Kovy

Fyzikální vlastnosti: elektrická a tepelná vodivost, stříbřitý lesk, kujné, tažné, snadno vytvářejí slitiny. Pevné látky, rtuť (kapalná).

Chemická rovnice:

Př.: Měď reaguje s kyslíkem, vzniká oxid měďnatý.

schéma: Cu + O2—> CuO

chemická rovnice: 2Cu + O2→ 2CuO

Ionty:

a) kation je částice s kladným nábojem Na+ – má méně elektronů než protonů př. Na-e- →Na+

b) anion je částice se záporným nábojem Cl- - má více elektronů než protonů př: Cl+e-→Cl-

Oxidační číslo atomu prvku je rovno náboji iontu (Na+=NaI, O2-=O-II). Může být kladné, záporné, nulové (pokud není součástí sloučeniny – (Na0).

Řada reaktivnosti kovů (viz. s. 43)

zleva nejvíce reaktivní až nejméně reaktivní-ušlechtilé kovy – Cu, Hg, Ag, Au, Pt

Alkalické kovy: jsou prvky 1. skupiny kromě vodíku

Koroze-je fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím. Je to proces nežádoucí.

Recyklace: výroba kovů z kovového odpadu

Výhody: – spotřeba méně energie, méně odpadních látek, šetří se přírodní suroviny

Schéma výroby Fe ve vysoké peci:

Horní část: Plnění směsí: železné rudy, koksu a vápence – dolní část: vypouštění surového železa a strusky (tzv. odpich). Při výrobě Fe probíhá redukce a oxidace-oxidačně redukční děj (FeIII2O-II3 – oxid železitý, železná ruda)

Redukce: oxidační číslo atomu prvku se zmenšuje FeIII2O3 → Fe0

Oxidace: oxidační číslo atomu prvku se zvětšuje CIIO → CIVO2

Vlastnosti vybraných kovů:

železo (Fe): magnetický kov, na vzduchu málo odolný

Formy Fe:

a) litina: (slévárny), pevná, ale křehká

b) ocel: (ocelárny), méně uhlíku než litina, tvrdá, pružná,

hliník (Al): měkký, lehký, dobře vede teplo a elektrický proud

měď (Cu): je červenohnědá , těžká, velmi dobrý vodič

zinek (Zn): stálý na vzduchu

olovo (Pb): měkký, odolný proti korozi

zlato (Au): stálé na vzduchu, velká hustota, dobrý vodič

stříbro (Ag): je lesklý kov, dobrý vodič

chrom (Cr): lesklý, odolný

nikl (Ni): stříbrobílý, stálý na vzduchu

cín (Sn): odolný vůči korozi

rtuť (Hg): kapalný kov

Titan (Ti): lehký, stálý na vzduchu

Slitiny:

Bronz: slitina Cu, Sn

Mosaz: slitina Cu, Zn

Dural: Al, Cu, Mg, Mn

Pájka: Sn, Pb

Využití kovů: uč. s. 48

Značky dalších kovů:

Na, Mg, K, Ca, Mn, Li, Co, Os