Výuka v týdnu 22.10.-26.10.2018

Pondělí 22.10.2018

ČJ – ŽA s. 33

TV -

M – PS s.28

ČJ – Pís. s. 14

Úterý 23.10.2018

ČJ – ŽA s. 34

M – PS s. 29

ČJ – pís. s. 15

PRV – PS s. 18

Můžete, pokud máte, přinést už vydlabanou a nastrojenou dýni se svíčkou, děti dostanou samozřejmě jedničku z PČ do ŽK. Předem děkujeme. Stejně tak budeme moc rádi, pokud s dětmi něco dobrého upečete a pošlete vzorek na ochutnávku, také budou děti za snahu odměněny alespoň jedničkou v ŽK.

Středa 24.10.2018

ČJ – ŽA s. 35 + vystřihnout písmenka P,p, slabiky Pa, pa, Pá, pá, Pe, pe, Pé, pé, Po, po, Pó, pó

M – PS s. 30

PRV – PS s. 19

ČJ – pís. s. 16

POZOR!!! Zítra proběhne od 9.00hod. do 11.40hod. v KD velká „Halloweenská párty“. Děti oblečte a případně i „namalujte“ již doma, neforemné klobouky a pláště nabalte do batůžků, obléknou si je až na místě. Svačinky a pití s sebou, školní svačinky děti dostanou trochu dříve než obvykle. V pátek se učíme podle rozvrhu.

Nezapomeňte se přijít zítra podívat na „Podzimní výstavu“ prací žáků I. stupně naší školy, jste všichni srdečně zváni.

Čtvrtek 25.10.2018

Dnes „Halloweenská párty“ – neučíme se, tancujeme a tvoříme v KD až do oběda. Zítra vše dle rozvrhu.

Odpoledne od 17.00hod. „Podzimní výstava“ a po ní od 18.30hod. lampionový průvod ke KD a slavnostní ohňostroj.

Pátek 26.10.2018

M – PS s. 31

ČJ – ŽA s.36

VV + PČ – dekorativní práce, míchání barev podzimu

 

týden od 15.10. do 26.10.

ČJ – mluvnice – předpony a předložky, předpona ob-, v-, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

zdvojené souhlásky – např . bezzubý, oddělení, bezstarostný….

SV- popis jednoduchého pracovního postupu,pozvánka na výstavu

Čtení a LV- pranostiky, mimočítanková domácí četba

M- číselný obor do 10 000

Mg- kolmice

Pří- nekvetoucí rostliny

VL- druhy map, legenda mapy

Výuka v týdnu 15. – 19. října

STŘEDA 17.10.

DÚ: M - učebnice s. 84/4, list cv. 1,2, ČJ - popis elektrického spotřebiče do sešitu ČJ-Sloh – na pondělí 22.10., – učit se učebnice po s. 24, viz také zápisy v sešitě

ÚTERÝ 16.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 12/6a)b)c), M – list – označené úkoly, Vl – list Marie Terezie – do čtvrtka, dále se učit Přírodovědu po půdu (viz učebnice)

Zítra diktát z ČJ – vyjmen. slova, shoda přísudku s podmětem

Výuka v týdnu od 15.10. – 19.10.2018

Pondělí 15.10.

 1. ČJ – ŽA str. 26
 2. M – str. 21 – číselný obor do 5
 3. ČJ – psaní str. 30 – horní zátrh
 4. PRV – str. 17

ŽA str. 27 – kytička – naznačit obloučkem slabiku, donést vystřižené písmeno S, s + slabiky Sa, Sá, sa, sá, Se, Sé, se, sé, M – str. 21 – psaní čísel, doplňování čísel

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme.

25.10. se koná podzimní výstava – více informací v malém deníčku.

V tento den mohou děti přijít do školy v Halloweenských kostýmech. Budeme mít zábavné dopoledne plné her v kulturním domě. S sebou: kostým (bude lepší, když děti budou mít již na sobě, klobouky/pláště mohou mít v tašce a až na místě si obléct), malý batůžek, svačinku, pití. Kdo má svačinku ze školy, dostane ji v kulturním domě.

Úterý 16.10.

