Karbonylové sloučeniny

karbonylová skupina C=O

Aldehydy

koncovka –al

formaldehyd (methanal)-plyn, jed, plasty, dezinfekční a konzervační prostředek (formalín)

acetaldehyd (ethanal)-kapalina,

výroba plastů a kyseliny octové

Ketony

Koncovka –on

aceton (propanon)-těkavá, hořlavá kapalina, rozpouštědlo barev a laků, výroba plastů

Karboxylové kyseliny

karboxylová skupina – COOH

kyselina mravenčí (methanová kyselina)- kapalina, součást mravenčího jedu

barvářství, gumárenství, dezinfekční a konzervační prostředek

kyselina octová (ethanová kyselina)-kapalná, štiplavě páchnoucí látka,

potravinářství (ocet), rozpouštědlo, výroba barviv, plastů, solí a esterů

Další kyseliny: citronová, vinná, mléčná, benzoová

mastné kyselinynasycené kyseliny v tucích: kyselina palmitová, stearová, nenasycené kyseliny rostlinné oleje, kyselina olejová

 Estery

Ve vodě nerozpustné, rozšířené v přírodě, tvoří tuky, vosky, vonící složky plodů a rostlin, esence v potravinářství a kosmetice.

Esterifikacereakce mezi karboxylovou kyselinou a alkoholem

Deriváty uhlovodíků

Látky odvozené od uhlovodíků jsou jejich deriváty. Patří mezi ně halogenderiváty, dusíkaté a kyslíkaté deriváty. Znát zástupce, vlastnosti, využití a dokázat z názvu odvodit vzorce.

Uhlovodíky

Měli bychom znát jednotlivé skupiny uhlovodíků a jejich dělení podle vazeb, koncovek, popřípadě obsahu benzenového jádra. Ovládat strukturní vzorce a vědět o uhlovodících základní informace jako jsou vlastnosti, využití a jejich složení (vzorec). Tato dovednost se pak bude rozvíjet v následující kapitole – deriváty uhlovodíků. A které uhlovodíky to jsou? Methan, ethan, propan, butan, ethen, propen, ethyn (ethin), benzen, toluen, naftalen.