Výuka v týdnu 28.1. – 31.1.

Středa 30.1.

ČJ – prac. sešit s. 38/7, s. 39/1,2,3,4

Př. – prac. sešit s. 32-33, s. 34 – vše + zápis do sešitu Př

DÚ: ČJ – prac.- sešit s. 40/5 – na zítra, připravit si nějakou zajímavou osobnost současnou či minulou – k rozhovoru, zítra ČJ , Vlastivěda a bruslení + složka na pololetní Výpis vysvědčení

Úterý 29.1.

DÚ: M – list (dělení dvojciferným dělitelem), Př – prac. sešit, Čítanka – s. 105-106 + otázky (na čtvrtek), zítra brusle!!

Nejpozději do 18.2. bude mít každý žák přečtené 3 knihy viz Čtenářský deník – někteří již mají splněno:)

Pondělí 28.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 38/4,5,6, M – prac. sešit zlomky s. 10/7a)b)c), Přírodověda – prac. sešit s. 31/2, zítra s sebou brusle do Tv

Výuka v týdnu 21. – 25. ledna

Čtvrtek 24.1.

ČJ – učebnice s. 62,63, prac. sešit s. 37/2

Vl – zápis do sešitu

M – procvičujeme dělení dvojciferným dělitelem

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/3, M – list , Vlastivěda – list – pouze 1 strana ( na úterý)

Zítra : bruslení !!!

Středa 23.1.

ČJ – učebnice s. 64 a 65, prac. sešit s. 34/1,2, s. 37/1

M – procvičujeme zlomky, prac. sešit Zlomky – s. 8 – celá, s. 9/1,2

Př. – test, zápis do sešitu – ČR v mírném pásu – viz učebnice s. 44

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/1 – celé dokončit, M – list – sloupec c) + prac. sešit Zlomky s. 9/4, Čítanka – s. 108-109 – číst, zítra pololetní písemná práce z ČJ (stavba, slova, slovotvorný základ, vyjmen. slova, předložky a předpony s/z, slova s ě, je, ně, n/nn – zdvojené souhlásky, přípony -ství, -ský )

Úterý 22.1.

Čtení – čítanka s. 92 – 93 + otázky – zápis do sešitu Čtení/psaní – Archimedes – odpověď na otázku s. 93/1 – + obrázek

M – procvičování dělení dvojciferným dělitelem, souřadnice bodů – list, dělení a násobení 100,1000,10000, apod. zaokrouhlování

Vl – referáty o T. G. Masarykovi, ČSR – první republika – zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – číst s. 108-109 , učit se na přírodovědu – test Podnebné pásy II.

 

Pondělí 21. ledna

ČJ – učebnice s. 59 – podstatná jména – látková, hromadná a pomnožná – umět!!!, pracovní sešit s. 33/2,3,4

M – opakování geometrie, zápisy, poloha přímek v rovině, rýsování čtverce a obdélníku, obvody geometr. obrazců, trojúhelníková nerovnost – list Geometrie Zopakuj si

Př – učebnice s. 42 a s. 43 – ZOOlogické zahrady a jejich význam, list

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 34/3,4, M – list geometrie cv. 5b)c), cv. 6 konstrukce i výpočet do sešitu Geometrie. Vl – referát o T. G. Masarykovi, Př – list cv. 1,2 ( na středu) + ve středu test z Př – na podnebné pásy – procvičit, zopakovat:)

pátek 18. ledna

Máme za sebou náročný týden prověrek. I další týden bude v tomto duchu – proto vydržte!

DÚ: Př - prac. sešit s. 30/2 – na papírek si připraví jedno zvíře (nějaké méně známé)-bude o něm vědět téměř vše – nebude to číst! – příprava na hru, Vlastivěda- referát o T. G. Masarykovi ( na úterý)

Příští týden: Středa – test Přírodověda – Podnebné pásy

Čtvrtek – pololetní písemná práce z ČJ  ( stavba slova – kořen, přípona , …), vyjmen.  slova, bě/bje, pě/pje, s/z …, nn/n, slovní druhy, podstatná jména a jejich kategorie (pád, číslo, rod)

Výuka 3. a 4. ledna 2019

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2019!!!

Čtvrtek 3.1.

