Výuka v týdnu od 22.10. – 26.10.2018

Pondělí 22.10.

 1. ČJ – ŽA str. 31
 2. M – str. 24, polovina str. 25
 3. ČJ – procvičování – prvky písmen
 4. Prv- pracovní list – Na podzim

DÚ – ŽA str. 31 -hvězdička, M – str. 25 – zelený rámeček opsat do červeného sešitu

Ve čtvrtek máme Halloween – děti přijdou v masce. První hodinu budeme ve třídě, posvačíme a poté se přesuneme se do kulturního domu. Výuka končí v 11.40 h. Vrátíme se zpět ke škole. Děti půjdou domů/na oběd/do družinky.

Od 17.00 h. se na malé budově koná Podzimní výstava. Do čtvrtka můžete nosit vydlabané dýně a ve středu nebo čtvrtek ráno něco dobrého k snědku.  V 18.30 hodin vyjde od školy ke kulturnímu domu lampionový průvod, kde si můžete vyslechnout slavnostní projev k výročí vzniku naší republiky. Celá akce bude ukončena ohňostrojem. Autobus z Kašence odjíždí v 17. 00 hodin.

V pátek výuka dle rozvrhu.

 

Výuka v týdnu od 15.10. – 19.10.2018

Pondělí 15.10.

 1. ČJ – ŽA str. 26
 2. M – str. 21 – číselný obor do 5
 3. ČJ – psaní str. 30 – horní zátrh
 4. PRV – str. 17

ŽA str. 27 – kytička – naznačit obloučkem slabiku, donést vystřižené písmeno S, s + slabiky Sa, Sá, sa, sá, Se, Sé, se, sé, M – str. 21 – psaní čísel, doplňování čísel

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme.

25.10. se koná podzimní výstava – více informací v malém deníčku.

V tento den mohou děti přijít do školy v Halloweenských kostýmech. Budeme mít zábavné dopoledne plné her v kulturním domě. S sebou: kostým (bude lepší, když děti budou mít již na sobě, klobouky/pláště mohou mít v tašce a až na místě si obléct), malý batůžek, svačinku, pití. Kdo má svačinku ze školy, dostane ji v kulturním domě.

Úterý 16.10.

 1. ČJ – ŽA str. 27
 2. TV – míčové hry
 3. M – str. 21+polovina str. 22
 4. ČJ – znovu nácvik horního zátrhu, psaní pětek psaní str. 5

DÚ – ŽA str. 27 – červená tužka – pouze čtení slabik – orientace řádek/sloupeček: „Přečti mi slabiky v prvním řádku,  v druhém sloupečku…..

Středa 17.10.

 1. ČJ – str. 28
 2. M – polovina str. 23
 3. VV+PČ – Halloween

DÚ – ŽA str. 28 kytička, M  str. 23  – zelený rámeček opsat a vypočítat do malého červeného sešitu -  vynechávat řádek, dva sloupečky, každá číslice do jednoho rámečku

Čtvrtek 18.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 29
 3. PRV – str. 18
 4. ČJ – str. 32 – 33

DÚ – str.  ŽA červená tužka (prosím přečtete si vždy instrukce ke cvičení – dolní polovina strany), psaní str. 33

Co nás potkalo za 100 roků

V pátek 26.10.2015 v 17.00 proběhne vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Miroslav na zámku v Miroslavi s názvem „Co nás potkalo za 100 roků“.

Výstava potrvá do 26. listopadu 2018

Pátek 19.10.

 1. ČJ -  ŽA str. 30
 2. M – str. 23 a polovina str. 24
 3. ČJ – str. 34-35
 4. HV – Proč, Když jsem já sloužil

DÚ – ŽA str. 30 žluto-bílá kytička, doma byste měli mít druhou sadu písmenek (byla na seznamu pomůcek), skládejte slabiky (slova) z probraných písmenek.

 

Výuka v týdnu od 8.10. – 12.10.2018

Pondělí 8.10.

 1. ČJ – ŽA str. 21
 2. M – polovina str. 19
 3. ČJ – str. 22
 4. PRV- str. 14+15

DÚ – ŽA str. 21 kytička, M – str. 19 – druhý sloupeček

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

Úterý 9. 10.

 1. ČJ – ŽA str. 22
 2. TV – pohybové hry
 3. M – nebyla – přednáška Tonda Obal na cestách – recyklohraní
 4. ČJ – str. 23 + 24

DÚ – ŽA str. 23 – červená tužka, Psaní str. 25 – první čtyři řádky

Středa 10.10.

