VÝUKA V TÝDNU 19.2. – 23.2.2018

Pondělí 19.2.2018

ČJ – uč. str. 90, cv. 1 – 3 ústně, opsat žlutou tab. do školního sešitu

DÚ – uč. str. 90, cv. 4 + a)

M – uč. str. 29

DÚ – uč. str. 28, cv.7

VL – uč. str. 9, 10, 11 v nové zelené učebnici

DÚ – připravit si ústně odpovědi na otázky ze str.11 + PS str. 4

ČT – četba článku „Bitva na Bílé hoře“ + odpovědi na otázky k textu

TV – přeskoky přes švihadlo, akrobatické prvky

14 – 15.30hod : Kroužek deskových her , přinést pexesa a čtverečkované papíry /popř. i hru Piškvorky/ , bude „Velký turnaj“

Úterý 20.2.2018

ČJ – uč. str. 91 + PS str. 10, diktát

DÚ – uč. str. 91, cv. 6 + c)

M – uč. str.32 – úvod do desetinných čísel + zápis do škol. sešitu

DÚ – uč. str.33, cv. 11

PČ – přinést tampóny na čištění pleti /kulaté, alespoň 10ks /- výroba jarních kytek

PŘ – uč. str. 55 + zápis do sešitu

12.45 – 13.45hod : Kroužek doučování – budeme procvičovat opět dělení dvojciferným činitelem a zopakujeme vyjmenovaná slova

Středa 21.2.2018

Mgeo – uč. str. 30 a 31

DÚ – uč. str. 30, cv. 5, 6 do sešitu geometrie

VV – přinést bílé nebo velmi světlé /i starší/ tričko, které pomalujeme „Trávicí soustavou“

TV – florbal, cvičení s hudbou

Čtvrtek 22.2.2018

ČJ – uč. str. 92, do školního sešitu napsat žlutou a modré tabulky

DÚ – na pondělí napsat dopis cv. 1c) , str. 92

M – uč. str. 33

DÚ – uč. str. 33, cv. 9

VL – video „Dějiny udatného českého národa“ – doba pobělohorská + kontrolní test

PŘ – uč. str.56 + zápis do školního sešitu + video „Dýchací soustava“ + výroba dýchací soustavy

ČT – pověst I „O Lomikarovi“, „O Kozinovi“- doba pobělohorská

Pátek 23.2.2018

ČJ – uč. str. 93, do škol. sešitu napsat žluté tabulky

DÚ – PS str. 11

M – uč. str. 34

DÚ – uč. str. 34, cv. 5

HV – text písně „Pátá“ /Z.Norisová/

ČT – zápisy obsahů přečtených pověstí do sešitu „Čtení“, připomínám kontrolu čtenářských deníků na konci měsíce února!!!!!

Vzkaz pro rodiče: „Dohlédněte, prosím, na domácí přípravu a především přípravu pomůcek na vyučování. Někteří žáci velmi často zapomínají sešity, učebnice, pera, tužky a další základní pomůcky, bez nichž nemohou ve výuce pracovat s ostatními spolužáky. Některým dokonce chybí už 14 dnů fix na tabulku. S paní učitelkou třídy 5.A uvažujeme o tom, že bychom opět vybraly 500,- Kč na nákup chybějících potřeb na 2.pol. do VV a na zaplacení připravovaných společných akcí, jako např. návštěva divadelního představení v Brně, výlet do NP Podyjí, školní výlet do Permonia /doplatíme jen částkou, která zůstane v pokladně/.

Výuka v týdnu 12. – 16. února

PÁTEK 16.2.

ČJ – uč. s. 59, prac. sešit s. 6 – celá

DÚ: podpis a oprava diktátu, číst si

ČTVRTEK 15.2.

M – učebnice s. 35/16,17 – sešit M – čtverečkovaný + uč. s. 97/1 zdůvodnění

Vl – odevzdání učebnic z vlastivědy – dějiny, obdrželi nové učebnice + prac. sešit Vl – zeměpisná část ( obalit pevným obalem)

DÚ: ČJ - prac. sešit s. 5 – celou dokončit + nacvičit diktát – zítra píšeme, donést do Vv – starou ponožku (stačí jednu, může být barevná)

STŘEDA 14.2.