ČJ – opakujeme vyjmenovaná slova, prac. sešit s. 23/1 (dole) – vzkaz

M – opakujeme převody jednotek délky a hmotnosti, rovnice o jedné neznámé a dělení dvojciferným dělitelem – list

Vl – zápis do sešitu – doplnění do zápisu Národ sobě, opakování

Hv – opakování koled, Jakub Jan Š. Ryba – život + Česká mše vánoční  (zápis)

DÚ: ČJ – učebnice s. 49/14 – do sešitu ČJ2, opakovat vyjmenovaná slova viz sešit z minulých ročníků - Malá pravidla (nosit v aktovce!), naučit se vyjmenovat vyjm. slova a pročítat si zápisy – slova příbuzná apod. – v pondělí zkouším, M – list 2 příklady , Vl – učebnice s. 34/b) do sešitu Vlastivědy – na úterý

Zítra pyžamový den !!! – donést si pyžama

Výuka v týdnu 17. – 21. prosince

PONDĚLÍ 17.12.

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, učebnice s. 45/2, s. 46/3,6 – ústně, s. 49/13 – napsat do sešitu ČJ 2, prac. sešit s. 25/1

M – rovnice , učebnice s. 45/9, s. 46/14 – vše do sešitu M1

Př – pouště a subtropický pás, učebnice s. 37 a 38 + zápis do sešitu

DÚ: Př – sešit dokreslit poušť a nalepit (z prac. sešitu s. 25 + dokreslit subtropický pás, ČJ – prac. sešit s. 27/6,8 (slova jen zapsat, netvoř věty) – úkoly na čtvrtek 20.12. + donést ve čtvrtek větší igelitový sáček na vyrobený svícen

Harmonogram týdne:

úterý – exkurze Fauna Moravy + výstava betlémů odjezd ze zastávek 7:47, sraz v 7:30 h, návrat kolem 14:33 – kdo by chtěl vystoupit na rozcestí Miroslav- předá mi lístek, že může SÁM vystoupit (slovo sám je důležité, bez toho by jinak na dítě musel někdo čekat a já ho předám)

Středa – sportovně (trička týmů!!!), Vánoční turnaj v kapitánce v sokolovně, sraz v 7:45 v šatně školy

čtvrtek – donést  úkol z ČJ – prac. sešit + igelitka na svícen + dárek pro kamaráda (kdo ještě nedonesl), v 9:00 koncert cimbálové muziky Réva v kulturním domě, dále dokončení svícnu ve třídě

pátek – vánoční besídka, děti si donesou hrneček či plastový kelímek na pití, něco sladkého či slaného ( cukroví apod. – co dotvoří naši malou oslavu posledního dne roku 2018 ve škole), končíme dle rozvrhu ve 12:35 h.

KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM !

přeje  tř. uč. Jana Benešová

Výuka v týdnu 10. – 14. prosince

Čtvrtek 13.12.

ČJ – opakování přípony -ný, -ský,… list , učebnice s. 51 – ústně, prac. sešit s. 28/1

M – písemné dělení dvojciferným číslem, rovnice o jedné neznámé – procvičujeme, list

Vl – 2. polovina 19. století + Národ sobě, učebnice s. 32-33, + zápis do sešitu

DÚ: ČJ – list , M – list – 2 příklady – na zítřek + Vl učit se učeb. s. 25-34 – otázky za kapitolami – v pondělí 17.12. test, zítra donést větvičky, přírodniny – menší šišky apod., dále tričko na kapitánku a kdo má, tak textilní fixy

Středa 12.12.

Matematika – učebnice s. 44/3 – opakování, s. 44/4, s. 45 /5,6,7 – vše do sešitu M1

ČJ – test, list Opakování – práce s textem (J.K. Tyl) – úkoly a)-e)

Př. – Tropický pás – Deštné lesy + savany – zápis do sešitu – lepení obrázků do sešitu z prac. sešitu

DÚ: ČJ – list Opakování (J.K. Tyl) – cv. 1 a 2, M – prac. sešit s. 34/4, Př. – do sešitu – kakaovník (zjisti a napiš o něm)

Úterý 11.12.

Čítanka – s. 52,53,54,55 – číst

Matematika – učebnice s. 25/9 – do sešitu M1, s. 44/1,2 – do sešitu M1 – rovnice a jejich řešení

Vlastivěda – prac. sešit s. 11 – celé, s. 13 – celá

DÚ: M – učebnice s. 44/3 do sešitu M1, Čítanka – s. 49-51 – číst, Vl. – prac. sešit s. 12 – celá + s. 13 – pouze Badatelský úkol

Vlastivěda a čítanka je na čtvrtek. Na pátek 14.12. donést větvičky a kdo bude hrát vánoční turnaj v Kapitánce – donese si tričko (bílé, nebo světle modré = dres podle týmu) – budeme si na něj psát názvy týmů ( jejich poslední vánoční kapitánka – na 2. stupni  se již tato soutěž nehraje).

