Výuka v týdnu 18.- 22.6.

Pondělí 18.6.

DÚ: dokončit pracovní sešit do ČJ – dopis kamarádovi, zítra vybírám učebnice ČJ, kontrola čtenářského deníku, na youtube si pustit – „Jak se vyrábí“ sýr, zubní pasta, ocel apod.

rozvrh na úterý: M  ČJ  Př  Př  Čtení   (donést Přírodovědu!!!), marodi test český jazyk

Výuka v týdnu 11. – 15. června

ČJ – pracovní sešit – celý dokončit (kromě s. 38/1 -ne!!!)

Vlastivěda – od s.34 Zemědělství, nerostné suroviny, průmysl, zápis do sešitu

Přírodověda – učebnice s. 67.68,69  , prac. sešit s. 29 – celá

Hv – projekt – Moje oblíbená hudební skupina

DÚ: čtenářský deník připravit na pondělí – kontrola četby (80 stran za další čtvrtletí)

Úterý 12.6.

DÚ: M – prac. sešit s. 39/8, Př – prac. sešit s. 24/2,s.25/1, s. 27/4,6 – učit se matematiku a přírodovědu - zítra testy!!!, podepsat žákovskou knížku vzadu – třídní schůzky v pondělí 18.6. v 17:00 hodin

Pondělí 11.6.

ČJ – učebnice s. 108/3

M – opakování – převody jednotek, velká čísla, sudá a lichá čísla

Vl – učebnice s. 34,35, zápis do sešitu

DÚ: učit se Př – zítra test (vše), zítra donést Přírodovědu!!!, list – výlet

 

Výuka v týdnu 4. – 8. června

ČJ – učebnice s. 104,105,106,107 – ústně, zápis do sešitu Malá pravidla,  s. 106/2  a s. 108/4 – do sešitu ČJ-Š, pracovní sešit – s. s. 33, 34,35,37 – celé, s. 37/1

M – učebnice s. 59 – egyptské dělení chleba – zlomky, s. 59/18 – do sešitu Geometrie (narýsovat kružítkem kruhy a dělit) s. 59/21 (pouze do 1/10), prac. sešit s. 15/10

Vl – učebnice s. 32,33,34, pracovní sešit s. 18 – celá, zápis do sešitu Vl

Př – učebnice s. 56-65, zápis do sešitu

Hv – píseň Kdyby byl Bavorov, Tři čuníci jdou

: učit se příští týden testy ČJ,M,Př a Vl, Hv- připrav si a vytvoř projekt o své oblíbené hudební skupině, nebo o oblíbeném hudebním žánru – odevzdávat se bude ve čtvrtek 14.6 na tvrdém papíru A3 (vezme si ve škole) - s textem a obrázkami

Zítra pátek 8.6. – dopravní hřiště – řidičák na kolo- s sebou: sportovní oděv a obuv, cyklistickou přilbu a kdo má své kolo.

 

 

Výuka v týdnu 28. května – 1. června

Středa 30.5.

DÚ: list Vl – dokončit, učit se přírodovědu na příští týden

Zítra exkurze: sraz u budovy I. stupně v 7:00 !!!

Úterý 29.5.

DÚ: ČJ – prac. sešit celá s. 34 – dokončit, Vl – učit se učečbnice s. 24-33 – otázky + s. 33  – nedoplňovat do učebnice! – ústně, nebo na papír, !!! donést souhlas rodičů s koupáním na exkurzi

!! Zítra testy - Vlastivěda (Pohoří, vodstvo a podnebí ČR), ČJ – diktát, test

Pondělí 28.5.

ČJ – učebnice s. 99,100, 10, 102 – prostudovat žluté rámečky  - ústně, zápis do sešitu Malá pravidla, prac. sešit s. 33/2

M – učebnice s- 90/4 – do sešitu Geometrie – náčrt, zápis, konstrukceč

Vl – učebnice s. 28,30,31 – prostudovat, zápis do sešitu Vlastivěda

DÚ: M – učeb. 91/10 – do sešitu Geometrie, Vl – prac. sešit s. 17/5,6, zítra je M, ČJ a Vlastivěda!!, opakujeme ve středu test z Vlastivědy - Povrchu, Vodstvo,  Počasí a Podnebí ČR

Donést peníze na exkurzi 380,- Kč, oblečení akademie 200,- Kč a foto třídy 30,- Kč vše do středy 30.5.!!

