Výuka v týdnu od 4.2. – 8.2.2019

Pondělí 4.2.

 1. ČJ – SL str. 42, PS str. 20 – písmeno R, r
 2. M – str. 31
 3. PRV – uč. str. 54 – Rok, roční období (přeskakuji tématiku Na jaře – necháme si to až na březen)
 4. ČJ – písanka str. 24

– ČJ PS str. 20 cv. tulipán a míček, prosím donést písmeno R,r. M – str. 31 cv. 7

Vážení rodiče, chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci v uplynulém pololetí. Doufám, že vysvědčení udělalo dětem i Vám radost a náležitě jste ho oslavili. S novým pololetím nás čeká pár změn týkajících se způsobu známkování. Doposud jsem dávala razítka nebo jedničky, v případě nezdaru pouze podpis. Po domluvě s paní učitelkou z vedlejší třídy budu od tohoto týdne využívat plného známkování – omezím se však na známky 1 – 3.

POUZE pro orientaci uvádím: Jednička s hvězdičkou bude za bezchybné splnění úkolu,  jednička za jednu chybu, dvojka za 2 – 3 chyby a trojka za 4 a více chyb (pokud v matematice bude více příkladů, náležitě upravím systém známkování).  V případě úplného nezdaru napíšu N – „nesplnil, nevypočítal, nepřečetl,…“.  Může se u známky objevit vykřičník symbolizující výstrahu před horší známkou. Prosím striktně se tím neřiďte, jinak se známkují příklady v matematice a jinak čtení nebo psaní. Kromě čtení (pouze DÚ) a počítání budu hodnotit i psaní a diktáty/přepisy (dodržení řádků, tvaru, velikosti písma, …). Nově zavádím i opravu u diktátů – prosím o opravu a Váš podpis.

S novým způsobem známkování lépe uvidíme jednotlivé pokroky dětí a přechod do druhé třídy nebude tak stresující. Navíc děti začaly práci odbývat, a proto věřím, že to přinese i motivační sílu a s ní spojenou větší dávku snahy a důslednosti.

Domácí příprava zůstává – 1 – 2 úkoly za den, postupně budeme přecházet na dva úkoly denně. Prosím však pravidelně samostatně procvičujte počítání, skládání slov ze skládací abecedy a psaní písmen, slabik, slov.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. V.

Úterý 5.2.

 1. ČJ -  SL str. 43, PS str. 21
 2. TV – rytmické cvičení
 3. M – str. 32
 4. ČJ – písanka str. 25

DÚ – ČJ PS str. 21 – tulipán v dolní části stránky i s obloučkováním

Středa 6.2.

 1. ČJ – SL str. 44,  PS str. 22
 2. M – Moje počítání str. 21-23
 3. VV+ PČ – Klaun, Valentýn

DÚ – ČJ – PS str. 22 – srdíčko + balonek (+můžete skládat slova typu vlaky, stopy, škola, tráva viz SL str. 44-45)

 

Čtvrtek 7.2.

 1. TV – joga
 2. ČJ – SL str. 45, PS str. 23
 3. PRV – str. 55 – Měsíce v roce
 4. ČJ – písanka str. 26 – písmeno z, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – ČJ PS str. 23 – tulipán, Prv- přes jarní prázdniny pořádně naučit názvy ročních období a měsíců v roce včetně přiřazení událostí k ročnímu období/měsíci (např. Vánoce – prosinec atd.)

Pátek 8.2.

 1. ČJ – SL str. 46, PS str. 24
 2. M – Moje počítání str. 24-26 – opakování
 3. ČJ – písanka str. 27-28
 4. Hv – Já jsem z Kutné Hory

DÚ – na prázdniny nedávám – záleží na Vás – čtení/psaní/počítání/skládání slov. Kdo však nemá, tak písanka str. 28. Z prvouky pouze naučit měsíce a roční období.

Od 11.2. – 15.2. jsou jarní prázdniny. Uvidíme se 18.2.2019. V.

 

 

Výuka v týdnu 4.2. – 8.2.2019

Pondělí 4.2.2019

Milí rodiče, ve druhém pololetí měním systém známkování. Motivační razítka nahradí plně známkování, zůstává pouze 1 s hvězdičkou (za splnění úkolu bez chyby), jednička bude za jednu chybu, dvojka za 2 -3 chyby, trojka za 4 a více chyb, trojka s ! znamená velký důraz na zlepšení a opravení známky. Písmenko „N“ bude znamenat, že se něco nepodařilo, tedy neznámkuji. Pokud Vám něco nebude jasné, klidně přijďte a problém probereme osobně.

ČJ – SL s. 42 + DÚ číst u červené pusinky

TV – míčové hry + jednoduché prvky akrobacie

M – malý PS s. 31 a 32

ČJ – pís. s. 33

POZOR!!! Omlouvám se, ale zítra opět nebude kroužek.