PONDĚLÍ 10.12.

ČJ – učebnice s. 41a s. 43 – celé ústně, prac. sešit s. 23/1a) b), list – koncovky pods. jmen- cv. 1,2,3

M – procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem

Př. – učebnice s. 36 a 37 – videa + foto ( Pěstování banánů a dovoz až k nám, video o Amazonském deštném pralese apod. – téma tropický pás), prac. sešit s. 22/3a) b)

DÚ: ČJ – list cv. 4, M- prac. sešit s. 18/třetí sloupeček přepiš do sešitu M1 - výpočet + zkouška

!!! průběžně se učit vlastivědu – v Po 17.12. – testík, dále češtinu – ve středu 12.12. – diktát + testík (s/z, mě/mně, bě/bje, shoda, koncovky podst. jmen)

Na pátek 14.12. si nachystat a přinést větvičky (jehličnaté, nebo zimostráz) – cca 10-20 cm dlouhé na svícen, který si v pátek vyrobíme. Každý si donese zhruba 10-15 takto nastříhaných větviček (jedle, túje/zerav, apod. může být i zimostráz-stálezelený listnatý) - hezká by byla i kombinace všech.

Výuka v týdnu 3.- 7. prosince

Středa 5.12.

Vl – učebnice s. 26-27 + zápis do sešitu, list J.K. Tyl – pročíst – Tylovi hry

ČJ – test Shoda přísudku s podmětem, zápis do sešitu Malá pravidla – mě/mně

Vv – dokončení obrázku s čepicí a rukavicemi

Mikuláš

DÚ: učit se vlastivědu, děti z kroužku doučování mají do pátku dokončit list Zaokrouhlování

Úterý 4.12.

M – test, konstrukce čtverce a obdélníku, obvody

Čítanka – s. 45 – otázky, s. 46-47

DÚ: oprava testu  z M- procvičit zaokrouhlování čísel, Čítanka – s. 46-47 – číst a cv. 3 do sešitu Čtení/psaní na pondělí 10.12.

zítra bude Vlastivěda!!!

Pondělí 3.12.

Český jazyk – učebnice s. 37

Čítanka – s. 41-43 + otázky s úkoly

M – obvod obdélníku – zápis do sešitu Geometrie, list

Př. – učebnice s. 35, zápis do sešitu Podnebné pásy, prac. sešit s. 21/2-vystřihnout,slepit, vybarvit a nalepit do sešitu Přírodověda

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 21/5, s. 22/6, M – list geometrie s. 40/4,6 – do sešitu Geometrie (Náčrt, Konstrukce, obvod), Čítanka - s. 44-45 – číst + otázky

Dobrovolný úkol : Nobelova cena a čeští laureáti této ceny, obrázek k textu z čítanky s. 41/4

Výuka v týdnu 26. – 30. listopadu

STŘEDA 28.11.

M - procvičování rovnic a obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku

ČJ – procvičování s/z, zdvojené souhlásky a skupiny bě/bje, vě/vje…

Př- test , lety do vesmíru, první člověk ve vesmíru a na Měsíci

DÚ: M – prac. sešit s. 40/6,9, ČJ – prac. sešit s.21/3,4

PONDĚLÍ 26.11.

ČJ – procvičování s/z, učebnice s. 38 a 39 – skupiny bě/bje, vě/vje ,pě, mě/mně, + zápis do sešitu Malá pravidla, prac. sešit s. 20 – celá strana

M – písemné násobení trojmístným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem  - procvičovat, obvod čtverce a obdélníku – list – rýsování do sešitu Geometrie

Př – učebnice s. 32 a 33, prac. sešit s. 21/1,2, opakování tématu Vesmír

DÚ: ČJ – učebnice s. 40/9a) do sešitu ČJ 1, M – list rýsování čtverce a obdélníku + jejich obvody do sešitu Geometrie, Př – učit se na středu test – téma Vesmír

Výuka v týdnu 19. – 23. listopadu

Čtvrtek 22.11.

ČJ – opakování s/z, učebnice s. 36/4,5 – ústně, s. 32/2 -do sešitu ČJ 2, list cv.6,8

M – rovnice, písemné dělení jednociferným č.

Vl – učebnice s. 25

DÚ: ČJ – list cv. 9 + procvičovat zdvojené souhlásky, M – prac. sešit s. 40/5,7, Hv – zpěvník -na příští čtvrtek naučit hymnu + text přečíst Fr. Škroup

Středa 21.11.