 1. ČJ – ŽA str. 27
 2. TV – míčové hry
 3. M – str. 21+polovina str. 22
 4. ČJ – znovu nácvik horního zátrhu, psaní pětek psaní str. 5

DÚ – ŽA str. 27 – červená tužka – pouze čtení slabik – orientace řádek/sloupeček: „Přečti mi slabiky v prvním řádku,  v druhém sloupečku…..

Středa 17.10.

 1. ČJ – str. 28
 2. M – polovina str. 23
 3. VV+PČ – Halloween

DÚ – ŽA str. 28 kytička, M  str. 23  – zelený rámeček opsat a vypočítat do malého červeného sešitu -  vynechávat řádek, dva sloupečky, každá číslice do jednoho rámečku

Čtvrtek 18.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 29
 3. PRV – str. 18
 4. ČJ – str. 32 – 33

DÚ – str.  ŽA červená tužka (prosím přečtete si vždy instrukce ke cvičení – dolní polovina strany), psaní str. 33

Co nás potkalo za 100 roků

V pátek 26.10.2015 v 17.00 proběhne vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Miroslav na zámku v Miroslavi s názvem „Co nás potkalo za 100 roků“.

Výstava potrvá do 26. listopadu 2018

Pátek 19.10.

 1. ČJ -  ŽA str. 30
 2. M – str. 23 a polovina str. 24
 3. ČJ – str. 34-35
 4. HV – Proč, Když jsem já sloužil

DÚ – ŽA str. 30 žluto-bílá kytička, doma byste měli mít druhou sadu písmenek (byla na seznamu pomůcek), skládejte slabiky (slova) z probraných písmenek.

 

Výuka v týdnu 15.10. – 19.10.2018

Pondělí 15.10.2018

ČJ – ŽA str. 28 + DÚ u puntíků

TV – pohybové hry, atletika

M – PS s. 23

ČJ – Pís. s. 3 + malá pís. s. 4

Úterý 16.10.2018

ČJ – ŽA s. 29

M – PS s. 24

ČJ – Pís. s. 4 + malá pís. s.5, DÚ – malá písanka s. 6 /2 řádky/

PRV – PS s. 16

Omlouvám se za kolizi ve stříhání písmenka „S“, pokud tedy ještě nemáte, vystřihněte S, s, Se, se, Sa, sa,Sé,sé, Sá, sá. Děkuji opět za penízky pro děti od p. Šimšové, přemýšlím o koupi stavebnic na přestávky. Připomínám, že už zítra a ve čtvrtek můžete přivézt starý papír, baterie, staré elektrozařízení a tonery na hřiště u školy.

V úkolníčku mají děti pozvánku na 25.10.2018 – Podzimní výstava. Tento den proběhne od 9.00hod. v  KD Halloweenská párty /až do 11.40hod./. Žáci mohou přijít v maskách už z domu, do batůžků jim zabalte pouze svačinku a pití, děti, které berou svačinky ze školy ji dostanou ještě ve škole o něco dřív než obvykle/, klobouky a neforemné kostýmy si mohou obléct až v KD.

Středa 17.10.2018

ČJ – ŽA s. 30, DÚ – s.30, 2xžebřík – přečíst oba 5x a vymalovat + podpis

M – PS s. 25

PRV – PS s. 17

ČJ – Pís. s. 5 + malá pís. s. 6

Čtvrtek 18.10.2018

TV – relaxační cičení, gymnastika

ČJ – ŽA s. 31, DÚ – vystřihnout písmenka a slabiky „O,o,ó, Mo, mo, So, so, Lo ,lo“+ podepsat, číst slabiky ve smrčcích u sovy

HV – „Čížečku, čížečku“ + dechová cvičení

ČJ – Pís. s. 6 + malá pís. s. 13

Pátek 19.10.2018

M – PS s. 26 a 27

ČJ – ŽA s. 32

PČ + VV – dekorace z listí „Zvířátka“, „Draci“

Přírodověda na 15.10.- KVETOUCÍ ROSTLINY

Vyhledat si informace a opakovat ze sešitu z Prvouky  ze 3. tr. a z učebnice PŘ str. 10. – 14.

Jaké jsou společné znaky kvetoucích rostlin ? Co mají všechny rostliny společného ? Jak rostlin reagují na změnu prostředí? Jak se rostliny pohybují ?

