Archiv autora: Jana Kadlecová

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště

dopravní hřiště září 1 2021Během podzimní návštěvy dopravního hřiště provázelo čtvrťáky mezi dopravními značkami velmi krásné a slunečné počasí. Nejdříve si společně s instruktorem zopakovali pravidla bezpečnosti nejen na cestě do školy, ale i v blízkém okolí. Prověřili si znalost dopravních značek a orientaci na křižovatkách. Zhlédli výuková videa zaměřená na začínající cyklisty a pak s chutí vyrazili do terénu, kde na ně čekala nejen kola, ale i motokáry, což mnohé z nich nadchlo natolik, že se jim ani nechtělo vracet zpět do výuky. Snad si z této poutavé návštěvy odnesli spoustu dobrých rad a informací, které je budou na cestách chránit před nebezpečnými situacemi.

Fotogalerie

Lucie Pavlů

Desatero pro primární prevenci

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování.

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

Zapomenuté heslo do webaplikace Bakaláři

bVážení rodiče,

pro nastavení nového hesla do webaplikace, zvolte následující postup.

 1. V přihlašovacím okně zadejte „Uživatelské jméno“ a klikněte na „Zapomenuté heslo“.
 2. Zadejte mailovou adresu, kterou jste poskytli škole jako kontaktní adresu (je zadána v Evidenci).
 3. Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vyberte, kterého se změna hesla týká, a použijte tlačítko Poslat mail.
 4. Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla.
 5. Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jste vyzváni k zadání nového hesla.
 6. Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

Podrobný návod: Zapomenuté heslo webaplikace

Logická olympiáda 2021

logicka-olympiada-366x210Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás pozvali  k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. a test vypracovává doma.

 • Soutěž je pro soutěžící zdarma.
 • Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie MŠ: mateřské školy

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy

Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií).

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození do 1. 9. 2001.

 • Harmonogram soutěže:

 1.září 2021 – 30. září 2021 – registrace soutěžících a škol 

  Základní kolo proběhne pro

 kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2021
 kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2021
 kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2021
 kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2021 

 V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B a 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. Nejlepší řešitelé  z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

Logicka_olympiada_2021 pro školy

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

2

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná ICT technika ve vzdělávání.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme moc rádi, že se 1. 9. 2021 můžeme setkat při prezenční výuce. Stále ještě musíme dodržet předepsaná pravidla MŠMT pro pobyt žáků ve škole.

 • Antigenní testování bude probíhat ve dnech 1. 9. 2021 (žáci 1. ročníku a přípravné třídy budou testováni 2.9.); 6. 9. 2021; 9. 9. 2021 (následně dle nařízení KHS).

 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 180 dny, mají plně dokončené očkování déle jak 14 dní nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (test PCR ne starší 7 dnů, antigenní test ne starší 72 hodin).

 • Pokud by některý žák v uvedený den testování chyběl, bude otestován v den příchodu do školy.

 • V případě pozitivního testu objednají rodiče toto dítě na PCR test a budou školu informovat o výsledku testu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.

 • U pozitivního testu ve čtvrtek 9. 9. odchází domů celá školní skupina, ve které se tento žák nachází.

 • Pokud se vaše dítě necítí zdrávo nebo má příznaky onemocnění, neposílejte ho prosím do školního kolektivu.

 • Ve třídách se žáci pohybují bez ochrany úst a nosu, ve společných prostorách školy žáci používají roušky nebo respirátory (starší 15 let).

Děkuji Vám za spolupráci a budeme všichni doufat, že prezenční výuka bude probíhat po celý školní rok 2021_22.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Miroslav

Mgr. Jana Kadlecová,  ředitelka školy

 Podrobný manuál MŠMT k provozu škol:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Mimořádné opatření MZ ke stanovení podmínek provozu škol:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf

Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku a přípravné třídy v Kulturním domě v Miroslavi

boy-160168_1280Ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci a žáci přípravné třídy slavnostně přivítáni v Kulturním domě v Miroslavi starostou města Ing. Martinem Plechatým, místostarostou města Mgr. Svatoslavem Ryšavým, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, svými třídními učitelkami Mgr. Vladimírou Vančurovou, Mgr. Janou Pavlů, Mgr. Olgou Širokou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

POZOR – RESPIRÁTORY A ROUŠKY SEBOU!