ČJ – učebnice s. 33/6,7 – ústně , s. 34/9 – ústně, s. 36/1,2 – ústně + zápis do sešitu Malá pravidla – předložky s a z

M – učebnice s. 16/62 – sestrojit s náčrtekm do sešitu Geometrie, rýsování středu úsečky přes osu

Př- učebnice s. 31, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 19/3,4,5, M – list Trojúhelníky (mají u sebe již dlouho) – cv. 4 do sešitu Geometrie, Př. – prac. sešit s. 20, slož a nalep Měsíc do sešitu Př (Př. na pondělí), zítra úkoly z čítanky + sloh a vlastivědy

Úterý 20.11.

ČJ – čítanka – s. 30-31

M – písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, konvexní a nekonvexní geom. tvar – sešit Geometrie, prac. sešit s. 17/2, s. 11/28 (viz učebnice s. 16/60) a29, , s. 12/31

Vl – opakování učebnice s. 24, list Vynálezci – Křižík a Ressel – komiks,

DÚ: M – prac. sešit s. 11/29, s. 12/31, Čítanka - s. 31/3 – napsat do sešitu Sloh – na čtvrtek, s. 32-33 – číst + otázky, Vlastivěda- prac. sešit s. 10/3 – + sešit Vl – z učebnice s. 24/b)

Pondělí 19.11.

ČJ – čtvrtletní test, učebnice s. s. 32 – ústně, s. 33/4 – ústně + Pravidla pro psaní předpon s-,se-,z-… – procvičit a naučit!!! – zápis do sešitu Malá pravidla nebo ČJ1

M – konvexní a nekonvexní geometr. tvar viz učebnice s. 30, dělení trojúhelníků – ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý viz prac. sešit uprostřed přehled – zápis do sešitu Geometrie

Př. – učebnice s. 30 a 31 – prostudovat, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s.19/1,2, M – list planety s. 14,15 – dokončit, Př – prac. sešit s. 18/ruka a)b)c) – fáze měsíce

Výuka v týdnu 12. – 16. listopadu

Úterý 13.11.

ČJ – učebnice 29 – celá ústně

M – učebnice s. 24/1,2-do sešitu M1, prac. sešit s. 17/1 - Martinův trik,  pravoúhlý trojúhelník list + sešit geometrie, rozdělení -přehled trojúhelníku prac. sešit uprostřed

Vl – učebnice s. 23 – procvičit vynálezy, zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – s. 28-29, M – sešit Geometrie list cv. 3, Vl -prac. sešit s. 10/2,4 + učit se do strany 24 z učebnice , zítra test z matematiky

Pondělí 12.11.

ČJ – zdvojené souhlásky – procvičování, učebnice s. 28/4 – do sešitu ČJ1, prac. sešit s. 16/4,5,6, s. 17/1

M – list dokončit – sčítání a odčítání čísel do 1000, násobilka př. 14.6 apod.

Př – učebnice s. 29-30, list Země ve vesmíru

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 17/1 – dokončit, M -list- dokončit, Př – list cv. 1,2,3

Výuka v týdnu 5.- 9.listopadu

Středa 7.11.

DÚ: M – list cv. 4 a cv. 5 do sešitu M1, Čj – prac. sešit s. 15/1,2, Přírodověda (úkol na pondělí) – prac. sešit s.16/pozorování dole, cv. 1, s. 17/pokus, s.17-18 – planety , do sešitu Přírodověda – nakreslit sluneční soustavu (planety)

zítra diktát a test z Vlastivědy po s. v učebnici 21

 

Úterý 6.11.

Vlastivěda – učebnice s. 21, prac. sešit s. 9 – celá

Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze

Pondělí  5.11.

ČJ – opakování vyjm. slova, zdvojené hlásky na přechodu předpony a kořene, list, prac. sešit s. 14/5, s.15/6

M – pamětné násobení a dělení 10,100,1000,… list, miliony čtení čísel

Př- Galaxie, planety Sluneční soustavy učebnice s. 27 a 28, list – Vzdálenost planet od Slunce

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 15/6 (kdo nestihl ve škole), ČJ – list cv. 3, M – list cv. 2,3, Př – prac. sešit s. 15/3

Zítra pouze Vlastivěda a pak jedeme do Brna – Planetárium, návrat kolem 14:15.

Výuka v týdnu 29. října – 2. listopadu

Na pondělí si vzít i Vlastivědu – budeme ji mít 1. hod. v úterý (ať se s ní v úterý nemusí tahat)

Čtvrtek 1.11.

