Výuka v týdnu 10. – 14. prosince

Čtvrtek 13.12.

ČJ – opakování přípony -ný, -ský,… list , učebnice s. 51 – ústně, prac. sešit s. 28/1

M – písemné dělení dvojciferným číslem, rovnice o jedné neznámé – procvičujeme, list

Vl – 2. polovina 19. století + Národ sobě, učebnice s. 32-33, + zápis do sešitu

DÚ: ČJ – list , M – list – 2 příklady – na zítřek + Vl učit se učeb. s. 25-34 – otázky za kapitolami – v pondělí 17.12. test, zítra donést větvičky, přírodniny – menší šišky apod., dále tričko na kapitánku a kdo má, tak textilní fixy

Středa 12.12.

Matematika – učebnice s. 44/3 – opakování, s. 44/4, s. 45 /5,6,7 – vše do sešitu M1

ČJ – test, list Opakování – práce s textem (J.K. Tyl) – úkoly a)-e)

Př. – Tropický pás – Deštné lesy + savany – zápis do sešitu – lepení obrázků do sešitu z prac. sešitu

DÚ: ČJ – list Opakování (J.K. Tyl) – cv. 1 a 2, M – prac. sešit s. 34/4, Př. – do sešitu – kakaovník (zjisti a napiš o něm)

Úterý 11.12.

Čítanka – s. 52,53,54,55 – číst

Matematika – učebnice s. 25/9 – do sešitu M1, s. 44/1,2 – do sešitu M1 – rovnice a jejich řešení

Vlastivěda – prac. sešit s. 11 – celé, s. 13 – celá

DÚ: M – učebnice s. 44/3 do sešitu M1, Čítanka – s. 49-51 – číst, Vl. – prac. sešit s. 12 – celá + s. 13 – pouze Badatelský úkol

Vlastivěda a čítanka je na čtvrtek. Na pátek 14.12. donést větvičky a kdo bude hrát vánoční turnaj v Kapitánce – donese si tričko (bílé, nebo světle modré = dres podle týmu) – budeme si na něj psát názvy týmů ( jejich poslední vánoční kapitánka – na 2. stupni  se již tato soutěž nehraje).

PONDĚLÍ 10.12.

ČJ – učebnice s. 41a s. 43 – celé ústně, prac. sešit s. 23/1a) b), list – koncovky pods. jmen- cv. 1,2,3

M – procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem

Př. – učebnice s. 36 a 37 – videa + foto ( Pěstování banánů a dovoz až k nám, video o Amazonském deštném pralese apod. – téma tropický pás), prac. sešit s. 22/3a) b)

DÚ: ČJ – list cv. 4, M- prac. sešit s. 18/třetí sloupeček přepiš do sešitu M1 - výpočet + zkouška

!!! průběžně se učit vlastivědu – v Po 17.12. – testík, dále češtinu – ve středu 12.12. – diktát + testík (s/z, mě/mně, bě/bje, shoda, koncovky podst. jmen)

Na pátek 14.12. si nachystat a přinést větvičky (jehličnaté, nebo zimostráz) – cca 10-20 cm dlouhé na svícen, který si v pátek vyrobíme. Každý si donese zhruba 10-15 takto nastříhaných větviček (jedle, túje/zerav, apod. může být i zimostráz-stálezelený listnatý) - hezká by byla i kombinace všech.

Výuka v týdnu od 10.12. – 14.12.2018

Pondělí 10.12.

 1. ČJ – SL str. 13
 2. M – str. 10+11
 3. ČJ – písanka str. 22 písmeno A
 4. PRV – str. 34  Vánoce

DÚ – SL str. 13  balonek, M str. 11 cv. 2

Můžou děti nosit dárečky pro kamarády, uložím je do skříně.

Úterý 11.12.

 1. ČJ – SL str. 14, PS str. 5
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 12
 4. ČJ – písanka str. 23 písmeno M

DÚ – ČJ – PS str. 5 tulipán, M – str. 12 cv. 6 do červeného sešitu, Písanka str. 23 – kdo nemá,  na čtvrtek prosím donést písmeno Y, y + slabiky

Středa 12.12.

 1. ČJ – SL str. 15
 2. M – str. 13 + str. 14/1-4
 3. VV+PČ – Andělíčci

DÚ  – ČJ – SL str. 15 barevné sloupečky slov, na zítra donést písmeno Y,y + slabiky. Prosím vystřihnout/vyloupnout papírové mince z učebnice matematiky a dát do prázdné krabičky (např. od sirek) a donést do pátku.

Děti již mohou nosit dárečky. Uložím do skříně.

Prosím ty, kdo ještě nezaplatil 220 Kč, ať co nejdříve učiní. Ráda bych to měla vyřízené do konce kalendářního roku. Děkuji.

Připomínám – úkol čtěte minimálně 3 krát, denně kontrolujte pouzdro – ořezané pastelky, tužky, pravidelně skládejte slova ze skládací abecedy, zkoušejte doma psací a tiskací tvary písmen – viz sešit psaní, podle potřeb procvičujte +/- dle probíraného číselného oboru.

