Výuka v týdnu 28.5. – 1.6.2018

Pondělí 28.5.2018

ČJ – uč. str. 128 a 129 + zápis do sešitu

M – uč. str. 45, cv. 1 – 6 písemně do škol. sešitu

VL – opakování učiva – skupinová práce

ČT – tvoření kvízů, křížovek a hádanek

TV – nácvik na akademii

Kontrola Čtenářského deníku – 3 přečtené knihy!

Úterý 29.5.2018

M – uč. str. 44

ČJ – uč. str. 130 a 131 + zápis do školního sešitu

PČ – koláž „NP Podyjí“

PŘ – NP Podyjí – zajímavosti

Středa 30.5.2018

Mgeo – uč. str. 48 „Podnikáme“

VV – flóra a fauna NP Podyjí – volná technika

TV – pohybové hry v přírodě

Čtvrtek 31.5.2018

Výlet do NP Podyjí, odjezd v 8.00hod., návrat kolem 13.00hod. Oblečte se sportovně, nejlépe dlouhé nohavice i rukávy, nastříkejte se repelenty proti klíšťatům! Nabalte si pořádnou svačinu, pití, pláštěnku a přijďte v pohodlné obuvi do přírody!

Pátek 1.6.2018

Sportovní den ke Dni dětí. Bližší informace příští týden.

Výuka v týdnu 21.5. – 25.5.2018

Pondělí 21.5.2018

ČJ – uč. str. 124 a 125 + zápis do šk. sešitu

M – uč. str. 39, cv. 1, 3, 5, 7 písemně

VL – opakování učiva z uč. str. 49

ČT – seznámení s projektovými pracemi jednotlivých žáků

TV – nácvik na akademii

Úterý 22.5.2018

M – uč. str. 41, cv. 1 – 7 písemně

ČJ – uč. str. 126 a 127 + zápis do šk. sešitu

PČ – dokončení zvířátek

PŘ – ekologie a ochrana životního prostředí

Středa 23.5.2018

Mgeo – uč. str. 40 – sítě těles

VV – „Portrét spolužáka“ – malba + kresba tuší

TV – míčové hry

Čtvrtek 24.5.2018

M – uč. str. 42, cv. 1 – 8 písemně

ČJ – uč. str. 134 – obrázková osnova, cv. 1 – 3 ústně, cv. 4 písemně do sešitu

VL – PL na opakování a procvičení již probraného učiva

PŘ – sestavování opakovacích testů z již probraného učiva

ČT – uč. str. 112 – 114 + odpovědi na otázky + zápis do sešitu Čtení

Pátek 25.5.2018

ČJ – PS str. 28, 29, 37, 38 – opakování učiva

M – uč. str. 43, cv. 1 – 10 písemně

HV – opakování textů písní, dechová hygiena

ČT – uč. str. 115 – 117 + odpovědi na otázky + zápis do sešitu ČTENÍ

!!!Připomínám jen, že třídní foto platíme z třídního fondu /30,-Kč/, noste podepsané lístky na výlet do NP Podyjí a do Permonia.

od 23.5. do 7.6.

M-  opakujeme a procvičujeme :násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení se zbytkem,  písemné sčítání a odčítání, probrané typy slovních úkol

g- střed úseček,trojúhelníky, čtyřúhelniky, kruh kružnice, nově konstrukce trojúhelníka

ČJ – Máme úmět mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, výjmenovaná slova, slovní druhy, slabiky bě,pě,vě,mě, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, nově Souvětí, věta jednoduchá , základní skladebné dvojice.  PS od str. 38

Diktáty a pravopis. cvičení  z probraného učiva

Čtení – četba encyklopedií, čítanka, učebnice PRV

Prvouka :  téma Lidské tělo

 

Výuka v týdnu 21.5. – 25. 5. 2018

Pondělí 21.5.