DÚ: M – uč. s. 35/18 – dokončit do sešitu, s. 40/4 – do sešitu Š, Čítanka – s. 100-101 + otázky ústně, zítra test z Vlastivědy – opakování historické části

ÚTERÝ 13.2.

DÚ: M – prac. sešit s. 30/1, ČJ – list renesance

PONDĚLÍ 12.2.

DÚ: M – prac. sešit s. 32/10, s. 33/1, ČJ - prac. sešit s. 4 – celá dokončit, Vl - prac. sešit s. 23,24 + učit se na test ve čtvrtek – opakování celku historie po renesanci viz sešit

Výuka od 12.2. – 16.2.

Pondělí 12.2.

DÚ – M – str. 27/7 poslední tři příklady + ZK,  ČT -  str. 164 -165.

Ve středu donést slepenou a vygumovanou učebnici do vlastivědy, v pátek bude probírat školní kolo recitační soutěže.

Úterý 13.2.

DÚ – ČJ – PS str. 4/1, 2

Prosím dbejte, aby si žáci pravidelně uklízeli své školní tašky a aby si vhodně vedli sešity (obaly, záměna sešitů, úprava, dodělávání úkolů v PS). Děkuji!

Středa 14.2.

DÚ – M – kopie, dodělat obě strany, obalit PS a učebnici do VL.

Čtvrtek 15.2.

DÚ – ČJ – PS str. 4/5,6, procvičovat koncovky příd.jmen tvrdých, M- DÚ – GEO str. 25/3 druhá tabulka přepsat a doplnit do sešitu geo, opakovat – +,- s velkými čísly do miliardy, dělení dvojciferným dělitelem, VL – opakovat hl. města Evropy!!

Pátek 16.2.

Dnes proběhla ochutnávka exotického ovoce a zeleniny, současně i školní kolo recitační soutěže, velká gratulace vítězům – Vojtěch Bartoněk 1. místo, Eliška Karlová 2. místo :)

 

od 12. 2. do 16.2.

M-  uč. Matematika 2 :písemné sčítání  a odčítání , učebnice str. 37 až 44, PS 2 str. 1- 4, procvičujeme pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru malé násobilky- automatizace spojů, zápis v jednoduchých úlohách samostatně.

Mg -kruh, kružnice- , cvičení v PS str. 2/ cv. 10- 12, str. 4/  cv. 11 a 12

ČJ -přídavná  jména, zájmena , číslovky, uč. str. 59 a 60  PS díl 2 str. 7 a 8

Určujeme mluvnické kategorie u podstatnýcj jmen, známe VS po BLM.

Čtení – str. 105 -107 , úkoly za texty, vyhledáváme slovní druhy- 1,2,3, 5, 7

Prvouka :  téma podmínky života na Zemi,  Voda , Vzduch-učebnice str. 29 a 30, úkoly v PS str. 36 a 37

VÝUKA V TÝDNU 12.2. – 16.2.2018

Pondělí 12.2.2018

ČJ – vyprávění zážitků z jarních prázdnin – sloh

– napsat do sešitu „SLOH“ vyprávění nejkrásnějšího zážitku z jarních prázdnin

M + VL – preventivní program „Podané ruce“

ČT – hlasité a tiché čtení, nácvik recitace na soutěž, zápisy ve čtenářském deníku

TV – florbal, cvičení se švihadly

14:00 – 15:30hod. - kroužek „Deskové hry“

Úterý 13.2.2018

M – uč. str. 26, cv. 4, 5, 6, 7 písemně

– uč. str. 26, cv. 8 do sešitu písemně

ČJ - uč. str. 85, slovesa – úvod

– uč. str.86, cv. 3 a) b) písemně do sešitu

– výroba papírových řetězů

– uč. str.53 „Proč chráníme svoje tělo“, PS str. 47

12:45 – 13:45hod. – kroužek „Doučování“

Středa 14.2.2018

M-geo – uč. str.25, „Převádění jednotek obsahu“

VV – valentýnské malování a tvoření

TV - basketbal, gymnastika

Čtvrtek 15.2.2018

M – uč. str.27, cv. 1, 6, 8 písemně

– uč. str. 27, cv. 7 písemně do sešitu

ČJ – uč. str.88 ústně, tabulky opsat do sešitu

– uč. str. 88, cv. 2 písemně do sešitu

VL – nová zelená uč. str. 5 – 8 „Opakování učiva 4. ročníku“

– uč. str. 53 a 547 „Kostra“ + vystřihnout obr. kostry str. 67, nalepit na papír a popsat

ČT – recitace, oblíbení hrdinové knih pro děti a mládež

Pátek 16.2.2018

ČJ - uč. str. 89 ústně + diktát

– PS str. 8

M – uč. str. 28, cv. 2, 3, 4, 6, 7 písemně

– uč. str. 28, cv. 8 písemně do sešitu

10:00 – 12:00hod. – školní kolo recitační soutěže

 

 

Týden 29.1. – 1.2.