Výuka v týdnu 7.-11. května

 

ČTVRTEK 10.5.

ČJ – učebnice s. 93/2, s. 94/3 – do sešitu ČJ-Š, s. 94/4,5,6 – ústně, s. 95/1,2 – ústně

M – pravoúhlý trojúhelník, kolmice, rýsování

Vl – učebnice s. 28, zápis do sešitu Vl – vysočiny a nížiny

DÚ: ČJ - učebnice s. 94/7 (úkoly a)b)-ne), Vl – prac. sešit s. 25/1 + v sešitě Vl – dokreslit do mapy ČR nížiny (tam, kde mají vlepené názvy pohoří), zítra test ČJ – kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy

 

STŘEDA  9.5.

M – učebnice s. 63/17, s. 64/18 – do čtverečkovaného sešitu, s. 64/20, s. 65/1,2

Přírodověda – učebnice s.50-52 – ekosystém PARK + vycházka do parku u zámku

DÚ: M – prac. sešit s. 15/9 + list jeden sloupeček, – prac. sešit s. 24/2, kontroluji čtenářský deník za 3. čtvrtletí (těm, kteří ještě kontrolu neměli)

PONDĚLÍ 7.5.

ČJ – učebnice s. 93/1 – ústně, zápis do sešitu Malá pravidla, minulý čas sloves + popis pohádkové postavy Malá čarodějnice

M – prac. sešit s. 35/ čtvrtý řádek, s. 12/4,5,6

Vl – učebnice s. 23,24 – opakování

DÚ: ČJ – prac. sešit s.28/1 a)b)c) (d- je úkol dobrovolný, kdo chce malovat) a s. 28/2 , Vl učebnice s. 25-27/úkoly 1-11 – pročíst a pracovat s příruční mapou, tajenku zapsat do sešitu Vl – zezadu

Výuka v týdnu 9. – 13. dubna

ČTVRTEK 12.4.

DÚ: učebnice s. 84/10 (1. řádek) do sešitu ČJ-Š, M – prac. sešit s. 37/5a)b), Vl – prac. sešit s. 12/6,7, kontroluji čtenářské deníky , donést krabičku válcového tvaru

STŘEDA 11.4.

M – učebnice s. 49/5 – do sešitu M – malý, cv. 6, cv. 9 – do sešitu M – velký, převody jednotek ( výrazy veličina, měřidlo, jednotka – orientovat se v nich a správně je vyjmenovat)

Př – zápis do sešitu Rostliny na polích

Čítanka – s. 129-130 – číst + otázky ústně

DÚ: M – prac. sešit s. 39/7a) + donést krabičku ve tvaru válce (př. od lentilek apod.), list exkurze do Třebíče – podpis

ÚTERÝ 10.4.

DÚ: ČJ – list cv. 1 a)b)c)d), M – prac. sešit s. 38/6 a)b), Čtení – list cv. 12, kontroluji čtenářské deníky

PONDĚLÍ 9.4.

ČJ – slovesa (viz s. 86,87 – přečíst žluté info.), prac. sešit s. 23/1,2,s. 24/1,2

M – převody jednotek, číselné řády, prac. sešit s. 40/9,10

Vl - učebnice s. 17-19 – mapy a plány, prac. sešit s. 10 – celé, s. 11/1,2,3,4a)

DÚ: M – prac. sešit s. 40/12, ČJ – prac. sešit s. 24/3, s. 25/1, Vl – prac. sešit s. 11/4b), s. 12/5

Výuka v týdnu 2.- 6. dubna

DÚ: víkend číst si svoji knihu – příští týden kontroluji četbu za 3. čtvrtletí =dalších 80 stran, podpis testu z vlastivědy a ČJ – prac. sešit – učit se určovat koncovky podstatných jmen podle vzorů

Úterý 3.4.