M – str. 38/1 a 2 – ve školním sešitě bude přepsaná tabulka, opsaný žlutý a růžový rámeček a narýsovaný graf.

Donést podepsaný lísteček NP PODYJÍ. 

Ti, co si objednali fotku navíc donesou 30 Kč.

PŘ – pátek 25.5. -  test Rozmnožovací a nervová soustava

ZÍTRA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRAHA – ODJEZD 5.30 h. od budovy školy, SRAZ 5.15 h. S sebou co je na lístečku. Zbytek třídy jde do školy – zařazeni do 5.B.

Středa 23.5.

ČJ – PS str. 31/1 celé.

Ve čtvrtek a pátek nejsem ve škole, donést podepsané lístečky NP Podyjí a výlet Permonium až v pondělí.

Zítra není geometrie, ale normálně aritmetika – šk. sešit a učebnice.

V pátek test PŘ – nervová a rozmnožovací soustava.

V TF  má každý 283 Kč. Odečtu z něj peníze na fotografii 30 Kč. (283-30=253 Kč). Poté odečtu autobusovou dopravu do NP – přibližná cena 70 Kč, přesnou zatím neznám. Bude proto nutno doplatit výlet Permonium (cca 100 Kč). Včas dám vědět, jakmile budu vědět přesnou cenu za autobus do NP.

 

 

Výuka v týdnu 14.5. – 18.5.2018

Pondělí 14.5.

M – str. 33/11 a 13 – zápis, výpočet, odpověď

ČT – 112-113

Ve středu 16.5. se budeme fotit, prosím vhodné oblečení.

Ve čtvrtek 17.5. od 16 – 17 h. jsou konzultační hodiny.

Úterý 15.5.

ČJ – PS str. 27/1 celé

Ve středu 16.5. se budeme fotit – skupinové focení není nakonec povoleno, prosím vhodné oblečení.

Ve čtvrtek 17.5. od 16 – 17 h. jsou konzultační hodiny.

Středa 16.5.

M – 36/ 8 pouze 5 posledních příkladů + 9 – pouze výpočet a odpověď.

Ve čtvrtek 17.5. od 16 – 17 h. jsou konzultační hodiny.

Donést podepsaný lísteček NP PODYJÍ.

Dnes jsme  se fotili, cena fotografie je 30 Kč. Platím z TF. Kdo si objednal fotku navíc, prosím donést peníze.

Čtvrtek 17.5.

ČJ – PS str. 28/1

Donést podepsaný lísteček NP PODYJÍ.

Pátek 18.5.

AJ – paní učitelka Bartuňková – DONÉST V PONDĚLÍ PODEPSANÝ LÍSTEČEK – ANGLICKÁ SOUTĚŽ – PRAHA!!!!! Odjezd 5.30 h. od školy, sraz 5.15 h. Přesný návrat není znám, program bude končit v cca 12.30 h.  Bude se zřejmě jednat o odpolední/podvečerní hodiny, děti Vám při návratu domů zavolají/napíší. Prosím s sebou, co je na lístečku.

AJ – paní učitelka Boháčová – žáci jdou normálně do školy, budou zařazeni do jiné třídy.

Donést podepsaný lísteček NP PODYJÍ.

 

 

 

 

 

Výuka v týdnu 14.5. – 18.5.2018

Pondělí 14.5.2018

ČJ – uč. str.119 – vyplňování poštovních poukázek + PS str.24

M – uč. str. 31/cv. 1,4,5,8 a 11 písemně

VL – beseda a seznámení s projektem o II. světové válce

ČT – čítanka str. 176 „Polednice“- přepis textu, recitace

TV – pohybové hry na školním hřišti, atletika

Úterý 15.5.2018

ČJ – uč. str. 120 a 121 + diktát

M – uč. str.32/ cv. 1,2,7,8 písemně

PŘ – uč. str. 74 a 75

PČ – tvoření z papíru, koláže

Středa 16.5.2018

Mgeo – uč. str. 34

VV – „Obličej kamaráda“- kresba

TV – gymnastika, nácvik na školní akademii

Čtvrtek 17.5.2018

ČJ – uč. str. 122 a 123

M – uč. str. 33/ cv. 1, 2, 3, 5, 9 a 14 písemně

VL – uč. str. 43 – 45 + PS

PŘ – uč. str. 76 + PS str.57 a 58

ČT – čítanka str. 180 – 181

Konzultační hodiny: 16.00 – 17.00hod.