Úterý 5.2.2019

ČJ – SL s. 43 + DÚ číst u kytičky č. 18

M – PS-3 s. 2

ČJ – pís. s. 34

PRV – správná výživa lidského těla

Středa 6.2.2019

ČJ – SL s. 44 + DÚ číst v PS s. 21 u balonku

M – PS-3 s. 3

PRV – PS s. 42

ČJ – pís. s.35

Čtvrtek 7.2.2019

TV – pohybové hry + gymnastika

ČJ – SL s. 45 + DÚ číst v PS s. 22 u tulipánu + vystřihnout dvojhlásky au, Au, ou, Ou

HV – „Večerníček“ – poslech, text + zpěv

ČJ – pís. s. 36

Pátek 8.2.2019

M – PS-3 s. 4

ČJ – SL s.46

VV + PČ – „Valentýnské tvoření“- překvapení.

Celý příští týden probíhají jarní prázdniny. Dětem nedávám žádné domácí úkoly, ale spoléhám na to, že si budou pravidelně číst, psát i počítat, aby nevyšly ze cviku. Uvidíme se až v pondělí 18.2.2019, na úterý 19.2.2019 je naplánováno školní kolo recitační soutěže, které proběhne s největší pravděpodobností v odpoledních hodinách. Ještě upřesním. Přeji krásné, pohodové a ne příliš mrazivé dny s Vašimi zlatíčky, bude se mi po nich stýskat!

Výuka v týdnu 28.1. – 31.1.

Středa 30.1.

ČJ – prac. sešit s. 38/7, s. 39/1,2,3,4

Př. – prac. sešit s. 32-33, s. 34 – vše + zápis do sešitu Př

DÚ: ČJ – prac.- sešit s. 40/5 – na zítra, připravit si nějakou zajímavou osobnost současnou či minulou – k rozhovoru, zítra ČJ , Vlastivěda a bruslení + složka na pololetní Výpis vysvědčení

Úterý 29.1.

DÚ: M – list (dělení dvojciferným dělitelem), Př – prac. sešit, Čítanka – s. 105-106 + otázky (na čtvrtek), zítra brusle!!

Nejpozději do 18.2. bude mít každý žák přečtené 3 knihy viz Čtenářský deník – někteří již mají splněno:)

Pondělí 28.1.

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 38/4,5,6, M – prac. sešit zlomky s. 10/7a)b)c), Přírodověda – prac. sešit s. 31/2, zítra s sebou brusle do Tv

Výuka v týdnu od 28.1. – 1.2.2019

 Pondělí 28.1.

 1. ČJ – SL str. 38 PS str. 18 – pero, tulipán, míček
 2. M – str. 27+28 – odčítání do 10
 3. ČJ – písanka str.20 – písmeno N
 4. PRV- práce na projektu Lidské tělo

– ČJ PS str. 18 – balonek, A/N, str. M – str. 27 cv. 3 pouze zelené příklady do červeného sešitu, písmeno Š, š. Na zítra prosím teplé zimní oblečení.

Ve středu 30.1. vyjde speciální příloha Znojemského deníku Rovnost s názvem Naši prvňáci, kde opět budeme ofoceni. Budou zde představeni žáci prvního ročníku z celého znojemského regionu, kteří se zapojili do projektu.

Úterý 29.1.

 1. ČJ – SL str. 39
 2. TV – návštěva předškoláků MŠ Sluníčko
 3. M – str. 29
 4. ČJ – písanka str. 21

DÚ – ČJ PS str. 19 tulipán,  Písanka str. 22 – až na čtvrtek, PČ -  na zítra prosím jedny noviny

Středa 30.1.

 1. ČJ – SL str. 40,  PS str. 19 srdíčko, skládání slov
 2. M – str. 30
 3. VV – návštěva předškoláků MŠ Pastelka
 4. PČ – Lední medvěd – práce s novinovým papírem

– ČJ PS str. 19 – balonek + A/N, M – str. 30 cv. 7 – do červeného sešitu.

Na zítra prosím pevnou folii na VÝPIS z vysvědčení („pravé“ vysvědčení děti dostanou až na konci roku). Prosím i o teplé zimní oblečení na zítřejší TV.

Čtvrtek 31.1.

 1. TV – Pobyt venku – Zimní sporty
 2. ČJ – SL str.41
 3. PRV – dodělávání práce na projektu + PÍSANKA str. 23
 4. ČJ – slavnostní rozdávání vysvědčení

- přes prázdniny nezadávám – můžete si však zopakovat čtení, psaní, počítání do 10 :) .

1.2. 2019 se konají pololetní prázdniny, uvidíme se 4.2. Přeji hezký prodloužený víkend. V.

