Výuka v týdnu 8.- 12. dubna

STŘEDA 10.4.

M – obvody a obsahy čtyřúhelníků, dělení dvojciferným dělitelem – opakování

ČJ – zájmena přivlastňovací , zájmeno náš – skloňování – učebnice s. 108-tabulka, s. 108/3 – ústně, 108/4 – do sešitu ČJ2, s. 109/1 a)b)c)d) – ústně

Př – trávicí soustava – zápis do sešitu, opakování

DÚ: M – list - jeden sloupeček, ČJ – prac. sešit s. 18/5,6 (jen někteří), úkol do čtení z úterý

Zítra – poslední třídní schůzka!!  od 16:30 program viz email, který jsem včera rozeslala rodičům

ÚTERÝ 9. 4.

M - učebnice malá zelená – s. 54 – povrch kvádru, vyvození vzorce pro povrch – zápis do sešitu čtverečkovaného, s. 54/1,3 – do sešitu čtverečkovaného, s. 55/4,5,7,8,9,11,12 – do sešitu M1 (písemné sčítání desetinných čísel)

Čítanka – s. 107 – čtení + poslech písně – vyjadřujeme pocity – kresbou nebo heslem písemně

Vl – prac. sešit s. 23 – celá

DÚ: Čítanka s. 111-112 – číst + s.112/1 – nahoře do sešitu Čtení /psaní, M – s. 55/11,12 – dokončit jen někteří-nezvládli ve škole, Vl – prac. sešit s. 23 – dokončit, kdo nestihl ve škole, oprava diktátu + test M – vrátit

PONDĚLÍ 8.4.

ČJ – učebnice s. 106/12 – ústně, s. 107/1 – ústně + prostuduj barevná okna, s. 107/2 do sešitu ČJ 1, prac. sešit s. 17 – celé dokončit, s. 18/1,2,3,4, s. 19/1-nahoře

M – příklady z Pythagoriady

Př – Dýchací soustava – učeb. s. 58 + zápis do sešitu viz spolužák

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 18 (jen někteří), Př – sešit dokončit popis dýchací soustavy, oprava diktátu

Výuka v týdnu 1. -5. dubna

Čtvrtek 4.4.

ČJ – učebnice s. 105 – pročíst barevná okna, s. 106/9,10-ústně

Čítanka – s. 100-104 – číst, + zápis do sešitu Čtení/psaní – Psohlavci

M – příklady z Pythagoriady

Vl – zajímavosti Jihomoravského kraje, národopis, chráněná území Miroslavska

Hv – píseň Česká písnička – K. Hašler

DÚ: ČJ – učeb. s. 106/11 – do sešitu ČJ2, M – prac. sešit s. 29/9, sešit čtení/psaní – nakresli pravý erb Psohlavců – viz čítanka s. 104, list – internetová žákovská knížka – předat rodičům + podpis ŽK – třídní schůzky

Středa 3.4.

ČJ – učebnice s. 104/6 – do sešitu ČJ 1, s. 105/7 – ústně

M – opakování zlomků, krácení zlomků, někteří psali Pythagoriadu

Př – oběhová soustava – zápis do sešitu

DÚ: ČJ – uč. s. 105/8 – do sešitu ČJ 2, Př – sešit list (cv. 3a)- jen kdo zvládne),

zítra test z M – sčítání deset. čísel a zlomků, převody jednotek obsahu, slovní úloha, diktát

Pondělí a úterý 1.-2.4.

ČJ – slohová práce Moje povolání, prac. sešit s. 16 – celá, s. 17 – celá, procvičujeme zájmena a jejich skloňování viz učebnice s. 103-105

M – sčítání desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, malá zelená učebnice s. 48/1,2,3 – do sešitu M1, prac. sešit Zlomky s. 20-celá, s. 22 a23 – celá

Př – vybírali jsme obrázky rostlin a zvířat, které měli u sebe, oběhová soustava viz učebnice

Vl – práce s mapou, prac. sešit s. 22 – celá

DÚ: M – prac. sešit Zlomky s. 23 – celou dokončit (někteří udělali již ve škole), Vl – prac. sešit s. 22 – celou dokončit, ČJ – pracovat na moderní pohádce, zítra změna rozvrhu (3. a 4. hod. přihlášení píší M soutěž -Pythagoriadu)

Výuka v týdnu 25.-29. března

!!! Ve čtvrtek 28.3. konzultace v 5.B od 16:00 do 17:30 h

ČTVRTEK 28.3.