DÚ: M – list cv. 3, Čítanka – s. 15 a 16-Svatováclavská koruna, Vlastivěda – prac. sešit s. 8/3,4,5

Středa 31.10.

DÚ: ČJ – list cv. 3, M – list cv. 1,2,3, Přírodověda – prac. sešit s. 15/1,2

Po a Út – podzimní prázdniny.

Výuka v týdnu 22. – 26. října

Pátek 26.10.

DÚ: Vlastivěda prac. sešit s. 7/1,2 – na čtvrtek 1.11. a učit se  průběžně vlastivědu po Život na vesnici.

Hezké prázdniny! – uvidíme se ve středu 31.10.

Středa 24.10.

DÚ: ČJ – list cv.2, Matematika prac. sešit s. 16/12

Zítra – čtvrtek se neučíme , máme halloweenské dopoledne v kulturním domě. Žáci přijdou v maskách/kostýmech – budou si vyrábět v dílničkách a pak si zatancují.

S sebou: malý batůžek, pití, svačina, kostým. Děti, které dostávají svačinu z jídelny ji dostanou dříve (před odchodem do kulturního domu). Odcházet budeme po 8 hodině za školy a ve 12:35 se opět ke škole vrátíme.

!!! Pátek 26.10. : rozvrh Tv a Vlastivěda!!!

Úterý 23.10.

DÚ: M – list dokončit, ČJ – list shoda přísudku s podmětem – cvičení 1, učit se přírodovědu – vše, co mají v sešitě – elektrárny, vodiče, nevodiče, půda + učebnice do s. 24+ otázka: Které elektrárny u nás jsou nejvýkonnější?

 

Pondělí + úterý – učivo ve škole

ČJ – učebnice s. 23 a 24/7, pracovní sešit s. 11/5, s. 14/1,2,3,4

M – učebnice s.61/1,2,3,4 – na volný list papíru, list  Jednotky délky – dokončit, list počítáme výhodně + velká čísla a zaokrouhlování – dokončit

Př – test, pracovní listy -  chyba v obvodu, vodiče elektrického proudu, Co přitahuje magnet?, pracovní sešit s.14 – Zopakujte si za DÚ – celé

Vl – učebnice s. 17 na 18 prostudovat + otázky zodpovědět – umět + zápis do sešitu Marie Terezie

Výuka v týdnu 15. – 19. října

STŘEDA 17.10.

DÚ: M - učebnice s. 84/4, list cv. 1,2, ČJ - popis elektrického spotřebiče do sešitu ČJ-Sloh – na pondělí 22.10., – učit se učebnice po s. 24, viz také zápisy v sešitě

ÚTERÝ 16.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 12/6a)b)c), M – list – označené úkoly, Vl – list Marie Terezie – do čtvrtka, dále se učit Přírodovědu po půdu (viz učebnice)

Zítra diktát z ČJ – vyjmen. slova, shoda přísudku s podmětem

Výuka v týdnu 8. – 12. října

ČTVRTEK 11.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 11/2,3 – na zítřek!!!,  dále na příští týden Čítanka s. 8-10 číst + otázky ústně, Vlastivěda prac. sešit s. 5 – dokončit celou stranu

STŘEDA 10.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 11/1,4, Matematika prac. sešit s. 15/8, učit se vlastivědu učebnice s. 9-16 – otázky na konci kapitoly – zítra test

Pondělí 8.10.

ČJ – slova odvozená

M – procvičovat násobilku

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 9/10, s. 10/8,9, Čítanka – s. 6-7 číst + obalit , Přírodověda – na středu přečíst učebnice s. 20,21, umět zpaměti rychle malou násobilku – ve středu zkouším!!!

 

Výuka v týdnu 3.- 7. září 2018

Pondělí 3.9.

Vítejte zpět ve škole!!!

Výuka v pondělí končí v 9:40, družina i oběd není. Bude se zapisovat, kdo jde v úterý na oběd a do družiny. Doneste si papuče a podsedák na židli. Začnu vybírat 500,- Kč na pomůcky do čtvrtka 6.9. Děti si přinesou už i pomůcky ze seznamu, které se budou kontrolovat.

V úterý 4.9. bude výuka končit v 11:50, od středy pak dle rozvrhu, který žáci dostanou.

Tento týden mě (bohužel jsem na nemocenské) bude zastupovat paní učitelka Mgr. Jarmila Kopečková, peníze na pomůcky odevzdávejte jí. Děkuji. Mgr. Jana Benešová