 • 3. třída: R Y B Y

 

 • hlavní znaky:
 • žijí ve vodě
 • tělo kryto šupinami a slizem
 • ploutve: a) párové – prsní, břišní

b) nepárové – hřbetní, ocasní, řitní

 • dýchají žábrami, jsou kryté skřelemi
 • srdce = 1 síň + 1 komora – smíšená krev – studenokrevní (teplota těla se mění podle okolí)
 • vnější oplození = tření, samčí pohl. buňky = mlíčí, samičí pohl. buňky = jikry
 • vývoj přímý – z vajíčka plůdek (má na břiše žloutkový vak)
 • postranní čára – vnímá pohyb vody
 • plynový měchýř – udržování rovnováhy, pohyb nahoru a dolů

 

 

 

 • sladkovodní: kapr obecný

karas obecný

lín obecný

štika obecná

candát obecný

sumec velký

pstruh potoční

okoun říční

mník jednovousý

 • mořské: tuňák

makrela

sardinka

sleď

treska

koník mořský

klaun očkatý

 • tažné: úhoř říční – rozmnožuje se v moři (Sargasové moře)

nepřímý vývoj (má larvy)

dospělí žijí ve sladké (samice) a brakické (samci) vodě

má ploutevní lem

v krvi je jed

losos obecný – rozmnožuje se v řekách

dospělí žijí v moři

vyza velká, jeseteři – žijí převážně v moři

rozmnožují se v řekách

mají chrupavčitou kostru

jikry = kaviár

 • bahník australský, africký – dýchá ve vodě i na soušiL
 • latimerie podivná – dýchá ve vodě i na souši, má základy končetin, živá zkamenělina (fosílie)

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

Vývoj člověka

 1. Australopithecus

 • před 4-5 mil.let

 • jižní Afrika

 • chůze po dvou

 • začal jíst maso (zvětšování mozku, zplošťování břicha)

 1. Homo habilis (člověk zručný)

 • lépe zachází s nástroji, sám je nevyrábí

 1. Homo erectus (člověk vzpřímený)

 • před 1,8 mil. Let

 • vyšší postava, větší mozek, zploštělý hrudník

 • v Africe, rozšířil se do Evropy a Asie

 • technická inteligence – vyrábí nástroje

 • sociální inteligence – počátek řeči (tzv. „dětská řeč“), spolupráce s ostatními

 1. Homo sapiens neanderthalensis

 • před 200 000 let

 • oděv, oheň – osídlil i zaledněná území

 • řeč

 • sociální cítění – staral se o raněné, nemocné, staré

 1. Homo sapiens sapiens

 • před 90 000 let

 • první nálezy označovány jako člověk předvěký, člověk kromaňonský

 • vyrábí nástroje, ale i ozdobné předměty (sošky, šperky) z různých materiálů,

např. hlína, kosti, parohy

 • maluje

 • rozšířil se z Afriky do celého světa, vytlačil neandrtálce

 • vlivem podnebí se vytvořily tři rasy:

a) negroidní – černá pleť, oči, kudrnaté, černé vlasy

silné rty, široký nos

Afrika, Austrálie

b) mongoloidní – žlutá až hnědočervená pleť, šikmé, černé oči, rovné, černé vlasy

část Asie, Amerika – Eskymáci, Indiáni, Číňané, Japonci,…

dnes nejpočetnější lidský typ

 c) europoidní – světlá až snědá pleť, různé barvy očí i vlasů

Evropa, Indie, Arabský poloostrov, severní Afrika

   • mísením všech tří typů ras vznikají míšenci: mulati (a+c)

zambové (a+b)

mesticové (b+c)

SYSTÉM

říše:        živočišná
kmen:        strunatci
podkmen:    obratlovci
třída:        savci
podtřída:    živorodí
nadřád:    placentálové
řád:        primáti
podřád:    vyšší primáti
nadčeleď:    hominoidi
čeleď:        hominidi (Hominidae)
podčeleď:     lidé (Homininae)
rod:        člověk (Homo)
druh:        člověk moudrý (Homo sapiens)
poddruh:    Homo sapiens sapiens
(člověk rozumný, vyspělý, současný…….)

hominoidi = giboni + hominidi
hominidi = orangutani + homidi
homidi = gorily + šimpanzi + homini (lidé)