Co znamená slovo fotosyntéza ? Co se děje při fotosyntéze? Co rostlina  vyrábí  a z čeho ? Proč neprobíhá fotosyntéza v zimě?

Co víš o listech rostlin ?

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

Jak se mohou rozmnožovat kvetoucí rostliny ?  ( alespoň 3 příklady)

Jaké jsou kořeny u rostlin ? Co je úkolem kořenů ?

Jak dělíme rostliny podle stonků? Jaký mají stonky úkol? Jaký stonek mají byliny?

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

Popiš květ kvetoucí rostliny.  Co je opylení?

Jak třídíme plody ? Uveď také příklady.

Rozděl rostliny podle místa růstu a užitku.

Jak říkáme rostlinám, které pěstuje člověk? Jak říkáme rostlinám, které rostou bez zásahu člověka?  Proč jsou některé rostliny chráněné?

Jmenuj 2 jedovaté rostliny  , 2 léčivé a  2 okrasné rostliny. Jak dělíme rostliny podle délky života ?

 

Výuka v týdnu od 8.10. – 12.10.2018

Pondělí 8.10.

 1. ČJ – ŽA str. 21
 2. M – polovina str. 19
 3. ČJ – str. 22
 4. PRV- str. 14+15

DÚ – ŽA str. 21 kytička, M – str. 19 – druhý sloupeček

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

Úterý 9. 10.

 1. ČJ – ŽA str. 22
 2. TV – pohybové hry
 3. M – nebyla – přednáška Tonda Obal na cestách – recyklohraní
 4. ČJ – str. 23 + 24

DÚ – ŽA str. 23 – červená tužka, Psaní str. 25 – první čtyři řádky

Středa 10.10.

 1. ČJ – ŽA str. 23
 2. M – str. 19-20
 3. +4. VV+PČ – Muchomůrka – dodělávání práce, Ježek

DÚ – M – v malém sešitu příklady.Sešit podepsat, nadepsat MATEMATIKA, obalit. Psaní – dopsat str. 25

Konzultační hodiny pro rodiče se konají ve čtvrtek 11.10. od 16.00 do 17.00 hodin.

 Čtvrtek 11.10.

 1. TV – cvičení na žebřinách
 2. ČJ – ŽA str. 24
 3. PRV – STR. 15-16
 4. PSANÍ  – str. 26-27

DÚ – ŽA str. 24 – papoušek – naučit básničku+ žlutá tužka, donést písmeno E/É/e/é, slabiky Le/Lé, le, lé

Dobrovolníci mohou nakreslit na velký papír A3 obrázek kočičky nebo pejska – inspirace podle obrázku:

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/pejsek%20a%20ko%C4%8Di%C4%8Dka%20va%C5%99%C3%AD%20dort.pdf

Pátek 12.10.

 1. ČJ – ŽA str. 25
 2. M – str. 20
 3. ČJ – str. 28-29
 4. HV -  opakování písní

DÚ – ŽA str. 25 pusinka

 

Výuka v týdnu 8. – 12. října

ČTVRTEK 11.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 11/2,3 – na zítřek!!!,  dále na příští týden Čítanka s. 8-10 číst + otázky ústně, Vlastivěda prac. sešit s. 5 – dokončit celou stranu

STŘEDA 10.10.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 11/1,4, Matematika prac. sešit s. 15/8, učit se vlastivědu učebnice s. 9-16 – otázky na konci kapitoly – zítra test

Pondělí 8.10.

ČJ – slova odvozená

M – procvičovat násobilku

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 9/10, s. 10/8,9, Čítanka – s. 6-7 číst + obalit , Přírodověda – na středu přečíst učebnice s. 20,21, umět zpaměti rychle malou násobilku – ve středu zkouším!!!