Pátek 18.5.2018

ČJ – uč. str. 122, cv. 1 a 2 písemně + PS str.25

M – uč. str. 35/ cv. 1, 2, 3, 7 písemně

HV – referáty „Interpreti současné hudební scény“

ČT – čítanka str. 160 – 161

Výuka v týdnu 7.-11. května

 

ČTVRTEK 10.5.

ČJ – učebnice s. 93/2, s. 94/3 – do sešitu ČJ-Š, s. 94/4,5,6 – ústně, s. 95/1,2 – ústně

M – pravoúhlý trojúhelník, kolmice, rýsování

Vl – učebnice s. 28, zápis do sešitu Vl – vysočiny a nížiny

DÚ: ČJ - učebnice s. 94/7 (úkoly a)b)-ne), Vl – prac. sešit s. 25/1 + v sešitě Vl – dokreslit do mapy ČR nížiny (tam, kde mají vlepené názvy pohoří), zítra test ČJ – kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy

 

STŘEDA  9.5.

M – učebnice s. 63/17, s. 64/18 – do čtverečkovaného sešitu, s. 64/20, s. 65/1,2

Přírodověda – učebnice s.50-52 – ekosystém PARK + vycházka do parku u zámku

DÚ: M – prac. sešit s. 15/9 + list jeden sloupeček, – prac. sešit s. 24/2, kontroluji čtenářský deník za 3. čtvrtletí (těm, kteří ještě kontrolu neměli)

PONDĚLÍ 7.5.

ČJ – učebnice s. 93/1 – ústně, zápis do sešitu Malá pravidla, minulý čas sloves + popis pohádkové postavy Malá čarodějnice

M – prac. sešit s. 35/ čtvrtý řádek, s. 12/4,5,6

Vl – učebnice s. 23,24 – opakování

DÚ: ČJ – prac. sešit s.28/1 a)b)c) (d- je úkol dobrovolný, kdo chce malovat) a s. 28/2 , Vl učebnice s. 25-27/úkoly 1-11 – pročíst a pracovat s příruční mapou, tajenku zapsat do sešitu Vl – zezadu

Výuka v týdnu 7.5. – 11.5. 2018

Pondělí 7.5.

ČJ – PS str. 25/1-2 (druhy příslovcí), ČT – 147-149

Středa 9.5.

M – 31/11 a – první dva příklady, b – první dva příklady (bez zkoušky)

Čtvrtek 10.5.

ČJ – PS str. 26 cv. 3 a

Zítra test – kožní a smyslová soustava

Pátek 11.5.

ČT – str. 110-111

PŘ – PS str. 50 a kdo nemá 52

Výuka v týdnu 7.5 – 11.5.2018

Pondělí 7.5.2018

ČJ – procvičujeme „číslovky“, uč. str. 117, cv. 4 písemně

M – uč. str. 24, cv. 1 – 9 písemně + pětiminutovka

VL – uč. str.40 – 42 + zápis

ČT – příprava projektu „1918 – 2018″

TV – nácvik choreografie na školní akademii, šplh na tyči

Úterý 8.5.2018

Státní svátek!