Čtvrtek 13.12.

 1. TV – vybíjená – trénink na turnaj
 2. ČJ – SL str. 16 – písmeno Y, y, PS str. 6
 3. PRV – str. 36 – 37 – Zimní sporty, Zvířata v zimě
 4. ČJ – písanka str. 24 – písmeno O

DÚ – SL – str. 16 slova, věty

Děti již mohou nosit dárečky. Uložím do skříně.

Prosím vystřihnout/vyloupnout papírové mince z učebnice matematiky a dát do prázdné krabičky (např. od sirek) a donést do pátku.

Pátek 14.12.

 1. ČJ – SL str. 17, PS str. 7
 2. M – str. 14 + str. 15 cv. 1-2
 3. ČJ – Písanka č. 2 str. 1
 4. HV – Vánoční koledy, Pracovní list č. 5

DÚ – SL str. 17 kytička č. 3, na pondělí písmeno N,n + slabiky

 

od 10.12. do 21.12.

Český jazyk  – Docvičování -  vyjmenovaná slova, pravopis ú,ů ( túra, manikúra, trojúhelník….) Určujeme slovní druhy- ohebné i neohebné.

ČJ- sloh – vyprávění- vánoční a novoroční zvyky a obyčeje

Čtení – tiché a hlasité čtení z čítanky, vyhledávání odpovědí, charakteristika postavy, rozlišování pojmů poezie x  próza,pověst x pranostika x báseň, domácí mimočítanková četba

Matematika – čísla do 1 000 000,porovnávání, zaokrouhlování.Pamětné násobení a dělení, písemné sčítaní, odčítání, násobení, dělení. Finanční gramotnost -peníze, platební karty, rodinný rozpočet….

Mg- kolmice , rovnoběžky. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda - Vodstvo – testy. Podnebí, počasí, půda,  slepé mapy – vyznačování a zápis podle pokynů.Hospodářství ČR.

Přírodověda -  Příroda v zimě

 

Výuka v týdnu 10. – 14.12.2018

Pondělí 10.12.2018

ČJ – SL s. 16 + DÚ číst u červených puntíků slova a věty

TV – gymnastika – kotouly, míčové hry

M – PS s. 16

ČJ – pís. s.10

Posílejte, prosím, po dětech 220,- Kč na SRPŠ a už mohou nosit i připravené dárečky pro spolužáky.

Úterý 11.12.2018

ČJ – SL s. 17 + DÚ vystřihnout písmenka n, N a všechny slabiky s tímto písmenkem + číst u kytičky s číslem 3

M – PS s. 17

ČJ – pís. s. 12

PRV – PS s. 32

Středa 12.12.2018

ČJ – SL s. 18 + DÚ číst u červeného puntíku

M – PS s. 18

PRV – PS s. 33

ČJ – pís. s. 13

Čtvrtek 13.12.2018

TV – trénink na turnaj ve vybíjené

ČJ – SL s. 19 + DÚ číst u kytičky č. 4

HV – vánoční koledy „My tři králové“

ČJ – pís. s. 14

Pátek 14.12.2018

M – PS s. 19

ČJ – SL s. 20 + DÚ vystřihnout písmenko v,V a slabiky s tímto písmenem

VV + PČ – „Sněhové vločky“ – dekorace

Výuka v týdnu 3.- 7. prosince

Středa 5.12.

Vl – učebnice s. 26-27 + zápis do sešitu, list J.K. Tyl – pročíst – Tylovi hry

ČJ – test Shoda přísudku s podmětem, zápis do sešitu Malá pravidla – mě/mně

Vv – dokončení obrázku s čepicí a rukavicemi

Mikuláš

DÚ: učit se vlastivědu, děti z kroužku doučování mají do pátku dokončit list Zaokrouhlování

Úterý 4.12.

M – test, konstrukce čtverce a obdélníku, obvody

Čítanka – s. 45 – otázky, s. 46-47

DÚ: oprava testu  z M- procvičit zaokrouhlování čísel, Čítanka – s. 46-47 – číst a cv. 3 do sešitu Čtení/psaní na pondělí 10.12.

zítra bude Vlastivěda!!!

Pondělí 3.12.

Český jazyk – učebnice s. 37

Čítanka – s. 41-43 + otázky s úkoly

M – obvod obdélníku – zápis do sešitu Geometrie, list

Př. – učebnice s. 35, zápis do sešitu Podnebné pásy, prac. sešit s. 21/2-vystřihnout,slepit, vybarvit a nalepit do sešitu Přírodověda

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 21/5, s. 22/6, M – list geometrie s. 40/4,6 – do sešitu Geometrie (Náčrt, Konstrukce, obvod), Čítanka - s. 44-45 – číst + otázky

Dobrovolný úkol : Nobelova cena a čeští laureáti této ceny, obrázek k textu z čítanky s. 41/4

Výuka v týdnu 3.12. – 7.12.2018

Pondělí 3.12.2018

ČJ – SL s. 12 + DÚ číst u červených puntíků + vystřihnout písmena j, J a všechny slabiky s tímto novým písmenem

TV – nácvik na turnaj ve vybíjené, přihrávky

M – PS s. 13

ČJ – pís. s. 7

POZOR!!! Zítra nebude kroužek.