3. podkmen: OBRATLOVCI

 • mají páteř složenou z obratlů, vznikla ze struny hřbetní
 • tělo = hlava + trup + končetiny
 • nervová soustava trubicovitá
 • cévní soustava uzavřená
 • mají tyto orgánové soustavy:

 

orgánová soustava

funkce

orgán

opěrná

opora těla, ochrana orgánů

kostra

pohybová

pohyb

svaly

krycí

chrání povrch těla

kůže

nervová

přenos informací

mozek

oběhová

oběh krve

srdce

dýchací

okysličování

plíce, žábry

trávicí

přijímání a zpracování potravy

žaludek

vylučovací

vylučování přebytečné vody

ledviny

smyslová

zprostředkování informací

oko, ucho,…..

rozmnožovací

rozmnožování

varlata, vaječníky

 

 

 

 1. třída: KRUHOÚSTÍ

 

 • hl. znak: 7 párů žaberních otvorů
 • chrupavčitá kostra
 • nepřímý vývoj – larva = minoha
 • zástupci: mihule potoční (dospělí nepřijímají potravu), mihule říční a mihule mořská (dospělí vnější cizopasníci, živí se krví a masem ryb)

 

 1. třída: PARYBY

 

 • hl. znak: 5 párů žaberních štěrbin
 • chrupavčitá kostra
 • vývoj přímý – vajíčka nebo živá mláďata
 • tělo kryto kůží s tvrdými (kostěnými) šupinami
 • končetiny = ploutve
 • hlavní smysly – čich, zrak, proudový orgán
 • žijí převážně v mořích
 • živí se planktonem nebo masem
 • 2 řády – žraloci a rejnoci
 • zástupci: žralok, kladivoun, parejnok, piloun, manta

ETOLOGIE

ETOLOGIE

 • etologie = věda o chování živočichů (včetně člověka)

 • vznik počátkem 20. století

 • zakladatel Konrad Lorenz (rakouský lékař a biolog)

 • základní metoda výzkumu = pozorování

 • druhy chování:

 1. chování vrozené – nemusí se učit

a) nepodmíněný reflex – např. sací, polykací, dýchací, ……

b) instinkt – lov, stavění hnízda, .

 1. chování získané

a) vtištění – mládě si zapamatuje rodiče (pach, podoba, hlas)

b) přivykání – živočich nereaguje na pro něj nevýznamné podněty (vysavač)

c) podmíněné reflexy – reakce, která souvisí s nevýznamným podnětem (slinění)

d) tradice – přenos naučeného chování z jedince na jedince i na další generaci

e) vhled – náhlé řešení složité siuace

f) generalizace – z několika informací si živočich utvoří vlastní závěr (myšlení) – primáti

 • význam etologie:

  • domestikace

  • záchrana ohrožených druhů

  • lékařství

STRUNATCI

Živočišné kmeny: žahavci

ploštěnci

hlísti

měkkýši

kroužkovci

členovci

ostnokožci

strunatci

STRUNATCI

 • mají strunu hřbetní = chrupavčitá tyčinka, základ vnitřní kostry, opora těla

 • dělí se na 3 podkmeny:

 • PLÁŠTĚNCI – strunu mají jen larvy, sumky a salpy

 • BEZLEBEČNÍ – strunu mají celý život, nemají lebku, kopinatec plžovitý

 • OBRATLOVCI – ze struny se vyvinula páteř složená z obratlů

REFERÁT

Referát DOMESTIKACE

 

 • vyber si dva domestikované živočichy, u každého z nich vyhledej a zapiš tyto údaje:
 • z jakého původního druhu živočicha byl domestikován
 • kdy byl domestikován
 • kde byl domestikován
 • proč byl domestikován
 • mohou být i další zajímavosti o domestikovaném druhu
 • soubor bude obsahovat minimálně dva obrázky – původního živočicha a domestikovaného živočicha
 • formát souboru je libovolný (textový dokument, prezentace,…)

 

 • referát zašli na mail sabatovam@seznam.cz, v předmětu bude referát a případně jméno žáka, pokud není jasné z mailové adresy, obsahovat bude dvě přílohy (soubory se dvěmi domestikovanými živočichy)
 • zašli do neděle 29.9.2019   23:59