Výuka v týdnu od 4.2. – 8.2.2019

Pondělí 4.2.

 1. ČJ – SL str. 42, PS str. 20 – písmeno R, r
 2. M – str. 31
 3. PRV – uč. str. 54 – Rok, roční období (přeskakuji tématiku Na jaře – necháme si to až na březen)
 4. ČJ – písanka str. 24

– ČJ PS str. 20 cv. tulipán a míček, prosím donést písmeno R,r. M – str. 31 cv. 7

Vážení rodiče, chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci v uplynulém pololetí. Doufám, že vysvědčení udělalo dětem i Vám radost a náležitě jste ho oslavili. S novým pololetím nás čeká pár změn týkajících se způsobu známkování. Doposud jsem dávala razítka nebo jedničky, v případě nezdaru pouze podpis. Po domluvě s paní učitelkou z vedlejší třídy budu od tohoto týdne využívat plného známkování – omezím se však na známky 1 – 3.

POUZE pro orientaci uvádím: Jednička s hvězdičkou bude za bezchybné splnění úkolu,  jednička za jednu chybu, dvojka za 2 – 3 chyby a trojka za 4 a více chyb (pokud v matematice bude více příkladů, náležitě upravím systém známkování).  V případě úplného nezdaru napíšu N – „nesplnil, nevypočítal, nepřečetl,…“.  Může se u známky objevit vykřičník symbolizující výstrahu před horší známkou. Prosím striktně se tím neřiďte, jinak se známkují příklady v matematice a jinak čtení nebo psaní. Kromě čtení (pouze DÚ) a počítání budu hodnotit i psaní a diktáty/přepisy (dodržení řádků, tvaru, velikosti písma, …). Nově zavádím i opravu u diktátů – prosím o opravu a Váš podpis.

S novým způsobem známkování lépe uvidíme jednotlivé pokroky dětí a přechod do druhé třídy nebude tak stresující. Navíc děti začaly práci odbývat, a proto věřím, že to přinese i motivační sílu a s ní spojenou větší dávku snahy a důslednosti.

Domácí příprava zůstává – 1 – 2 úkoly za den, postupně budeme přecházet na dva úkoly denně. Prosím však pravidelně samostatně procvičujte počítání, skládání slov ze skládací abecedy a psaní písmen, slabik, slov.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. V.

Úterý 5.2.

 1. ČJ -  SL str. 43, PS str. 21
 2. TV – rytmické cvičení
 3. M – str. 32
 4. ČJ – písanka str. 25

DÚ – ČJ PS str. 21 – tulipán v dolní části stránky i s obloučkováním

Středa 6.2.

 1. ČJ – SL str. 44,  PS str. 22
 2. M – Moje počítání str. 21-23
 3. VV+ PČ – Klaun, Valentýn

DÚ – ČJ – PS str. 22 – srdíčko + balonek (+můžete skládat slova typu vlaky, stopy, škola, tráva viz SL str. 44-45)

 

Čtvrtek 7.2.

 1. TV – joga
 2. ČJ – SL str. 45, PS str. 23
 3. PRV – str. 55 – Měsíce v roce
 4. ČJ – písanka str. 26 – písmeno z, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – ČJ PS str. 23 – tulipán, Prv- přes jarní prázdniny pořádně naučit názvy ročních období a měsíců v roce včetně přiřazení událostí k ročnímu období/měsíci (např. Vánoce – prosinec atd.)

Pátek 8.2.

 1. ČJ – SL str. 46, PS str. 24
 2. M – Moje počítání str. 24-26 – opakování
 3. ČJ – písanka str. 27-28
 4. Hv – Já jsem z Kutné Hory

DÚ – na prázdniny nedávám – záleží na Vás – čtení/psaní/počítání/skládání slov. Kdo však nemá, tak písanka str. 28. Z prvouky pouze naučit měsíce a roční období.

Od 11.2. – 15.2. jsou jarní prázdniny. Uvidíme se 18.2.2019. V.

 

 

Výuka v týdnu od 28.1. – 1.2.2019

 Pondělí 28.1.

 1. ČJ – SL str. 38 PS str. 18 – pero, tulipán, míček
 2. M – str. 27+28 – odčítání do 10
 3. ČJ – písanka str.20 – písmeno N
 4. PRV- práce na projektu Lidské tělo

– ČJ PS str. 18 – balonek, A/N, str. M – str. 27 cv. 3 pouze zelené příklady do červeného sešitu, písmeno Š, š. Na zítra prosím teplé zimní oblečení.

Ve středu 30.1. vyjde speciální příloha Znojemského deníku Rovnost s názvem Naši prvňáci, kde opět budeme ofoceni. Budou zde představeni žáci prvního ročníku z celého znojemského regionu, kteří se zapojili do projektu.

Úterý 29.1.

 1. ČJ – SL str. 39
 2. TV – návštěva předškoláků MŠ Sluníčko
 3. M – str. 29
 4. ČJ – písanka str. 21

DÚ – ČJ PS str. 19 tulipán,  Písanka str. 22 – až na čtvrtek, PČ -  na zítra prosím jedny noviny

Středa 30.1.

 1. ČJ – SL str. 40,  PS str. 19 srdíčko, skládání slov
 2. M – str. 30
 3. VV – návštěva předškoláků MŠ Pastelka
 4. PČ – Lední medvěd – práce s novinovým papírem

– ČJ PS str. 19 – balonek + A/N, M – str. 30 cv. 7 – do červeného sešitu.

Na zítra prosím pevnou folii na VÝPIS z vysvědčení („pravé“ vysvědčení děti dostanou až na konci roku). Prosím i o teplé zimní oblečení na zítřejší TV.

Čtvrtek 31.1.

 1. TV – Pobyt venku – Zimní sporty
 2. ČJ – SL str.41
 3. PRV – dodělávání práce na projektu + PÍSANKA str. 23
 4. ČJ – slavnostní rozdávání vysvědčení

- přes prázdniny nezadávám – můžete si však zopakovat čtení, psaní, počítání do 10 :) .

1.2. 2019 se konají pololetní prázdniny, uvidíme se 4.2. Přeji hezký prodloužený víkend. V.