 

 

28.1. – 8.2.2019

Český jazyk -: Vzory podstatných jmen rodu středního-   algoritmus zdůvodňování pravopisu koncovek pod.j.  Skloňování podstatných jmen podle vzorů

Čtení a lit. výchova : rozlišování poezie a prozy,dětská poezie, básně zpaměti

Karel Čapek – Dášeňka

Matematika a geometrie 

Slovní úlohy z finanční gramotnosti, čísla do milionu. Písemné násobení

Mg- kruh, kružnice , poloměr, průměr, oblouk kružnice

Přírodověda 

shrnutí učiva :Vlastnosti těles : hmotnost, teplota, délka, čas

Vlastivěda

Závěrečné testy v PS, PS druhý díl : České země v pravěku

Výuka v týdnu 28.1. – 1.2.2019

Pondělí 28.1.2019

ČJ – SL s. 38 + DÚ číst text u červeného puntíku

TV – zimní radovánky (omlouvám se, došlo ke změně)

M – malý PS s. 24, počítání věcí do 20

ČJ – pís. s. 29 + diktát písmen, slabik a slov

POZOR!!! Ve středu 30.1.2019 budou opět naši prvňáčci v příloze Znojemského deníku.

Úterý 29.1.2019

ČJ – SL s. 39 + DÚ číst u kytičky č. 16 a 17

M – malý PS s. 25 a 26

ČJ – návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Sluníčko (asi v 10.00)

PRV – PS s. 40

Středa 30.1.2019

ČJ – SL s. 40 + DÚ číst u červené tužky + přinést fólii na výpis z vysvědčení

M – návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Pastelka (asi v 9.30)

PRV – PS s. 41

ČJ – pís. s. 30 + plnění úkolů v PS ke SL s. 18 a 19

Čtvrtek 31.1.2019

TV – pokud to počasí dovolí, půjdeme opět na venkovní hřiště, dobře děti oblečte, možná nepůjdeme hned 1.vyuč. hodinu, ale až po velké přestávce

ČJ – SL. s. 41+DÚ číst u mobilu + vystřihnout písmenka r,R

HV – rozdělení hudebních nástrojů, popěvky, hlasová cvičení

ČJ – slavnostní předávání prvního pololetního vysvědčení, je to pouze výpis, který si necháváte, nevrací se zpět do školy

Pátek 1.2.2019

Pololetní prázdniny. Ve škole se uvidíme opět v pondělí 4.2.2019. Užijte si společně krásný prodloužený víkend.

Výuka v týdnu 21. – 25. ledna

Čtvrtek 24.1.

ČJ – učebnice s. 62,63, prac. sešit s. 37/2

Vl – zápis do sešitu

M – procvičujeme dělení dvojciferným dělitelem

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/3, M – list , Vlastivěda – list – pouze 1 strana ( na úterý)

Zítra : bruslení !!!

Středa 23.1.

ČJ – učebnice s. 64 a 65, prac. sešit s. 34/1,2, s. 37/1

M – procvičujeme zlomky, prac. sešit Zlomky – s. 8 – celá, s. 9/1,2

Př. – test, zápis do sešitu – ČR v mírném pásu – viz učebnice s. 44

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 37/1 – celé dokončit, M – list – sloupec c) + prac. sešit Zlomky s. 9/4, Čítanka – s. 108-109 – číst, zítra pololetní písemná práce z ČJ (stavba, slova, slovotvorný základ, vyjmen. slova, předložky a předpony s/z, slova s ě, je, ně, n/nn – zdvojené souhlásky, přípony -ství, -ský )

Úterý 22.1.

Čtení – čítanka s. 92 – 93 + otázky – zápis do sešitu Čtení/psaní – Archimedes – odpověď na otázku s. 93/1 – + obrázek

M – procvičování dělení dvojciferným dělitelem, souřadnice bodů – list, dělení a násobení 100,1000,10000, apod. zaokrouhlování

Vl – referáty o T. G. Masarykovi, ČSR – první republika – zápis do sešitu

DÚ: Čítanka – číst s. 108-109 , učit se na přírodovědu – test Podnebné pásy II.

 

Pondělí 21. ledna

ČJ – učebnice s. 59 – podstatná jména – látková, hromadná a pomnožná – umět!!!, pracovní sešit s. 33/2,3,4

M – opakování geometrie, zápisy, poloha přímek v rovině, rýsování čtverce a obdélníku, obvody geometr. obrazců, trojúhelníková nerovnost – list Geometrie Zopakuj si

Př – učebnice s. 42 a s. 43 – ZOOlogické zahrady a jejich význam, list

DÚ: ČJ – prac. sešit s. 34/3,4, M – list geometrie cv. 5b)c), cv. 6 konstrukce i výpočet do sešitu Geometrie. Vl – referát o T. G. Masarykovi, Př – list cv. 1,2 ( na středu) + ve středu test z Př – na podnebné pásy – procvičit, zopakovat:)

Výuka v týdnu od 21.1. – 25.1.2019

Pondělí 21.1.

 1. ČJ – SL str. 34, PS str. 15
 2. M – Moje počítání str. 17 – 18
 3. ČJ -písanka str. 15
 4. PRV – str. 42 – úraz/nemoc

DÚ – ČJ – PS str. 15 – balonek – vysvětlivky ke cvičení jsou v dolní polovině strany, M – Moje počítání – dodělat str. 18

Úterý 22.1.

 1. ČJ – SL str. 35
 2. TV – přeskoky přes švihadlo
 3. M – Moje počítání str. 19-20
 4. ČJ – písanka str. 16 – písmeno U

– SL str. 35 kytička č. 14, písanka str. 17 -  až na čtvrtek, donést písmeno K,k

Středa 23.1.