ČJ – učebnice s.81 , pracovní sešit s.21/2,3

M – převody jednotek – délka – zápis do sešitu + list převody

Čtení – povídání o Velikonocích, čítanka – s. 123, s. 124-126 (Cesta za prstenem černého rytíře)

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 21/2,3, M – list - celý (převody jednotek délky)

Výuka v týdnu před velikonočními prázdninami

Po 26. – St 28.3.

ČJ – učebnice s. 80 – ústně, s. 81/1 – do sešitu ČJ – Š, prac. sešit s. 20 – celá, zápis do sešitu - Malá pravidla ČJ

Čítanka – s. 120 – zkoušení velikonočního říkadla + říkadlo v sešitě Čtení/psaní „Kázal Karel…“, s. 121-122 – číst

M – prac. sešit s. 29/10,11, s. 31/7, s. 33/2, s. 35/7, s. 36/1,2,3

Vlastivěda – učebnice s. 17 + opakování kraje, prac. sešit s. 7 – celá

Přírodověda- vlastnosti látek + převody jednotek délky, hmotnosti, času, prac. sešit s. 19 – celá

Středa 28.3.

Elegantní středa – slavnostní oblečení, kelímek plastový, Přírodověda, Angličtina, (svačinu do školy si děti nemusí brát – dostanou od paní učitelky - slaví narozeniny:)

DÚ na prázdninyužít si prázdniny! a taky trochu : učit se Vlastivědu – vše co je v sešitě (Demokr. stát ČR + kraje), číst, vyprat TV úbor

Týden po Velikonocích:  barevný týden školního parlamentu

úterý - červené oblečení, středa – zelené obleč. , čtvrtek – růžovo-modré obleč., pátek – sportovní obleč.

 

Výuka v týdnu 19. – 23. března

Úkoly na příští týden: ČJ – prac. sešit – s. 19 celou dokončit, M – listy – dokončit (Jenotky délky, římské číslice, jednotky času…), učit se 2 básničky – sešit Čtení/ psaní ( z čítanky s. 120, a ze sešitu říkadlo Kázal…)

Test z matematiky – +,- do 1000 000, násobení a dělení 10,100,1000, jednotky délky a jejich převody, rovnice – převody na hady a zvířátka + výpočet x, slovní úlohy

STŘEDA 21.3.

M – jednotky délky a jejich převody, list – celý dokončit

Př – Vlastnosti látek – učebnice s. 34,35 – délka, hmotnost, teplota, prac. sešit s. 16/1b)c)d), 2,3,4, s. 17/1,2,3, s. 18/1,2,3

Čítanka – s. 120,121 – učit se velikonoční říkadlo a číst vtipy

DÚ: M – list dokončit, Př – prac. sešit s. 18/4,5 + list Neživá příroda-vlastnosti látek úkol č. 6,7, zítra zkouším písně do Hv, dále přineste obrázky jižní Moravy, učit se básničky viz sešit Čtení/psaní a donést napsané vtipy do soutěže

ÚTERÝ 20.3.

ČJ – učebnice s. 78/3,4 – do sešitu ČJ -Š,

Čtení – s. 118-120, s. 120-Lidové velikonoční říkadlo – přepsat do sešitu Čtení/psaní

M – čísla do 1 000 000 – zápis, číselné řády  + list

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 18/3,4, Čítanka – s. 120 – naučit velikonoční říkadlo + ze sešitu říkadlo Kázal…, Př – list, do pátku donést napsané vtipy do soutěže

PONDĚLÍ 19.3.

ČJ – učebnice s. 77/7,8,9,10,11 – ústně, s. 78/1,2 – ústně

M – list Dělíme 10,100,1000

Vl – učebnice s. , zápis do sešitu kraje Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 18/1,2, M – list s. 25/1,2 a s. 26/3,4, Vl – učit se, co máme v sešitě + donést ve čtvrtek obrázky pamětihodností, přírody apod. Jihomoravského kraje

Výuka v týdnu 12. – 16. března

Pátek 16.3.

Klokan – celostátní matematická soutěž

SVČ Miroslav – festival Světlo a stíny světa – zneužívání dětské práce – Afghánistán a Síla medu (o životě včely medonosné)

ČJ – prac. sešit s. 17/3

DÚ: učit se Vlastivědu – vše v sešitě, na středu Př – list (kdo ještě neodevzdal), na Po sešit do Hv č. 424 (kdo ještě neměl)

!!!Kdo chyběl v pátek - doma si nastudovat život včel, kouknout se na nějaký dokument o včelách

Čtvrtek 15.3.