 

 

Výuka v týdnu od 21.1. – 25.1.2019

Pondělí 21.1.

 1. ČJ – SL str. 34, PS str. 15
 2. M – Moje počítání str. 17 – 18
 3. ČJ -písanka str. 15
 4. PRV – str. 42 – úraz/nemoc

DÚ – ČJ – PS str. 15 – balonek – vysvětlivky ke cvičení jsou v dolní polovině strany, M – Moje počítání – dodělat str. 18

Úterý 22.1.

 1. ČJ – SL str. 35
 2. TV – přeskoky přes švihadlo
 3. M – Moje počítání str. 19-20
 4. ČJ – písanka str. 16 – písmeno U

– SL str. 35 kytička č. 14, písanka str. 17 -  až na čtvrtek, donést písmeno K,k

Středa 23.1.

 1. ČJ – SL str. 36 – písmeno K,k, PS str. 16 – pero, tulipán
 2. M – učebnice str. 25 – sčítání do 10
 3. VV+PČ – Tučnák – kresba voskovkami, Ochutnávka ovoce – Bovys

– ČJ – PS str. 16 tulipán, Pracovní list z matematiky – kdo nedodělal ve škole

Pozor! Zítra se v TV půjdeme klouzat na led na hřiště u budovy školy, prosím o teplé zimní oblečení!!!!

Čtvrtek 24.1.

 1. TV – Zimní sporty
 2. ČJ – SL str. 37, PS str. 16 – balonek, tužka
 3. PRV – str. 43 – Opakování Člověk a jeho zdraví, Pracovní list č. 5 Člověk a jeho zdraví
 4. ČJ – písanka str. 18 – písmeno n, diktát písmen, slabik, slov

– SL str. 37 – barevné sloupečky slov

Pátek 25.1.

 1. ČJ – PS str. 17, procvičování skládání slov
 2. M – str. 26
 3. ČJ – písanka str. 19
 4. HV- Když jsem jel do Prahy, rytmické cvičení, opakování již naučených písní

– ČJ PS str. 17 tulipán + prosím procvičujte skládání slov ze cvičení

 

 

Výuka v týdnu od 14.1. – 18.1.2019

Pondělí 14.1.

 1. ČJ – SL str. 29, PS str. 12 – druhá polovina, str. 13 – tulipán a míček
 2. M – str. 21
 3. ČJ – písanka str. 11 – písmeno P
 4. PRV – str. 39 – 40 – lidské tělo, péče o tělo

– SL str. 29 kytička č. 10,  M – str. 21 cv. 6  a 7, učit básničku na středu!!!!

Úterý 15.1.

 1. ČJ – SL str. 30, PS str. 13
 2. TV – psychomotorické hry
 3. M – str. 22
 4. ČJ – písanka str. 12 – jména z probíraných písmen, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – ČJ PS str. 13 balonek, básnička na středu.

POZOR! Dnes si děti vzaly domů složku s písmeny – prosím o poskládání písmen podle probírání v Živé abecedě a ve Slabikáři (M, A, L, E, S, O, P ,U, I, T, J , Y, N, V, Z). Velká písmena k sobě ( i dlouhá), malá písmena k sobě (i dlouhá), např. A+Á, a+á, Ma+Má, ma+má. Děkuji.

 Středa 16.1.

 1. ČJ -  SL str. 31, recitace naučených básní
 2. M – str. 23 – číselný obor 0-10
 3. VV+PČ – Krmítko pro ptáčky – anilinové barvy, lékařské špachtle

DÚ – SL str. 31 barevné sloupečky slov – i s obloučkováním, M – str. 22 zelené sloupečky opsat do červeného sešitu, donést písmeno D,d.

Čtvrtek 17.1.

 1. TV – práce z předešlého dne z výtvarné výchovy, Joga
 2. ČJ – SL str. 32 – písmeno D,d, PS str. 14 – pero, tulipán, míček, tužka
 3. PRV – str. 41 – Výživa lidského těla
 4. ČJ – písanka str. 13 – přepis slov

DÚ – SL PS str. 14 – modrý trojúhelník

Pátek 18.1.

 1. ČJ – SL str. 33
 2. M – str. 24
 3. ČJ – písanka str. 14 – písmeno y
 4. HV – Adámku náš

DÚ – SL str. 33 – barevné sloupečky slov – i s obloučkováním, na pondělí zopakovat básničku – kdo ještě neumí – doučit!!!

Výuka v týdnu od 7.1. – 11.1. 2019

Pondělí 7. 1.

 1. ČJ – SL str. 24 – písmeno V, v, PS str. 10 – tužka, tulipán, puzzle
 2. M – číselný obor 0 – 9 -  velká učebnice str. 17
 3. ČJ – písmenkový, slabikový diktát, písmeno j – písanka str. 7
 4. PRV – Spolužáci, Můj kamarád  – str. 38

DÚ – SL str. 24 – barevné sloupečky slov, M – str. 17 zelené příklady opsat do červeného sešitu

Úterý 8.1.

 1. ČJ – SL str. 25, PS str. 10 – druhá polovina strany
 2. TV – Chodí pešek okolo
 3. M – + do 9 – str. 18+19
 4. ČJ – písanka str. 8 – slabiky/slova s písmenem j

DÚ – ČJ PS str. 10 balonek., kdo nemá písanka str. 8,  trénujte diktát probraných písmen, slabik, slov – psací písmo.

Prosím, pokud bude venku sníh a budeme mít v ten den tělocvik, dejte dětem oteplováky, čepici, rukavice atd. Ráda bych s dětmi chodila ven. Děkuji.

Středa 9.1.

 1. ČJ – Sl str. 26, PS str. 11 – písmeno Z, z
 2. M – učebnice str. 19 cv. 7 a cv. 6 žluté příklady do červeného sešitu, Moje první psaní – psaní číslic – str. 7-8
 3. VV+PČ – sněhulák

DÚ – ČJ – PS str. 11 tulipán, M – str. 19 cv. 7 zelené příklady do zeleného sešitu, donést písmeno Z, z + slabiky

Čtvrtek 10.1.

