Lednový úkol

1.ledna je vždy začátek nového roku. Co se ještě v historii stalo zajímavého tento den? Najdi některou z událostí, vztahující se k 1.1. a napiš o této události základní stručné informace asi tak v 5 – 10 větách.

Odpověď pošli na mail biberloval@zsmiroslav.cz do konce měsíce.