Úterý 4.12.2018

Dnes není kroužek!

ČJ – SL s. 11 + DÚ číst u balonku s číslem 8

M – PS s. 14

ČJ – pís. s. 8

PRV – PS s. 31

Středa 5.12.2018

ČJ – možná přijde Mikuláš???, jinak SL s. 13

M – PS s. 15

PRV – PS s. 32

ČJ – pís. s. 9

Dnes úkoly nejsou!!! Děkujeme p. Staškové za sladké i zdravé pohlazení do mikulášských balíčků.

Čtvrtek 6.12.2018

TV – trénink na turnaj ve vybíjené s třídou 1.A

ČJ – SL s. 14 + DÚ číst u balonku č. 10

HV – vánoční koledy „Pásli ovce valaši“ + vyplňovíní PL

ČJ – pís. s. 10

Pátek 7.12.2018

M – PS s.

ČJ – SL s. 15 + DÚ vystřihněte všechna písmena y, Y a slabiky s písmeny, která již známe

VV + PČ – „Sněhulák“- dekorace

Výuka v týdnu od 3.12.- 7.12.2018

Pondělí 3.12.

 1. ČJ – SL str.9
 2. M – str. 7
 3. ČJ – Písanka str. 18
 4. PRV – str. 31

DÚ – SL str. 9 balonek č. 7 včetně slovíček pod větami, M – str. 7/5 zelené příklady do červeného sešitu, učit se básničku o Mikuláši

Úterý 4.12.

 1. ČJ – SL str. 10, PS polovina strany 4 – tužka, tulipán, puzzle
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 8
 4. ČJ – Písanka str. 19

DÚ – ČJ PS str. 4 tulipán, učit se básničku o Mikuláši

Středa 5.12.

 1. ČJ -  PS str. 4
 2. M – Moje počítání str. 10-12
 3. VV+PČ – dodělávání práce z minulého týdne – Domečky, zdobení stromečku před družinou

DÚ – ČJ SL PS str. 4 balonek

Čtvrtek 6.12.

 1. TV – vybíjená
 2. ČJ – SL str. 11
 3. PRV – str. 32-33
 4. ČJ – písanka str. 20 písmeno p

DÚ – SL str. 11 barevné sloupečky slov, na zítra písmeno J, j + slabiky

Pátek 7.12.

 1. ČJ – SL str. 12
 2. M – str. 9 – číselný obor 0- 8
 3. ČJ – písanka str. 21 – slabiky s písmenem p, Moje první psaní – číslice 7 a 8
 4. HV – My tři králové

DÚ – SL str. 12 slabiky, slova, věty

 

Výuka v týdnu 26. – 30. listopadu

STŘEDA 28.11.

M - procvičování rovnic a obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku

ČJ – procvičování s/z, zdvojené souhlásky a skupiny bě/bje, vě/vje…

Př- test , lety do vesmíru, první člověk ve vesmíru a na Měsíci

DÚ: M – prac. sešit s. 40/6,9, ČJ – prac. sešit s.21/3,4

PONDĚLÍ 26.11.

ČJ – procvičování s/z, učebnice s. 38 a 39 – skupiny bě/bje, vě/vje ,pě, mě/mně, + zápis do sešitu Malá pravidla, prac. sešit s. 20 – celá strana

M – písemné násobení trojmístným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem  - procvičovat, obvod čtverce a obdélníku – list – rýsování do sešitu Geometrie

Př – učebnice s. 32 a 33, prac. sešit s. 21/1,2, opakování tématu Vesmír

DÚ: ČJ – učebnice s. 40/9a) do sešitu ČJ 1, M – list rýsování čtverce a obdélníku + jejich obvody do sešitu Geometrie, Př – učit se na středu test – téma Vesmír

Výuka v týdnu 26.11. – 20.11.2018

Pondělí 26.11.2018

ČJ – SL s. 6 + DÚ číst u balonku

TV – proběhne testování žáků

M – PS s. 9

ČJ – pís. s. 6

 

Úterý 27.11.2018

ČJ – SL s. 8 + DÚ – vystřihněte nové písmenko T, t a všechny slabiky se samohláskami Ta, Tá, …, ta, tá, …+ číst u červeného puntíku

M – PS s. 10 +  přinést číslice 7, 8 a odpovídající počet puntíků

ČJ – příprava na písmenkový a slabikový diktát

PRV – téma „Zvířátka v zimě“

Středa 28.11.2018

ČJ – SL s. 7

M – PS s.11

PRV – PS s. 30

ČJ – pís. s. 5

Čtvrtek 29.11.2018

TV – gymnastika, míčové hry

ČJ – SL s. 9 + DÚ číst u balonku 6 a 7

HV – vánoční koledy – poslech

ČJ – písankový pracovní list na procvičení psacího písma

Děkuji moc maminkám (Matyšková, Skočovská, Sobolová, Vrbová) za překrásné adventní a vánoční ozdoby do třídy. Oznamuji všem, že SPRŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) vybírá 220,-Kč na žáka. Pošlete, prosím, peníze po dětech, zapíšu do ŽK. Děkuji.

