Archiv autora: Jana Pavlů

Prototýpci bádají

Třída malých Prototýpků z 1.B je velmi zvídavá, proto se žáci rozhodli společně rozluštit některé ze záhad, které bylo nutné si vyzkoušet na vlastní kůži tak, jak tomu bývá v pokusnýchIMG_0416 laboratořích. Zkoumali taje lentilkové duhy, záhady přelévání tekutiny z jedné skleničky do druhé, proudění lávy ze sopky pomocí octu a sody. Také si vyzkoušeli, jestli je snadnější vypít vodu ze skleničky jedním či více brčky. A co se stane, pokud jedno brčko ponoříme do tekutiny, druhé mimo ni, a nasajeme? Výsledky pokusů byly mnohdy pro děti překvapivé a mnohé z nich si zkoušely i doma společně s rodiči a sourozenci. Začínali jsme tajnou zprávou neviditelným písmem a rozhodně s pokusy budeme pokračovat i nadále. Uvědomování si nových příležitostí, jejich vyhledávání, práce s nápadem, práce v týmu, spolupráce s kolektivem, učení se ze zkušeností, zvládání nejistot, vytrvalost, kreativita, to jsou hlavní cíle rozvoje podnikavosti u dětí. Mějme to, prosím, stále na vědomí a podporujme v tom všechny děti, zvláště, pokud je to baví.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Šifry malých prototýpků

Připomeneme-li si adventní čas, kdy jsme zapalovali svíčky na adventním věnci, vzpomeneme si určitě na chvíle čekání a těšení se na něco, co nám všem udělá radost a vykouzlí tu jedinečnouIMG_0282 atmosféru. Tento krásný čas si malí Prototýpci z 1.B zpestřovali  luštěním šifrovacích úkolů na každý den. Výsledkem každého úkolu bylo vždy smysluplné české slovo, které mělo spojitost s adventním děním. Šifry příjemně vyplňovaly alespoň malý kousek společného času rodičů a jejich dětí. Šifry mají rády společnost a vždy je větší zábava při společném luštění v rodinném mini týmu nebo ve třídě se spolužáky. Přiznávám, že jsme mnohdy museli nahlédnout i do nápovědy, ale ta radost dětí z objevení kouzelného hesla byla nepopsatelná. Nápady, kreativita, hledání řešení, to vše podněcuje, nejen u dětí, podnikavého ducha. A to je smyslem všech aktivit, které Prototýpci podporují a snaží se tím u dětí, především mladšího školního věku, trénovat divergentní myšlení, což je schopnost nacházet široké možnosti řešení problémů a hledat alternativní cesty. Děkuji proto všem rodičům, kteří svým dětem pomáhali rozvíjet jejich kreativitu a posouvají je tak neustále dál.

Mgr. Jana Pavlů

Každé srdce má své jméno

Základní a mateřská škola Ježov, pod záštitou České kardiologické společnosti Brno, pořádá celostátní výtvarnou soutěž „Každé srdce má své jméno“. Jedná se o pokus o rekord, kdy se zIMG_0284 jednotlivých srdcí, zaslaných z různých míst v České republice, vytvoří nejdelší spojený řetěz. Cílem této soutěže je ulehčit dětem i rodičům vzniklou situaci, ať už se jedná o omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19, která je pro rodiny velmi náročná nebo také jiné tragické situace spojené s ničivými silami tornáda apod. Děti tak samy mohou sledovat pomoc druhým lidem v nesnázích. Mohly být i ohroženou skupinou, která se bála dát najevo své emoce, mnohdy nemohly být se svými známými a kamarády. Tyto pocity, nálady, vjemy, nápady a prožitky se teď mohou pokusit promítnout do svých výtvarných děl. Žáci naší školy se zapojili samozřejmě také a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

„Sportem ke zdraví“

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý i duch. Proto jsme se s dětmi z prvního ročníku, hned poIMG_0323 vánočních prázdninách, kdy jsme ochutnávali všemožné dobroty a speciality, vydali do sokolovny, abychom naše tělíčka malinko protáhli a případně i odpudili na každém kroku číhající viry všeho druhu. Na doporučení jedné z maminek, která se sportování s dětmi hodně věnuje, vede místní házenkářské družstvo, jsme sbalili sportovní oblečení a celé dopoledne jsme řádili na různorodém a hlavně bezpečném a novém sportovním vybavením. Po nezbytné rozcvičce a rozehřátí si děti vyzkoušely nejen přeskoky přes překážky, ale i cvičení na bosech, prolézání tunelem, hod míčem na koš, gymnastické prvky na měkoučké kladince a jiné zábavné prvky, které zpestřují pohyb nejen dětem, ale určitě i dospělým. Na mobil a ani žádnou jinou elektroniku si nikdo za celé dopoledne ani nevzpomněl. Nebyl totiž čas a zápolení s kamarády bylo určitě mnohem zábavnější. V sokolovně jsme zaručeně nebyli naposled, už teď se těšíme na další návštěvu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Beseda s paní spisovatelkou