ČJ – pojem odstavec, vyprávění, osnova – vše umět i prakticky, Vyprávění o svém budoucím povolání viz prac. sešit s. 15 – opět znovu vylepšit, v pondělí 1.4. – budeme psát slohovou práci na toto téma na známky

Čtení – s. 89-90 – číst, vytvořit vlastní moderní pohádku na bázi některé klasické pohádky

M – list – zlomky

Vl – prac. sešit s. 27/1,2, s. 28/3,4

Hv – píseň Hlídač krav – J. Nohavica

DÚ: Vl – prac. sešit s. 29/5,6, ČJ – na pondělí si připravit vyprávění o svém budoucím povolání ( odstavce, osnova, zjistit si více informací o povolání-rozepsat se, aby to nebyl pouhý popis, ale vyprávění!!), zítra do Vv - silonka, plastový kelímek širší, na příští týden dokončení moderní pohádky – viz čítanka s. 89-90 – žáci měli vymyslet moderní pohádku – příští týden budeme pohádky „pilovat“, když se podaří – vytiskneme si je!

STŘEDA 27.3.

ČJ – učebnice s. 103 – projít si barevné rámečky, s. 103/2 – ústně, 103/cv. 3 – do sešitu ČJ 1, uč. s. 104 – rámeček s sebou, sebou

M – Krychle – zápis do sešitu čtverečkovaného – rýsování, pohled, těleso, povrch krychle, sítě krychle viz učebnice malá zelená s. 46/1 – zapsat do sešitu, 46/4 – ústně

DÚ: ČJ – uč. s. 104/4 – do sešitu ČJ1 (nahrazovat mně =tobě a mě=tebe), M – uč. malá zelená s. 47/5 – do sešitu čtvereč. – zápis, výpočet se vzorcem, odpověď, Vl – prac. sešit viz DÚ úterý, zítra diktát

!!! na pátek do Vv – silonku, širší kelímek na výrobek (hlava z obilí)

ÚTERÝ 26.3.

M – povrch krychle – uč. zelená malá s. 46 – celá s. 46/6,7 – do sešitu M1, list – převody jednotek obsahu, výpočty povrchu krychle

Vl – zápis do „tabletu“ (modrý) česká nej + národní parky ČR, prac. sešit s. 17 – vystřihnout, slepit + otázky 1.-7. – hrát s mapou – procvičovat i doma

DÚ: M – list – cv 1,2,3 – povrch krychle (někteří již mají hotovo, stihli vše ve škole), Vl – prac. sešit s. 21/1,2 + donést ve čtvrtek knížku, brožurku, mapu, pověsti apod. o Jihomoravském kraji, Brnu, dále procvičovat učivo Vlastivědy ČR – hrát hry z obálky v tabletu + hra s kostkou + otázky a mapa

PONDĚLÍ 25.3.

ČJ – uč. s. 101/1,2 – ústně, s. 101/3a) – do sešitu ČJ 1, s. 102/1 – ústně  + tabulka – procvičit – umět!!!, s. 102/2 – do sešitu ČJ1

M – výsledky klokan, krychle – hrana, povrch

Př – zápis sešit – popsání svalové soustavy, procvičit, naučit

DÚ: prac. sešit s. 15/1 – oprava, učit se druhy zájmen viz uč. s. 102 (umět i vyjmenovat zástupce od každého druhu zájmena)

Výuka v týdnu 18. – 22. březen

STŘEDA a ČTVRTEK 20.-.21.3.

ČJ – slovesa opakování viz učebnice – časy a způsoby , prac. sešit s. 12/1, s. 13/1,2 (nahoře), diktát, dopis, vyprávění – uč. s. 100/1,2,4 – ústně, s. 100/4 – písemně na volný list + pak přepsat do prac. sešitu s. 15

M – listy – procvičování deset. čísel, jednotky délky, času a hmotnosti – převody i na deset. čísla

Př – svalová soustava – viz učebnice, zápis sešit ke kosterní soustavě + nalepit člověka se svaly viz příloha prac. sešitu

Vl – prac. sešit s. 13,14,15,16 – vystřihnout, projít – dát do obálky v tabletu ČR (modrý), ukazovali jsme si na mapě oblasti průmyslu + hlavně průmysl Jihomoravského kraje – Znojemska – strojírenské a potravinářské podniky

Hv – lidová píseň, verbuňk, Fr. Sušil – zápis + píseň Mikulecká dědina

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 14/7, s. 15/1 – na pondělí, zítra 1. a 2. hod. píšeme matem. soutěž Klokan

PONDĚLÍ a ÚTERÝ 18. – 19.3.

