Písemné opakování 28.3. – 8.A

Témata k písemnému opakování:

  • Revoluce 1848 v Evropě (Itálie, Francie, Prusko – cíle revoluce a jejich plnění)
  • Revoluce 1848 v Čechách (požadavky císaři, Pražské červnové povstání )
  • výsledky revoluce
  • TOP