Začátek již třetího listopadového týdne byl velmi poetický a zároveň také poučný. Naše pozvání přijala paní spisovatelka, Mgr. Zuzana Pospíšilová, která  je oblíbenou autorkou věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od rokuIMG_20211115_114531 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko. V roce 2005 začala publikovat knižně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen v nakladatelství Grada vydala téměř sedm desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím série Kouzelná třída a edice dětských detektivek DeTeKTiVoVé.
V její tvorbě mají převahu pohádky, ale věnuje se také poezii a výukovým textům. Tvrdí, že naši malí čtenáři jí pomohli splnit její velký sen. Kdyby psala něco, co by nikdo nechtěl číst, nikdy by se spisovatelkou stát nechtěla. Psaní se začala naplno věnovat až po narození jejích dvou dcer. Doposud jí vyšlo už více než 250 knih a leporel. Některé pohádky se dočkaly i rozhlasového zpracování a s ukázkami jejích textů se můžeme setkat také v čítankách nebo učebnicích českého jazyka. Psaní zpočátku brala jen jako koníček při zaměstnání, pracovala jako dětská psycholožka, ale od roku 2016 je spisovatelkou na volné noze a věnuje se jen literární tvorbě a setkávání se čtenáři při besedách. Můžeme potvrdit, že je to velmi příjemná a zajímavá paní plná elánu a nápadů. O tom svědčí i její nové knižní miminko s názvem „Putování skřítka Vltavínka po Vltavě“, které doporučuje všem malým čtenářům a nabízí se rovněž možnost podpořit naše malé čtenáře a zakoupit jim některou z jejich knih třeba jako dárek pod stromeček. I do naší školní knihovničky jsme, jako dárek od paní spisovatelky, dostali 3 její nádherné knihy o Vánocích i s jejím vlastnoručním věnováním.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

MOBIDIK

Ve dnech 25. a 26. října na naší škole působili  strážníci preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. Návštěva to byla neobvyklá. Ptáte se proč? Protože přijeli zážitkovým vozem. Speciálně upraveným autobusem, který dostal název MOBIDIK. Speciálně upravený autobus, který široké veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, představili brněnští strážníci v září 2015. Prostorný interiér využívá interaktivní prvky a umožňuje rovněž variabilní umístění libovolných exponátů, které dětem i dospělým přiměřenou formou přibližujíIMG-3532 důležitá pravidla z oblasti prevence. Návštěvníci se uvnitř autobusu mohou seznámit také s ukázkami nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení domácnosti a kromě padesátipalcové LCD obrazovky určené k promítání prezentací a vzdělávacích videí jsou tu k dispozici i dva dotykové monitory. Ty slouží jako „informační samoobsluha“ pro malé i velké. Žáci 1. stupně, speciálních tříd a přípravné třídy si  mohli tento autobus prohlédnout a diskutovat se strážníkem. Ten si pro děti připravil velmi zajímavé povídání o tom, jak by se měly děti chránit, pokud by došlo k nečekanému napadení cizím psem. Připravené videoukázky z výcviku psů mohli žáci komentovat, ale hlavně se ptát na to, co je zajímalo. A nebylo toho zrovna málo. Za aktivitu získali všichni od strážníka odměnu, která jim poslouží k bezpečné cestě do i ze školy. Pro žáky 3. ročníku byl připraven výukový program Bezpečné chování – „Foxíkova pravidla“ , během kterého se děti učily řešit rizikové situace, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali  otázkou lidských práv. Pomocí her odpovídali  na předem položené otázky a snažíli se tak postupně odhalovat jednotlivá dětská práva a povinnosti, tak jak jsou uvedeny v Úmluvě o právech dítěte. Další téma se týkalo fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT. Děti si to opravdu užily. My jsme velice rádi, že nám Městská policie Brno poskytla své služby a přispěla tak k dalšímu vzdělávání našich dětí.

Fotogalerie

 Za kolektiv pedagogů ZŠ Miroslav Mgr. Radka Holcrová

 

Na návštěvě v MŠ Pastelka a Sluníčko

Na návštěvu do svých mateřských školek „Sluníčko“ a „Pastelka“ se děti z prvních tříd, ale také z přípravné třídy, moc těšily. Nakreslily svým paním učitelkám krásné obrázky, pro děti do MŠ přibalily něco sladkého, a v pondělí, 8.11.2021, po svačince, se rozdělily podle toho, do které MŠIMG_20211108_111848 chodily a vyrazily zjišťovat, co nového se v té „jejich“ MŠ změnilo. Paní učitelky ve školkách je samozřejmě všechny přivítaly s otevřenou náručí a nestačily se divit všem novinkám, které na ně děti sypaly přímo z rukávu. Potěšilo je, že na ně všichni velmi rádi vzpomínají, dokonce by se někteří i rádi do školky vrátili. Přesto se shodli na tom, že ani ve škole není nuda, protože se každý den učí něco nového a hlavně nemusí po obědě už spinkat, ale mohou tvořit a třeba někdy i „řádit“ ve školní družině. Příjemné povídání jsme ukončili společnou písničkou a zároveň i pozvánkou na návštěvu k nám do školy, aby zase na oplátku školáci mohli provést školou a třídami nastávající školáky, tedy předškoláky. Moc se na ně těšíme a už teď přemýšlíme, co všechno jim společně předvedeme a ukážeme. Máme se čím chlubit.