ČJ – uč. s. 96/5, s. 97/3, s. 98/1,2, s. 99/4,5,6,7 – ústně, prac. sešit s. 11/1 a-d), s. 12/3, s. 14/2,3,4,5

Čítanka – s. 82 – Ezop a Brabenec (viz youtube - Werich a Voskovec), dopis

M – velká čísla – písemné násobení trojmístným činitelem, obsah a obvod mnohoúhelníků, desetinná čísla – přepis na zlomky a zpět, orientace na číselné ose – desetinná č. – viz 2 listy

Př – opakování kostra člověka – ( youtube – kosterní soustava)

Vl – všeobecný přehled – práce v souvislotech – listy – evropské jazyky (románský, germánský, slovanský), ČR -  sousedé, kvíz

DÚ: Čítanka s. 86-88 – číst, M – list s. 1/1,2,3, Vl – na list najdi česká nej… (největší rybník, jezero apod.) – práce s encyklopedií a internetem, na úterý 26.3. – donést napsaný dopis v obálce s adresou + poštovní známka (nebo 20,-) – půjdeme poslat dopis na poštu

 

Výuka v týdnu 11.-15. března

STŘEDA 13.3.

M – desetinná čísla – převod z desetinných zlomků, porovnávání- zápis do sešitu čtverečkovaného,  prac. sešit – s. 28/5

ČJ – minulý čas sloves, prac. sešit s.

Př- etapy lidského vývoje, kostra

DÚ: M – prac. sešit s. 28/6,7,8

ÚTERÝ 12.3.

ČJ – čtení, čítanka pohádky z jiných zemí

M – trojúhelník – vlastnosti, druhy, obvod, nerovnost – opakovat, procvičit, rýsování rovnoramenného trojúhelníku, zlomky – výpočet př. 3/5 z 25000 apod.

Vl – pohoří a nížiny ČR, státní symboly ČR – tvorba modrého „tabletu“ o ČR – nosit do Vl !!, procvičování

DÚ: Čítanka – číst s. 84-85 Obr …, Vl – učit se pohoří + jejich nejvyšší hory, názvy krajů a jejich krajských měst

PONDĚLÍ 11.3.

ČJ – učebnice s. 88/1,2,3 – ústně, s. 90/1,2, – do sešitu ČJ 1, s.90/3,4 – ústně, s. 91/5,6,7 – ústně, prac. sešit s. 9 – celá, s. 10/1,2,3

M – malá zelená učebnice s. 40 – projít, ukazovat si desetinná čísla na číselných osách (viz uprostřed učebnice), setiny, desetiny!!- rozklad deset. čísel

Př – test, list – vývojové etapy člověka

DÚ: M – uč. zelená s. 40/4 – do sešitu M1, ČJ – prac. sešit s. 10/1,2,3 (kdo nestihl ve škole)

Výuka v týdnu 4. – 8. března

V pondělí test z Př – natřídění živých organismů, v úterý test z M

ČTVRTEK 7.3.

ČJ – slovesa – způsob, čas, uč. s. 87, prac. sešit s. 9/1

M – učebnice malá zelená s. 34/3 ,5, s. 35/12,14 – vše do sešitu M1

Vl – kraje ČR – vyjmenuj + krejská města, povrch ČR – pohoří a jejich nejvyšší hory – tvoříme si „laptop ČR“

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 9/2, M – uč. zelená s. s. 35/14 – 2 rovnice do sešitu M1, Vl – učit se kraje + pohoří a horu (viz hra s lístečky ve svém laptopu ČR

STŘEDA 6.3.

ČJ – Slovesa – zápis do sešitu Malá pravidla, učebnice s. 86/3 a) do sešitu ČJ 2

M – desetinná čísla – zápis sešit čtverečkovaný, učebnice malá-zelená s. 32 – pročíst s. 33/4 – ústně, s. 34/2 – tabulku přepsat do sešitu čtverečkovaného + doplnit

Př – opakování třídění živých organismů, list, Člověk – učeb. s. 53-pročíst, zápis do sešitu Člověk + vnější stavba těla člověka

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 8/1 – dokončit, M – list geometrie cv. 4, Př – učit se na pondělí – test třídění živých organ., zítra diktát

 

Pondělí a úterý 4. , 5.3.