Přeji všem krásné již:) jarní prázdniny, které začínají v pátek 2.2. „pololetními“!

Uvidíme se opět v Po 12.2.

DÚ: přes prázdniny, odpočinout si , číst si a podívat se na Vlastivědu (Jagellonci a první Habsburkové – co je v sešitě) – po prázdninách testík z Vlastivědy.

Výuka v týdnu 29. 1. – 2.2.

Pondělí 29. 1. 

– M- 24/7 celé do domácího sešitu, VL -PS str. 53-54, ČT – 164-165

31.1.  – vydávání vysvědčení (výpis) – 4. vyuč. hodina, konec vyučování v 11:40 h. Donést folii, obal na vysvědčení. Jinak výuka dle rozvrhu.

1.2. – 3. a 4. vyuč. hodina – Školní kolo recitační soutěže se NEKONÁ z důvodu velké nemocnosti dětí, přesunuto po jarních prázdninách, jinak výuka dle rozvrhu. Tento den se koná ČEPICOVÝ DEN – děti si mohou donést čepici, klobouk, …

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 9. 2. – jarní prázdniny

Úterý 30.1.

ČJ – PS str. 2/3 a 3/4

Čtvrtek 1.2.

Žádné DÚ jsem na nezadávala, individuálně si mohou procvičovat:

ČJ – koncovky podst. jmen, druhy příd. jmen, vyjmenovaná slova, slovní druhy, kategorie podst. jmen – rod, číslo, pád, vzor

M- písemné dělení dvojciferným dělitelem, písemné +, -, *, :,  malá násobilka, výpočet části z celku – zlomky, zaokrouhlování

 

 

 

 

VÝUKA V TÝDNU 29.1. – 1. 2. 2018

Pondělí 29.1.2018

ČJ – uč. str.84 – sloh „Osnova vyprávění“

– uč. str. 84, cv. 2

M – uč. str. 22, písemně cv. 1 a 6

– uč. str 22, cv. 8

VL- opakování učiva o Evropě, test

ČT – příprava na recitační soutěž, básně o zimě, prvky přednesu, dramatizace

TV – kondiční cvičení na stanovištích, gymnastika

Úterý 30.1.2018

ČJ – procvičování přídavných jmen, pracovní listy, diktát

– dokončení pracovního listu

M – uč. str. 23, písemně cv. 7, 9, 10

– uč. str. 23, cv.8

– výroba karnevalových masek z papíru

– uč. str. 51 – úvod „Člověk“, PS str. 47

Středa 31.1.2018

Mgeo - Výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku

VV – „Maškarní bál“ – kombinace technik

Pololetní vysvědčení dostanou žáci již 4.vyučovací hodinu a v 11.40hod. odcházíme na oběd. Poslední 5.vyučovací hodina TV odpadá.

Přinést složku na vysvědčení, je to pouze výpis vysvědčení a ten si žáci nechávají.

Čtvrtek 1.2.2018

Recitační soutěž – školní kolo se kvůli nadměrné absenci žáků nižších ročníků odkládá. Termín určíme až po jarních prázdninách.

Máme čepičkový a kloboukový den.

Učíme se dle rozvrhu, budeme opakovat a procvičovat doposud probrané učivo.

Pátek 2.2.20118

Pololetní prázdniny!!!!!!!

Od pondělí 5.2.2018 do pátku 9.2.2018 jsou JARNÍ PRÁZDNINY!!!!!!!

Sejdeme se ve škole až 12.2.2018. Pořádně si odpočiňte, ale na školu nezapomínejte! Komu nejde dělení, bude dělit, komu nejdou přídavná jména bude procvičovat gramatiku.

Výuka v týdnu 22. – 26.1.

ČTVRTEK 25.1.

M – sčítání velkých čísel

Vl – učebnice s. 37/b) do sešitu, uč. s. 38 – 39 , zápis do sešitu

Hv – píseň Pocestný a Široký, hluboký…

DÚ: číst si- v pondělí 29.1. kontroluji četbu zapsanou ve čtenářském deníku, Hv – umět píseň Široký, hluboký…, dát si do pořádku zpěvník

Zítra poslední plavání!!!

STŘEDA 24.1.

M – učebnice s. 33/9 – do sešitu M – malý

ČJ – prac. sešit s. 2/2,3,4   Čítanka – s. 97

Př – učebnice s. 30 + zápis do sešitu

DÚ: učit se Vlastivědu – test husitství

ÚTERÝ 23.1.

ČJ – skloňování podstatných jmen – učeb. s. 53 a 54, zápis do sešitu Malá pravidla

Čtení – čítanka s. 95 – otázky, s. 96 + otázky

Vl – zápis do sešitu Bitva u Lipan, konec husitství, prac. sešit s.19/1,2, s. 20/6

DÚ: M – list s. 4/cv. 1,2, Vl – prac. sešit s.19/3 a s.20/4,5, Čítanka – s. 96 – číst + otázky

 

PONDĚLÍ 22.1.

ČJ – učebnice s. 52/3 – osnova vyprávění, s. 53/1,2

M – prac. sešit s. 22 – celá, s. 23/8,9

Vl – učebnice s. 36, list Husitství – opakování, ve čt test – husitství

DÚ: ČJ – prac. sešit (nový) s. 2/1 a)b)c)d), M – prac. sešit s. 23/10, zítra test z přírodovědy (kdo chyběl), testík M a ČJ

Výuka v týdnu 22.1. – 26. 1.

Pondělí 22.1.

DÚ – M – 18/9 první sloupec + ZK, VL – PS str.50, ČT – 160-161

Úterý 23.1.

DÚ- ČJ – PS – dodělat str. 38 a 39/1, PŘ – PS- str.41 – vystřihnout +složit a nalepit k zápisu do sešitu

Středa 24.1.

DÚ -ČJ – str. 39/2 a 3, VL – PS str. 51

 

Pátek 26.1.

DÚ – ČJ – PS 2/1, ČT – 162-163

Z TF odečteno 49 Kč na PS z VL (dějepisná část) – dostanou po jarních prázdninách.

VÝUKA V TÝDNU 22.1. – 26.1.218

Pondělí 22.1.2018

ČJ - uč. str.77, PS str.5

DÚ – naučit tabulky ze str. 77, příprava na diktát

M – uč. str 17, písemně cv, 2, 4, 7, 8, 9b)

DÚ – uč. str.17, cv. 5

VL - Cestujeme po Evropě, uč. str 64 a 65, PS str.46 a 47, kontrolní test

ČT – tiché čtení, otázky a odpovědi k textu, pravopisná cvičení

Úterý 23.1.2018

ČJ - uč. str.78, PS str.5, diktát

DÚ – uč. str.78, cv. 7b)

- uč. str.18, písemně cv. 3 – 8

DÚ – uč. str. 18, cv. 9

PČ - skládání origami

PŘ - Třídění živých organizmů, uč. str. 46 a 47, PS str.38

Středa 24.1.2018

Mgeo – uč. str.19 a 20, do sešitu cv. 4 – 8

DÚ – narýsuj plánek bytu

VV - „Pozvánka na školní ples“ – volná technika psaní

TV - pohybové a míčové hry

Čtvrtek 25.1.2018

ČJ – uč. str. 79, PS str. 6

DÚ – naučit tabulky na str.79

- uč. str.21, písemně cv. 3, 7, 8

DÚ – uč. str.21, cv. 6

VL - Kulturní památky evropských zemí, uč. str. 66 a 67, PS str.48, kontrolní test

– Třídění živých organizmů, uč. str. 48 a 49, PS str. 39 a 40

ČT – zápis z přečteného textu do sešitu + ilustrace, recitace

Pátek 26.1.2018

ČJ - uč. str. 80, písemně cv.3

DÚ – uč. str.80, cv.5

M – uč. str. 22, písemně cv. 1, 3, 6, 7

DÚ – uč. str.22, cv. 8

HV - hudební věta, píseň „Tráva neroste“

ČT – hlasité čtení, rozbor textu, recitace

Připomínám, že stále sbíráme mobilní telefony a drobné elektrospotřebiče.

V pondělí 22.1.2018 budeme ve Znojemském deníku, článek „Recyklohraní v ZŠ Miroslav“.

Ve středu 24.1.2018 jede Ráďa, Bára, Maruška a David M. na matemat. olympiádu do Znojma, sraz 6.45hod. na autobus. nádraží v Miroslavi, návrat ve 13.32hod. Penízky s sebou, navštívíme cukrárnu!

 

Výuka v týdnu 15. – 19. 1.

ČTVRTEK 18.1.

ČJ – učebnice s. 50/7,8,9 – cvičení 9 do sešitu čtení/psaní + úkoly b)c), s. 52/1

M – učebnice s. 33/6 – do sešitu M-malý, s. 33/7 do sešitu M – čtverečkovaný

Př. – psali pololetní test

Vl – zápis do sešitu + list Husitské války dokončit ( pouze cvičení 5 )

Hv – test  (nota celá, čtvrťová a půlová, houslový klíč a názvy známých lidových písní – poslechová ukázka)

: ČJ – prac. sešit s. 40a) – celé, číst si doma četbu - v Po 28.1. kontroluji přečtené knihy/strany (min. 80 stran za další čtvrtletí)

Zítra PLAVÁNÍ , v pondělí 22.1. – výuka dle rozvrhu!!

STŘEDA 17.1.

M – prac. sešit s. 21/4, prac. sešit ZLOMKY (nový) – s. 1/6,7, s. 2/1,2,3

ČJ – list – slova ohebná a neohebná + rébusy, učebnice s. 49/5 – do sešitu ČJ – Š

Př – učebnice s. 28 a 29, prac. sešit s. 13/1,2, list – celý – opakování

DÚ: M – Zlomky s. 1/1-5, ČJ – uč. s. 49/5 – sešit Š – dokončit, Př – list - dokončit, Vl – list (Jan Hus) donést, podpis testu z přírodovědy, zítra pololetní test z Př a zkouším z Vlastivědy

Pro chybějící:

Pondělí bylo plavání.

Úterý:   ČJ – učebnice s. učebnice s. 47/7, 48/1a), 48/2a)b)c), s. 49/3a)b)c)d), s. 49/4a)b),  prac. sešit s. 38/1,s.38/7, s.38/2, s. 39/3,4a)b) – sešit ČJ – Š, s. 39/5, s. 39/6a)

 Čítanka – s. 74 + úkoly (úkol č. 2 – napsat do sešitu čtení/psaní, s. 74-76 – číst + úkoly, s. 77/2 – napsat do sešitu čtení/psaní

M – učebnice s. 32/1,2,3,4,5, prac. sešit s. 21/1,2,3

Vl – učebnice s. 34-35 – číst + naučit, zápis do sešitu viz email Jan Hus + obrázek nalepit, list Husitské války s. 23 celá

Výuka od 15.1. – 19.1.

Pondělí 15.1.

DÚ – ČT – 158 -159

Do PČ na zítra zbytky látek – z minulého týdne. Připomínám RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK!!!

Úterý 16. 1.

DÚ – ČJ – PS str. 35/1 celé

Středa 17. 1.

DÚ – VL – dodělat v PS str. 48. Na zítra donést podepsanou pololetní práci z matematiky, dodělat opravu do šk. sešitu!!!

Čtvrtek 18.1.

DÚ – GEO – str. 19/1,2,3, ČJ – PS str. 37 celé dodělat

 

VÝUKA 15. – 19.1.2018

Pondělí 15.1.2018

ČJ – Druhy přídavných jmen uč. str.71, PS str. 3,

DÚ – naučit žlutou tabulku str.71

M – uč. str.12, písemně cv. 1, 5, 11, pětiminutovka na dělení

DÚ – uč. str. 12, cv. 10

VL – Rostliny a živočichové v Evropě uč. str. 61, PS str. 54 kontr.

ČT – recitace a hlasité čtení s porozuměním

TV – vymysli zábavnou hru s vršky od PET lahví

Úterý 16.1.2018

ČJ – Procvičování druhů příd. jmen uč. str. 72, PS str. 3

DÚ – uč. str. 71, cv. 4 opiš, doplň a vyznač třemi barvami druhy příd.jm.