Pátek 30.11.2018

M – PS s. 12

ČJ – SL s. 10

VV + PČ – záložka do knížky z papíru

Výuka v týdnu od 26.11. – 30.11.2018

Pondělí 26.11.

 1. ČJ – TESTOVÁNÍ MENSA
 2. M – str. 3 – sčítání v oboru čísel do 7
 3. ČJ – Písanka str. 15
 4. Prvouka – opakování str. 27 +pracovní list U nás doma

DÚ -   M – str. 3/5. Prosím doplňte do složek číslice do 10 + příklady s výsledkem do 10. Vše podepsat. Posílám i složky s písmeny – prosím o poskládání již naučených písmen/slabik a přidání písmene T, t + slabiky.

Úterý 27.11.

 1. ČJ – SL  str. 5, PS str. 3
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 4 – po cvičení 6
 4. ČJ – písanka str.16 – písmeno s

DÚ – SL str. 5 – balonek – čteme s porozuměním, klademe dětem otázky, ČJ – PS – str. 3 – kdo nemá vybarveno – dodělat, M -str. 4/6 do červeného sešitu opsat.

Středa 28.11.

 1. ČJ – SL str. 6
 2. M – str. 5
 3. VV+PČ – Čert, Zasněžená chaloupka

DÚ – ČJ – str.5 balonek, M – str.4 cv. 4

Čtvrtek 29.11.

 1. TV – vybíjená
 2. ČJ – SL str. 7
 3. PRV – Okénko do zimní přírody – str. 28-30
 4. ČJ – písanka str. 17

DÚ – SL str. 7 balonek č.4, skládejte slova, písanka str. 17 – kdo nemá

Pátek 30.11.

 1. ČJ – SL str. 8 – písmeno T, t
 2. M – str. 6
 3. ČJ -  písmena O,o
 4. Hv – Štědrej večer nastal

DÚ – Sl str.8 čtení ,  naučit do středy básničku – Mikuláš. Dnes si děti losovaly jména dětí pro vánoční dáreček, prosím koupit do hodnoty 50 Kč, zabalit, podepsat jménem vylosovaného dítěte a donést do 17. 12. Možno donést dáreček i jiným dětem.

Barborková sobota

se koná v sobotu 1.12 od 14.00 do 16.00 hodin. Zveme Vás do obr vánočních dílniček, na vánoční jarmark a na ochutnávku všeho dobrého, slaného i sladkého.

 

 

Výuka v týdnu 19. – 23. listopadu

Čtvrtek 22.11.

ČJ – opakování s/z, učebnice s. 36/4,5 – ústně, s. 32/2 -do sešitu ČJ 2, list cv.6,8

M – rovnice, písemné dělení jednociferným č.

Vl – učebnice s. 25

DÚ: ČJ – list cv. 9 + procvičovat zdvojené souhlásky, M – prac. sešit s. 40/5,7, Hv – zpěvník -na příští čtvrtek naučit hymnu + text přečíst Fr. Škroup

Středa 21.11.

ČJ – učebnice s. 33/6,7 – ústně , s. 34/9 – ústně, s. 36/1,2 – ústně + zápis do sešitu Malá pravidla – předložky s a z

M – učebnice s. 16/62 – sestrojit s náčrtekm do sešitu Geometrie, rýsování středu úsečky přes osu

Př- učebnice s. 31, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 19/3,4,5, M – list Trojúhelníky (mají u sebe již dlouho) – cv. 4 do sešitu Geometrie, Př. – prac. sešit s. 20, slož a nalep Měsíc do sešitu Př (Př. na pondělí), zítra úkoly z čítanky + sloh a vlastivědy

Úterý 20.11.

ČJ – čítanka – s. 30-31

M – písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, konvexní a nekonvexní geom. tvar – sešit Geometrie, prac. sešit s. 17/2, s. 11/28 (viz učebnice s. 16/60) a29, , s. 12/31

Vl – opakování učebnice s. 24, list Vynálezci – Křižík a Ressel – komiks,

DÚ: M – prac. sešit s. 11/29, s. 12/31, Čítanka - s. 31/3 – napsat do sešitu Sloh – na čtvrtek, s. 32-33 – číst + otázky, Vlastivěda- prac. sešit s. 10/3 – + sešit Vl – z učebnice s. 24/b)

Pondělí 19.11.