 1. TV – skok z místa
 2. ČJ – SL str. 27
 3. PRV – práce na projektu – lidské tělo
 4. ČJ – písanka str. 9 – písmeno J, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – SL str. 27 kytička č. 8 (ne pusinka)

POZOR! V ŽK posílám sadu básniček pro recitační soutěž – každý si vybere jednu básničku a naučí se do středy 16.1. Prosím o dramatické ztvárnění (pomalé tempo, intonace, důraz na slova), ne jen stroze odříkat. Ve středu si zkusíme říct a poté s tím budeme dále pracovat. Následně vyberu nejlepší recitátory. Dejte si prosím záležet. Děkuji.

Pátek 11.1.

 1. ČJ – SL str. 28, PS str. 12 – polovina strany
 2. M – učebnice str. 20
 3. ČJ – písanka str. 10 – slova s písmenem J
 4. HV – Adámku náš

DÚ -

Výuka v týdnu od 3.1. – 4.1.2019

Čtvrtek 3.1.

 1. ČJ – SL str 22 – písmeno V,v
 2. ČJ -  písanka str. 5
 3. PRV+ TV – povídání si o Vánocích, odstrojování stromečku

MOCKRÁT DĚKUJEME ZA TAK KRÁSNÉ DÁREČKY POD STROMEČEK!

DÚ – SL str. 22 text -čtěte prosím s porozuměním – pokládejte vždy za větou otázky, donést písmeno V,v + slabiky, prosím o donesení vypraného tělocviku.

Pozor zítra je pyžamový den – ať si děti vezmou pyžamo (ve škole se převlečou). Mohou i malý polštářek nebo nějakou hračku, se kterou usínají.

Pátek 4. 1. 

 1. ČJ – SL str. 23
 2. M – opakování +, – do 8, číslice 9 str. 16
 3. ČJ – písanka str. 6 – písmeno I
 4. HV – My tři králové

DÚ – SL str. 23 kytička č. 6 – čtěte prosím s porozuměním – pokládejte vždy za větou otázky

Pozor! Od 1. ledna končí kroužek doučování z důvodu ukončení projektu z EU. Kroužek doučování bude na základě mé vlastní iniciativy pokračovat, ale bude určen pouze pro děti, které dovysvětlení a procvičení učiva potřebují (v minulých hodinách jsme byli téměř celá třída).  Napíšu konkrétně, u koho to považuji za nutné, SMS pro odsouhlasení. Kroužek bude probíhat každé pondělí od 12:15 – 13:00 h. v učebně 1. A.  Kdo by však v průběhu roku potřeboval něco dovysvětlit, může se nárazově zastavit. Děkuji za pochopení.

 

Výuka v týdnu od 17.12. – 21.12.2018

Pondělí 17.12.

 1. ČJ – SL str. 18 písmeno N,n, PS str. 8
 2. M – str. 15, Moje počítání str. 13
 3. ČJ – písanka str. 2
 4. PRV – Učebnice str. 37 – Opakování – V ZIMĚ

DÚ – ČJ – PS str. 8 tulipán + míček, M – Moje počítání str. 13 – kdo nemá

Úterý 18.12.

 1. ČJ – SL str. 19
 2. ČJ – PS str. 9
 3. M – Moje počítání str. 14-16
 4. ČJ – písanka str. 3

DÚ – žádný není

Středa 19.12.

 1. TV – Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně školy
 2. TV – Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně školy
 3. + 4. – VV+ PČ – Odlitky ze sádry – vánoční motivy

Tento den bude probíhat vánoční turnaj ve vybíjené. Děti mohou přijít oblečené ve sportovním, jinak se oblečou až ve škole do úboru z TV. Prosím ať dojdou do třídy nejpozději do 7.50h! S sebou: batůžek, pití, svačinku, čip na oběd.

Tento den si děti vezmou domů úbor z tělocviku na přeprání, prosím, ať je po Vánocích donesou zpět.

Čtvrtek 20.12.

 1. ČJ -  SL str. 20-21
 2. TV – Cimbálová muzika RÉVA v kulturním domě
 3. PRV – Pracovní list č.4 V ZIMĚ
 4. ČJ – Písanka str. 4

Druhou vyučovací hodinu se koná v kulturním domě Cimbálová muzika RÉVA . Vstupné činí 50 Kč – PLATÍM Z TŘÍDNÍHO FONDU. 

DÚ – žádný není

 

Pátek 21.12.

Tento den končíme klasicky v 11.40 h. Poté půjdeme na oběd. Ať si děti vezmou pouze batůžek se svačinkou a pitím. Mohou donést i na ochutnání pár kousků cukroví. Budeme zpívat koledy, rozbalovat si dárečky a vyzkoušíme si i některé vánoční tradice – ať si prosím vezmou s sebou jedno jablíčko.

Přeji Vám poklidné prožití vánočních svátků, do nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky a ještě více trpělivosti s Vašimi ratolestmi.  :) Žádné domácí úkoly na prázdniny nedávám, je na Vás, jak s volným časem naložíte. Doporučuji se ale kouknout na čtení, ať po prázdninách nezačínáme od nuly. :)

Děkuji Vám za spolupráci a velkou podporu. Budu se těšit v novém roce. Začínáme 3.1.2019.

V.

 

 

 

Výuka v týdnu od 10.12. – 14.12.2018

Pondělí 10.12.

 1. ČJ – SL str. 13
 2. M – str. 10+11
 3. ČJ – písanka str. 22 písmeno A
 4. PRV – str. 34  Vánoce

DÚ – SL str. 13  balonek, M str. 11 cv. 2

Můžou děti nosit dárečky pro kamarády, uložím je do skříně.

Úterý 11.12.

 1. ČJ – SL str. 14, PS str. 5
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 12
 4. ČJ – písanka str. 23 písmeno M

DÚ – ČJ – PS str. 5 tulipán, M – str. 12 cv. 6 do červeného sešitu, Písanka str. 23 – kdo nemá,  na čtvrtek prosím donést písmeno Y, y + slabiky

Středa 12.12.

 1. ČJ – SL str. 15
 2. M – str. 13 + str. 14/1-4
 3. VV+PČ – Andělíčci

DÚ  – ČJ – SL str. 15 barevné sloupečky slov, na zítra donést písmeno Y,y + slabiky. Prosím vystřihnout/vyloupnout papírové mince z učebnice matematiky a dát do prázdné krabičky (např. od sirek) a donést do pátku.