M – uč. str. 14, cv. 1, 2, 3 do škol. sešitu, pětiminutovka na dělení

DÚ – uč. str. 14, cv. 5 / první dva sloupce/

– beseda s p. místostarostou Volfem na téma „RECYKLOVÁNÍ“

– beseda – „Osvětová kampaň v recyklování“

Středa 17.1.2018

M-geom. – uč. str.13 + opakovací test

VV – „Lední medvědi“- kombinování technik

TV – pohybové hry, relaxační cvičení

 

Čtvrtek 18.1.2018

ČJ – Skloňování příd. jmen tvrdých uč. str 73, PS str. 4

DÚ – naučit tabulku v uč. str. 73

M - uč. str.15 + pětiminutovka na dělení

DÚ – uč. str. 14, cv.5 /další 2 sloupce/

VL - hodnocení pololetních písemných prací,

Hospodářství a obyvatelstvo Evropy uč. str. 63

DÚ – PS str. 45

– Společenstva živých organizmů uč. str. 42

Hodnocení pololetních písemných prací

DÚ – PS str. 35

ČT – společné čtení, vyhledávání informací z textu

Pátek 19.1.2018

ČJ – Procvičování skloňování příd. jmen tvrdých uč. str. 74, PS str. 4

DÚ – uč. str. 74, cv. 4 + b) /a) ne/

M – uč. str. 16, cv. 4, 6, 10 písemně, pětiminutovka na dělení

DÚ – uč. str. 14, cv. 5 /poslední sloupec/

HV – hodnocení zpěvu vybrané písně /text+intonace+melodie/

ČT – nácvik pravopisu /přepis vybraného textu/

Stále sbíráme mobilní telefony, drobné elektrozařízení a plníme úkoly do RECYKLOHRANÍ.

Výuka v týdnu 8. – 12. ledna

STŘEDA 10.1.

DÚ: M – list s. 21, podepsat test z M a donést zpět, Př.- učebnice s. 29 – otázky + list do Př. – zítra test z Přírodovědy

!!!!! Změna: Rozvrh na zítřek (čtvrtek):   Vl   M  ČJ  Aj  Hv

ÚTERÝ 9.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/3,6, M – list (dokončit sloupečky), Čtení – s. 93-95

Zítra test z M (.,: 10 a 100, písemné dělení, násobení a + i -, zápis čísel 0 – 1000 000, zaokrouhlování na 10, zvířátka pod maskou – zápis rovnice), test z ČJ ( vyjmen. slova, pád, číslo a rod podst. jmen, slova s vě, bě, pě, slova souznačná)

PONDĚLÍ 8.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 36/1,2, M – list, Vl – s. 16/1,2,4

Výuka v týdnu 8. 1. – 12. 1.

Pondělí 8. 1.

DÚ – M – str. 14 cv. 5 první sloupec (dva příklady) + ZK , Čj- souřadnicové tabulky – sloupec 1, 2, 3

ČT – str. 152 – 153, učit se vybranou báseň (do 15. 1.)

Donést na zítra (9.1.) do PČ zbytky látek.

Úterý 9. 1.

DÚ – M – 15/5 , Čj – souřadnicové tabulky – sloupec 4, 5, 6, PŘ PS – str. 35 vystřihnout kartičky

Středa 10. 1.

DÚ – Čj – souřadnicové tabulky – řádek A,B,C,D, PS str. 33 cv. 2, 3 a 4

Čtvrtek 11. 1.

DÚ – ČJ – PS str. 33/1 a  – e, příští čtvrtek 18. 1.  test z GEO, do VV dokoupit bílou temperu

 Pátek 12. 1.

DÚ – ČT- str. 156-157, PŘ – PS str. 34/4

Výuka v týdnu od 8.1. do 12.1.2018

Pondělí 8.1.2018

ČJ – opakování na pololetní písemnou práci, kterou píšeme v úterý 9.1.2018

M – pololetní písemná práce

VL – Vodstvo a podnebí Evropy, uč. str.57-60, PS str. 42 a 4

TV – gymnastika /kotouly, skok přes kozu/, míčové hry

 

Úterý 9.1.2018

ČJ – pololetní písemná práce

M – uč. str.9, DÚ-matematické pětiminutovky, sloupec B

PŘ – Oblast mírného podnebného pásu, uč. str. 42, PS str. 31

PČ – práce na projektu „Recyklohraní“- budeme společně rozebírat mobil

 