ČJ – čtvrtletní test, učebnice s. s. 32 – ústně, s. 33/4 – ústně + Pravidla pro psaní předpon s-,se-,z-… – procvičit a naučit!!! – zápis do sešitu Malá pravidla nebo ČJ1

M – konvexní a nekonvexní geometr. tvar viz učebnice s. 30, dělení trojúhelníků – ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý viz prac. sešit uprostřed přehled – zápis do sešitu Geometrie

Př. – učebnice s. 30 a 31 – prostudovat, zápis do sešitu

DÚ: ČJ – prac. sešit s.19/1,2, M – list planety s. 14,15 – dokončit, Př – prac. sešit s. 18/ruka a)b)c) – fáze měsíce

Výuka v týdnu od 19.11. – 23.11. 2018

Pondělí 19.11.

 1. ČJ – čtení a skládání slabik, slov z probraných písmen – procvičování, upevňování učiva
 2. M – Moje počítání str. 8
 3. ČJ – psaní slabik Písanka str. 12
 4. Prv – Ája pomáhá mámě str. 26

DÚ – ČJ – skládejte slova

Úterý 20.11.

 1. ČJ - čtení a skládání slabik, slov z probraných písmen – procvičování, upevňování učiva
 2. TV – skok z místa, nahrávky
 3. M – Matematika č. 2  – str. 1
 4. ČJ – psaní slabik, nácvik tvaru pro písmeno a

DÚ – M – str.2 cv. 1

Zítra nás čeká SLAVNOST SLABIKÁŘE  – od 8:45 h. v učebně 1. B. Jste zváni!

Již mám přislíbený vánoční stromeček, není tudíž potřeba shánět. Kdyby jste ale chtěli něco vyrobit do třídy např. věnec, budu jen ráda. Chystám prozatím pro děti adventní kalendář s malými sladkostmi.

Středa 21.11.

 1. +2. ČJ – SLAVNOST SLABIKÁŘE
 2. VV+ PČ – Přichází zima – práce s barevným papírem

DÚ – M str. 2 cv. 2 a 3

Adventní věnec je již zajištěn. :)

Zítra bude od 16.00 h. v 1.B schůzka se speciální pedagožkou. Přijďte klidně i vy, kterým jsem neposlala SMS. Myslím, že to bude přínosné pro všechny.

Čtvrtek 22.11.

 1. TV – skok z místa
 2. ČJ – seznámení se slabikářem, slabikář str. 3, PS str. 1
 3. PRV – příprava na ozdobení dveří
 4. ČJ – písanka str. 13

DÚ – PS k Slabikáři – str. 2 polovina cvičení, prosím podepsat a obalit SLABIKÁŘ, PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI, MATEMATIKA 2, SEŠIT PSANÍ

Posílám v notýsku volnou dětskou vstupenku do cirkusu ŠIMEK Moravský Krumlov 22.11 – 25.11.2018

Pátek 23.11.

 1. ČJ – ŽA str. 5. PS str. 2
 2. M – str. 2, Moje počítání str. 9
 3. ČJ – Písanka str. 14
 4. HV – Pásli ovce Valaši

DÚ – SL  str. 5 balonek – prosím čtete si vždy instrukce ke cvičení v dolní části stránky. Vždy čtete s porozuměním tzn. Ema má panenku. Kdo má panenku? Co má Ema?

V pondělí první hodinu proběhne testování MENSA – prosím ať děti dorazí nejpozději do 7:45 hodin!!!!

Vybírám příspěvek na Sdružení rodičů – 220 Kč.

 

Výuka v týdnu 19.11. – 23.11.2018

Pondělí 19.11.2018

Na třídní schůzce jsme se domluvili, že budeme vybírat 50,-Kč na živý vánoční stromeček. Posílejte po dětech, prosím, přesnou sumu, děkuji! Zapíšu, že přinesli, do ŽK. U stromečku proběhne i předávání dárků /do 50,-Kč/, děti si vylosují kamaráda začátkem prosince a dárky mohou nosit do 17.12.

Pošlete po dětech, prosím, i vyplněné tiskopisy k testování. Děkuji.

ČJ – ŽA s. 49

TV – přihrávka míčem, trénink na vybíjenou

M – PS s.5 + DÚ malý PS s. 10, cv. 2 a 3

ČJ – pís. s. 2

Úterý 20.11.2018

ČJ – opakování slabik, básniček k písmenkům, skládání slov

M – PS s. 6

ČJ – pís. s. 3 + DÚ s. 3 /první 3 řádky/

PRV – „U nás doma“ – opakování

POZOR!!! Zítra proběhne v naší třídě od 8.55 do 9.40hod. slavnostní předávání Slabikářů. Máte-li čas, chuť a zájem, přijďte se podívat, jste srdečně zváni. Hezky děti nastrojte, přijde fotograf i kameraman! Nedávejte dětem velkou svačinu, dostanou dort.

V zítřejším vydání Znojemského deníku by měli být naši prvňáčci.