 

Výuka v týdnu 8.10. – 12.10.2018

Pondělí 8.10.2018

ČJ – ŽA s. 23, DÚ – vystřihnout a podepsat všechna písmenka E,e a slabiky ME, me, LE, le

TV – relaxační cvičení, cvičení na žebřinách

M – PS s. 20

ČJ – Pís. s. 32, 33

Úterý 9.10.2018

ČJ – ŽA s. 24 DÚ – úkoly u tří tužek

Recyklohraní – výukový program zaměřený na správné třídění odpadů  „TONDA OBAL“

ČJ – Pís. s. 34, 35

PRV – PS s. 14, 15

Středa 10.10.2018

ČJ – ŽA s. 25

M – PS s.21

PRV – PS s. 16, 17

ČJ – Pís. s. 1- číslice - dokončit str.1 – číslici 1

POZOR! Zítra od 16.00 do 17.00hod. proběhnou konzultační hodiny. Pokud máte nějaký problém s domácí přípravou nebo jakýkoliv dotaz, přijďte do naší třídy 1.B, konzultace probíhají jednotlivě. Potřebuji mluvit pouze s rodiči, kteří budou mít poznámku v úkolníčku. Ostatní žáci pracují velmi pěkně, jsou šikovní a snaží se. Jen tak dále, moc chválím!

Čtvrtek 11.10.2018

TV – gymnastika – kotoul vpřed

ČJ – ŽA s. 26 DÚ – vypracovat list s písmenkem „E“ – vymalovat obrázky, dokreslit erb

HV – notová osnova + texty písní

ČJ – Pís. s.2 – číslice

Pátek 12.10.2018

M – PS s. 22

ČJ – ŽA s. 27

VV + PČ – „Ježek“ – podzimní dekorace

Vlastivěda

Co budu umět?

Kdy vznikla Česká republika?

S jakým státem jsme byli v historii spojeni?

Vyjmenuj  a  ukaž na mapě sousední státy ČR , řekni  jejich hlavní města.

Se kterým státem má ČR nejdelší / nejkratší hranici?

Na jaké historické země se dělí Česká republika?

Kolik má republika krajů?

Vyjmenuj a ukaž na mapě kraje a krajská města.

Které kraje leží na dvou historických území zároveň?

Na jaké 3 části dělíme státní moc?

Kdo utváří zákony?

Na jaké části se dělí parlament? Jak se nazývá dolní komora / horní komora parlamentu?

Kdo je hlavou ČR?

Jak se jmenuje náš současný prezident?

Kde sídlí prezident ČR?

Do které moci bys zařadil prezidenta ČR?

Kdo je to premiér, ministr?

Kam patří Policie a Armáda ČR?

Co má za úkol soudní moc?

Vyjmenuj alespoň 2 druhy soudů.

Co je to Ústava?

Kdo je to hejtman, primátor, starosta?

Výuka v týdnu 1.10. – 5. 10. 2018

Pondělí 1.10.

 1. ČJ – ŽA str. 16 – vyvození písmene A, a
 2. M – str. 16 – odčítání v oboru čísel do 3
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 18
 4. PRV – PODZIM – str. 10 – 12 – plody podzimu

– ŽA  str. 16 – kytička – čteme: malé a, velké A, malé á (áááááá), velké Á (ÁÁÁÁÁ), M – str. 16 – druhá slovní úloha

Děti dnes dostaly velkou pochvalu za měsíc září – Krtečkový notýsek. Mohou si vybarvit obrázky na vedlejší straně. :)

Ve škole se objevily vši!!! Prosím o kontrolu hlaviček. Děkuji.

Děkujeme paní Matějkové za finanční sponzorský dar.  Vážíme si toho. :)

Úterý 2.10.

 1. ČJ – ŽA str. 17
 2. TV – cvičení na žebřinách
 3. M – polovina strany 17
 4. ČJ – PSANÍ – str. 19 + psaní číslice 4

– ŽA str. 17 – červená pastelka.  Prosím domácí úkoly podepisovat!

Návrh pro Vás. :)

Pomalu se nám blíží termín podzimní výstavy – 25.10. Letitou tradicí je, že se rodiče z řad dobrovolníků do akce zapojí výrobou vyřezané dýně a napečení něčeho dobrého na zub. Napadlo mě však (jelikož jste na první třídní schůzce projevili iniciativu a ochotu pomoci), jestli by někdo neměl zájem vyrobit z přírodnin  „Podzimníčka“.  Mohli bychom si ho již v těchto dnech vystavit ve třídě a posléze dát na boxíky před třídu. Neberte to jako povinnost nutnou splnit. Jen pokud by někdo měl zájem, čas, chuť společně s dětmi tvořit, budeme určitě moc rádi. :)

Středa 3.10.