ČJ – opakování příd. kmen,  Slovesa – učebnice s.85,86,87 – projít, prac. sešit  s. 6/1, s.7/1, s. 8 – celá strana

Čtení – list Na cestě ke svobodě – léta války a osvobození – celý, list – Život za války – celý

M – zelená učebnice – malá s. 31 – projít převody jednotek obsahu, Desetinný zlomek, s. 32 – desetinné číslo – zápis do sešitu čtverečkovaného, opakování – násobilka, dělení dvojciferným dělitelem, zlomky, převody jednotek délky a obsahu – pomůcka tabulka – umět si sami připravit, prac. sešit s. 27/1,2

Př – učebnice s. 52 – opakovat ústně – procvičit, uč. s. 53,54 – projít Člověk, prac. sešit s. 47/1, s. 48/2 + DÚ s. 47/kašpárek – vyzpovídej rodiče

Vl – nebyla – byli jsme v SVČ – Stíny světa – film na téma – chudoba

DÚ na středu : M – list cv. 2 – rýsování, Př. – prac. sešit s. 47/kašpárek

Výuka v týdnu 25. února – 1. března

2. a 3. května bude ředitelské volno!!!

Čtvrtek 28.2.

ČJ – učebnice s. 82/2 – ústně, zápis do sešitu Malá pravidla – přídavná jména, s. 84 – celá ústně

Čtení – list Na cestě ke svobodě-léta války a osvobození – celý

M – další jednotky obsahu – 1 ar, 1 ha – učebnice zelená s. 30/3,4- ústně, s. 31/1 – ústně, do sešitu Geometrie narýsovat čtverec ABCD o obsahu 1 dm2 + vypočítej obvod čtverce (náčrt!)

Vl – závěrečný test z dějin + odevzdání učebnic, kontrola map a obalených učebnic nových (pevný! obal)

Hv – černošský spirituál, synkopa,  hudební počty (prima, sekunda, tercie…), píseň Stará archa

DÚ: M – uč. zelená s. 31/3 – do sešitu M1, Hv – učit se hudební počty a text písničky Stará archa

Úterý a středa

ČJ – uč. s. 81, procvičování přídavných jmen

Čítanka – s. 74,75

M – učebnice zelená (malá) – s. 19/5, s. 19/6a)b) – do sešitu M1, s. 19/7,8 – sešit Geometrie, list – obsah čtverce a obdélníku + převody jednotek obsahu, učebnice zelená s. 25/1,2,3 – ústně, s. 25/4 – sešit M1

Př. – třídění rostlin a živočichů – zápis sešit, prac. sešit s. 41, 42, 43, 44 – celé viz spolužák – některé úkoly jsme dělali jinak – lepili jsme hodně také do sešitu Př

Vl – nové učebnice a prac. sešity – zeměpisná část – obalit učebnici!!!, neztratit příruční mapu z učebnice, uč. s. 5 – česká nej, prac. sešit s. 19 a 20 – celé

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 6/2, M – učebnice zelená s. 30/1 – do sešitu M1, Př – prac. sešit s. 45 a 46 – celé, do 22. 3. donést silonku (stačí ponožka či podkolenka ) a plastovou misku (např. od žervé), zítra test z Vl – 20. století (2. svět. válka, poválečná léta, vznik ČR) + odevzdáváme učebnice Vl – dějepisná část

PONDĚLÍ 25.2.

ČJ – učebnice s. 75/7, s. 79, s. 80/2,5,6 – procvičovat druhy přídavných jmen a používat jejich vzory při určování koncovek i/y, Prac. sešit s. 6/1,2

M – opakujeme obvody, nové – obsah čtverce a obdélníku – list + zápis do sešitu M- čtverečkovaného

Př. – prac. sešit s. 35/a)b) – vlepit do sešitu viz spolužák, s. 40/4,5, s. 41/a)b)

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 7/3,4m, M – list s.17/4, Př – sešit dokončit (dokreslit prostředí) + donést silonovou ponožku – tělovou barvu (na panáčka viz Př- prac. sešit s. 40/a)- dále, kdo může donést sáček se semínky obilí

Výuka v týdnu 18. – 22. února

Pondělí 18.2.

ČJ  - učebnice s. 71 – pročíst , naučit, cv. 2 – procvičit ústně, s. 73, s. 74 – žluté rámečky – prostuduj, zápis do Malých pravidel – Přídavná jména, prac. sešit – s. 4/1,2,3,4, s. 3/1 – dokončit

M – prac. sešit Zlomky – s. 14,15 – celé

Př – třídění živočichů – zajímavosti o plísních, kvasinkách, bakteriích, sinicích – opakování z učebnice s. 49-51

DÚ: ČJ – prac. sešit – s. 4/5,6, M – prac. sešit Zlomky – s. 15 – celou dokončit, 16/1, Př. – prac. sešit – s. 37/6, s. 39/3, zítra kontroluji četbu knih za 1. pololetí – POSLEDNÍ TERMÍN!! – 3 knihy

Výuka v týdnu 28.1. – 31.1.

Středa 30.1.