Fotogalerie

Za učitelky 1.tříd Mgr. Jana Pavlů

Ekolog na jedničku

Jak jistě všichni víte, naše škola je zapojena do mnoha ekologických aktivit mezi něž patří i sběr vybitých baterií. Těm, kteří se během celého školního roku zapojují, moc děkujeme a oceňujemeIMG_20211014_173915 Vaši snahu pomáhat přírodě. Stejně jako v loňském školním roce i letos přinesl nejvíce baterií našemu školnímu Baterkožroutovi žák ze 4.B třídy, Vojta Vlček. Gratulujeme k vítězství a věříme, že i nadále budete vybité baterie nosit našemu Baterkožroutovi a nebudete je vyhazovat do odpadkového koše. Do kampaně  ve sběru vybitých baterií se v rámci projektu RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět zapojilo 178 škol.  Tedy okolo 38 500 žáků! Dohromady odevzdaly 8 498 kg použitých baterií, které budou předány k recyklaci. Pěkný výsledek, nemyslíte?

Mgr. Jana Pavlů

Prototýpci opět v kurzu

Jednu z mnoha výzev od Prototýpků již vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše akční paní učitelka Adámková. Tentokrát pro děti z pátého ročníku vybrala „Dokreslovací výzvu“, kdy rozdala dětem, které už měly své výrobky hotové, papíry, na nichž už měla předpřipraveny roztodivné variabilní tvary, které měli žáci, dle své fantazie dokreslovat. Žáci tuto výzvu přijali s nadšením a ihned ve tvarech viděli roztodivná zvířátka a předměty (hlava hrocha, loďka, had, voliéra v ZOO, citrón, fotbalová aréna, míč…). Během 15 minut byli schopni vytvořit překvapivě velmi originální výtvory, z nichž měli všichni obrovskou radost. Touto kreativní a tvořivou aktivitou si mohli vyzkoušet, jak bohatou mají fantazii a představivost. No posuďte sami, je to úžasné!

IMG_6835IMG_6838 2IMG_6837 2

Mgr. Jana Pavlů

 

Beseda s Jakubem Vágnerem

Narodil se na Štědrý den a i jeho život je plný štědrých a dobrodružných zážitků. A o ty se přijel, rybář Jakub Vágner, podělit s dětmi z naší školy. Procestoval téměř celý svět, je rybářskýmIMG_20211005_113629 rekordmanem a mezinárodně uznávaným rybářem. Expedice po Amazonii a Kongu, o kterých velmi zajímavě a poutavě žákům vyprávěl, jej naučily schopnosti rychle se přizpůsobit dané situaci, pokoře a uvědomění si, že správný rybář by měl respektovat nejen ryby, ale i své kolegy. Posledních patnáct let se aktivně věnuje práci s mladou generací rybářů, pořádá pro ně rybářské tábory a je moc rád, že tato skupina rybářů má dobrý vztah i k ochraně životního prostředí. Více jak hodinovou přednášku o rybích gigantech, o problémech a úskalích, která musel na cestách překonávat, zakončila hromadu dotazů, především od našich malých rybářů a rybářek. Všichni měli možnost se na památku s Jakubem i vyfotit. Kdo by si snad chtěl s Jakubem i zarybařit, má možnost. Každým rokem probíhá touhle dobou mistrovství Evropy v chytání kaprů na Nových Mlýnech. Tak Petrův zdar!

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

 

Prototýpci bodují

Učíme-li žáky vidět příležitosti, vyhledávat potřeby, vnímat problémy a přemýšlet kreativně nad kroky, které by chtěli realizovat, je důležité nezapomínat na souvislosti – pozitivní a negativní dopady, které jejich řešení mohou mít na okolí. Etické a udržitelné myšlení tvoří celou dílčí oblast skupiny podnikavých kompetencí. Ve výuce rozvíjí u žáků schopnost vidět vlivy svého jednání a uvědomit si za ně zodpovědnost, vyhodnocovat dopady na životní prostředí i na druhé. Postupně si tak uvědomují spoluzodpovědnost za stav svého okolí, přírody, společnosti a aktivně hledají způsoby, jak negativním vlivům předcházet.

Prototýpčí „Špagetkovou výzvu“ už vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše nová p. uč. Adámková. Na výzvě pracovalo 15 žáků. Jejich úkolem bylo postavit ze syrových špaget a pěnových bonbonů věž. Byli rozděleni do čtyř skupin. Postupovali přesně podle návodu, vše bylo srozumitelné a tak mohli samostatně rozvíjet svou představivost, logické a strategické myšlení, uvědomovali si základní jevy – zemská přitažlivost, statika, pevnost materiálů aj.

V žácích byl přirozený soutěživý duch od prvopočátku, jak konstatovala paní učitelka, ale největším motivem byl sáček zbylých marshmallow bonbonů, který jim za první místo přislíbila.

Vyhrála věž s výškou 72 cm, podstavou bylo „týpí“.