DÚ: ČJ – učebnice s. 77/6 – do sešitu ČJ – D + opravit minulý úkol, učit se Vlastivědu (zeměpis) - vše co je v sešitě

Středa 14.3.

DÚ: Př – list cv. 3,4, Čítanka – s. 110 – 112 m- číst, připomínám úkol z Vl – prac. sešit s.6/2

Úterý 13.3.

ČJ – učebnice s. 75/6,8,9 – ústně, s. 75/7 – do sešitu ČJ-Š, pracovní sešit – s. 16/3,4,5

Čítanka – s. 113, s.117 – číst + otázky ústně

Pondělí 12.3.

ČJ – učebnice s. 72/6,7,9 – ústně, s. 73/12,13 – ústně s. 75/5 a s. 74/3a) do sešitu ČJ-Š

Čítanka – s. 57/4 – na papír, s. 110 – číst

Vl – učebnice s. 6,7,8,9, prac. sešit s. 33/Příloha č.3 – vystřihni a nalep do sešitu Vl – pod nadpis Kraje a krajská města

M – učebnice s. 44/3 a s. 45/6 – do sešitu M – malý

DÚ: Vl – prac. sešit s. 6/2, ČJ – učeb. s. 74/3a), podpis a oprava diktátu

Výuka v týdnu 5. -9. března

ČTVRTEK a PÁTEK

ČJ – 68/3, s. 69/1,2,4 – ústně, s. 71/1,2,3,4 -ústně, pracovní sešit – s. 14/6, s. 15/1,4, s. 16/1

Čítanka – s. 104-106 + s. 106/1,2,3 – do sešitu čtení/psaní

M – pracovní sešit s. 30/2,3,4, s. 31/6,8,9

Vl – učebnice s. 5,6, prac. sešit s. 6/1, s. 33/Příloha č.4 – vystřihnout a nalepit do sešitu Vl – hned pod zápis o Ústavě

STŘEDA 7.3.

M – učebnice s. 44/1,2 – do sešitu m-malý, prac. sešitu s. 28/5,6,7

Př – test, učebnice s. 34, prac. sešit s. 15/2, s. 16/1a)

DÚ: M – prac. sešit s. 16/5,6 (jen, kdo nestihl ve škole), Př-prac. sešit s. 16/3 + donést měřidla do školy

ÚTERÝ 6.3.

ČJ – učebnice s.70/5, s. 71/1,2,3 - ústně, s. 70/6a) – do sešitu ČJ-D, pracovní sešit – s. 14/7, s.15/2,4

Čítanka – s. 106,107-109 + otázky

M – učebnice s. 54/8 – sešit M-malý, s.54/9-ústně s. 55/14, 15 – do sešitu M-čtverečkovaný, pracovní sešit s.29/10,11

Pondělí 5.3.

ČJ – učebnice s. 68/1 – ústně, s.68/2 – do sešitu ČJ -D

M – učebnice s. 43 – dvojkrok, s. 43/16,17,19 – do sešitu M-malý, prac. sešit s. 27/2,3,4

Vlastivěda – učebnice s. 11,12 – Demokratický stát – přečíst, umět vysvětlit pojmy + odpovědi na otázky s. 12, pracovní sešit s. 8 – celá a s. 9/6,7,8 + zápis do sešitu Vl

: ČJ -prac. sešit s. 15/2,4, M – prac. sešit s. 27/3,4 (kdo nestihl ve škole), Vl – prac. sešit s. 9/4,5

Výuka v týdnu 26.2. – 2.3.

ČTVRTEK 1.3.