 1. ČJ – ŽA str. 23
 2. M – str. 19-20
 3. +4. VV+PČ – Muchomůrka – dodělávání práce, Ježek

DÚ – M – v malém sešitu příklady.Sešit podepsat, nadepsat MATEMATIKA, obalit. Psaní – dopsat str. 25

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

 Čtvrtek 11.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 24
 3. PRV – STR. 15-16
 4. PSANÍ  – str. 26-27

DÚ – ŽA str. 24 – papoušek – naučit básničku+ žlutá tužka, donést písmeno E/É/e/é, slabiky Le/Lé, le, lé

Dobrovolníci mohou nakreslit na velký papír A3 obrázek kočičky nebo pejska – inspirace podle obrázku:

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/pejsek%20a%20ko%C4%8Di%C4%8Dka%20va%C5%99%C3%AD%20dort.pdf

Pátek 12.10.

 1. ČJ – ŽA str. 25
 2. M – str. 20
 3. ČJ – str. 28-29
 4. HV -  opakování písní

DÚ – ŽA str. 25 pusinka

 

Výuka v týdnu 1.10. – 5. 10. 2018

Pondělí 1.10.

 1. ČJ – ŽA str. 16 – vyvození písmene A, a
 2. M – str. 16 – odčítání v oboru čísel do 3
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 18
 4. PRV – PODZIM – str. 10 – 12 – plody podzimu

– ŽA  str. 16 – kytička – čteme: malé a, velké A, malé á (áááááá), velké Á (ÁÁÁÁÁ), M – str. 16 – druhá slovní úloha

Děti dnes dostaly velkou pochvalu za měsíc září – Krtečkový notýsek. Mohou si vybarvit obrázky na vedlejší straně. :)

Ve škole se objevily vši!!! Prosím o kontrolu hlaviček. Děkuji.

Děkujeme paní Matějkové za finanční sponzorský dar.  Vážíme si toho. :)

Úterý 2.10.

 1. ČJ – ŽA str. 17
 2. TV – cvičení na žebřinách
 3. M – polovina strany 17
 4. ČJ – PSANÍ – str. 19 + psaní číslice 4

– ŽA str. 17 – červená pastelka.  Prosím domácí úkoly podepisovat!

Návrh pro Vás. :)

Pomalu se nám blíží termín podzimní výstavy – 25.10. Letitou tradicí je, že se rodiče z řad dobrovolníků do akce zapojí výrobou vyřezané dýně a napečení něčeho dobrého na zub. Napadlo mě však (jelikož jste na první třídní schůzce projevili iniciativu a ochotu pomoci), jestli by někdo neměl zájem vyrobit z přírodnin  „Podzimníčka“.  Mohli bychom si ho již v těchto dnech vystavit ve třídě a posléze dát na boxíky před třídu. Neberte to jako povinnost nutnou splnit. Jen pokud by někdo měl zájem, čas, chuť společně s dětmi tvořit, budeme určitě moc rádi. :)

Středa 3.10.

 1. ČJ – čtení slabik ma/má – ŽA str. 18
 2. M – sčítání do 4 str. 18
 3. +4. VV/PČ  – Muchomůrka

– ŽA str. 18 kytička – prosím úkoly ze čtení číst minimálně dvakrát, M – str. 18 – napiš příklady

Čtvrtek 4. 10.

 1. TV – pohybové hry
 2.  ČJ – ŽA str. 19
 3. PRV – str. 13
 4. ČJ – str. 20

DÚ – ŽA str. 19 – tužka, na pondělí donést vystřižené  L, l, slabiky Ma, Má, ma, má, La, Lá, la, lá

Pátek 5.10.

 1. ČJ – ŽA str. 20
 2. M – str. 18
 3. ČJ – str. 21
 4. Hv – Halí belí

 

 

Výuka v týdnu od 24.9. – 28.9.2018

Pondělí 24.9.

 1. ČJ – ŽA str. 11 – dopravní prostředky
 2. M – str. 13 – psaní číslic 1, 2. Více, méně, rovná se
 3. ČJ – psaní str. 14 – nácvik horního oblouku
 4. PRV – str. 8 – Bezpečná cesta do školy

– PSANÍ ČÍSLIC -  psaní jedniček str.  1

Dnes od 17.00 h. v učebně 1. A se koná první třídní schůzka. 

Úterý 25.9.

 1. ČJ – vyvození písmene M,m – ŽA str. 12
 2. TV – psychomotorické hry
 3. M – psaní číslice 3, str. 14
 4. ČJ – nácvik dolního oblouku str. 15, psaní číslice 2 str. 2

ČJ – ŽA str. 13 – pusinka- vyprávění o obrázku – slova s hláskou m, dokreslení motýla, PSANÍ- psaní číslice 2 – str. 2

Středa 26.9.