Děti již mohou nosit dárečky. Uložím do skříně.

Prosím ty, kdo ještě nezaplatil 220 Kč, ať co nejdříve učiní. Ráda bych to měla vyřízené do konce kalendářního roku. Děkuji.

Připomínám – úkol čtěte minimálně 3 krát, denně kontrolujte pouzdro – ořezané pastelky, tužky, pravidelně skládejte slova ze skládací abecedy, zkoušejte doma psací a tiskací tvary písmen – viz sešit psaní, podle potřeb procvičujte +/- dle probíraného číselného oboru.

Čtvrtek 13.12.

 1. TV – vybíjená – trénink na turnaj
 2. ČJ – SL str. 16 – písmeno Y, y, PS str. 6
 3. PRV – str. 36 – 37 – Zimní sporty, Zvířata v zimě
 4. ČJ – písanka str. 24 – písmeno O

DÚ – SL – str. 16 slova, věty

Děti již mohou nosit dárečky. Uložím do skříně.

Prosím vystřihnout/vyloupnout papírové mince z učebnice matematiky a dát do prázdné krabičky (např. od sirek) a donést do pátku.

Pátek 14.12.

 1. ČJ – SL str. 17, PS str. 7
 2. M – str. 14 + str. 15 cv. 1-2
 3. ČJ – Písanka č. 2 str. 1
 4. HV – Vánoční koledy, Pracovní list č. 5

DÚ – SL str. 17 kytička č. 3, na pondělí písmeno N,n + slabiky

 

Výuka v týdnu od 3.12.- 7.12.2018

Pondělí 3.12.

 1. ČJ – SL str.9
 2. M – str. 7
 3. ČJ – Písanka str. 18
 4. PRV – str. 31

DÚ – SL str. 9 balonek č. 7 včetně slovíček pod větami, M – str. 7/5 zelené příklady do červeného sešitu, učit se básničku o Mikuláši

Úterý 4.12.

 1. ČJ – SL str. 10, PS polovina strany 4 – tužka, tulipán, puzzle
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 8
 4. ČJ – Písanka str. 19

DÚ – ČJ PS str. 4 tulipán, učit se básničku o Mikuláši

Středa 5.12.

 1. ČJ -  PS str. 4
 2. M – Moje počítání str. 10-12
 3. VV+PČ – dodělávání práce z minulého týdne – Domečky, zdobení stromečku před družinou

DÚ – ČJ SL PS str. 4 balonek

Čtvrtek 6.12.

 1. TV – vybíjená
 2. ČJ – SL str. 11
 3. PRV – str. 32-33
 4. ČJ – písanka str. 20 písmeno p

DÚ – SL str. 11 barevné sloupečky slov, na zítra písmeno J, j + slabiky

Pátek 7.12.

 1. ČJ – SL str. 12
 2. M – str. 9 – číselný obor 0- 8
 3. ČJ – písanka str. 21 – slabiky s písmenem p, Moje první psaní – číslice 7 a 8
 4. HV – My tři králové

DÚ – SL str. 12 slabiky, slova, věty

 

Výuka v týdnu od 26.11. – 30.11.2018

Pondělí 26.11.

 1. ČJ – TESTOVÁNÍ MENSA
 2. M – str. 3 – sčítání v oboru čísel do 7
 3. ČJ – Písanka str. 15
 4. Prvouka – opakování str. 27 +pracovní list U nás doma

DÚ -   M – str. 3/5. Prosím doplňte do složek číslice do 10 + příklady s výsledkem do 10. Vše podepsat. Posílám i složky s písmeny – prosím o poskládání již naučených písmen/slabik a přidání písmene T, t + slabiky.

Úterý 27.11.

 1. ČJ – SL  str. 5, PS str. 3
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 4 – po cvičení 6
 4. ČJ – písanka str.16 – písmeno s

DÚ – SL str. 5 – balonek – čteme s porozuměním, klademe dětem otázky, ČJ – PS – str. 3 – kdo nemá vybarveno – dodělat, M -str. 4/6 do červeného sešitu opsat.

Středa 28.11.

 1. ČJ – SL str. 6
 2. M – str. 5
 3. VV+PČ – Čert, Zasněžená chaloupka

DÚ – ČJ – str.5 balonek, M – str.4 cv. 4

Čtvrtek 29.11.

 1. TV – vybíjená
 2. ČJ – SL str. 7
 3. PRV – Okénko do zimní přírody – str. 28-30
 4. ČJ – písanka str. 17

DÚ – SL str. 7 balonek č.4, skládejte slova, písanka str. 17 – kdo nemá

Pátek 30.11.

 1. ČJ – SL str. 8 – písmeno T, t
 2. M – str. 6
 3. ČJ -  písmena O,o
 4. Hv – Štědrej večer nastal

DÚ – Sl str.8 čtení ,  naučit do středy básničku – Mikuláš. Dnes si děti losovaly jména dětí pro vánoční dáreček, prosím koupit do hodnoty 50 Kč, zabalit, podepsat jménem vylosovaného dítěte a donést do 17. 12. Možno donést dáreček i jiným dětem.

Barborková sobota

se koná v sobotu 1.12 od 14.00 do 16.00 hodin. Zveme Vás do obr vánočních dílniček, na vánoční jarmark a na ochutnávku všeho dobrého, slaného i sladkého.

 

 

Výuka v týdnu od 19.11. – 23.11. 2018

Pondělí 19.11.

 1. ČJ – čtení a skládání slabik, slov z probraných písmen – procvičování, upevňování učiva
 2. M – Moje počítání str. 8
 3. ČJ – psaní slabik Písanka str. 12
 4. Prv – Ája pomáhá mámě str. 26

DÚ – ČJ – skládejte slova

Úterý 20.11.

 1. ČJ - čtení a skládání slabik, slov z probraných písmen – procvičování, upevňování učiva
 2. TV – skok z místa, nahrávky
 3. M – Matematika č. 2  – str. 1
 4. ČJ – psaní slabik, nácvik tvaru pro písmeno a

DÚ – M – str.2 cv. 1

Zítra nás čeká SLAVNOST SLABIKÁŘE  – od 8:45 h. v učebně 1. B. Jste zváni!