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat. Ukončení bude v 9.40 hodin.

Podle vývoje epidemiologické situace se organizace slavnostního přivítání žáků 1. ročníku a přípravné třídy může změnit.

Školní jídelna ZŠ Miroslav

POZOR – ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z administrativních důvodů dochází ke změně čísla účtu školní jídelny.

Změňte si prosím příkaz k inkasu za školní obědy a svačinky od 1. 8. 2021.

Č.ú.: 123-4403990297/0100

Děkujeme za pochopení

 

Novou přihlášku ke školnímu stravování a aktualizované ceny stravy najdete na:

http://www.zsmiroslav.cz/jidelni/aktuality/

http://www.zsmiroslav.cz/jidelni/prihlaska/

Sběr papíru – vyhodnocení

thumbs-up-4007573_1280Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 3. a 4. června proběhl na naší škole sběr starého papíru.

Bylo sesbíráno celkem 10 910 kg.

Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav

193733552_2847533898845768_3896025130922718865_nV úterý 25.5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v pondělí 24. 5. 2021.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace  „Nebuď oběť“, zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se nám projektový den opravdu vydařil.

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovištˇ a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni.

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho.

Za všechny zúčastněné

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 3. a 4. 6. 2021

newspapers-2586624_1920Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne 

 • ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 7 do 8 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin a
 • v pátek 4. 6. 2021 od 7 do  8 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Provoz školy od 24.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. 5. 2021 dochází k obnovení běžného provozu školy.

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v Bakalářích.
 • Testování žáků bude probíhat každé pondělí antigenními testy.
 • Výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

Děti docházející do ŠD přebírá po ukončení výuky paní vychovatelka, s ostatními odchází paní třídní učitelka.

3.P – 13.15

6. – 9. ročník – dle rozvrhu s vyučujícím poslední hodiny.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. 5. 2021 A OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY – DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

Testování

 • žáci 1. stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně budou testování  vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy neinvazivními antigenními testy pro samoodběr

 • můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 72 hodin

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny

Výuka – 1. stupeň – POZOR ZMĚNA 

 • dle platného rozvrhu v Bakalářích

 • ráno žáci již nečekajÍ před budovou školy na paní učitelku, ale vcházejí volně do šatny a do svých tříd

Výuka – 2. stupeň 

 • žáci 8. a 9. ročníku - dle upraveného rozvrhu – viz Bakaláři

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd

 • třída 8.B v učebně 7.B,  8.C bude v učebně D a třída 9.A bude v učebně 7.A a 9.B v učebně 6.C v přízemí

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

8.A,B,C – 13.25

3.P – 13.30

9.A, B – 13.35

Ranní  družina – POZOR ZMĚNA

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin dle běžného režimu, a to:

 • žáci 1. – 3. ročníku a speciálních tříd jdou do budovy ŠD

 • žáci 4. – 9. ročníku jdou na budově 2. stupně do učebny 7.B v přízemí

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do ranní družiny

Odpolední družina – POZOR ZMĚNA 

 • mohou chodit všichni přihlášení žáci

 • protože se obnovuje činnost SVČ a ZUŠ, vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme

1.A, B, C – p. vychovatelka Vostalová a Svobodová v ŠD1 a ŠD2 – budova ŠD

2.A,B – p. vychovatelka Koubková v ŠD 3 – budova ŠD

3 A,B – p. vychovatelka Leitnerová v ŠD 4 – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

4.A,B – p. asistentka Málková – učebna AjBo – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz