Chemie ve společnosti

V rámci tématu chemie ve společnosti je úkolem žáků zpracovat ve dvojici prezentaci na vybrané téma. Kritéria pro hodnocení prezentací: grafické zpracování, vyváženost rozmístění textů a obrázků, odpovídající velikost písma, alespoň 7-8 stránek k vlastnímu tématu, nejlépe co myšlenka to stránka, informace odpovídající věku (srozumitelnost). Vlastní prezentace: cca 5 minut, srozumitelný přednes zpaměti, schopnost zaujmout spolužáky, celkový dojem.