Středa 9.5.2018

Mgeo – uč. str. 27 – opakování

VV – „Jaro v barvách“ – míchání jarních barev

TV – atletika, pohybové hry na školním hřišti

Čtvrtek 10.5.2018

M – uč. str.25, cv. 1 – 8 písemně

ČJ – uč. str. 118 + PS str. 24

VL – uč. str.43 – 45 + PS + zápis

PŘ – PS str. 58 a 59

ČT – projekt „1918 – 2018″

Pátek 11.5.2018

ČJ – uč. str. 120 – 121 + PS str. 25

M – uč. str. 26, cv. 1 – 11 písemně

HV – text „Pápá“ + nácvik choreografie

ČT – dokončení projektu „1918 – 2018″

 

Výuka 30.4. – 4.5.

Pondělí 30.4.

M – str. 25/1 do domácího sešitu

VL – ve středu test str. 25-33

Čtvrtek 

ČJ – opakovat druhy zájmen, číslovek, skloňování zájmen, číslovek

M – 22/8 do sešitu geo – na příští čtvrtek

Pátek 4.5.

– PS str. 48 celá strana – můžete čerpat z učebnice str. 66, příští pátek test Kožní a smyslová soustava

ČT- str. 150-151

Výuka v týdnu 30.4. – 4.5.2018

Pondělí 30.4.2018

ČJ – slohová práce na téma „Pálení čarodějnic“

M – uč. str. 19, cv. 1 – 6 písemně

DÚ – uč. str. 19/cv. 7

VL – uč. str. 32 a 33 + zápis

ČT – rozbor dramatického textu, hlasité a tiché čtení, odpovědi na otázky

TV – atletika, míčové hry

Úterý 1.5.2018

Státní svátek

Středa 2.5.2018

Mgeom – opakování geometrických pojmů, str. 22

VV – „Náš kostel, kde bydlíme“ – volná technika

TV – nácvik na akademii

Čtvrtek 3.5.2018

M – uč. str. 20, cv. 1 – 10 písemně

DÚ – uč. str. 20/cv. 11

ČJ – uč. str. 113 – 114 + druhy číslovek /ústní zkoušení/

VL – uč. str. 35 + zápis + ústní zkoušení do str. 33

PŘ – uč. str. 72 – 73 + zápis + ústní zkoušení „Člověk“

ČT – vyhledávání podstatných informací z textu, recitace

Pátek 4.5.2018

ČJ – uč. str. 115 + PS str. 22 + diktát

M – uč. str. 21, cv. 1 – 6 písemně

HV – nácvik choreografie „Pápá“ + zpěv

ČT – recitace, moderní filmová tvorba, doporučené filmy pro danou věkovou skupinu

Výuka v týdnu 23.4. – 27.4.2018

Pondělí 23.4.

Zítra test z PŘ – trávicí a vylučovací soustava,

Z TF bylo odečteno 217 Kč  – exkurze VIDA.

Úterý 24.4.

ČJ – PS str. 22/2 a 5

Středa 25.4.

M – str. 23/4 prvních šest příkladů do domácího sešitu

VL – PS str. 13 /1 -2

Čtvrtek 26.4.

