Archiv autora: Miloslava Růžičková

LOUKA PLNÁ DĚTÍ

IMG-20210929-WA0002Ve čtvrtek 9. září se uskutečnila sportovní akce Louka plná dětí – na Městské plovárně ve Znojmě, které se zúčastnilo více než 500 dětí  ze Znojma a dalších škol znojemského okresu. Za naši školu si několik sportů vyzkoušeli žáci druhých a třetích tříd.  Po ukázce gymnastů a gymnastek se mladí začínající  sportovci začali seznamovat s 13 stanovišťmi, která pro ně byla připravena. Prezentovaly se tyto sporty: americký fotbal, hokej, florbal, košíková, atletika, plavání, volejbal, gymnastika, taekwon-do, tenis, cyklistika, kanoistika a korfbal.  Tuto krásnou akci zorganizovala Česká unie sportu, dále přispěli Jihomoravský kraj a město Znojmo.
Třídní učitelky 2. tříd

Podzimní výstava

IMG_20181025_155220Je již mnohaletou tradicí školy, že oslavě Dne vzniku samostatného československého státu předchází v budově 1. stupně „Podzimní výstavka“ výtvarných prací našich žáků.
Opět nás velmi potěšil velký zájem návštěvníků nejen z řad rodičů, ale i široké veřejnosti.

Všem, kteří přispěli, ať sladkostí nebo finančním darem, moc děkujeme.

Za paní učitelky 1. stupně a speciálních tříd
Mgr. Miloslava Růžičková

Hrajeme na Boomwhackers

Boomwhackers jsou barevně odlišné plastové trubky, laděné na určité tóny – díky odlišné délce, které jsou určené na edukační i zábavné účely.
Hraní na Boomwhackers je snadné i bez předchozí zkušenosti s hudbou nebo rytmem. Je dokázáno, že skupinové bubnování odbourává stres a posiluje imunitu, stmeluje kolektiv.
Toto bylo hlavním cílem páteční muzikofiletiky v Rubikonu.
Žáci našich speciálních tříd měli možnost poprvé si na „barevné trubky“ sáhnout, ve formě hudebních hádanek si poslechnout a posléze vyzkoušet hru na tento netradiční hudební nástroj.

Perfektně nám to šlo.

Mgr. Miloslava Růžičková

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Canisteraoií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes, už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A to se pejskům, kteří nás v pátek 10. listopadu se svými páníčky navštívili, určitě podařilo. Díky projektu  Rubikon („Pokud pomoci můžeme, tak pomoci musíme“) a pedagogům Střediska volného času Miroslav, psí kamarádi navodili dětem našich speciálních tříd a jejím starším kamarádům nejeden dobrou náladu, ale hlavně klid, pohodu a úsměv na tváři.

Mgr. Miloslava RůžičkováIMG_20171110_112218

Opět jsme uspěli

Na 5. ročníku výtvarné soutěže pro žáky speciálních tříd „Malujeme bez hranic“ jsme opět v silné konkurenci všech zúčastněných speciálních škol Jihomoravského kraje uspěli. Lukášek Horský namaloval na téma „Kouzla zimy“ obrázek, který byl  na dnešní vernisáži v Domě pánů z Lipé v Brně mezi vybranými vystavenými pracemi, a na který se můžete podívat na přiloženém fotu. Naše škola i letos obdržela pamětní list a kalendář s vybranými výkresy.

Mgr. Miloslava Růžičková
IMG_20171107_150606

Podzimní výstava

IMG_0115Podzim pomalu vrcholí a k němu již neodmyslitelně patří „Podzimní výstava“ v budově 1. stupně naší školy. Děti pod vedením našich kreativních paní učitelek vytvořily v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností nádherné výkresy a výrobky z nepřeberného množství přírodnin a jiných dostupných materiálů. Odměnou jim byla hojná účast návštěvníků s úsměvem na tváři a pochvalou v ústech.
Děkujeme všem, kteří pohodovou atmosféru výstavy umocnili sladkým nebo slaným pečivem
ze své kuchyně.