ČJ – učebnice s. 65/3, s.66/4,5 – ústně , s. 66/7 – do sešitu ČJ – D -vzor vydrami (ženami), pracovní sešit s. 11/3,1,2, s. 12/1

M – učebnice s. 41/6,7 – nakreslit do sešitu M – malý, s. 41/9 – číselná osa se zápornými čísly – a)b)c)d)e) vypočítat do sešitu M – malý

Vl – učebnice s. 11, hra na parlament – diskuze o nošení mobilních telefonů do školy a s jakými pravidly

DÚ: ČJ - prac. sešit s. 12/2, zítra bruslení v Tv, M – učebnice s. 41/9 – dokončit, kdo nezvládl ve škole, donést větší obrázky přírody a zvířat (žijících v ČR)  do Vv

 

STŘEDA 28.2.

M – učebnice s. 58/17 – do sešitu M-geometrie ( +procvičování rýsování kruhů, kde středem další kružnice je vždy průnik dvou kružnic - pomocí tohoto narýsovat šesticípou hvězdu ), s. 41/5,8 – pomocí krokovacího pásu řeším úkol – do sešitu M – malý

Př – učebnice s. 32,33 – ukázky hornin, zápis do sešitu Př

Čtení – čítanka s. 51/4 – popis + obrázek na papír

DÚ: M - prac. sešit s. 27/1, – prac. sešit s. 15/1a)b)

ÚTERÝ 27.2.

ČJ – učebnice s. 65/1,2 – ústně, psali jsme diktát

Čítanka – s. 51/2 – do sešitu Čtení/psaní a cv. 4 na papír

M – učebnice s. 38/18 – zápis konstrukce a narýsovat do sešitu M – geometrie

Tv – bruslení

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 11/1,2, čítanka – s. 51/53 – číst, s. 53/3 do sešitu čtení/psaní, podepsat a opravit diktát, báseň s. 45 zpaměti

 

Pondělí 26.2.

ČJ – učebnice s. 64, pracovní sešit s. 10/1,2,3

Čtení – s. 49-51 Tři přání

M – učebnice s. 32/5 do sešitu M – malý, opakování malá násobilka zpaměti rychleji a římské číslice

Vl – učebnice s. 14 + zápis do sešitu

DÚ: M – učebnice s. 46/15 – do sešitu Geometrie, ČJ – prac. sešit s. 10/4,5, Čítanka – s. 45 – báseň zpaměti

!!! Zítra 2. vyuč. hodinu jdeme BRUSLIT – teplé oblečení, rukavice, brusle, kdo má-tak helmu na hlavu!!!

Výuka v týdnu 19. – 23. února

Pátek 23.2.

ČJ – učebnice s. 63,64

Vv – tučňák,  zimní olympijské hry 2018

DÚ: Čítanka – naučit básničku s. 45

Čtvrtek 22.2.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 9/1,2, M – prac. sešit s. 29/8,9, Vl – prac. sešit s. 4/3 a 5/8 – dokončit

Středa 21.2.

M – učebnice s. 42  Římské číslice – zápis do sešitu M – malý, procvičovat, s. 42/10 – do sešitu M – malý, s.42/11 – manipulace s dřívky

Př- učebnice s. 31-32 + zápis do sešitu

DÚ: M – učebnice s. 42/12 – do sešitu M – malý, Př – učebnice s. 32 – přečíst , dobrovolný úkol: referát o tom, co je to např. sopka, gejzír, magma… (vyber jedno téma a nastuduj)

Úterý 20.2.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 8/3, M – prac. sešit s. 24/4 ( ti, co už tento úkol mají tak z uč. s. 57/7 do sešitu čtverečk.), Čítanka – s. 45 – báseň naučit do příštího týdne od PO do STŘEDY zkouším.

Výuka v týdnu 12. – 16. února

PÁTEK 16.2.

ČJ – uč. s. 59, prac. sešit s. 6 – celá

DÚ: podpis a oprava diktátu, číst si

ČTVRTEK 15.2.

M – učebnice s. 35/16,17 – sešit M – čtverečkovaný + uč. s. 97/1 zdůvodnění

Vl – odevzdání učebnic z vlastivědy – dějiny, obdrželi nové učebnice + prac. sešit Vl – zeměpisná část ( obalit pevným obalem)

DÚ: ČJ - prac. sešit s. 5 – celou dokončit + nacvičit diktát – zítra píšeme, donést do Vv – starou ponožku (stačí jednu, může být barevná)

STŘEDA 14.2.