ČJ – PS str. 23/3

Výuka v týdnu 23.4. – 27.4.2018

Pondělí 23.4.2018

ČJ – sloh-popis pracovního postupu-kontrola DÚ

M – uč. str. 15, cv. 8 písemně

VL – str. 30 – 31 + opakování od str. 9

ČT – hlasité čtení, doporučení knih k přečtení

TV – atletika, v případě pěkného počasí jdeme ven, pohybové hry

Úterý 24.4.2018

ČJ – uč. str. 112 – 113 druhy číslovek – naučit tabulku

M – uč. str. 17, cv. 4, 7, 8 písemně

PŘ – uč. str. 71 – 73 + opak. učiva „Člověk“

PČ – „Včelky a motýli“ zpracování různých recyklo materiálů

Středa 25.4.2018

Mgeo – uč. str. 16

VV – dokončení motýlků – dekorativní prvky

TV – cvičení s hudbou, gymnastika

Čtvrtek 26.4.2018

ČJ – uč. str. 114 – 115 + diktát

M – uč. str. 18, cv. 1, 2, 4, 8, 9 písemně

DÚ – uč. str. 18, cv. 7 – poslední 4 příklady

VL – PS str. 13 + opakování učiva

PŘ – PS str. 56, 57 + opakování „Člověk“

HV – texty známých písní, choreografie k písni „Pápá“

Pátek 27.4.2018

ČJ – uč. str. 116 – 117 + PS str. 21, 22

M – uč. str.19, cv.1, 2, 4, 6 písemně

DÚ – uč. str. 19, cv. 7

ČT -  2hod. výstup dramatické výchovy studentek Masarykovy univerzity

„Vlk a pes“

 

Výuka v týdnu od 16.4. – 20.4.2018

Pondělí 16.4.

DÚ – M str. 15/1 do domácího, VL PS str. 12/2-3, ČT 140-141

Sběr papíru a elektrozařízení bude ve dnech 19. a 20.4. (čtvrtek, pátek) v době od 7 do 8 hod. a ve čtvrtek ještě od 15,30 do 17,00 hodin. Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.

Ve čtvrtek 19.4. v době od 16.30 h. bude probíhat rodičovská schůzka.

V pátek 20.4. exkurze „VIDA CENTRUM BRNO“- odjezd v 8.00h, příjezd v 14.00 h k budově školní družiny. Oběd bude odhlášen. S sebou:  svačinku, pití, pláštěnku, kapesné (možnost koupit si něco k jídlu), kartičku zdravotní pojišťovny.

Úterý 17.4.

DÚ – ČJ PS str. 20/3-4.

Podepsat v ŽK známky a rodičovskou schůzku.

Příští úterý 24.4. test trávicí a vylučovací soustava.

Středa 18.4.

DÚ – M str. 15/6  – zápis, výpočet, odpověď

Sběr papíru a elektrozařízení bude ve dnech 19. a 20.4. (čtvrtek, pátek) v době od 7 do 8 hod. a ve čtvrtek ještě od 15,30 do 17,00 hodin. Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.

Ve čtvrtek 19.4. v době od 16.30 h. bude probíhat rodičovská schůzka.

Čtvrtek 19.4.

DÚ – ČJ – PS str. 22/1.

Připomínám:

Sběr papíru a elektrozařízení bude ve dnech 19. a 20.4. (čtvrtek, pátek) v době od 7 do 8 hod. a ve čtvrtek ještě od 15,30 do 17,00 hodin. Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.

V pátek 20.4. exkurze „VIDA CENTRUM BRNO“- odjezd v 8.00h, příjezd v 14.00 h k budově školní družiny. Oběd bude odhlášen. S sebou:  svačinku, pití, pláštěnku, kapesné (možnost koupit si něco k jídlu), kartičku zdravotní pojišťovny.

 

 

Výuka v týdnu 16.4. – 20.4.2018

Pondělí 16.4.2018

ČJ – uč. str.111 + PS str. 20, stále zkoušíme druhy zájmen

M – uč. str. 10 + 12

VL – uč. str. 28, 29

ČT – projekt „Den Země“

TV – pokud bude hezky, jdeme ven – atletika /běh 100m/, míčové hry

Úterý 17.4.2018

ČJ – uč. str. 109 + diktát

M – uč. str. 12 + 13

PČ – origami

PŘ – PS str.53, 54 + opakování učiva

Středa 18.4.2018

Mgeo – uč. str. 11

VV – volné téma „Jaro dělá pokusy…“

TV – pokud bude hezky, jdeme ven – pohybové hry, skok do dálky

Čtvrtek 19.4.2018

ČJ – uč. str.110 + PS str. 19-20

M – uč. str.13

VL – PS str. 12 + opakování učiva

PŘ – PS str. 55, 56

ČT – projekt „Den Země“

!!!Sběr papíru a drobného elektrozařízení+ tonery a cartridge,

7.00 – 8.00hod., 15.30 – 17.00hod.