 1. ČJ – čtení slabik ma/má – ŽA str. 18
 2. M – sčítání do 4 str. 18
 3. +4. VV/PČ  – Muchomůrka

– ŽA str. 18 kytička – prosím úkoly ze čtení číst minimálně dvakrát, M – str. 18 – napiš příklady

Čtvrtek 4. 10.

 1. TV – pohybové hry
 2.  ČJ – ŽA str. 19
 3. PRV – str. 13
 4. ČJ – str. 20

DÚ – ŽA str. 19 – tužka, na pondělí donést vystřižené  L, l, slabiky Ma, Má, ma, má, La, Lá, la, lá

Pátek 5.10.

 1. ČJ – ŽA str. 20
 2. M – str. 18
 3. ČJ – str. 21
 4. Hv – Halí belí

 

 

Výuka v týdnu 1.10. – 5.10.2018

Pondělí 1.10.2018

ČJ – ŽA str. 18, DÚ s.18 u kytičky, čtení řádků, podepsat – „Četl 5x + vlastnoruční podpis“

TV – správné házení a chytání míče, pohybové hry na PL orientaci

M – PS str. 16

ČJ – Pís. str. 24

Připravte si, prosím, vylisované listy ze stromů na výrobu soviček /na pátek/.

Milí rodiče, ve škole se objevily vši!!! Prosím, zkontrolujte dětem hlavy a pokud se objeví vši nebo hnidy, jednejte!!! Děkuji.

Úterý 2.10.2018

ČJ – ŽA str. 19, DÚ – vystřihněte, prosím, a podepište písmenka l,L

M – PS str. 17

ČJ – Pís. str. 25, DÚ s.25 – poslední 2 řádky

PRV – PS str. 10, 11

Kroužek 12.30-13.30hod.

Středa 3.10.2018

ČJ – ŽA str. 20, DÚ ŽA s.20 /u tužek/ + vystřihnout slabiky LA LÁ, la, lá, MA, MÁ, ma, má

M – PS str. 18

PRV – PS str. 12, 13

ČJ – Pís. str. 26, 27

Čtvrtek 4.10.2018

TV – cvičení s lavičkami, gymnastika

ČJ – ŽA str. 21

HV – „Když jsem já sloužil…“ + dechová cvičení

ČJ – Pís. str. 28, 29, DÚ s. 31 – poslední 3 řádky

Zítra budeme potřebovat vylisované listí na výrobu soviček.

Žáci dostali katalog Knížata – knižní klub, kde si můžete objednat levnější knihy na čtení, třeba jako dárek pod stromeček. Pokud si nějakou knihu vyberete, vyplňte a podepište formulář na konci katalogu, zakroužkujte knihu a pošlete po dítěti zpět do školy. Děkuji.

Některé děti ještě nemají vystřižené slabiky Ma, ma, Má, má, La, Lá, la, la. Zkontrolujte, prosím. Děkuji.

Pátek 5.10.2018

M – PS str. 19

ČJ – ŽA str. 22

VV + PČ – výroba soviček na podzimní výstavu

Moc děkuji maminkám a tatínkům, kteří již spolu se svými ratolestmi vytvořili nádherné projekty na téma „Tři oříšky pro Popelku“ a „Orion – čokoládová hvězda“. Je to akce dobrovolná, o to víc si cením Vašich nápadů a kreativity, i ostatní žáci a kolegové obdivují přinesené a již ve třídě vystavené práce! Moc chválím!!!!!!!

Přírodověda

Houby – otázky

Čím se houby liší od rostlin?

Kde houby rostou?

Jak se houby rozmnožují?

Jak dělíme houby?

Uveď příklad dvou jedlých hub.

Co je to nejedlá houba? Je jedovatá?

Uveď příklad dvou nejedlých hub.

Která houba rostoucí v ČR je nejjedovatější?

Uveď příklad dvou jedovatých hub.

Jak se nazývá podzemní část houby?

Jak se nazývá celá nadzemní část houby?

Z čeho se skládá plodnice?

Má každá houba prstenec? Uveď příklad.

Jak se houba vyživuje?

Jsou houby člověku prospěšné? Jak?

od 1.10. do 12.10.