DÚ: M – uč. s. 35/18 – dokončit do sešitu, s. 40/4 – do sešitu Š, Čítanka – s. 100-101 + otázky ústně, zítra test z Vlastivědy – opakování historické části

ÚTERÝ 13.2.

DÚ: M – prac. sešit s. 30/1, ČJ – list renesance

PONDĚLÍ 12.2.

DÚ: M – prac. sešit s. 32/10, s. 33/1, ČJ - prac. sešit s. 4 – celá dokončit, Vl - prac. sešit s. 23,24 + učit se na test ve čtvrtek – opakování celku historie po renesanci viz sešit

Týden 29.1. – 1.2.

Přeji všem krásné již:) jarní prázdniny, které začínají v pátek 2.2. „pololetními“!

Uvidíme se opět v Po 12.2.

DÚ: přes prázdniny, odpočinout si , číst si a podívat se na Vlastivědu (Jagellonci a první Habsburkové – co je v sešitě) – po prázdninách testík z Vlastivědy.

Výuka v týdnu 22. – 26.1.

ČTVRTEK 25.1.

M – sčítání velkých čísel

Vl – učebnice s. 37/b) do sešitu, uč. s. 38 – 39 , zápis do sešitu

Hv – píseň Pocestný a Široký, hluboký…

DÚ: číst si- v pondělí 29.1. kontroluji četbu zapsanou ve čtenářském deníku, Hv – umět píseň Široký, hluboký…, dát si do pořádku zpěvník

Zítra poslední plavání!!!

STŘEDA 24.1.

M – učebnice s. 33/9 – do sešitu M – malý

ČJ – prac. sešit s. 2/2,3,4   Čítanka – s. 97

Př – učebnice s. 30 + zápis do sešitu

DÚ: učit se Vlastivědu – test husitství

ÚTERÝ 23.1.

ČJ – skloňování podstatných jmen – učeb. s. 53 a 54, zápis do sešitu Malá pravidla

Čtení – čítanka s. 95 – otázky, s. 96 + otázky

Vl – zápis do sešitu Bitva u Lipan, konec husitství, prac. sešit s.19/1,2, s. 20/6

DÚ: M – list s. 4/cv. 1,2, Vl – prac. sešit s.19/3 a s.20/4,5, Čítanka – s. 96 – číst + otázky

 

PONDĚLÍ 22.1.

ČJ – učebnice s. 52/3 – osnova vyprávění, s. 53/1,2

M – prac. sešit s. 22 – celá, s. 23/8,9

Vl – učebnice s. 36, list Husitství – opakování, ve čt test – husitství

DÚ: ČJ – prac. sešit (nový) s. 2/1 a)b)c)d), M – prac. sešit s. 23/10, zítra test z přírodovědy (kdo chyběl), testík M a ČJ

Výuka v týdnu 15. – 19. 1.

ČTVRTEK 18.1.

ČJ – učebnice s. 50/7,8,9 – cvičení 9 do sešitu čtení/psaní + úkoly b)c), s. 52/1

M – učebnice s. 33/6 – do sešitu M-malý, s. 33/7 do sešitu M – čtverečkovaný

Př. – psali pololetní test

Vl – zápis do sešitu + list Husitské války dokončit ( pouze cvičení 5 )

Hv – test  (nota celá, čtvrťová a půlová, houslový klíč a názvy známých lidových písní – poslechová ukázka)

: ČJ – prac. sešit s. 40a) – celé, číst si doma četbu - v Po 28.1. kontroluji přečtené knihy/strany (min. 80 stran za další čtvrtletí)

Zítra PLAVÁNÍ , v pondělí 22.1. – výuka dle rozvrhu!!

STŘEDA 17.1.

M – prac. sešit s. 21/4, prac. sešit ZLOMKY (nový) – s. 1/6,7, s. 2/1,2,3

ČJ – list – slova ohebná a neohebná + rébusy, učebnice s. 49/5 – do sešitu ČJ – Š

Př – učebnice s. 28 a 29, prac. sešit s. 13/1,2, list – celý – opakování

DÚ: M – Zlomky s. 1/1-5, ČJ – uč. s. 49/5 – sešit Š – dokončit, Př – list - dokončit, Vl – list (Jan Hus) donést, podpis testu z přírodovědy, zítra pololetní test z Př a zkouším z Vlastivědy

Pro chybějící:

Pondělí bylo plavání.