Třídní schůzky 16.00 – 17.00hod.

Pátek 20.4.2018

Exkurze do zábavného vědeckého centra VIDA, odjezd v 8.00hod od budovy školy /2.st./, návrat ve 14.00hod. k budově družiny /obědy jsou odhlášeny/. Vhodné sportovní oblečení, papírové kapesníky, igelitové pytlíky, kapesné, velkou svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny, psací potřeby.

!!!Sběr papíru 7.00 – 8.00hod.

Výuka v týdnu 9. – 13. dubna

ČTVRTEK 12.4.

DÚ: učebnice s. 84/10 (1. řádek) do sešitu ČJ-Š, M – prac. sešit s. 37/5a)b), Vl – prac. sešit s. 12/6,7, kontroluji čtenářské deníky , donést krabičku válcového tvaru

STŘEDA 11.4.

M – učebnice s. 49/5 – do sešitu M – malý, cv. 6, cv. 9 – do sešitu M – velký, převody jednotek ( výrazy veličina, měřidlo, jednotka – orientovat se v nich a správně je vyjmenovat)

Př – zápis do sešitu Rostliny na polích

Čítanka – s. 129-130 – číst + otázky ústně

DÚ: M – prac. sešit s. 39/7a) + donést krabičku ve tvaru válce (př. od lentilek apod.), list exkurze do Třebíče – podpis

ÚTERÝ 10.4.

DÚ: ČJ – list cv. 1 a)b)c)d), M – prac. sešit s. 38/6 a)b), Čtení – list cv. 12, kontroluji čtenářské deníky

PONDĚLÍ 9.4.

ČJ – slovesa (viz s. 86,87 – přečíst žluté info.), prac. sešit s. 23/1,2,s. 24/1,2

M – převody jednotek, číselné řády, prac. sešit s. 40/9,10

Vl - učebnice s. 17-19 – mapy a plány, prac. sešit s. 10 – celé, s. 11/1,2,3,4a)

DÚ: M – prac. sešit s. 40/12, ČJ – prac. sešit s. 24/3, s. 25/1, Vl – prac. sešit s. 11/4b), s. 12/5

Výuka v týdnu 9.4. – 13. 4. 2018

Pondělí 9. 4.

M – str. 8/9 první tři příklady + ZK,  ČT – 133-135.

Zítra píšeme test z PŘ – dýchací a oběhová soustava. Středa – kontrola VL sešit

Příští týden v pondělí (popis pracovního postupu – SLOH) budeme dělat palačinky. Prosím nezapomenout donést ingredience – děti si rozdělily.

Prosím donést podepsané lístečky VIDA.

Sběr papíru a elektrozařízení bude ve dnech 19. a 20.4. (čtvrtek, pátek) v době od 7 do 8 hod. a ve čtvrtek ještě od 15,30 do 17,00 hodin. Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.

Ve čtvrtek 19.4. v době od 16.30 h. bude probíhat rodičovská schůzka

Úterý 10.4.

Zítra test z ČJ- opakování ve školním sešitě – zápis z 10.4. Opravit do šk. sešitu, podepsat a donést zpět čtvrtletní test z M. 

Připomínám lísteček „Vida“.

Středa 11.4.

DÚ – ČJ – PS str. 18/4-5, opravit a podepsat čtvrtletní test z M.

Zítra píšeme test z GEO – doporučuji si projít pracovní list z minulé hodiny GEO.