Středa 21.11.2018

M – PS s. 7

ČJ – Slavnost Slabikáře

PRV – „V zimě“ – úvod

ČJ – pís. s. 6

DÚ dnes nemáme. Paní uč. O.Široká prosí rodiče, kteří chtějí zítra v 16.00hod. přijít na sjednanou schůzku, o dochvilnost, přijďte, prosím včas, děkuji.

Čtvrtek 22.11.2018

TV – míčové hry, technika házení míčem

ČJ – seznámení se Slabikářem + DÚ s. 4 číst věty u balonku

HV – čertovské písničky

ČJ – pís. s. 11

POZOR!!! V 16.00hod . schůzka se spec. pedagožkou v naší třídě.

Pátek 23.11.2018

M – PS s. 8

ČJ – SL s. 5

VV + PČ – dekorativní práce, práce se stavebnicemi

Výuka v týdnu 12. – 16. listopadu

Úterý 13.11.

ČJ – učebnice 29 – celá ústně

M – učebnice s. 24/1,2-do sešitu M1, prac. sešit s. 17/1 - Martinův trik,  pravoúhlý trojúhelník list + sešit geometrie, rozdělení -přehled trojúhelníku prac. sešit uprostřed

Vl – učebnice s. 23 – procvičit vynálezy, zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – s. 28-29, M – sešit Geometrie list cv. 3, Vl -prac. sešit s. 10/2,4 + učit se do strany 24 z učebnice , zítra test z matematiky

Pondělí 12.11.

ČJ – zdvojené souhlásky – procvičování, učebnice s. 28/4 – do sešitu ČJ1, prac. sešit s. 16/4,5,6, s. 17/1

M – list dokončit – sčítání a odčítání čísel do 1000, násobilka př. 14.6 apod.

Př – učebnice s. 29-30, list Země ve vesmíru

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 17/1 – dokončit, M -list- dokončit, Př – list cv. 1,2,3

Výuka v týdnu 12.11. – 16.11.2018

Pondělí 12.11.2018

ČJ – ŽA s. 44

TV – míčové hry – vybíjená

M – nový PS 2 s. 1 + DÚ vyplnit pracovní list + podepsat Žákov. knížku vzadu

ČJ – pís. s. 8

Úterý 13.11.2018

ČJ – ŽA s. 45 + DÚ číst u kopretiny + podepsat vzadu ŽK /jen někteří/ + skládat slova

M – PS s.2

ČJ – Pís. s. 10

PRV – PS s. 26

Středa 14.11.2018

ČJ – ŽA s. 46

M – PS s. 3

PRV – jdeme na zámek zhlédnout výstavu, máte-li zájem, můžete se připojit, odcházíme kolem 10.00hod ze školy POZOR ZMĚNA!!!!! Jdeme až ve čtvrtek 15.11. ve stejnou dobu.

ČJ – Pís. s. 11

POZOR! Zítra proběhnou třídní schůzky od 16.30hod. v naší kmenové třídě 1.B. Třídní důvěrníci se sejdou v 15.45hod. a následně v 18.00hod. v učebně výtvarné výchovy v přízemí budovy 2. stupně.

Čtvrtek 15.11.2018

TV – skok z místa do dálky, vybíjená

ČJ – ŽA s. 47

HV – návštěva výstavy na zámku

ČJ – Pís. s. 12

Od 16.30hod. třídní schůzky v naší třídě 1.B.

Pátek 16.11.2018

M – PS s. 4

ČJ – ŽA s. 48

VV + PČ – výroba dekorací na vánoční stromeček

Výuka v týdnu od 12.11. – 16.11.2018

Pondělí 12.11.

 1. ČJ – ŽA str. 44
 2. M – str. 32
 3. ČJ – Písanka str. 8
 4. Prv – str. 25 + Povídání o oblíbené hračce

DÚ – ŽA str. 44 kytička, M – str. 31 zelený rámeček opsat do červeného sešitu

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 15.11.2018 – VEMTE SI PROSÍM TAŠKU NA PODZIMNÍČEK. Děkuji.

I. stupeň od 16.30 hodin

II. stupeň od 17.00 hodin

Výbor sdružení rodičů se koná nově ve dvou časech:

1. schůzka v 15.45 před třídními schůzkami

2. schůzka jako vždy v 18.00

Úterý 13.11.

 1. ČJ – ŽA str. 45 – slabiky s písmenem i
 2. TV – vybíjená
 3. M – závěrečná strana učebnice – řetězce
 4. ČJ – Písanka str. 9 – písmeno u

DÚ – ŽA str. 45 obě kytičky

Středa 14.11.

 1. ČJ – ŽA str. 46
 2. M – Moje počítání str. 5 -6
 3. VV+PČ – ozdoby na vánoční stromeček

DÚ – ŽA str. 47 – kytička, M – Moje počítání str. 6 cv. 3

Zítra půjdeme třetí vyučovací hodinu na zámek na vernisáž výstavy „Co nás potkalo za 100 roků“

Zítra se koná TŘÍDNÍ SCHŮZKA OD 16.30 h. VEMTE SI PROSÍM TAŠKU NA PODZIMNÍČEK.