ČJ- Stavba slov -Kořen, předpona, přípona,Koncovky slov

Předpony: od-, nad-, pod-, před- , Určuje stavbu slova – předpona, kořen a příponová část v jednoduchých slovech.  Dokáže určit rozdíl mezi předponou a předložkou, správně je píše.

Čtení a lit. výchova – pojmy -spisovatel, básník, kniha, kapitola, ilustrátor, začínáme opět s pravidelnou domácí četbou

Matematika – Písemné násobení jednociferným činitelem , dělení se zbytkem,  slovní úlohy

MG – Různoběžky, rovnoběžky, kolmice

PŘ- Člověk a příroda – ekologie  : Ví , jak třídíme odpady. 

Rostliny, houby– prohlubování poznatků ze 3.ročníku, zápis Houby ze sešitu ze dne 1.10, otázky k učivu přiloženy v novém článku.

Přírodověda a pracovní činnosti – Vylisovat listy.  Sestavit herbář listů.

VL – kraje a krajská města,státní moc,

Výuka v týdnu od 24.9. – 28.9.2018

Pondělí 24.9.

 1. ČJ – ŽA str. 11 – dopravní prostředky
 2. M – str. 13 – psaní číslic 1, 2. Více, méně, rovná se
 3. ČJ – psaní str. 14 – nácvik horního oblouku
 4. PRV – str. 8 – Bezpečná cesta do školy

– PSANÍ ČÍSLIC -  psaní jedniček str.  1

Dnes od 17.00 h. v učebně 1. A se koná první třídní schůzka. 

Úterý 25.9.

 1. ČJ – vyvození písmene M,m – ŽA str. 12
 2. TV – psychomotorické hry
 3. M – psaní číslice 3, str. 14
 4. ČJ – nácvik dolního oblouku str. 15, psaní číslice 2 str. 2

ČJ – ŽA str. 13 – pusinka- vyprávění o obrázku – slova s hláskou m, dokreslení motýla, PSANÍ- psaní číslice 2 – str. 2

Středa 26.9.

 1. ČJ – písmeno M,m – str. 13 – pozice písmene ve slově
 2. M – sčítání v oboru čísel do 3 str. 15
 3. +4. VV/PČ – práce s papírem Žalud, Duch

– PSANÍ – str. 3 – psaní číslovky 3 – první 3 řádky

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Čtvrtek 27.9.

 1. TV – pohybové hry – pravolevá orientace
 2. ČJ – ŽA str. 14+15
 3. PRV – opakování str. 9 + pracovní list VE ŠKOLE
 4. ČJ – psaní str. 16-17 + str. 3 psaní číslice 3

Zítra je státní svátek. Užíváme si volna! :)

Do pondělí donést vystřižené písmeno A/Á, a/á – vše zezadu podepsat. Na příští středu donést listy – cca 5 kusů.

Včera jsem navštívila AZ papír Znojmo a nakoupila jsem ze sponzorských darů – 1 100 Kč – pomůcky do výtvarné výchovy. Jedná se o barevné papíry, anilinové barvy, dekorativní drátky, dekorační dřívka, barevnou lepenku, olejové a suché pastely, rudky. Děkujeme!!

 

 

 

 

Výuka v týdnu 24.9. – 27.9.2018

Pondělí 24.9.2018

ČJ – ŽA str. 12 + DÚ /u tužek/

TV – pravidla pohybových her, sportovní chování

M – Ps str. 13

ČJ – PS str. 14

POZOR!!! Zítra proběhne naše první schůzka od 16.30hod. v naší kmenové třídě. Připravte si, prosím, dotazy na vše, co Vám ještě není jasné, připomínky atd.

Úterý 25.9.2018

ČJ – ŽA str. 13

M – PS str. 14

ČJ – PS str.15, 16, 17 + DÚ str. 18

PRV – PS str.8

Středa 26.9.2018

ČJ – ŽA str. 14, 15, DÚ s. 16

M – PS str. 15

PRV – PS str.9

ČJ – PS str.19, 20

Čtvrtek 27.9.2018

TV – znalost pokynů a signálů u pohybových her, nástupy, řazení, míčové hry

ČJ – ŽA str. 16

HV – pohyb. hra, veselé zpívání, poslech dětských písní + taneční prvky

ČJ – PS str. 22, 23

Pátek 28.9.2018 – Státní svátek, do školy nejdeme, odpočíváme a těšíme se na pondělí 1.10.2018. Domácí úkol dnes nemáme, zkuste vytvořit nějakou koláž na výstavu 2018 /Tři oříšky nebo ORION/nebo do recyklohraní na téma PLAKÁT na propagaci třídění a recyklace drobného elektrozařízení a baterií, při společné práci se prosím i vyfoťte a fotku mi pošlete na mail, děkuji! Nápověda:
kam odkládáme rozbité hračka na baterie, domácí spotřebiče na baterie, co s nimi, když doslouží, symbol přeškrtnuté popelnice, proč je důležitá recyklace atd.