ČJ – prac. sešit s. 38/7, s. 39/1,2,3,4

Př. – prac. sešit s. 32-33, s. 34 – vše + zápis do sešitu Př

DÚ: ČJ – prac.- sešit s. 40/5 – na zítra, připravit si nějakou zajímavou osobnost současnou či minulou – k rozhovoru, zítra ČJ , Vlastivěda a bruslení + složka na pololetní Výpis vysvědčení

Úterý 29.1.

DÚ: M – list (dělení dvojciferným dělitelem), Př – prac. sešit, Čítanka – s. 105-106 + otázky (na čtvrtek), zítra brusle!!

Nejpozději do 18.2. bude mít každý žák přečtené 3 knihy viz Čtenářský deník – někteří již mají splněno:)

Pondělí 28.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 38/4,5,6, M – prac. sešit zlomky s. 10/7a)b)c), Přírodověda – prac. sešit s. 31/2, zítra s sebou brusle do Tv

Výuka v týdnu 21. – 25. ledna

Čtvrtek 24.1.

ČJ – učebnice s. 62,63, prac. sešit s. 37/2

Vl – zápis do sešitu

M – procvičujeme dělení dvojciferným dělitelem

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/3, M – list , Vlastivěda – list – pouze 1 strana ( na úterý)

Zítra : bruslení !!!

Středa 23.1.

ČJ – učebnice s. 64 a 65, prac. sešit s. 34/1,2, s. 37/1

M – procvičujeme zlomky, prac. sešit Zlomky – s. 8 – celá, s. 9/1,2

Př. – test, zápis do sešitu – ČR v mírném pásu – viz učebnice s. 44

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/1 – celé dokončit, M – list – sloupec c) + prac. sešit Zlomky s. 9/4, Čítanka – s. 108-109 – číst, zítra pololetní písemná práce z ČJ (stavba, slova, slovotvorný základ, vyjmen. slova, předložky a předpony s/z, slova s ě, je, ně, n/nn – zdvojené souhlásky, přípony -ství, -ský )

Úterý 22.1.

Čtení – čítanka s. 92 – 93 + otázky – zápis do sešitu Čtení/psaní – Archimedes – odpověď na otázku s. 93/1 – + obrázek

M – procvičování dělení dvojciferným dělitelem, souřadnice bodů – list, dělení a násobení 100,1000,10000, apod. zaokrouhlování

Vl – referáty o T. G. Masarykovi, ČSR – první republika – zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – číst s. 108-109 , učit se na přírodovědu – test Podnebné pásy II.

 

Pondělí 21. ledna

ČJ – učebnice s. 59 – podstatná jména – látková, hromadná a pomnožná – umět!!!, pracovní sešit s. 33/2,3,4

M – opakování geometrie, zápisy, poloha přímek v rovině, rýsování čtverce a obdélníku, obvody geometr. obrazců, trojúhelníková nerovnost – list Geometrie Zopakuj si

Př – učebnice s. 42 a s. 43 – ZOOlogické zahrady a jejich význam, list

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 34/3,4, M – list geometrie cv. 5b)c), cv. 6 konstrukce i výpočet do sešitu Geometrie. Vl – referát o T. G. Masarykovi, Př – list cv. 1,2 ( na středu) + ve středu test z Př – na podnebné pásy – procvičit, zopakovat:)

pátek 18. ledna

Máme za sebou náročný týden prověrek. I další týden bude v tomto duchu – proto vydržte!

DÚ: Př - prac. sešit s. 30/2 – na papírek si připraví jedno zvíře (nějaké méně známé)-bude o něm vědět téměř vše – nebude to číst! – příprava na hru, Vlastivěda- referát o T. G. Masarykovi ( na úterý)

Příští týden: Středa – test Přírodověda – Podnebné pásy

Čtvrtek – pololetní písemná práce z ČJ  ( stavba slova – kořen, přípona , …), vyjmen.  slova, bě/bje, pě/pje, s/z …, nn/n, slovní druhy, podstatná jména a jejich kategorie (pád, číslo, rod)

Výuka 3. a 4. ledna 2019

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2019!!!

Čtvrtek 3.1.