 1. ČJ – písmeno M,m – str. 13 – pozice písmene ve slově
 2. M – sčítání v oboru čísel do 3 str. 15
 3. +4. VV/PČ – práce s papírem Žalud, Duch

– PSANÍ – str. 3 – psaní číslovky 3 – první 3 řádky

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Čtvrtek 27.9.

 1. TV – pohybové hry – pravolevá orientace
 2. ČJ – ŽA str. 14+15
 3. PRV – opakování str. 9 + pracovní list VE ŠKOLE
 4. ČJ – psaní str. 16-17 + str. 3 psaní číslice 3

Zítra je státní svátek. Užíváme si volna! :)

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Včera jsem navštívila AZ papír Znojmo a nakoupila jsem ze sponzorských darů – 1 100 Kč – pomůcky do výtvarné výchovy. Jedná se o barevné papíry, anilinové barvy, dekorativní drátky, dekorační dřívka, barevnou lepenku, olejové a suché pastely, rudky. Děkujeme!!

 

 

 

 

Výuky v týdnu od 17.9. – 21.9.2018

Pondělí 17.9.

 1. ČJ – náslovná hláska, shodné obrázky str. 6
 2. M – číselný obor 1 – 5 str. 7 – 8, početní divadélko
 3. ČJ – uvolňovací cviky – kroužení jedním a druhým směrem str. 4 – 5
 4. PRV -  O přestávce – pravidla chování, kultura stolování str. 6

DÚ – M – str. 9 první dvě cvičení

Úterý 18.9.

 1. ČJ – ŽA str. 7 – O veliké řepě – dramatizace
 2. TV – štafetové běhy
 3. M – str. 9-10
 4. ČJ – psaní str. 6 – 7

DÚ – pohádka O veliké řepě – rozstříhat lístek, povyprávět a donést zpět do školy – např. uschovat v pouzdře.

Středa 19.9.

 1. ČJ – ŽA str. 8 – hledání rozdílů
 2. M – str. 11 – počítání do 5
 3. VV/PČ – Plody podzimu – práce s papírem, barvou

– M str. 11 poslední cvičení.

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Čtvrtek 20.9.

 1. TV – štafetové běhy
 2. ČJ – ŽA str. 9 – délka slabik
 3. PRV – str. 7
 4. ČJ – psaní str. 8-10

DÚ – PSANÍ  str. 11

Pátek 21.9.

 1. ČJ – ŽA  str. 10 – O Budulínkovi
 2. M – str. 12 – čísla v oboru 1 – 5
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 12-13
 4. HV – Rybička maličká

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Výuka v týdnu od 10.9. – 14.9.2018

Pondělí 10.9.

 1. ČJ – O perníkové chaloupce Živá abeceda str. 1
 2. M – počítání po jedné, obor do 5 str. 1-2
 3. Čj – psaní – uvolňovací cviky
 4. Prv – Jsem školák str. 4

– Vyprávění podle obrázkové osnovy – O perníkové chaloupce.  Prosím vždy DÚ podepsat.

Úterý 11.9.

 1. ČJ – str. 2
 2. M- str. 3
 3. ČJ- psaní – uvolňovací cviky

– ČJ str. 2 – míček – zakroužkování shodného tvaru

Zítra první hodinu se jdeme podívat do kostela – „Dary přírody“ – počkám na děti v šatně.

Středa 12.9.

 1. Čj – návštěva kostela
 2. M – str. 4
 3. +4. VV/PČ – Moje kočka – práce s papírem, vystřihování

– M str. 5 – první cvičení – dokreslování pečiva

Čtvrtek 13.9.

 1. TV – nácvik nástupu, hry Čáp ztratil čepičku, Pešek
 2. ČJ – Živá abeceda str. 3-4
 3. Prv – Naše třída – str. 5
 4. ČJ – říkanka Ťuká, ťuká deštík, psaní str. 2

DÚ – Psaní – str. 1 – procvičovat si básničku s pohybem + vybarvit obrázky

Pátek 14.9.

 1. ČJ – ŽA (Živá abeceda) str. 5 – shodná písmena, vyznačování počtu slabik
 2. M – str. 5 -7 – postřehování počtu prvků
 3. ČJ – uvolňovací cviky – str. 3 – drak
 4. Hv – opakování písní z MŠ,  Žabička zelená

V krtečkovém notýsku posílám volnou vstupenku do cirkusu – volná vstupenka je platná v případě platícího doprovodu!

Výuka v týdnu 3. 9. – 7.9. 2018

Pondělí 3.9.

