Dvouprvkové sloučeniny

Patří mezi ně oxidy, sulfidy a halogenidy. Z každé skupiny znát zástupce, jejich vlastnosti a využití a ovládat názvosloví jednotlivých skupin.

Nekovy

Měli bychom ovládat značky nekovů uvedených v učebnici, zároveň i  polokovy křemík a germanium. O každém prvku vědět jaké má skupenství nebo jinou vlastnost, k čemu se v průmyslu nebo v praxi používá.