ČJ – opakujeme vyjmenovaná slova, prac. sešit s. 23/1 (dole) – vzkaz

M – opakujeme převody jednotek délky a hmotnosti, rovnice o jedné neznámé a dělení dvojciferným dělitelem – list

Vl – zápis do sešitu – doplnění do zápisu Národ sobě, opakování

Hv – opakování koled, Jakub Jan Š. Ryba – život + Česká mše vánoční  (zápis)

DÚ: ČJ – učebnice s. 49/14 – do sešitu ČJ2, opakovat vyjmenovaná slova viz sešit z minulých ročníků - Malá pravidla (nosit v aktovce!), naučit se vyjmenovat vyjm. slova a pročítat si zápisy – slova příbuzná apod. – v pondělí zkouším, M – list 2 příklady , Vl – učebnice s. 34/b) do sešitu Vlastivědy – na úterý

Zítra pyžamový den !!! – donést si pyžama

Výuka v týdnu 17. – 21. prosince

PONDĚLÍ 17.12.

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, učebnice s. 45/2, s. 46/3,6 – ústně, s. 49/13 – napsat do sešitu ČJ 2, prac. sešit s. 25/1

M – rovnice , učebnice s. 45/9, s. 46/14 – vše do sešitu M1

Př – pouště a subtropický pás, učebnice s. 37 a 38 + zápis do sešitu

DÚ: Př – sešit dokreslit poušť a nalepit (z prac. sešitu s. 25 + dokreslit subtropický pás, ČJ – prac. sešit s. 27/6,8 (slova jen zapsat, netvoř věty) – úkoly na čtvrtek 20.12. + donést ve čtvrtek větší igelitový sáček na vyrobený svícen

Harmonogram týdne:

úterý – exkurze Fauna Moravy + výstava betlémů odjezd ze zastávek 7:47, sraz v 7:30 h, návrat kolem 14:33 – kdo by chtěl vystoupit na rozcestí Miroslav- předá mi lístek, že může SÁM vystoupit (slovo sám je důležité, bez toho by jinak na dítě musel někdo čekat a já ho předám)

Středa – sportovně (trička týmů!!!), Vánoční turnaj v kapitánce v sokolovně, sraz v 7:45 v šatně školy

čtvrtek – donést  úkol z ČJ – prac. sešit + igelitka na svícen + dárek pro kamaráda (kdo ještě nedonesl), v 9:00 koncert cimbálové muziky Réva v kulturním domě, dále dokončení svícnu ve třídě

pátek – vánoční besídka, děti si donesou hrneček či plastový kelímek na pití, něco sladkého či slaného ( cukroví apod. – co dotvoří naši malou oslavu posledního dne roku 2018 ve škole), končíme dle rozvrhu ve 12:35 h.

KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM !

přeje  tř. uč. Jana Benešová

Výuka v týdnu 10. – 14. prosince

Čtvrtek 13.12.

ČJ – opakování přípony -ný, -ský,… list , učebnice s. 51 – ústně, prac. sešit s. 28/1

M – písemné dělení dvojciferným číslem, rovnice o jedné neznámé – procvičujeme, list

Vl – 2. polovina 19. století + Národ sobě, učebnice s. 32-33, + zápis do sešitu

DÚ: ČJ – list , M – list – 2 příklady – na zítřek + Vl učit se učeb. s. 25-34 – otázky za kapitolami – v pondělí 17.12. test, zítra donést větvičky, přírodniny – menší šišky apod., dále tričko na kapitánku a kdo má, tak textilní fixy

Středa 12.12.

Matematika – učebnice s. 44/3 – opakování, s. 44/4, s. 45 /5,6,7 – vše do sešitu M1

ČJ – test, list Opakování – práce s textem (J.K. Tyl) – úkoly a)-e)

Př. – Tropický pás – Deštné lesy + savany – zápis do sešitu – lepení obrázků do sešitu z prac. sešitu

DÚ: ČJ – list Opakování (J.K. Tyl) – cv. 1 a 2, M – prac. sešit s. 34/4, Př. – do sešitu – kakaovník (zjisti a napiš o něm)

Úterý 11.12.

Čítanka – s. 52,53,54,55 – číst

Matematika – učebnice s. 25/9 – do sešitu M1, s. 44/1,2 – do sešitu M1 – rovnice a jejich řešení

Vlastivěda – prac. sešit s. 11 – celé, s. 13 – celá

DÚ: M – učebnice s. 44/3 do sešitu M1, Čítanka – s. 49-51 – číst, Vl. – prac. sešit s. 12 – celá + s. 13 – pouze Badatelský úkol

Vlastivěda a čítanka je na čtvrtek. Na pátek 14.12. donést větvičky a kdo bude hrát vánoční turnaj v Kapitánce – donese si tričko (bílé, nebo světle modré = dres podle týmu) – budeme si na něj psát názvy týmů ( jejich poslední vánoční kapitánka – na 2. stupni  se již tato soutěž nehraje).

PONDĚLÍ 10.12.