Již mám přislíbený vánoční stromeček, není tudíž potřeba shánět. Kdyby jste ale chtěli něco vyrobit do třídy např. věnec, budu jen ráda. Chystám prozatím pro děti adventní kalendář s malými sladkostmi.

Středa 21.11.

 1. +2. ČJ – SLAVNOST SLABIKÁŘE
 2. VV+ PČ – Přichází zima – práce s barevným papírem

DÚ – M str. 2 cv. 2 a 3

Adventní věnec je již zajištěn. :)

Zítra bude od 16.00 h. v 1.B schůzka se speciální pedagožkou. Přijďte klidně i vy, kterým jsem neposlala SMS. Myslím, že to bude přínosné pro všechny.

Čtvrtek 22.11.

 1. TV – skok z místa
 2. ČJ – seznámení se slabikářem, slabikář str. 3, PS str. 1
 3. PRV – příprava na ozdobení dveří
 4. ČJ – písanka str. 13

DÚ – PS k Slabikáři – str. 2 polovina cvičení, prosím podepsat a obalit SLABIKÁŘ, PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI, MATEMATIKA 2, SEŠIT PSANÍ

Posílám v notýsku volnou dětskou vstupenku do cirkusu ŠIMEK Moravský Krumlov 22.11 – 25.11.2018

Pátek 23.11.

 1. ČJ – ŽA str. 5. PS str. 2
 2. M – str. 2, Moje počítání str. 9
 3. ČJ – Písanka str. 14
 4. HV – Pásli ovce Valaši

DÚ – SL  str. 5 balonek – prosím čtete si vždy instrukce ke cvičení v dolní části stránky. Vždy čtete s porozuměním tzn. Ema má panenku. Kdo má panenku? Co má Ema?

V pondělí první hodinu proběhne testování MENSA – prosím ať děti dorazí nejpozději do 7:45 hodin!!!!

Vybírám příspěvek na Sdružení rodičů – 220 Kč.

 

Výuka v týdnu od 12.11. – 16.11.2018

Pondělí 12.11.

 1. ČJ – ŽA str. 44
 2. M – str. 32
 3. ČJ – Písanka str. 8
 4. Prv – str. 25 + Povídání o oblíbené hračce

DÚ – ŽA str. 44 kytička, M – str. 31 zelený rámeček opsat do červeného sešitu

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 15.11.2018 – VEMTE SI PROSÍM TAŠKU NA PODZIMNÍČEK. Děkuji.

I. stupeň od 16.30 hodin

II. stupeň od 17.00 hodin

Výbor sdružení rodičů se koná nově ve dvou časech:

1. schůzka v 15.45 před třídními schůzkami

2. schůzka jako vždy v 18.00

Úterý 13.11.

 1. ČJ – ŽA str. 45 – slabiky s písmenem i
 2. TV – vybíjená
 3. M – závěrečná strana učebnice – řetězce
 4. ČJ – Písanka str. 9 – písmeno u

DÚ – ŽA str. 45 obě kytičky

Středa 14.11.

 1. ČJ – ŽA str. 46
 2. M – Moje počítání str. 5 -6
 3. VV+PČ – ozdoby na vánoční stromeček

DÚ – ŽA str. 47 – kytička, M – Moje počítání str. 6 cv. 3

Zítra půjdeme třetí vyučovací hodinu na zámek na vernisáž výstavy „Co nás potkalo za 100 roků“

Zítra se koná TŘÍDNÍ SCHŮZKA OD 16.30 h. VEMTE SI PROSÍM TAŠKU NA PODZIMNÍČEK.

Čtvrtek 15.11.

 1. ČJ – ŽA str. 47
 2. Prv – str. 26
 3. Návštěva výstavy
 4. Čj – písanka str. 10

DÚ – na slavnost slabikáře (příští středa) pořádně doučit básničky k písmenům M, L, S a P z Živé abecedy.

Pátek 16.11.

 1. ČJ – ŽA str. 47-48
 2. M – Moje počítání str. 7
 3. ČJ – Písanka str. 11
 4. HV – První sníh

DÚ – procvičovat básničky -  písmena M,L,S,P.

Třídní schůzka 15.11.2018

Výukové předměty:

ČJ – končíme Živou abecedu, příští týden dostaneme Slabikář. Prosím o pravidelné čtení, skládání slov ze skládací abecedy, hláskování – Marťanština, psaní písmen/slabik/slov (nejdříve je potřeba uvolnit ruku).

M – končíme první díl matematiky. Příští týden začneme druhý díl. Prosím o pravidelné názorné počítání – kolečka, přírodniny, procvičování příkladů typu: 2+ _= 5 říkáme si: dva a kolik je pět? Dva a tři je pět.

DÚ – prosím podepisovat, číst minimálně 3krát.

22.11.2018 OD 16.00 V UČEBNĚ 1.B SCHŮZKA SE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKOU – JAK POMOCT DĚTEM PŘI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, PŘI ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHU (čtení, psaní, počítání).  VELMI DOPORUČUJI. Přijďte klidně i vy, komu jsem nepsala SMS zprávu.

Denně kontrola: taška, box na svačinku, pouzdro – tužky, pastelky, žákovská knížka – podpisy, malý červený notýsek, webové stránky.

Známky: do pololetí razítko/jednička/N – nesplnil, nezvládl, nevypočítal, nepřečetl. Od pololetí již budu dávat dvojky.

Chování: čertík v notýsku.

Návštěva lékaře/nemoc musí být zpětně omluvena v žákovské knížce. Nestačí SMS.

Podsedáky prosím neprat, jen našít gumu.

Akce:

1.      21.11.2018 Slavnost slabikáře –od 8:45 do 9:40 učebna 1.B – jste srdečně zváni.

2.      26.11.2018 Testování žáků společnosti MENSA – pro sdělení výsledků vyplnit písemnou/elektronickou přihlášku. Budu poté ráda za sdílení výsledků.

3.      1.12. 2018 Barborková sobota – více informací v notýsku.