4.B Svobodová

ČJ – opakování – hlásková a slabičná stavba slov,význam slov ( slova nadřazená, podřazená, souřadná), určování pádů podstatných jmen, slovní druhy ( 1,2, 7,6,10), pravopis ú, ů ( pozor na citoslovce  např. vrkú, bú  a dále např. slovo trojúhelník), nově- názvy států a příslušníků národností : Itálie, Ital, Italové, italština, Švédské, Švéd, Švédové, švédština…..

M – procvičovat počtářské chvilky přes Fo,opakovat násobilku, pamětné sčítání a odčítání do 1000, umět používat matematické názvy ( sčítanec,menšenec, menšitel, dělitel…….)

Mg- opak : jednoduché  konstrukční úloh dle zadání v PS a v učebnici

PŘ – pojem  Ekosystémy, Houby

VL- Kraje a krajská města

Výuky v týdnu od 17.9. – 21.9.2018

Pondělí 17.9.

 1. ČJ – náslovná hláska, shodné obrázky str. 6
 2. M – číselný obor 1 – 5 str. 7 – 8, početní divadélko
 3. ČJ – uvolňovací cviky – kroužení jedním a druhým směrem str. 4 – 5
 4. PRV -  O přestávce – pravidla chování, kultura stolování str. 6

DÚ – M – str. 9 první dvě cvičení

Úterý 18.9.

 1. ČJ – ŽA str. 7 – O veliké řepě – dramatizace
 2. TV – štafetové běhy
 3. M – str. 9-10
 4. ČJ – psaní str. 6 – 7

DÚ – pohádka O veliké řepě – rozstříhat lístek, povyprávět a donést zpět do školy – např. uschovat v pouzdře.

Středa 19.9.

 1. ČJ – ŽA str. 8 – hledání rozdílů
 2. M – str. 11 – počítání do 5
 3. VV/PČ – Plody podzimu – práce s papírem, barvou

– M str. 11 poslední cvičení.

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Čtvrtek 20.9.

 1. TV – štafetové běhy
 2. ČJ – ŽA str. 9 – délka slabik
 3. PRV – str. 7
 4. ČJ – psaní str. 8-10

DÚ – PSANÍ  str. 11

Pátek 21.9.

 1. ČJ – ŽA  str. 10 – O Budulínkovi
 2. M – str. 12 – čísla v oboru 1 – 5
 3. ČJ – PSANÍ  – str. 12-13
 4. HV – Rybička maličká

Prosím do pondělí donést vystřižené a založené do desek číslice a tečky – pouze vše do oboru 6 (číslice + tečky+příklady) a všechny znaménka – +, -, větší, menší, rovná se. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!!

Prosím donést do pondělí vystřižená písmenka M, m (zagumičkovat a vložit do pouzdra). Založíme si do desek ve škole. VŠE ZEZADU PODEPSAT!!!!

Připomínám první třídní schůzku 24.9.2018 od 17.00 h. v učebně 1.A.

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 17. a 18. října  (středa a čtvrtek) v době od 7 do  8 hodin a ve středu od 15.00 do 16.30 hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Výuka v týdnu 17.9.2018 – 21.9.2018

Pondělí 17.9.2018

ČJ - ŽA str. 6, hláska na začátku slova DÚ ŽA str.7 úkol u červené mašličky a u lupy, znění úkolu najdete ve spodní části stránky

TV – pohybové hry + míčové hry, nácvik nástupu

M – PS str. 9, procvičování číselného oboru 0 -5

ČJ – uvolňovací cviky – závitnice točená od středu vlevo nebo vpravo

POZOR!!! Zítra máme opět kroužek od 12.30 do 13.30hod.