ČJ – učebnice s. 41a s. 43 – celé ústně, prac. sešit s. 23/1a) b), list – koncovky pods. jmen- cv. 1,2,3

M – procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem

Př. – učebnice s. 36 a 37 – videa + foto ( Pěstování banánů a dovoz až k nám, video o Amazonském deštném pralese apod. – téma tropický pás), prac. sešit s. 22/3a) b)

DÚ: ČJ – list cv. 4, M- prac. sešit s. 18/třetí sloupeček přepiš do sešitu M1 - výpočet + zkouška

!!! průběžně se učit vlastivědu – v Po 17.12. – testík, dále češtinu – ve středu 12.12. – diktát + testík (s/z, mě/mně, bě/bje, shoda, koncovky podst. jmen)

Na pátek 14.12. si nachystat a přinést větvičky (jehličnaté, nebo zimostráz) – cca 10-20 cm dlouhé na svícen, který si v pátek vyrobíme. Každý si donese zhruba 10-15 takto nastříhaných větviček (jedle, túje/zerav, apod. může být i zimostráz-stálezelený listnatý) - hezká by byla i kombinace všech.

Výuka v týdnu 3.- 7. prosince

Středa 5.12.

Vl – učebnice s. 26-27 + zápis do sešitu, list J.K. Tyl – pročíst – Tylovi hry

ČJ – test Shoda přísudku s podmětem, zápis do sešitu Malá pravidla – mě/mně

Vv – dokončení obrázku s čepicí a rukavicemi

Mikuláš

DÚ: učit se vlastivědu, děti z kroužku doučování mají do pátku dokončit list Zaokrouhlování

Úterý 4.12.

M – test, konstrukce čtverce a obdélníku, obvody

Čítanka – s. 45 – otázky, s. 46-47

DÚ: oprava testu  z M- procvičit zaokrouhlování čísel, Čítanka – s. 46-47 – číst a cv. 3 do sešitu Čtení/psaní na pondělí 10.12.

zítra bude Vlastivěda!!!

Pondělí 3.12.

Český jazyk – učebnice s. 37

Čítanka – s. 41-43 + otázky s úkoly

M – obvod obdélníku – zápis do sešitu Geometrie, list

Př. – učebnice s. 35, zápis do sešitu Podnebné pásy, prac. sešit s. 21/2-vystřihnout,slepit, vybarvit a nalepit do sešitu Přírodověda

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 21/5, s. 22/6, M – list geometrie s. 40/4,6 – do sešitu Geometrie (Náčrt, Konstrukce, obvod), Čítanka - s. 44-45 – číst + otázky

Dobrovolný úkol : Nobelova cena a čeští laureáti této ceny, obrázek k textu z čítanky s. 41/4

Výuka v týdnu 26. – 30. listopadu

STŘEDA 28.11.

M - procvičování rovnic a obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku

ČJ – procvičování s/z, zdvojené souhlásky a skupiny bě/bje, vě/vje…

Př- test , lety do vesmíru, první člověk ve vesmíru a na Měsíci

DÚ: M – prac. sešit s. 40/6,9, ČJ – prac. sešit s.21/3,4

PONDĚLÍ 26.11.

ČJ – procvičování s/z, učebnice s. 38 a 39 – skupiny bě/bje, vě/vje ,pě, mě/mně, + zápis do sešitu Malá pravidla, prac. sešit s. 20 – celá strana

M – písemné násobení trojmístným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem  - procvičovat, obvod čtverce a obdélníku – list – rýsování do sešitu Geometrie

Př – učebnice s. 32 a 33, prac. sešit s. 21/1,2, opakování tématu Vesmír

DÚ: ČJ – učebnice s. 40/9a) do sešitu ČJ 1, M – list rýsování čtverce a obdélníku + jejich obvody do sešitu Geometrie, Př – učit se na středu test – téma Vesmír

Výuka v týdnu 19. – 23. listopadu

Čtvrtek 22.11.

ČJ – opakování s/z, učebnice s. 36/4,5 – ústně, s. 32/2 -do sešitu ČJ 2, list cv.6,8

M – rovnice, písemné dělení jednociferným č.

Vl – učebnice s. 25

DÚ: ČJ – list cv. 9 + procvičovat zdvojené souhlásky, M – prac. sešit s. 40/5,7, Hv – zpěvník -na příští čtvrtek naučit hymnu + text přečíst Fr. Škroup

Středa 21.11.