 1. ČJ – SL str. 36 – písmeno K,k, PS str. 16 – pero, tulipán
 2. M – učebnice str. 25 – sčítání do 10
 3. VV+PČ – Tučnák – kresba voskovkami, Ochutnávka ovoce – Bovys

– ČJ – PS str. 16 tulipán, Pracovní list z matematiky – kdo nedodělal ve škole

Pozor! Zítra se v TV půjdeme klouzat na led na hřiště u budovy školy, prosím o teplé zimní oblečení!!!!

Čtvrtek 24.1.

 1. TV – Zimní sporty
 2. ČJ – SL str. 37, PS str. 16 – balonek, tužka
 3. PRV – str. 43 – Opakování Člověk a jeho zdraví, Pracovní list č. 5 Člověk a jeho zdraví
 4. ČJ – písanka str. 18 – písmeno n, diktát písmen, slabik, slov

– SL str. 37 – barevné sloupečky slov

Pátek 25.1.

 1. ČJ – PS str. 17, procvičování skládání slov
 2. M – str. 26
 3. ČJ – písanka str. 19
 4. HV- Když jsem jel do Prahy, rytmické cvičení, opakování již naučených písní

– ČJ PS str. 17 tulipán + prosím procvičujte skládání slov ze cvičení

 

 

Výuka v týdnu 21.1. – 25.1.2019

Pondělí 21.1.2019

Dobré ráno, vítám Vás do nového týdne  důležitou informací. V úterý, 22.1.2019, nebude kroužek. Děti půjdou rovnou do družiny, ty, které do družiny nechodí, jdou po vyučování v 11.40hod. domů. Děkuji.

ČJ – SL s. 33 + DÚ číst u kytičky č. 11

TV – nácvik přeskoků přes švihadlo, pohybové hry

M – PS s. 30

ČJ – pís. s. 25 + skládání slov a jednoduchých vět + recitace

Úterý 22.1.2019

ČJ – SL s. 34+DÚ číst u kytičky č. 12 a 13

M – PS s. 31

ČJ – pís. s. 26 + diktát písmen, slabik a slov

PRV – PS s. 38

Středa 23.1.2019

ČJ – SL s. 35 + vystřihnout písmenko k,K + DÚ číst u kytičky č. 14

M – PS s. 32

PRV – PS s. 39

ČJ – pís. s. 27, skládání jednoduchých vět + recitace

POZOR!!! Zítra půjdeme v TV na ledovou plochu u školy. Oblečte, prosím, děti tak, aby se mohly klouzat jen po botech, budou asi i hodně padat /vhodné oteplováky a bundy/, nezbytné budou i rukavice, čepice, šály. Děkuji.

Čtvrtek 24.1.2019

TV – zimní radovánky na kluzišti u školy

ČJ – SL s.36 + DÚ PS s. 16 barevné sloupečky u tulipánu

HV – písně o zvířatech, poznávání hudebních nástrojů

ČJ – pís. s. 28 + diktát písmen, slabik a slov

Pátek 25.1.2019

M – malý PS – procvičování početních operací do 10

ČJ – SL s. 37 + vystřihnout písmenka š, Š

VV + PČ – „Moje tělo“ – kombinovaná technika

pátek 18. ledna

Máme za sebou náročný týden prověrek. I další týden bude v tomto duchu – proto vydržte!

DÚ: Př - prac. sešit s. 30/2 – na papírek si připraví jedno zvíře (nějaké méně známé)-bude o něm vědět téměř vše – nebude to číst! – příprava na hru, Vlastivěda- referát o T. G. Masarykovi ( na úterý)

Příští týden: Středa – test Přírodověda – Podnebné pásy

Čtvrtek – pololetní písemná práce z ČJ  ( stavba slova – kořen, přípona , …), vyjmen.  slova, bě/bje, pě/pje, s/z …, nn/n, slovní druhy, podstatná jména a jejich kategorie (pád, číslo, rod)

Výuka v týdnu od 14.1. – 18.1.2019

Pondělí 14.1.

 1. ČJ – SL str. 29, PS str. 12 – druhá polovina, str. 13 – tulipán a míček
 2. M – str. 21
 3. ČJ – písanka str. 11 – písmeno P
 4. PRV – str. 39 – 40 – lidské tělo, péče o tělo

– SL str. 29 kytička č. 10,  M – str. 21 cv. 6  a 7, učit básničku na středu!!!!

Úterý 15.1.

 1. ČJ – SL str. 30, PS str. 13
 2. TV – psychomotorické hry
 3. M – str. 22
 4. ČJ – písanka str. 12 – jména z probíraných písmen, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – ČJ PS str. 13 balonek, básnička na středu.

POZOR! Dnes si děti vzaly domů složku s písmeny – prosím o poskládání písmen podle probírání v Živé abecedě a ve Slabikáři (M, A, L, E, S, O, P ,U, I, T, J , Y, N, V, Z). Velká písmena k sobě ( i dlouhá), malá písmena k sobě (i dlouhá), např. A+Á, a+á, Ma+Má, ma+má. Děkuji.

 Středa 16.1.

 1. ČJ -  SL str. 31, recitace naučených básní
 2. M – str. 23 – číselný obor 0-10
 3. VV+PČ – Krmítko pro ptáčky – anilinové barvy, lékařské špachtle

DÚ – SL str. 31 barevné sloupečky slov – i s obloučkováním, M – str. 22 zelené sloupečky opsat do červeného sešitu, donést písmeno D,d.

Čtvrtek 17.1.

 1. TV – práce z předešlého dne z výtvarné výchovy, Joga
 2. ČJ – SL str. 32 – písmeno D,d, PS str. 14 – pero, tulipán, míček, tužka
 3. PRV – str. 41 – Výživa lidského těla
 4. ČJ – písanka str. 13 – přepis slov

DÚ – SL PS str. 14 – modrý trojúhelník

Pátek 18.1.

 1. ČJ – SL str. 33
 2. M – str. 24
 3. ČJ – písanka str. 14 – písmeno y
 4. HV – Adámku náš

DÚ – SL str. 33 – barevné sloupečky slov – i s obloučkováním, na pondělí zopakovat básničku – kdo ještě neumí – doučit!!!

Výuka v týdnu 14.1. – 18.1.2019

Pondělí 14.1.2019

ČJ – SL s. 28 + PS s. 11 DÚ číst u balonku

TV – gymnastika+míčové hry

M – PS s. 26

ČJ – pís. s. 21

Úterý 15.1.2019

ČJ – SL s. 29 + PS s. 12 DÚ číst sloupečky + SL s.29 číst u kytičky s číslem 10

M – PS s. 27

ČJ – pís. s. 22

PRV – PS s. 36

Středa 16.1.2019

ČJ – SL s. 30 + PS s. 13 číst u balonku

M – PS s. 28

PRV – PS s. 37

ČJ – pís. 23

Čtvrtek 17.1.2019

TV – relaxační cvičení + pohybové hry

ČJ – SL s. 31 + vystřihnout d,D + DÚ číst ve SL s. 31 slova v barevných sloupečcích

HV – rytmus a melodie, hra na tělo

ČJ – pís. s. 24

Pátek 18.1.2019

M – PS s. 29

ČJ – SL s. 32

VV + PČ – „Sněhové vločky“ – kombinovaná technika

Výuka v týdnu od 7.1. – 11.1. 2019

Pondělí 7. 1.

 1. ČJ – SL str. 24 – písmeno V, v, PS str. 10 – tužka, tulipán, puzzle
 2. M – číselný obor 0 – 9 -  velká učebnice str. 17
 3. ČJ – písmenkový, slabikový diktát, písmeno j – písanka str. 7
 4. PRV – Spolužáci, Můj kamarád  – str. 38

DÚ – SL str. 24 – barevné sloupečky slov, M – str. 17 zelené příklady opsat do červeného sešitu

Úterý 8.1.

 1. ČJ – SL str. 25, PS str. 10 – druhá polovina strany
 2. TV – Chodí pešek okolo
 3. M – + do 9 – str. 18+19
 4. ČJ – písanka str. 8 – slabiky/slova s písmenem j

DÚ – ČJ PS str. 10 balonek., kdo nemá písanka str. 8,  trénujte diktát probraných písmen, slabik, slov – psací písmo.

Prosím, pokud bude venku sníh a budeme mít v ten den tělocvik, dejte dětem oteplováky, čepici, rukavice atd. Ráda bych s dětmi chodila ven. Děkuji.

Středa 9.1.

 1. ČJ – Sl str. 26, PS str. 11 – písmeno Z, z
 2. M – učebnice str. 19 cv. 7 a cv. 6 žluté příklady do červeného sešitu, Moje první psaní – psaní číslic – str. 7-8
 3. VV+PČ – sněhulák

DÚ – ČJ – PS str. 11 tulipán, M – str. 19 cv. 7 zelené příklady do zeleného sešitu, donést písmeno Z, z + slabiky

Čtvrtek 10.1.

 1. TV – skok z místa
 2. ČJ – SL str. 27
 3. PRV – práce na projektu – lidské tělo
 4. ČJ – písanka str. 9 – písmeno J, diktát písmen, slabik, slov

DÚ – SL str. 27 kytička č. 8 (ne pusinka)

POZOR! V ŽK posílám sadu básniček pro recitační soutěž – každý si vybere jednu básničku a naučí se do středy 16.1. Prosím o dramatické ztvárnění (pomalé tempo, intonace, důraz na slova), ne jen stroze odříkat. Ve středu si zkusíme říct a poté s tím budeme dále pracovat. Následně vyberu nejlepší recitátory. Dejte si prosím záležet. Děkuji.

Pátek 11.1.

 1. ČJ – SL str. 28, PS str. 12 – polovina strany
 2. M – učebnice str. 20
 3. ČJ – písanka str. 10 – slova s písmenem J
 4. HV – Adámku náš

DÚ -

Výuka v týdnu 7.1. – 11.1.2019

Pondělí 7.1.2019

Dobrý den, předem moc děkuji rodičům, kteří mi již poslali čísla IQ. Pouze upozorňuji, že nikde neuvádím jména, pouze čísla za celou třídu! Není třeba se obávat, je to pouze orientační číslo pro zpracování průměrného IQ kvocientu dané populace.

Rovněž dávám na vědomí, že i když skončila dotace našeho úterního kroužku, který byl hrazen ze šablon EU, budeme pokračovat i nadále. Nabyla jsem dojmu, že se dětem v kroužku líbí a ráda bych tedy pokračovala i v dalším pololetí. Náplní kroužku bude také plnění úkolů z recyklohraní a projektu s NP Podyjí.

ČJ – SL s. 23 + skládání slabik, slov a jednoduchých vět + DÚ SL s. 23 číst u kytičky č.6 a sloupeček slov

TV – cvičení se švihadly, gymnastika, míčové hry

M – PS s. 22

ČJ – pís. s. 17 + PS s. 8

Úterý 8.1.2019

Dobrý den, včera dostaly některé děti básničku na recitační soutěž. Je dost dlouhá, proto mají celý týden, aby se ji naučily.

Dále Vás chci poprosit, pokud bude sníh, vybavte děti do školy teplým oblečebním na ven (oteplováky, rukavice, čepice, náhradní ponožky atd.), abychom mohli vyrazit za zimními radovánkami.

ČJ – SL s. 24 + písmenkový diktát + DÚ přečíst celou str. 24 alespoň 3x

M – PS s. 23

ČJ – pís. s. 18 + PS s. 9

PRV – PS s. 34

Středa 9.1.2019

ČJ – SL s. 25 + vystřihnout písmenka z,Z + číst v PS str. 10 u balonku

M – PS s. 24

PRV – PS s. 35

ČJ – pís. s. 19 + PS s. 10

Čtvrtek 10.1.2019

TV – cvičení s obručemi, pohybové hry, relaxační a protahovací cvičení

ČJ – SL s. 26 + skládání jednoduchých vět + DÚ číst v PS s. 11 u tulipánu

HV – PL č.6

ČJ – pís. s. 20 + PS s. 11

Pátek 11.1.2019

M – PS s. 25

ČJ – SL s. 27 + diktát slabik

VV + Pč – „Zimní radovánky“ – kresba bílou pastelkou na tmavý podklad

Výuka 3. a 4. ledna 2019

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2019!!!

Čtvrtek 3.1.

ČJ – opakujeme vyjmenovaná slova, prac. sešit s. 23/1 (dole) – vzkaz

M – opakujeme převody jednotek délky a hmotnosti, rovnice o jedné neznámé a dělení dvojciferným dělitelem – list

Vl – zápis do sešitu – doplnění do zápisu Národ sobě, opakování

Hv – opakování koled, Jakub Jan Š. Ryba – život + Česká mše vánoční  (zápis)

DÚ: ČJ – učebnice s. 49/14 – do sešitu ČJ2, opakovat vyjmenovaná slova viz sešit z minulých ročníků - Malá pravidla (nosit v aktovce!), naučit se vyjmenovat vyjm. slova a pročítat si zápisy – slova příbuzná apod. – v pondělí zkouším, M – list 2 příklady , Vl – učebnice s. 34/b) do sešitu Vlastivědy – na úterý

Zítra pyžamový den !!! – donést si pyžama

Výuka v týdnu od 3.1. – 4.1.2019

Čtvrtek 3.1.

 1. ČJ – SL str 22 – písmeno V,v
 2. ČJ -  písanka str. 5
 3. PRV+ TV – povídání si o Vánocích, odstrojování stromečku

MOCKRÁT DĚKUJEME ZA TAK KRÁSNÉ DÁREČKY POD STROMEČEK!

DÚ – SL str. 22 text -čtěte prosím s porozuměním – pokládejte vždy za větou otázky, donést písmeno V,v + slabiky, prosím o donesení vypraného tělocviku.

Pozor zítra je pyžamový den – ať si děti vezmou pyžamo (ve škole se převlečou). Mohou i malý polštářek nebo nějakou hračku, se kterou usínají.

Pátek 4. 1. 

 1. ČJ – SL str. 23
 2. M – opakování +, – do 8, číslice 9 str. 16
 3. ČJ – písanka str. 6 – písmeno I
 4. HV – My tři králové

DÚ – SL str. 23 kytička č. 6 – čtěte prosím s porozuměním – pokládejte vždy za větou otázky

Pozor! Od 1. ledna končí kroužek doučování z důvodu ukončení projektu z EU. Kroužek doučování bude na základě mé vlastní iniciativy pokračovat, ale bude určen pouze pro děti, které dovysvětlení a procvičení učiva potřebují (v minulých hodinách jsme byli téměř celá třída).  Napíšu konkrétně, u koho to považuji za nutné, SMS pro odsouhlasení. Kroužek bude probíhat každé pondělí od 12:15 – 13:00 h. v učebně 1. A.  Kdo by však v průběhu roku potřeboval něco dovysvětlit, může se nárazově zastavit. Děkuji za pochopení.