 

Výuka v týdnu 9.4. – 13.4.2018

Pondělí 9.4.2018

ČJ – sloh „Národní strom“ – vyhledávání informací na internetu a v     encyklopediích

M – uč. str. 5 ústně + písemné opakování učiva

VL – uč. str. 25 – 27 + zápis

ČT – projekt „Národní strom“

TV – gymnastika, cvičení s hudbou

Úterý 10.4.2018

ČJ – uč. str. 105 – opakování + str. 106/ cv.9, 10, 12 ústně

DÚ – uč. str. 106/cv. 11

M – uč. str. 6/cv. 1-8 písemně, cv. 9 ústně

PČ – výroba dárků pro předškoláky k zápisu

PŘ – uč. str. 67 + zápis + opakování učiva „Člověk“

Středa 11.4.2018

Mgeo – uč. str.7/cv. 1-5 ústně, cv. 6, 7 písemně

VV – dokončení výrobků pro předškoláky

TV – atletika, míčové hry

Čtvrtek 12.4.2018

ČJ – uč. str. 107/ cv. 1, 2 písemně + naučit skloň. přivl. zájm.

M – uč. str. 8/cv. 1, 2 ústně, cv. 3 – 9 písemně

VL – PS str. 10 + uč. str. 24 /opakování/

PŘ – PS str. 51, 52 + opakování učiva „Člověk“

ČT – projekt „Národní strom“

Pátek 13.4.2018

ČJ – uč. str. 108/cv. 3, 4 ústně + PS str. 18 a 19

M – uč. str. 9/cv. 7 ústně, cv. 1 – 6 písemně

HV – pěvecký postoj, dýchání, správná artikulace + texty písní

ČT – dokončení projektu „Národní strom“

!!!POZOR – příští týden sběr papíru ve čtvrtek 19.4. 2018: 7.00-8.00hod.

15.30-17.00hod.

pátek 20.4.2018: 7.00-8.00hod.

 

 

Výuka v týdnu 2.- 6. dubna

DÚ: víkend číst si svoji knihu – příští týden kontroluji četbu za 3. čtvrtletí =dalších 80 stran, podpis testu z vlastivědy a ČJ – prac. sešit – učit se určovat koncovky podstatných jmen podle vzorů

Úterý 3.4.

ČJ – učebnice s.81 , pracovní sešit s.21/2,3

M – převody jednotek – délka – zápis do sešitu + list převody

Čtení – povídání o Velikonocích, čítanka – s. 123, s. 124-126 (Cesta za prstenem černého rytíře)

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 21/2,3, M – list - celý (převody jednotek délky)

Výuka v týdnu 3.4. – 6. 4. 2018

Úterý 3.4.

DÚ – ČJ -PS str. 17/1 b,c,d.

ZMĚNAZÍTRA 4.4. ÚKLID MARKŮV KOPEC (přesun z důvodu počasí). Zítra bude pouze první hodina (AJ/INF), poté půjdeme uklízet. S sebou: sportovní oblečení, svačinu, pití, kapesníky, pláštěnku, pokrývku hlavy. Návrat 12:35 h. DONÉST PODEPSANÝ LÍSTEČEK.

6.4. – čtvrtletní práce z M – desetinná čísla – velmi podobné příklady -  školní sešit zápis z 3.4.

9.4. – písemná práce z VL – str. 17-23.

10.4. – písemná práce z PŘ – dýchací a oběhová soustava

11.4. – čtvrtletní práce z ČJ – určování slovních druhů, kategorie podst. jmen (rod, číslo, pád, vzor, životnost) a sloves (osoba, číslo, čas, způsob), koncovky přídavných jmen, druhy přídavných jmen, tvary sloves v rozkazovacím způsobu, tvar slovesa být v podmiňovacím způsobu, pravopis mě/mně, sebou/s sebou

Středa 4.4.

Zítra je modro – růžový den.

Čtvrtek 5.4.

Opakovat na zítřejší čtvrtletní test z M – viz šk. sešit zápis z 3.4.

Donést podepsaný lísteček „VIDA“.

Zítra je elegantní den.

Pátek 6.4.

ČT – 130-131.

V pondělí test VL. Donést podepsaný lísteček VIDA.