4.      19.12.2018 Vánoční turnaj ve vybíjené.

5.      20.12.2018 Cimbálová muzika RÉVA v KD.

Vánoce

Budu ráda za umělohmotný stromeček střední velikosti, jinak během prosince koupím.

Každý si vylosuje jméno spolužáka a koupí mu dáreček (do 50 Kč). Může donést i dárečky jiným dětem (např. i z 1.B). Přinese v týdnu před vánočními prázdninami, rozdáme si v den před vánočními prázdninami 21.12.2018. 

Hry/knížky pod stromeček – má na starosti paní Janků.   

NOVINY – FOTO PRVNÁČKŮ

21.11.2018 Znojemský deník.  19.11. 2018 nebo 26.11. 2018 Znojemský týden.

Třídní fond – mám 161 Kč na žáka. Po novém roce bychom rádi navštívili divadelní představení.

Sběr pomerančové/mandarinkové/citronové kúry – více informací na lístečku.

 Snad jsem na nic nezapomněla. 

Přeji hezký víkend.

V.

 

 

Výuka v týdnu od 5.11. – 9.11.2018

Pondělí 5.11.

 1. ČJ – ŽA str. 38 – slabiky s písmenem P
 2. M – str. 28 – obor čísel 0-6
 3. ČJ – písanka str. 4 – písmeno e
 4. PRV – str. 21

DÚ – ŽA str. 38 kytička, SKLÁDEJTE SLABIKY Z PROBRANÝCH PÍSMEN!! Písanka str. 4 – kdo nemá, donést vystřiženou číslici 0 do matematiky – kdo nemá, na čtvrtek donést do prvouky fotografie rodiny 1 – 2 (rodiče, sourozenci).

Úterý 6.11.

 1. ČJ – ŽA str. 39
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 29 – sčítání v oboru 0-6
 4. Čj – str. 5 – písmeno l

DÚ – ŽA str. 39 sova, M – str. 29 – žluté příklady, donést písmeno U, Ú, Ů, u,ú,ů + slabiky, donést do matematiky malého panáčka z LEGA.

Středa 7.11.

 1. ČJ – ŽA str. 40 – vyvození písmene U,u
 2. M – str. 30 – sčítání do 6
 3. VV + PČ – malba temperou, kresba tuší – Podzimní počasí

DÚ – ŽA str. 41 pusinka,   M – str. 30 zelené příklady do červeného sešitu opsat

Čtvrtek 8.11.

 1. TV – soutěže družstev
 2. ČJ – ŽA str. 41
 3. PRV – str. 22- 23, povídání o rodině – fotografie
 4. ČJ – Písanka str. 6 – písmeno m

DÚ – ŽA str. 41 kytička, Písanka str. 6 – kdo nemá dokončeno

 

Pátek 9.11.

 1. ČJ – ŽA str. 42-43
 2. M – str. 31, sloupečky příkladů
 3. ČJ – písanka str. 7 – slabiky me/mé, le/lé
 4. HV – říkadlo Houpy, kroupy, opakování písní

DÚ – ŽA str.43 sova, donést písmeno I,i, Í,í + slabiky s probranými písmeny, do prvouky na pondělí donést oblíbenou hračku

Barborková sobota se koná v sobotu 1.12 od 14.00 do 16.00 hodin. Zveme Vás do obr vánočních dílniček, na vánoční jarmark a na ochutnávku všeho dobrého, slaného i sladkého.

 

 

 

Výuka v týdnu od 31.10.- 2.11.2018

Středa 31.10.

 1. Čj – ŽA str. 35
 2. M – Moje počítání str. 4
 3. VV+PČ – Večerníček – skládání čepice, Modelování probraných písmen

DÚ – ŽA str. 35 hvězdička, básničku o drakovi naučit do PONDĚLÍ, donést písmeno P a s ním všechny slabiky s probranými písmeny

Čtvrtek 1.11.

 1. TV – kotoul vpřed, přetahování lanem
 2. ČJ – ŽA str. 36 – vyvození písmene P,p
 3. PRV – Moje rodina str. 20
 4. ČJ – Písanka str. 3

DÚ – ŽA str. 36 kytička, Pracovní list z ČJ- kdo nestihl

Pátek 2.11.

 1. ČJ – ŽA str. 37
 2. M – str. 27
 3. ČJ – Písanka str. 3-4, Moje první psaní Pejsek str. 6-číslice 6
 4. HV – Bude zima, bude mráz, notová osnova

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 15.11.2018 od 16.30 hodin v 1.A třídě. Prosím podpis v malém deníčku.

Výuka v týdnu od 22.10. – 26.10.2018

Pondělí 22.10.

 1. ČJ – ŽA str. 31
 2. M – str. 24, polovina str. 25
 3. ČJ – procvičování – prvky písmen
 4. Prv- pracovní list – Na podzim

DÚ – ŽA str. 31 -hvězdička, M – str. 25 – zelený rámeček opsat do červeného sešitu

Ve čtvrtek máme Halloween – děti přijdou v masce. První hodinu budeme ve třídě, posvačíme a poté se přesuneme se do kulturního domu. Výuka končí v 11.40 h. Vrátíme se zpět ke škole. Děti půjdou domů/na oběd/do družinky.

Od 17.00 h. se na malé budově koná Podzimní výstava. Do čtvrtka můžete nosit vydlabané dýně a ve středu nebo čtvrtek ráno něco dobrého k snědku.  V 18.30 hodin vyjde od školy ke kulturnímu domu lampionový průvod, kde si můžete vyslechnout slavnostní projev k výročí vzniku naší republiky. Celá akce bude ukončena ohňostrojem. Autobus z Kašence odjíždí v 17. 00 hodin.

V pátek výuka dle rozvrhu.

 Úterý 23.10.

 1. ČJ – ŽA str. 32 – vyvození písmene O, o
 2. Tv- kotoul vpřed
 3. M – +, – do 5 str. 25, Moje počítání str. 1
 4. ČJ – prvky písmen písanka str. 2

DÚ -  prosím donést písmeno O,o, slabiky Mo/Lo/So – všechny i s dlouhou samohláskou

Středa 24.10.

