od 12. 2. do 16.2.

M-  uč. Matematika 2 :písemné sčítání  a odčítání , učebnice str. 37 až 44, PS 2 str. 1- 4, procvičujeme pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru malé násobilky- automatizace spojů, zápis v jednoduchých úlohách samostatně.

Mg -kruh, kružnice- , cvičení v PS str. 2/ cv. 10- 12, str. 4/  cv. 11 a 12

ČJ -přídavná  jména, zájmena , číslovky, uč. str. 59 a 60  PS díl 2 str. 7 a 8

Určujeme mluvnické kategorie u podstatnýcj jmen, známe VS po BLM.

Čtení – str. 105 -107 , úkoly za texty, vyhledáváme slovní druhy- 1,2,3, 5, 7

Prvouka :  téma podmínky života na Zemi,  Voda , Vzduch-učebnice str. 29 a 30, úkoly v PS str. 36 a 37