Přecházíme na čipy

Od 1.9.2018  nahrazujeme u odběru obědů dosavadní karty čipy. Pro odběr stravy budou muset mít všichni žáci k dispozici čip. Mohou si jej pořídit už nyní. Za čip zaplatí zálohu 125 Kč. Pokud jej při ukončení školní docházky vrátí nepoškozený (nepopsaný, mechanicky nepoškozený, čistý), bude jim vrácena záloha v plné výši. V opačném případě budeme muset vratnou zálohu snížit o náklady na přepouzdření. V tomto případě bude strávníkovi vráceno 20 Kč.

  • čip je odolný proti poškození i proti běžnému opotřebení a vydrží tak bez problémů celých devět let docházky
  • čip se dá umístit na klíče a  tudíž jej můžu nosit neustále při sobě

Změna souhlasu k inkasu stravného ze sporožirových účtů

Informace pro rodiče, kteří hradí stravné ze   SPOROŽIROVÉHO ÚČTU

Sdělujeme Vám tímto, že do 1.9.2018 je nutné provést změnu souhlasu k inkasu stravného ze sporožirového účtu (poslední platbu si strháváme 20.8.2018 zálohu na září). Důvodem je postupné zrušení některých služeb ČS. Mezi rušené služby patří i sběrné účty. Je nutné provést následující operace: Zrušit souhlas k inkasu pro účet 0100119711 kód banky 0800. Dát souhlas k inkasu pro účet 23637741 kód banky 0100 Vytištěný nový souhlas k inkasu předat v kanceláři ŠJ,nebo emailem: krulovam@zsmiroslav.cz  nejpozději do 20.9.2018. V případě, že nebude změna provedena a platba za stravu uskutečněna, nebude poskytnuta strava.

Svačinky pro žáky 1. – 5. ročníku

Od září budeme dětem připravovat svačiny pro  1. – 5. ročník217

Svačiny se připravují ve ŠJ a přepravují v boxech dětem do školy.

Cena svačiny je  18,-Kč

Součástí každé svačiny je zelenina, nebo ovoce a pití.

Přihlašovat se můžete tel. 515 333 173

Přes internet, nebo emailem: krulovam@zsmiroslav.cz148

Objednávka stravy přes internet

Zájemci o objednávání stravy přes internet si mohou přijít do kanceláře ŠJ zaregistrovat.

Uvedené údaje tj. uživatelské jméno a heslo si zapamatujte!
Při objednávání stravy po internetu :
Zadáte adresu www.strava.cz, dostanete se na další stránku, kde je návod na objednávání stravy.

- Přihlášení uživatele ( menu v levé části )
- Zařízení : 3579
- Uživatel a heslo: Ev.č.  (dostanete ve ŠJ)

Objednávky stravy ( menu v levé části ) – slouží k objednání a odhlašování obědů
Po ukončení objednání nebo odhlášení stravy je nutné stisknout tlačítko ODESLAT
Výdej stravy – přehled o vyzvednuté a nevyzvednuté stravě
Nastavení uživatele – změna hesla apod.