Úterý:   ČJ – učebnice s. učebnice s. 47/7, 48/1a), 48/2a)b)c), s. 49/3a)b)c)d), s. 49/4a)b),  prac. sešit s. 38/1,s.38/7, s.38/2, s. 39/3,4a)b) – sešit ČJ – Š, s. 39/5, s. 39/6a)

 Čítanka – s. 74 + úkoly (úkol č. 2 – napsat do sešitu čtení/psaní, s. 74-76 – číst + úkoly, s. 77/2 – napsat do sešitu čtení/psaní

M – učebnice s. 32/1,2,3,4,5, prac. sešit s. 21/1,2,3

Vl – učebnice s. 34-35 – číst + naučit, zápis do sešitu viz email Jan Hus + obrázek nalepit, list Husitské války s. 23 celá

Výuka v týdnu 8. – 12. ledna

STŘEDA 10.1.

DÚ: M – list s. 21, podepsat test z M a donést zpět, Př.- učebnice s. 29 – otázky + list do Př. – zítra test z Přírodovědy

!!!!! Změna: Rozvrh na zítřek (čtvrtek):   Vl   M  ČJ  Aj  Hv

ÚTERÝ 9.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/3,6, M – list (dokončit sloupečky), Čtení – s. 93-95

Zítra test z M (.,: 10 a 100, písemné dělení, násobení a + i -, zápis čísel 0 – 1000 000, zaokrouhlování na 10, zvířátka pod maskou – zápis rovnice), test z ČJ ( vyjmen. slova, pád, číslo a rod podst. jmen, slova s vě, bě, pě, slova souznačná)

PONDĚLÍ 8.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 36/1,2, M – list, Vl – s. 16/1,2,4

Výuka v týdnu 3.1. – 7.1. 2018

ÚTERÝ 4.1.

ČJ – učebnice s. 41 – celá, s.41/6 do sešitu Š (bez a)

M – učebnice s. s. 31/20,21,23

Vl – učebnice s. 30-31 + zápis

DÚ: ČJ – list – popis (charakteristika postavy), Vl – učebnice s. 31 – překreslit do sešitu 4 vývěsní štíty a popsat

PONDĚLÍ 3.1.

M – učebnice s. 29/13 – ústně , s. 29/14 – do sešitu M (čtverečkovaný), s. 30/15,17 – do sešitu M (čtvereč.) + zápis úhlopříčka, kosočtverec, kolmost (opsat ze sešitu od spolužáků – kdo chyběl), pracovní sešit s. 19/5 a)b)c)

Př – učebnice s. 22,23,24 – opakování -přečíst, procvičovat názvy stromů, určování a poznávačka, zápis do sešitu – Význam lesa + Les je domovem živočichů (dopsat od spolužáka-kdo chyběl) učebnice s. 25,26 – pročíst, odpovědět na zajímavosti (otázky)

DÚ: M – prac. sešit s. 18/4, Přírodověda – učebnice s. 27 – pročíst + úkoly sova 1 a 2 (na papírek), prac. sešit Př. – s. 12/7,8,9 – - úkoly do Př na středu 10.1. – využít knihy, internet – učíme se hledat informace

Výuka v týdnu 18. – 22. prosince

ÚTERÝ 19.12.

DÚ: Př – prac. sešit s. 11/4,5, Čítanka – s. 66-68

Zítra: turnaj v Kapitánce – sokolovna  ( batůžek se svačinou a pitím)

Čtvrtek 21.12. – čítanka, zpěvník Hv a  besídka ( jablko, pyžamo, oblíbený plyšák, hrníček na pití)

PONDĚLÍ 18.12.

ČJ – prac. sešit s. 33 -34 – celé, s. 35/6,7,8,9,10

M – učebnice s. 28/1,3,4 – do sešitu M (velký), rovnoramenný trojúhelník

Vl – učebnice s. 30-32

DÚ: čítanka – s. 62-64

Zítra: Tv, ČJ, M, Aj, Čtení, Přírodověda!!!!