 

Výuka ve dnech 3.1. a 4.1.2018

Čtvrtek 3.1.2018

Dobrý den, vítám Vás opět po vánočních prázdninách v novém roce a všem moc děkuji za dárečky pod stromečkem. Doufám, že si děti poslední školní den v roce 2018 náležitě užily a už se těší na další společné chvíle, které spolu prožijeme, stejně tak, jako já.

Tyto dva dny budeme pouze opakovat učivo, abychom se trošku „probudili“ ze svátečního nicnedělání. Odstrojíme stromeček, pokud budete chtít vrátit nějaké vánoční ozdoby, dejte vědět nebo si raději přijďte osobně /děti je asi samy nepoznají/.

Budeme hrát hry, spíše se seznamovat s pravidly her, které děti dostaly od Ježíška, a není jich málo! Úkoly dávat nebudu, jen pokud zjistím vážné nedostatky, dám vědět jednotlivě do deníčků.

Pošlete.prosím, vyprané pytlíky s tělocvičným úborem.

Zítra máme pyžamový den, děti se ve škole převléknou do pyžam, která si přinesou z domu. Mohou si přinést i plyšáčky, polštářky, cokoliv používají na spaní či usínání. Do batůžků jim dejte jen svačinku, pití, popř. čip na obědy.

Pokud si vzpomenete, pošlete mi i výsledek IQ testu, předem moc děkuji. Od některých už výsledky mám.

Pátek 4.1.2018

Opakování již známých písmen, čtení slov, jednoduchých vět.

Psaní písmen podle diktátu na procvičení.

Povídání o Tříkrálové sbírce a o historii tohoto svátku, ilustrace, koleda „My tři králové“.

 

Výuka v týdnu 17. – 21. prosince

PONDĚLÍ 17.12.

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, učebnice s. 45/2, s. 46/3,6 – ústně, s. 49/13 – napsat do sešitu ČJ 2, prac. sešit s. 25/1

M – rovnice , učebnice s. 45/9, s. 46/14 – vše do sešitu M1

Př – pouště a subtropický pás, učebnice s. 37 a 38 + zápis do sešitu

DÚ: Př – sešit dokreslit poušť a nalepit (z prac. sešitu s. 25 + dokreslit subtropický pás, ČJ – prac. sešit s. 27/6,8 (slova jen zapsat, netvoř věty) – úkoly na čtvrtek 20.12. + donést ve čtvrtek větší igelitový sáček na vyrobený svícen

Harmonogram týdne:

úterý – exkurze Fauna Moravy + výstava betlémů odjezd ze zastávek 7:47, sraz v 7:30 h, návrat kolem 14:33 – kdo by chtěl vystoupit na rozcestí Miroslav- předá mi lístek, že může SÁM vystoupit (slovo sám je důležité, bez toho by jinak na dítě musel někdo čekat a já ho předám)

Středa – sportovně (trička týmů!!!), Vánoční turnaj v kapitánce v sokolovně, sraz v 7:45 v šatně školy

čtvrtek – donést  úkol z ČJ – prac. sešit + igelitka na svícen + dárek pro kamaráda (kdo ještě nedonesl), v 9:00 koncert cimbálové muziky Réva v kulturním domě, dále dokončení svícnu ve třídě

pátek – vánoční besídka, děti si donesou hrneček či plastový kelímek na pití, něco sladkého či slaného ( cukroví apod. – co dotvoří naši malou oslavu posledního dne roku 2018 ve škole), končíme dle rozvrhu ve 12:35 h.

KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM !

přeje  tř. uč. Jana Benešová

Výuka v týdnu od 17.12. – 21.12.2018

Pondělí 17.12.

 1. ČJ – SL str. 18 písmeno N,n, PS str. 8
 2. M – str. 15, Moje počítání str. 13
 3. ČJ – písanka str. 2
 4. PRV – Učebnice str. 37 – Opakování – V ZIMĚ

DÚ – ČJ – PS str. 8 tulipán + míček, M – Moje počítání str. 13 – kdo nemá

Úterý 18.12.

 1. ČJ – SL str. 19
 2. ČJ – PS str. 9
 3. M – Moje počítání str. 14-16
 4. ČJ – písanka str. 3

DÚ – žádný není

Středa 19.12.

 1. TV – Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně školy
 2. TV – Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně školy
 3. + 4. – VV+ PČ – Odlitky ze sádry – vánoční motivy

Tento den bude probíhat vánoční turnaj ve vybíjené. Děti mohou přijít oblečené ve sportovním, jinak se oblečou až ve škole do úboru z TV. Prosím ať dojdou do třídy nejpozději do 7.50h! S sebou: batůžek, pití, svačinku, čip na oběd.

Tento den si děti vezmou domů úbor z tělocviku na přeprání, prosím, ať je po Vánocích donesou zpět.

Čtvrtek 20.12.