 1. Čj – ŽA str. 33 – skládání písmen
 2. M- Moje počítání str. 2-3
 3. PČ+VV – Podzimní skřítci, sovičky

DÚ – ŽA str. 34 – sovička

Zítra máme Halloween - děti přijdou v masce. První hodinu budeme ve třídě, posvačíme a poté se přesuneme se do kulturního domu. Výuka končí v 11.40 h. Vrátíme se zpět ke škole. Děti půjdou domů/na oběd/do družinky. S sebou: kostým, malý batůžek, svačinku, pití.

Od 17.00 h. se na malé budově koná Podzimní výstava. Do čtvrtka můžete nosit vydlabané dýně a ve středu nebo čtvrtek ráno něco dobrého k snědku.  V 18.30 hodin vyjde od školy ke kulturnímu domu lampionový průvod, kde si můžete vyslechnout slavnostní projev k výročí vzniku naší republiky. Celá akce bude ukončena ohňostrojem. Autobus z Kašence odjíždí v 17. 00 hodin.

V pátek výuka dle rozvrhu.

Pátek 26.10.

 1. ČJ – ŽA str. 34
 2. M- pracovní list Halloween

DÚ – na prázdniny nedávám žádné DÚ – AŤ SI DĚTI ODPOČINOU!! Když budete mít čas/chuť, můžete číst v Živé abecedě – probrané učivo.

29.10. – 30.10.2018 jsou podzimní prázdniny. Po prázdninách se budu těšit. :)

Ve středu 31.10. se budeme fotit do Znojemského deníku, který by měl vyjít 7.11.2018. Prosím o vhodné oblečení na focení!!!

Ve středu 31.10. od 12:30 – 13:30 proběhne kroužek doučování za 29.10.

Výuka v týdnu od 15.10. – 19.10.2018

Pondělí 15.10.

 1. ČJ – ŽA str. 26
 2. M – str. 21 – číselný obor do 5
 3. ČJ – psaní str. 30 – horní zátrh
 4. PRV – str. 17

ŽA str. 27 – kytička – naznačit obloučkem slabiku, donést vystřižené písmeno S, s + slabiky Sa, Sá, sa, sá, Se, Sé, se, sé, M – str. 21 – psaní čísel, doplňování čísel

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme.

25.10. se koná podzimní výstava – více informací v malém deníčku.

V tento den mohou děti přijít do školy v Halloweenských kostýmech. Budeme mít zábavné dopoledne plné her v kulturním domě. S sebou: kostým (bude lepší, když děti budou mít již na sobě, klobouky/pláště mohou mít v tašce a až na místě si obléct), malý batůžek, svačinku, pití. Kdo má svačinku ze školy, dostane ji v kulturním domě.

Úterý 16.10.

 1. ČJ – ŽA str. 27
 2. TV – míčové hry
 3. M – str. 21+polovina str. 22
 4. ČJ – znovu nácvik horního zátrhu, psaní pětek psaní str. 5

DÚ – ŽA str. 27 – červená tužka – pouze čtení slabik – orientace řádek/sloupeček: „Přečti mi slabiky v prvním řádku,  v druhém sloupečku…..

Středa 17.10.

 1. ČJ – str. 28
 2. M – polovina str. 23
 3. VV+PČ – Halloween

DÚ – ŽA str. 28 kytička, M  str. 23  – zelený rámeček opsat a vypočítat do malého červeného sešitu -  vynechávat řádek, dva sloupečky, každá číslice do jednoho rámečku

Čtvrtek 18.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 29
 3. PRV – str. 18
 4. ČJ – str. 32 – 33

DÚ – str.  ŽA červená tužka (prosím přečtete si vždy instrukce ke cvičení – dolní polovina strany), psaní str. 33

Co nás potkalo za 100 roků

V pátek 26.10.2015 v 17.00 proběhne vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Miroslav na zámku v Miroslavi s názvem „Co nás potkalo za 100 roků“.

Výstava potrvá do 26. listopadu 2018

Pátek 19.10.

 1. ČJ -  ŽA str. 30
 2. M – str. 23 a polovina str. 24
 3. ČJ – str. 34-35
 4. HV – Proč, Když jsem já sloužil

DÚ – ŽA str. 30 žluto-bílá kytička, doma byste měli mít druhou sadu písmenek (byla na seznamu pomůcek), skládejte slabiky (slova) z probraných písmenek.

 

Výuka v týdnu od 8.10. – 12.10.2018

Pondělí 8.10.

 1. ČJ – ŽA str. 21
 2. M – polovina str. 19
 3. ČJ – str. 22
 4. PRV- str. 14+15

DÚ – ŽA str. 21 kytička, M – str. 19 – druhý sloupeček

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

Úterý 9. 10.

 1. ČJ – ŽA str. 22
 2. TV – pohybové hry
 3. M – nebyla – přednáška Tonda Obal na cestách – recyklohraní
 4. ČJ – str. 23 + 24

DÚ – ŽA str. 23 – červená tužka, Psaní str. 25 – první čtyři řádky

Středa 10.10.

 1. ČJ – ŽA str. 23
 2. M – str. 19-20
 3. +4. VV+PČ – Muchomůrka – dodělávání práce, Ježek

DÚ – M – v malém sešitu příklady.Sešit podepsat, nadepsat MATEMATIKA, obalit. Psaní – dopsat str. 25

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

 Čtvrtek 11.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 24
 3. PRV – STR. 15-16
 4. PSANÍ  – str. 26-27

DÚ – ŽA str. 24 – papoušek – naučit básničku+ žlutá tužka, donést písmeno E/É/e/é, slabiky Le/Lé, le, lé

Dobrovolníci mohou nakreslit na velký papír A3 obrázek kočičky nebo pejska – inspirace podle obrázku:

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/pejsek%20a%20ko%C4%8Di%C4%8Dka%20va%C5%99%C3%AD%20dort.pdf

Pátek 12.10.

 1. ČJ – ŽA str. 25
 2. M – str. 20
 3. ČJ – str. 28-29
 4. HV -  opakování písní

DÚ – ŽA str. 25 pusinka

 

Výuka v týdnu 1.10. – 5. 10. 2018

Pondělí 1.10.