Čtvrtek 15.11.

 1. ČJ – ŽA str. 47
 2. Prv – str. 26
 3. Návštěva výstavy
 4. Čj – písanka str. 10

DÚ – na slavnost slabikáře (příští středa) pořádně doučit básničky k písmenům M, L, S a P z Živé abecedy.

Pátek 16.11.

 1. ČJ – ŽA str. 47-48
 2. M – Moje počítání str. 7
 3. ČJ – Písanka str. 11
 4. HV – První sníh

DÚ – procvičovat básničky -  písmena M,L,S,P.

Třídní schůzka 15.11.2018

Výukové předměty:

ČJ – končíme Živou abecedu, příští týden dostaneme Slabikář. Prosím o pravidelné čtení, skládání slov ze skládací abecedy, hláskování – Marťanština, psaní písmen/slabik/slov (nejdříve je potřeba uvolnit ruku).

M – končíme první díl matematiky. Příští týden začneme druhý díl. Prosím o pravidelné názorné počítání – kolečka, přírodniny, procvičování příkladů typu: 2+ _= 5 říkáme si: dva a kolik je pět? Dva a tři je pět.

DÚ – prosím podepisovat, číst minimálně 3krát.

22.11.2018 OD 16.00 V UČEBNĚ 1.B SCHŮZKA SE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKOU – JAK POMOCT DĚTEM PŘI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, PŘI ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHU (čtení, psaní, počítání).  VELMI DOPORUČUJI. Přijďte klidně i vy, komu jsem nepsala SMS zprávu.

Denně kontrola: taška, box na svačinku, pouzdro – tužky, pastelky, žákovská knížka – podpisy, malý červený notýsek, webové stránky.

Známky: do pololetí razítko/jednička/N – nesplnil, nezvládl, nevypočítal, nepřečetl. Od pololetí již budu dávat dvojky.

Chování: čertík v notýsku.

Návštěva lékaře/nemoc musí být zpětně omluvena v žákovské knížce. Nestačí SMS.

Podsedáky prosím neprat, jen našít gumu.

Akce:

1.      21.11.2018 Slavnost slabikáře –od 8:45 do 9:40 učebna 1.B – jste srdečně zváni.

2.      26.11.2018 Testování žáků společnosti MENSA – pro sdělení výsledků vyplnit písemnou/elektronickou přihlášku. Budu poté ráda za sdílení výsledků.

3.      1.12. 2018 Barborková sobota – více informací v notýsku.

4.      19.12.2018 Vánoční turnaj ve vybíjené.

5.      20.12.2018 Cimbálová muzika RÉVA v KD.

Vánoce

Budu ráda za umělohmotný stromeček střední velikosti, jinak během prosince koupím.

Každý si vylosuje jméno spolužáka a koupí mu dáreček (do 50 Kč). Může donést i dárečky jiným dětem (např. i z 1.B). Přinese v týdnu před vánočními prázdninami, rozdáme si v den před vánočními prázdninami 21.12.2018. 

Hry/knížky pod stromeček – má na starosti paní Janků.   

NOVINY – FOTO PRVNÁČKŮ

21.11.2018 Znojemský deník.  19.11. 2018 nebo 26.11. 2018 Znojemský týden.

Třídní fond – mám 161 Kč na žáka. Po novém roce bychom rádi navštívili divadelní představení.

Sběr pomerančové/mandarinkové/citronové kúry – více informací na lístečku.

 Snad jsem na nic nezapomněla. 

Přeji hezký víkend.

V.

 

 

Výuka v týdnu 5.- 9.listopadu

Středa 7.11.

DÚ: M – list cv. 4 a cv. 5 do sešitu M1, Čj – prac. sešit s. 15/1,2, Přírodověda (úkol na pondělí) – prac. sešit s.16/pozorování dole, cv. 1, s. 17/pokus, s.17-18 – planety , do sešitu Přírodověda – nakreslit sluneční soustavu (planety)

zítra diktát a test z Vlastivědy po s. v učebnici 21

 

Úterý 6.11.

Vlastivěda – učebnice s. 21, prac. sešit s. 9 – celá

Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze

Pondělí  5.11.

ČJ – opakování vyjm. slova, zdvojené hlásky na přechodu předpony a kořene, list, prac. sešit s. 14/5, s.15/6

M – pamětné násobení a dělení 10,100,1000,… list, miliony čtení čísel

Př- Galaxie, planety Sluneční soustavy učebnice s. 27 a 28, list – Vzdálenost planet od Slunce

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 15/6 (kdo nestihl ve škole), ČJ – list cv. 3, M – list cv. 2,3, Př – prac. sešit s. 15/3

Zítra pouze Vlastivěda a pak jedeme do Brna – Planetárium, návrat kolem 14:15.

Výuka v týdnu od 5.11. – 9.11.2018

Pondělí 5.11.