Středa 10.1.2018

M/geom./ – opakování a výpočet jednotek obsahu

VV – práce na plakátech do projektu „Recyklohraní“

TV – kondiční cvičení, hodnocení kotoulu vpřed a vzad, pohybové hry

Čtvrtek 11.1.2018

ČJ – správné odpovědi na otázky v pololetní písemné práci, hodnocení rozhovorů vedených v projektu „Recyklohraní“, příprava na recitační soutěž

M – uč. str. 10, DÚ – matematické pětiminutovky C

VL – pololetní písemná práce

PŘ – pololetní písemná práce

Pátek 12.1.2018

ČJ – Podstatná jména – opakování, uč. str. 67, DÚ – cv.7/ str.66

M – uč. str.11, DÚ – matem. pětim. D

HV- dechová cvičení, opakování textů známých písní

ČT – příprava na recitační soutěž, společné hlasité čtení

Připomínám, že v lednu sbíráme mobily a drobné elektrozařízení!

Výuka v týdnu 3.1. – 7.1. 2018

ÚTERÝ 4.1.

ČJ – učebnice s. 41 – celá, s.41/6 do sešitu Š (bez a)

M – učebnice s. s. 31/20,21,23

Vl – učebnice s. 30-31 + zápis

DÚ: ČJ – list – popis (charakteristika postavy), Vl – učebnice s. 31 – překreslit do sešitu 4 vývěsní štíty a popsat

PONDĚLÍ 3.1.

M – učebnice s. 29/13 – ústně , s. 29/14 – do sešitu M (čtverečkovaný), s. 30/15,17 – do sešitu M (čtvereč.) + zápis úhlopříčka, kosočtverec, kolmost (opsat ze sešitu od spolužáků – kdo chyběl), pracovní sešit s. 19/5 a)b)c)

Př – učebnice s. 22,23,24 – opakování -přečíst, procvičovat názvy stromů, určování a poznávačka, zápis do sešitu – Význam lesa + Les je domovem živočichů (dopsat od spolužáka-kdo chyběl) učebnice s. 25,26 – pročíst, odpovědět na zajímavosti (otázky)

DÚ: M – prac. sešit s. 18/4, Přírodověda – učebnice s. 27 – pročíst + úkoly sova 1 a 2 (na papírek), prac. sešit Př. – s. 12/7,8,9 – - úkoly do Př na středu 10.1. – využít knihy, internet – učíme se hledat informace

Výuka v týdnu 3.1. – 5. 1.

Středa 3. 1.

DÚ – Čj – PS str. 31 cv. 8 a 9, Vl – PS – str. 44 – nalepit předpověď počasí.

Prosím donést příspěvek na Sdružení rodičů – 220 Kč.

Čtvrtek 4. 1.

DÚ – ČJ – učebnice str. 55 cv. 12 doplnit i/í, y/ý + a, b c (folie)

Pátek 5. 1.

DÚ – ČJ – dodělat zápis do šk. sešitu – podst.jména + vypsat podstatná jména – str. 57 cv. 1 f – šk. sešit

ČT – vybrat a naučit báseň do 15. 1., čítanka str. 76 – 78

PLÁNOVANÉ TESTY – pololetí

9. 1 – PŘ – podnebné pásy, 10. 1. – VL – Evropa, 15. 1. – M, 17. 1. – ČJ, 18. 1. Geo

Po testech z PŘ a VL bude probíhat kontrola sešitů – doplnit zápisy!

Výuka v týdnu 18. – 22. prosince

ÚTERÝ 19.12.

DÚ: Př – prac. sešit s. 11/4,5, Čítanka – s. 66-68

Zítra: turnaj v Kapitánce – sokolovna  ( batůžek se svačinou a pitím)

Čtvrtek 21.12. – čítanka, zpěvník Hv a  besídka ( jablko, pyžamo, oblíbený plyšák, hrníček na pití)

PONDĚLÍ 18.12.

ČJ – prac. sešit s. 33 -34 – celé, s. 35/6,7,8,9,10

M – učebnice s. 28/1,3,4 – do sešitu M (velký), rovnoramenný trojúhelník

Vl – učebnice s. 30-32

DÚ: čítanka – s. 62-64

Zítra: Tv, ČJ, M, Aj, Čtení, Přírodověda!!!!