První školní den 1. A – 3. 9. 2018

Třídní schůzka: 24.9.2018 od 17:00 h. v učebně 1. A

Kontakt na učitele: vancurovav@zsmiroslav.cz, tel: 728 405 393

Výuka v týdnu 3. 9. – 7. 9. 2018 – od 8:00 do 10:45 (3 vyučovací hodiny) – poté odchod na oběd a následně do družiny, kdo nechodí na oběd/družiny, odchází domů. Donést si přezůvky, aktovku, pouzdro, desky na sešity, balík papírových kapesníků, postupně pomůcky do Vv a Tv, od středy učebnice a pracovní sešity dle rozvrhu – bude v ŽK. Budova školy se otvírá v 7.40 h. Budu čekat u šaten.

Obědy/svačinky:

Objednání a odhlašování obědů a svačinek u paní Krulové. Dbát na kulturu stolování – dobře uzavíratelné pití, látkový ubrousek na svačinku, boxík pro případ nedojedení svačinky.

Družina:

Družinu řešit s paní vychovatelkou – dřívější odchody apod.

Učebnice/pracovní sešity, pomůcky:

Učebnice a pracovní sešity obalit a velkým písmem černou fixou podepsat do štítku Bovys.

Podepsat, obalit a vyplnit první stranu ŽK – do pátku!!

Podepsat a obalit deníček.

Přinést si desky na písmenka a na číslice – označíme si samolepkou, písmenka a číslice si nechat doma, nestříhat, stříhat až dle pokynů v deníčku, vždy zezadu každé písmenko a číslici podepsat!!

Tabulku s fixem si označíme ve škole samolepkou, přivázat hadřík, donést zpět do školy, fixy si dáme do košíčku pod lavici.  

Do konce týdne si donést ze seznamu nakoupené a řádně podepsané potřeby do výtvarné výchovy – dají si do boxíku ve třídě – houbičku, savý hadřík, plastový kelímek na vodu, ubrus, zástěrku, tyčinkové lepidlo tuhé. Rovněž si donést cvičební úbor – vše podepsané (dají si do skříněk před třídou).

V pouzdře nosit – obyčejné tužky č. 1, 2, tužka Maped, guma, ořezávátko, lepidlo tyčinkové tuhé, 2x černý centropen, nůžky. Pero z balíčku Bovys uschovat doma, bude potřeba později.

Denně kontrolovat:

 • stránky školy -  zsmiroslav.cz – výuka – 1. stupeň – 1.A – důležité informace ohledně výuky, DÚ
 • ŽK, deníček – důležité informace
 • učebnice, pracovní sešity – DÚ – červený puntík
 • pouzdro – ořezat tužky, pastelky
 • chystat učebnice a pomůcky dle rozvrhu

Středa 5.9.

Zítra rovněž končíme v 10:45 h. Poté odchod na oběd, do družiny, případně domů.

Rozvrh na zítra :

1. vyučovací hodina TV – PROSÍM O PŘINESENÍ TĚLOCVIKU.

2. vyučovací hodina ČJ

3. vyučovací hodina – navštívíme v místním kulturním domě loutkové divadelní představení „Otázky netopýra Ušíka“ – vstup zdarma.

Také prosím o doplnění všech pomůcek, kdo ještě nemá. Podepište všechny pomůcky, i pastelky, tužky -  pomocí permanentního fixu na CD. Ať si děti nosí ubrousky na svačinku, zabráníme tak mastnotě na lavicích. Děkuji.

Kdo má zájem o doučování, ať prosím donese vyplněný lístek. Doučování není povinné, je zdarma. Bude probíhat již od příštího pondělí, děti vyzvednu vždy v družince a po doučování zpět navrátím.

Velké poděkování patří paní Formannové za hmotný sponzorský dar v podobně výkresů pro děti. Ještě jednou děkujeme!

Čtvrtek 6.9.

Zítra máme také tři hodiny, končíme tedy v 10:45 h.

První dvě hodiny jdeme do SVČ Miroslav, kde bude žákům nabídnuta široká škála kroužků. Budu čekat v šatně. Pro případný zájem odevzdejte přihlášky do SVČ.

ZMĚNA – Vstupenky na pouťovou atrakci jsou platné po celé zítřejší odpoledne!

I dnes musím poděkovat paní Jelínkové za sponzorský finanční dar. Ráda bych z těchto peněz koupila dětem složky na portfolia, do které si budou zakládat své práce – pracovní listy apod. Děkujeme!

Pátek 7. 9.

Od pondělí budeme mívat čtyři vyučovací hodiny, končíme tedy až v 11:40. Budeme mít vyučování již podle rozvrhu nalepeného v deníčku. Prosím přepište rozvrh do krtečkového notýsku.

Zájemci o výuku náboženství nechť se mi ozvou na email. Děkuji.