Za paní učitelky 1. stupně
Mgr. Miloslava Růžičková

Exkurze na poštu

IMG_20170926_092656Pošta je služba, která zajišťuje korespondenci listovních zásilek, rozesílání balíků, převody peněz
a třeba i vydávání známek – to každý ví. Jak se ale zajistí, aby dopis nebo balík přišel na určené místo? Jak ten dopravní systém funguje?
Žáci a žákyně 3. ročníků a speciálních tříd se tedy v úterý 26. září vydali se svými třídními učitelkami to zjistit přímo na jednu z největších pošt, která je zároveň největší třídírnou balíků
a listovních zásilek v republice.
Systém, který třídí poštu, byl nazván jako „obří chobotnice“, do kterého denně nacpou několik desítek tisíc zásilek, a ona je dokáže roztřídit do všech cílových pošt. Celý systém je rozložen
do dvou pater obrovské budovy. V přízemí se třídí rozměrné balíky, v patře mechanizace rozděluje listovní zásilky. Za jediný den jsou schopni zaměstnanci tohoto pracoviště přepravit pomocí strojů jeden a půl milionu zásilek.
Za doprovodu dvou sympatických, milých a vstřícných pracovníků, jsme měli možnost vše vidět
na vlastní oči a udělat si tak představu o dlouhé cestě dopisu od schránky v místě, kde byl podán, přes „chobotnici“, až po místo určení.

Mgr. Miloslava Růžičková

PODZIMNÍ VÝSTAVA

img_0060Již tradičně v předvečer oslav vzniku samostatného československého státu se konala v budově 1. stupně „Podzimní výstava“ prací žáků naší školy. Výstavu si prohlédl velký počet návštěvníků, kteří zároveň mohli i ochutnat slané nebo sladké dobroty našich šikovných maminek a babiček.
Všem, kteří přispěli, ať sladkostí nebo finančním darem, moc děkujeme.

Za paní učitelky 1. stupně a speciálních tříd
Mgr. Miloslava Růžičková

Malujeme bez hranic

Žáčci třídy 1. P i letos poslali svá výtvarná díla do již 3. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kraje a partnerské školy v Bratislavě.
Výkresy Lukáška Horského a Jarouška Hlavničky jsou vystaveny ve foyer Mahenova divadla v Brně, kde obdrželi při slavnostní vernisáži „Pamětní list“ soutěže a pan ředitel jim předal drobné ceny.
Gratulujeme!

Malujeme bez hranic

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Je již mnohaletou tradicí naší školy, že v předvečer oslav vzniku samostatného československého státu se koná v budově 1. stupně „Podzimní výstavka“ prací žáků, letos doplněná o fotografie z aktivit dětí ze speciálních tříd pod názvem „Pátý rok pod jednou střechou“.
Obě výstavky si prohlédlo více než 400 návštěvníků, kteří zároveň mohli i ochutnat slané nebo sladké dobroty maminek a babiček.
Všem, kteří přispěli, ať sladkostí nebo finančním darem, moc děkujeme.

Za paní učitelky 1. stupně a speciálních tříd
Mgr. Miloslava Růžičková

Podzimní výstava

Halloweenské dopoledne

My žáci a žákyně 9. tříd pod vedením paní učitelky Biberlové jsme si připravili pro děti z prvních tříd a speciálních tříd Halloween. Vyráběli jsme s dětmi halloweenské masky, sušenkové pavouky a papírové čarodějnice a netopýry. Děti to velmi bavilo, byly moc šikovné, práce jim šla od ruky. K tomu jsme si stihli zazpívat a zatancovat halloweenskou písničku. Už nyní se těšíme na další společnou akci s malými dětmi a děkujeme dětem, moc jsme si to užili!

Za žáky 9. ročníku Kristýna Skočovská, Andrea Příhodová, Katka Venutová a Renata Pekárková

Halloween na naší škole

EXPERIMENTÁLNÍ INTEGRACE (společná hodina HV tříd 1.P a 2.B)

Ve čtvrtek 30. 4. proběhla experimentální hodina hudební výchovy žáků 1.P a 2.B třídy na podnět bakalářské práce studentky hudební výchovy PdF MU. Hodina byla motivována jarem, jarní přírodou, jarními kytičkami, doprovázena písničkou autorů Svěráka-Uhlíře: “Jaro dělá pokusy“. Úkolem bylo dokázat nebo vyvrátit, že děti z běžných tříd a děti se speciálně vzdělávacími potřebami mohou mít některé vyučovací hodiny společné. Ukázalo se, že konkrétně v hodině HV si děti vzájemně dokonale rozumí, společně zpívaly i tancovaly. A líbilo se nám to všem, jak dětem, tak vyučujícím.
WIN_20150426_133549WIN_20150426_135333