Úterý 18.9.2018

ČJ - ŽA str. 7 – „O řepě“ – dramatizace pohádky DÚ – ŽA s. 8 u tužky

M – PS str.11 – počet prvků

ČJ – uvolňovací cviky – kroužení do oválu

PRV - PS str. 6 „O přestávce“

Kroužek od 12.30 do 13.30hod.

Středa 19.9.2018

ČJ – ŽA str. 8 – hledání rozdílů

M – PS str.12 – určování správného počtu

PRV – PS str. 7 „Ája poznává školu“

Čtvrtek 20.9.2018

TV – relaxační cviky, protahovací cviky, pohybové hry

ČJ – ŽA str.9 – vyprávění a dělení slov na slabiky

HV – veselé zpívání, zdravé dýchání, vytleskávání rytmu

ČJ – uvolňovací cviky – kroužení kolem květů + říkanky

Pátek 21.9.2018
M –
PS str.13 – číslice 1, porovnávání čísel DÚ – vystřihnout ze sady čísel číslice 1,2,3,4,5,6 a k nim odpovídající počty puntíků, znaménka větší, menší, rovná se,+  a  -, vše podepsat, zagumičkovat nebo vložit do malého pytlíčku, uložit do pouzdra, v pondělí s nimi budeme pracovat

ČJ – ŽA str. 10 – pohádka „O Budulínkovi“ – dramatizace DÚ – vystřihnout ze sady písmen všechna malá i velká písmenka mMa á A Á, podepsat je, zagumičkovat nebo vložit do malého igelitového pytlíčku, aby se netoulala po aktovce /uložit nejlépe do pouzdra/, v pondělí s nimi už budeme pracovat

VV + PČ – pohádková osnova – kresba + malba

POZOR!!! Kvůli školení musím přesunout termín naší první společné schůzky na úterý 25.9.2018 od 16.30hod. Děkuji za pochopení. Opět děkuji maminkám za papír. materiál pro děti do třídy.

Ve dnech 17. a 18. října 2018 proběhne sběr starého papíru a drobného elektrozařízení. Ve středu 17.10.2018 můžete přijet na hřiště u školy od 7.00 do 8.00hod. ráno a odpoledne od 15.00hod. do 16.30hod. Ve čtvrtek 18.10.2018 pouze od 7.00 do 8.00hod. Více informací najdete na webových stránkách školy.

Výuka v týdnu od 10.9. – 14.9.2018

Pondělí 10.9.

 1. ČJ – O perníkové chaloupce Živá abeceda str. 1
 2. M – počítání po jedné, obor do 5 str. 1-2
 3. Čj – psaní – uvolňovací cviky
 4. Prv – Jsem školák str. 4

– Vyprávění podle obrázkové osnovy – O perníkové chaloupce.  Prosím vždy DÚ podepsat.

Úterý 11.9.

 1. ČJ – str. 2
 2. M- str. 3
 3. ČJ- psaní – uvolňovací cviky

– ČJ str. 2 – míček – zakroužkování shodného tvaru

Zítra první hodinu se jdeme podívat do kostela – „Dary přírody“ – počkám na děti v šatně.

Středa 12.9.

 1. Čj – návštěva kostela
 2. M – str. 4
 3. +4. VV/PČ – Moje kočka – práce s papírem, vystřihování

– M str. 5 – první cvičení – dokreslování pečiva

Čtvrtek 13.9.

 1. TV – nácvik nástupu, hry Čáp ztratil čepičku, Pešek
 2. ČJ – Živá abeceda str. 3-4
 3. Prv – Naše třída – str. 5
 4. ČJ – říkanka Ťuká, ťuká deštík, psaní str. 2

DÚ – Psaní – str. 1 – procvičovat si básničku s pohybem + vybarvit obrázky

Pátek 14.9.

 1. ČJ – ŽA (Živá abeceda) str. 5 – shodná písmena, vyznačování počtu slabik
 2. M – str. 5 -7 – postřehování počtu prvků
 3. ČJ – uvolňovací cviky – str. 3 – drak
 4. Hv – opakování písní z MŠ,  Žabička zelená

V krtečkovém notýsku posílám volnou vstupenku do cirkusu – volná vstupenka je platná v případě platícího doprovodu!