Značky kovů

Názvy a značky kovů

lithium – Li

měď – Cu

sodík – Na

zinek – Zn

hořčík – Mg

stříbro – Ag

hliník – Al

cín – Sn

draslík – K

wolfram – W

vápník – Ca

osmium – Os

titan – Ti

platina – Pt

vanad – V

zlato – Au

chrom – Cr

rtuť – Hg

mangan – Mn

olovo – Pb

železo – Fe

nikl – Ni

kobalt – Co

Kovy

Kovy

Fyzikální vlastnosti: jsou to prvky, které se vyznačují elektrickou a tepelnou vodivostí, mají stříbřitý lesk, jsou kujné, tažné a snadno vytvářejí slitiny. Většinou jsou to pevné látky s výjimkou rtuti (kapalná).

Chemická rovnice: je zápis chemické reakce značkami prvků nebo vzorci s pomocí koeficientů a dalších symbolů.

Př.: Měď reaguje s kyslíkem, vzniká oxid měďnatý.

schéma: Cu + O2—> CuO

chemická rovnice: 2Cu + O2→ 2CuO

Ionty: a) kation

b) anion

a) kation je částice s kladným nábojem (Na+)→ má méně elektronů než protonů

Na-e- →Na+

b) anion je částice se záporným nábojem (Cl-)→ má více elektronů než protonů

Cl+e-→Cl-

Oxidační číslo atomu prvku je rovno náboji iontu (Na+=NaI, Ca2+=CaII, O2-=O-II ). Píše se římskou číslicí za značku prvku nahoru. Může být kladné, záporné, nulové (pokud není součástí sloučeniny – (Na0).

Řada reaktivnosti kovů (viz. Str. 43)

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb Cu Hg Ag Au Pt

zleva nejvíce reaktivní až nejméně reaktivní-ušlechtilé kovy (Cu, Hg, Ag, Au, Pt)

Alkalické kovy: jsou prvky 1. skupiny periodické soustavy prvků kromě vodíku (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

Koroze-je fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím. Je to proces nežádoucí.

Recyklace: výroba kovů z kovového odpadu

Výhody: – spotřeba méně energie

- vzniká méně odpadních látek

- šetří se přírodní suroviny

Schéma výroby Fe ve vysoké peci:

Horní část: Plnění směsí: rudy, koksu a vápence – dolní část: vypouštění surového železa a strusky (tzv. odpich). Při výrobě Fe probíhá redukce a oxidace-oxidačně redukční děj (FeIII2O-II3 – oxid železitý, železná ruda)

Redukce: je děj, při němž se oxidační číslo atomu prvku zmenšuje. FeIII2O3 → Fe0

Oxidace: je děj, při němž se oxidační číslo atomu prvku zvětšuje. CIIO → CIVO2

železo (Fe): je stříbrolesklý, pevný, magnetický kov, na vzduchu málo odolný, podléhá korozi.

Formy Fe:

a) litina: (slévárny), obsahuje více C než ocel → pevná, ale křehká.

použití: odlitky, radiátory, kolejnice

b) ocel: (ocelárny), méně C, obsahuje i další prvky → zlepšení vlastností → tvrdé, pružné, nerezavějící…

použití: dráty, plechy, nádoby, příbory, kuchyňské zařízení aj.

hliník (Al): je stříbrolesklý měkký kov, stálý na vzduchu a s malou hustotou, dobře vede teplo a elektrický proud

použití: dráty elektrického vedení, střešní krytina, součástí letadel, automobilů, alobal, plechovky pro nápoje, výroba lehkých slitin (dural=slitina Al, Mg)

měď (Cu): je červenohnědý kov,na vzduchu stálý a má velkou hustotu, velmi dobrý vodič tepla a elektrického proudu

použití: dráty elektrického vedení, vinutí elektromotorů, střechy a okapy

Bronz: slitina Cu, Sn

Mosaz: slitina Cu, Zn

zinek (Zn): šedobílý kov, stálý na vzduchu

použití: povrchová ochrana železa (nádoby na vodu, plech, pletivo, součástí některých monočlánků – baterií)

olovo (Pb): měkký, na řezu modrobílý kov, odolný proti korozi, sloučeniny Pb rozpustné ve vodě jsou jedy!

použití: broky, ochranné desky a obaly proti radioaktivnímu záření, desky automobilových akumulátorů, složka pájky

zlato (Au): je žlutý, lesklý, na vzduchu stálý kov, má velkou hustotu

stříbro (Ag): je lesklý, bílý kov. Oba kovy jsou výtečnými vodiči tepla a elektrického proudu.

použití: šperky, elektrotechnické součástky, zubní lékařství, složky slitin

chrom (Cr): pochromování železa, korozivzdorné oceli

nikl (Ni): korozivzdorné oceli, alkalické akumulátory

cín (Sn): ochranný povlak Fe, složka pájky

rtuť (Hg): kapalný kov, náplň do teploměrů, patří mezi jedy!

Titan (Ti): konstrukce letadel, kosmických lodí, zdravotnictví (kardiostimulátory)