 1. ČJ – ŽA str. 16 – vyvození písmene A, a
 2. M – str. 16 – odčítání v oboru čísel do 3
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 18
 4. PRV – PODZIM – str. 10 – 12 – plody podzimu

– ŽA  str. 16 – kytička – čteme: malé a, velké A, malé á (áááááá), velké Á (ÁÁÁÁÁ), M – str. 16 – druhá slovní úloha

Děti dnes dostaly velkou pochvalu za měsíc září – Krtečkový notýsek. Mohou si vybarvit obrázky na vedlejší straně. :)

Ve škole se objevily vši!!! Prosím o kontrolu hlaviček. Děkuji.

Děkujeme paní Matějkové za finanční sponzorský dar.  Vážíme si toho. :)

Úterý 2.10.

 1. ČJ – ŽA str. 17
 2. TV – cvičení na žebřinách
 3. M – polovina strany 17
 4. ČJ – PSANÍ – str. 19 + psaní číslice 4

– ŽA str. 17 – červená pastelka.  Prosím domácí úkoly podepisovat!

Návrh pro Vás. :)

Pomalu se nám blíží termín podzimní výstavy – 25.10. Letitou tradicí je, že se rodiče z řad dobrovolníků do akce zapojí výrobou vyřezané dýně a napečení něčeho dobrého na zub. Napadlo mě však (jelikož jste na první třídní schůzce projevili iniciativu a ochotu pomoci), jestli by někdo neměl zájem vyrobit z přírodnin  „Podzimníčka“.  Mohli bychom si ho již v těchto dnech vystavit ve třídě a posléze dát na boxíky před třídu. Neberte to jako povinnost nutnou splnit. Jen pokud by někdo měl zájem, čas, chuť společně s dětmi tvořit, budeme určitě moc rádi. :)

Středa 3.10.

 1. ČJ – čtení slabik ma/má – ŽA str. 18
 2. M – sčítání do 4 str. 18
 3. +4. VV/PČ  – Muchomůrka

– ŽA str. 18 kytička – prosím úkoly ze čtení číst minimálně dvakrát, M – str. 18 – napiš příklady

Čtvrtek 4. 10.

 1. TV – pohybové hry
 2.  ČJ – ŽA str. 19
 3. PRV – str. 13
 4. ČJ – str. 20

DÚ – ŽA str. 19 – tužka, na pondělí donést vystřižené  L, l, slabiky Ma, Má, ma, má, La, Lá, la, lá

Pátek 5.10.

 1. ČJ – ŽA str. 20
 2. M – str. 18
 3. ČJ – str. 21
 4. Hv – Halí belí

 

 

Výuka v týdnu od 24.9. – 28.9.2018

Pondělí 24.9.

 1. ČJ – ŽA str. 11 – dopravní prostředky
 2. M – str. 13 – psaní číslic 1, 2. Více, méně, rovná se
 3. ČJ – psaní str. 14 – nácvik horního oblouku
 4. PRV – str. 8 – Bezpečná cesta do školy

– PSANÍ ČÍSLIC -  psaní jedniček str.  1

Dnes od 17.00 h. v učebně 1. A se koná první třídní schůzka. 

Úterý 25.9.

 1. ČJ – vyvození písmene M,m – ŽA str. 12
 2. TV – psychomotorické hry
 3. M – psaní číslice 3, str. 14
 4. ČJ – nácvik dolního oblouku str. 15, psaní číslice 2 str. 2

ČJ – ŽA str. 13 – pusinka- vyprávění o obrázku – slova s hláskou m, dokreslení motýla, PSANÍ- psaní číslice 2 – str. 2

Středa 26.9.

 1. ČJ – písmeno M,m – str. 13 – pozice písmene ve slově
 2. M – sčítání v oboru čísel do 3 str. 15
 3. +4. VV/PČ – práce s papírem Žalud, Duch

– PSANÍ – str. 3 – psaní číslovky 3 – první 3 řádky

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Čtvrtek 27.9.

 1. TV – pohybové hry – pravolevá orientace
 2. ČJ – ŽA str. 14+15
 3. PRV – opakování str. 9 + pracovní list VE ŠKOLE
 4. ČJ – psaní str. 16-17 + str. 3 psaní číslice 3

Zítra je státní svátek. Užíváme si volna! :)

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Včera jsem navštívila AZ papír Znojmo a nakoupila jsem ze sponzorských darů – 1 100 Kč – pomůcky do výtvarné výchovy. Jedná se o barevné papíry, anilinové barvy, dekorativní drátky, dekorační dřívka, barevnou lepenku, olejové a suché pastely, rudky. Děkujeme!!

 

 

 

 

Výuky v týdnu od 17.9. – 21.9.2018

Pondělí 17.9.

 1. ČJ – náslovná hláska, shodné obrázky str. 6
 2. M – číselný obor 1 – 5 str. 7 – 8, početní divadélko
 3. ČJ – uvolňovací cviky – kroužení jedním a druhým směrem str. 4 – 5
 4. PRV -  O přestávce – pravidla chování, kultura stolování str. 6

DÚ – M – str. 9 první dvě cvičení

Úterý 18.9.

 1. ČJ – ŽA str. 7 – O veliké řepě – dramatizace
 2. TV – štafetové běhy
 3. M – str. 9-10
 4. ČJ – psaní str. 6 – 7

DÚ – pohádka O veliké řepě – rozstříhat lístek, povyprávět a donést zpět do školy – např. uschovat v pouzdře.

Středa 19.9.

 1. ČJ – ŽA str. 8 – hledání rozdílů
 2. M – str. 11 – počítání do 5
 3. VV/PČ – Plody podzimu – práce s papírem, barvou

– M str. 11 poslední cvičení.

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Čtvrtek 20.9.

 1. TV – štafetové běhy
 2. ČJ – ŽA str. 9 – délka slabik
 3. PRV – str. 7
 4. ČJ – psaní str. 8-10

DÚ – PSANÍ  str. 11

Pátek 21.9.

 1. ČJ – ŽA  str. 10 – O Budulínkovi
 2. M – str. 12 – čísla v oboru 1 – 5
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 12-13
 4. HV – Rybička maličká

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.