 1. ČJ – ŽA str. 38 – slabiky s písmenem P
 2. M – str. 28 – obor čísel 0-6
 3. ČJ – písanka str. 4 – písmeno e
 4. PRV – str. 21

DÚ – ŽA str. 38 kytička, SKLÁDEJTE SLABIKY Z PROBRANÝCH PÍSMEN!! Písanka str. 4 – kdo nemá, donést vystřiženou číslici 0 do matematiky – kdo nemá, na čtvrtek donést do prvouky fotografie rodiny 1 – 2 (rodiče, sourozenci).

Úterý 6.11.

 1. ČJ – ŽA str. 39
 2. TV – vybíjená
 3. M – str. 29 – sčítání v oboru 0-6
 4. Čj – str. 5 – písmeno l

DÚ – ŽA str. 39 sova, M – str. 29 – žluté příklady, donést písmeno U, Ú, Ů, u,ú,ů + slabiky, donést do matematiky malého panáčka z LEGA.

Středa 7.11.

 1. ČJ – ŽA str. 40 – vyvození písmene U,u
 2. M – str. 30 – sčítání do 6
 3. VV + PČ – malba temperou, kresba tuší – Podzimní počasí

DÚ – ŽA str. 41 pusinka,   M – str. 30 zelené příklady do červeného sešitu opsat

Čtvrtek 8.11.

 1. TV – soutěže družstev
 2. ČJ – ŽA str. 41
 3. PRV – str. 22- 23, povídání o rodině – fotografie
 4. ČJ – Písanka str. 6 – písmeno m

DÚ – ŽA str. 41 kytička, Písanka str. 6 – kdo nemá dokončeno

 

Pátek 9.11.

 1. ČJ – ŽA str. 42-43
 2. M – str. 31, sloupečky příkladů
 3. ČJ – písanka str. 7 – slabiky me/mé, le/lé
 4. HV – říkadlo Houpy, kroupy, opakování písní

DÚ – ŽA str.43 sova, donést písmeno I,i, Í,í + slabiky s probranými písmeny, do prvouky na pondělí donést oblíbenou hračku

Barborková sobota se koná v sobotu 1.12 od 14.00 do 16.00 hodin. Zveme Vás do obr vánočních dílniček, na vánoční jarmark a na ochutnávku všeho dobrého, slaného i sladkého.

 

 

 

Výuka v týdnu 5.11. – 9.11.2018

Pondělí 5.11.2018

ČJ – ŽA s. 39 + DÚ číst věty u kytičky a vystřihnout písmenko U, u, ú, ů a všechny slabiky s tímto písmenkem, které se pojí s již naučenými písmenky P,S, L, M

TV – cvičení na stanovištích, míčové hry

M – PS s. 4

ČJ – Pís. s. 20

POZOR! Fotky prvňáčků budou kvůli velkému zájmu škol ve Znojemském deníku až 21.11.2018.

Úterý 6.11.2018

ČJ – ŽA s. 40 + DÚ vypracovat PL(pracovní list) na písmeno U,u

M – PS s.5

ČJ – Pís. s. 22

PRV – povídání o rodině

Středa 7.11.2018

ČJ – ŽA s. 41 + DÚ číst sloupečky u kytičky

M – PS s. 6

PRV – úklid pokojíčku, domácí práce

ČJ – Pís. s. 23

Čtvrtek 8.11.2018

TV – manipulace s míčem, přihrávky, vybíjená

ČJ – ŽA s. 42 + DÚ vyplnit pracovní list, děti si dobrovolně počítají sloupečky příkladů!, podívejte na katalog knih k objednání „Knížata“

HV – „Bude zima, bude mráz“ + rytmická cvičení

ČJ – Pís. s. 24

Pátek 9.11.2018

M – PS s. 7

ČJ – ŽA s. 43 + DÚ vystřihnout písmena I,i,í a všechny související slabiky s již naučenými písmeny

VV + PČ – malba, kresba na téma písně „Bude zima, bude mráz“

Výuka v týdnu od 31.10.- 2.11.2018

Středa 31.10.

 1. Čj – ŽA str. 35
 2. M – Moje počítání str. 4
 3. VV+PČ – Večerníček – skládání čepice, Modelování probraných písmen

DÚ – ŽA str. 35 hvězdička, básničku o drakovi naučit do PONDĚLÍ, donést písmeno P a s ním všechny slabiky s probranými písmeny

Čtvrtek 1.11.

 1. TV – kotoul vpřed, přetahování lanem
 2. ČJ – ŽA str. 36 – vyvození písmene P,p
 3. PRV – Moje rodina str. 20
 4. ČJ – Písanka str. 3

DÚ – ŽA str. 36 kytička, Pracovní list z ČJ- kdo nestihl

Pátek 2.11.

 1. ČJ – ŽA str. 37
 2. M – str. 27
 3. ČJ – Písanka str. 3-4, Moje první psaní Pejsek str. 6-číslice 6
 4. HV – Bude zima, bude mráz, notová osnova

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 15.11.2018 od 16.30 hodin v 1.A třídě. Prosím podpis v malém deníčku.