ČJ – učebnice s. 33/6,7 – ústně , s. 34/9 – ústně, s. 36/1,2 – ústně + zápis do sešitu Malá pravidla – předložky s a z

M – učebnice s. 16/62 – sestrojit s náčrtekm do sešitu Geometrie, rýsování středu úsečky přes osu

Př- učebnice s. 31, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 19/3,4,5, M – list Trojúhelníky (mají u sebe již dlouho) – cv. 4 do sešitu Geometrie, Př. – prac. sešit s. 20, slož a nalep Měsíc do sešitu Př (Př. na pondělí), zítra úkoly z čítanky + sloh a vlastivědy

Úterý 20.11.

ČJ – čítanka – s. 30-31

M – písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, konvexní a nekonvexní geom. tvar – sešit Geometrie, prac. sešit s. 17/2, s. 11/28 (viz učebnice s. 16/60) a29, , s. 12/31

Vl – opakování učebnice s. 24, list Vynálezci – Křižík a Ressel – komiks,

DÚ: M – prac. sešit s. 11/29, s. 12/31, Čítanka - s. 31/3 – napsat do sešitu Sloh – na čtvrtek, s. 32-33 – číst + otázky, Vlastivěda- prac. sešit s. 10/3 – + sešit Vl – z učebnice s. 24/b)

Pondělí 19.11.

ČJ – čtvrtletní test, učebnice s. s. 32 – ústně, s. 33/4 – ústně + Pravidla pro psaní předpon s-,se-,z-… – procvičit a naučit!!! – zápis do sešitu Malá pravidla nebo ČJ1

M – konvexní a nekonvexní geometr. tvar viz učebnice s. 30, dělení trojúhelníků – ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý viz prac. sešit uprostřed přehled – zápis do sešitu Geometrie

Př. – učebnice s. 30 a 31 – prostudovat, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s.19/1,2, M – list planety s. 14,15 – dokončit, Př – prac. sešit s. 18/ruka a)b)c) – fáze měsíce

Výuka v týdnu 12. – 16. listopadu

Úterý 13.11.

ČJ – učebnice 29 – celá ústně

M – učebnice s. 24/1,2-do sešitu M1, prac. sešit s. 17/1 - Martinův trik,  pravoúhlý trojúhelník list + sešit geometrie, rozdělení -přehled trojúhelníku prac. sešit uprostřed

Vl – učebnice s. 23 – procvičit vynálezy, zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – s. 28-29, M – sešit Geometrie list cv. 3, Vl -prac. sešit s. 10/2,4 + učit se do strany 24 z učebnice , zítra test z matematiky

Pondělí 12.11.

ČJ – zdvojené souhlásky – procvičování, učebnice s. 28/4 – do sešitu ČJ1, prac. sešit s. 16/4,5,6, s. 17/1

M – list dokončit – sčítání a odčítání čísel do 1000, násobilka př. 14.6 apod.

Př – učebnice s. 29-30, list Země ve vesmíru

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 17/1 – dokončit, M -list- dokončit, Př – list cv. 1,2,3

Výuka v týdnu 5.- 9.listopadu

Středa 7.11.

DÚ: M – list cv. 4 a cv. 5 do sešitu M1, Čj – prac. sešit s. 15/1,2, Přírodověda (úkol na pondělí) – prac. sešit s.16/pozorování dole, cv. 1, s. 17/pokus, s.17-18 – planety , do sešitu Přírodověda – nakreslit sluneční soustavu (planety)

zítra diktát a test z Vlastivědy po s. v učebnici 21

 

Úterý 6.11.

Vlastivěda – učebnice s. 21, prac. sešit s. 9 – celá

Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze

Pondělí  5.11.

ČJ – opakování vyjm. slova, zdvojené hlásky na přechodu předpony a kořene, list, prac. sešit s. 14/5, s.15/6

M – pamětné násobení a dělení 10,100,1000,… list, miliony čtení čísel

Př- Galaxie, planety Sluneční soustavy učebnice s. 27 a 28, list – Vzdálenost planet od Slunce

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 15/6 (kdo nestihl ve škole), ČJ – list cv. 3, M – list cv. 2,3, Př – prac. sešit s. 15/3

Zítra pouze Vlastivěda a pak jedeme do Brna – Planetárium, návrat kolem 14:15.

Výuka v týdnu 29. října – 2. listopadu

Na pondělí si vzít i Vlastivědu – budeme ji mít 1. hod. v úterý (ať se s ní v úterý nemusí tahat)

Čtvrtek 1.11.

DÚ: M – list cv. 3, Čítanka – s. 15 a 16-Svatováclavská koruna, Vlastivěda – prac. sešit s. 8/3,4,5

Středa 31.10.

DÚ: ČJ – list cv. 3, M – list cv. 1,2,3, Přírodověda – prac. sešit s. 15/1,2

Po a Út – podzimní prázdniny.