 1. ČJ -  SL str. 20-21
 2. TV – Cimbálová muzika RÉVA v kulturním domě
 3. PRV – Pracovní list č.4 V ZIMĚ
 4. ČJ – Písanka str. 4

Druhou vyučovací hodinu se koná v kulturním domě Cimbálová muzika RÉVA . Vstupné činí 50 Kč – PLATÍM Z TŘÍDNÍHO FONDU. 

DÚ – žádný není

 

Pátek 21.12.

Tento den končíme klasicky v 11.40 h. Poté půjdeme na oběd. Ať si děti vezmou pouze batůžek se svačinkou a pitím. Mohou donést i na ochutnání pár kousků cukroví. Budeme zpívat koledy, rozbalovat si dárečky a vyzkoušíme si i některé vánoční tradice – ať si prosím vezmou s sebou jedno jablíčko.

Přeji Vám poklidné prožití vánočních svátků, do nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky a ještě více trpělivosti s Vašimi ratolestmi.  :) Žádné domácí úkoly na prázdniny nedávám, je na Vás, jak s volným časem naložíte. Doporučuji se ale kouknout na čtení, ať po prázdninách nezačínáme od nuly. :)

Děkuji Vám za spolupráci a velkou podporu. Budu se těšit v novém roce. Začínáme 3.1.2019.

V.

 

 

 

Výuka v týdnu 17.12. – 21.12.2018

Pondělí 17.12.2018

ČJ – SL s. 21 + DÚ vystřihnout písmenka v,V a všechny slabiky spojené s těmito písmeny + číst u červeného puntíku

TV – trénink na turnaj ve vybíjené

M – PS s. 20

ČJ – pís. s. 15

Kdo ještě nepřinesl dáreček pro kamaráda, může jej přinést do středy do školy zabalený a nadepsaný, komu dárek patří.

Úterý 18.12.2018

ČJ – SL s. 22 + DÚ číst u červeného puntíku

M – PS s. 21

ČJ – pís. s. 16

PRV – PS s. 34

Zítra pošlete děti do školy dříve, aby byly ve třídě nejpozději v 7.45hod., musí se převléknout do TV oblečení, ve velké tělocvičně začínáme v 8.00hod. Děkuji.

Středa 19.12.2018

Turnaj ve vybíjené. Dětem nabalte do batůžku svačinu, pití, kapesníky, čipy na oběd, oblečte je sportovně rovnou do školy, ale i ve škole se mohou převléct do sportovního oblečení, cvičky bereme ze školního pytlíčku. Po turnaji půjdeme z tělocvičny zpět do školy, na oběd a do družiny. Pošlu i pytlíček se sportovním oblečením do TV domů na přeprání, po svátcích jej pošlete, prosím, zpět.

Čtvrtek 20.12.2018

Velký domácí úkol! Děti budou zítra vyrábět svícny z jablíčka, jehličnatých větviček, sušeného ovoce, párátek a koření. Připravte jim, prosím, 10 jehličnatých větviček asi 10cm dlouhých, nějaké rozinky nebo sušené ovoce /budeme napichovat na párátka/, zbytek zajistím. Děkuji moc paní Staškové, která pro děti zajistila jablíčka jak na rozkrojení /vánoční tradice v pátek/, tak na svícny, které budeme rovněž vyrábět v pátek.

ČJ – výroba vánočních přání

8.55 – 9.40 vystoupení cimbálové muziky „Réva“ v KD – vstupné 50,- Kč hradím z třídního fondu

HV – vánoční koledy

ČJ – výroba vánočních přání

Pátek 21.12.2018

Vánoční besídka!!! Dětem do batůžků nabalte pouze cukroví do krabičky na ochutnávku, pití, čipy na oběd. První 2 vyučovací hodiny budeme vyrábět svícny z jablíček, jehličnatých větviček, sušeného ovoce, budeme se učit slavnostně prostírat štědrovečerní tabuli. Budeme se seznamovat s vánočními tradicemi, krájet jablíčka, odlévat vosk atd. Kolem 10.00hod. si připijeme dětským sektem a slavnostně „povečeříme“ bramborový salát a řízek /zajistí maminky Skočovská a Matyšková/. Pak zazvoní zvoneček, zazpíváme si koledy a rozdáme si společně dárky. Děkuji tímto maželům Toufarovým a Ryšavým za finanční podporu na koupi překvapení pod stromeček, manželům Šimšovým za nádherný vánoční stromeček, manželům Vrbovým, Sobolovým, Vodákovým, Skočovským a Matyškovým za překrásné vánoční ozdoby, světýlka a jiné nezbytné potřeby ke slavnostní výzdobě naší třídy. Všem moc děkuji za pomoc, vážím si Vaší úžasné spolupráce a do nového roku Vám přeji spoustu zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a především pevné nervy a sílu vydržet každodenní práci s Vašimi „andílky“. Máte skvělé potomky a jsem moc ráda, že jsou žáky mé třídy, jsem pyšná na jejich dosavadní znalosti a dovednosti, je radost s nimi pracovat a těším se na každý den, který spolu prožíváme nejen ve škole. Ještě jednou moc děkuji, s pozdravem a přáním klidných svátků vánočních a úspěšného, na dveře už klepajícího, nového roku J.Pavlů.