Archiv autora: Jana Kadlecová

PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU ŠKODA FELICIA

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace,

nabízí k prodeji osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF613F.

Typ: 781.136

Palivo: BA 95 B

Rok výroby: 1999

Max. výkon (kW): 50

Objem (cm3): 1289

Barva: 9560 zelená základní metalíza

Počet najetých km: 203 711

Technická prohlídka platná do konce srpna 2023

Počet majitelů vozidla: 2

Prohlídka vozu je možná po předchozí domluvě na tel. čísle 727 817 258 (p. Krontorád) ve dnech 20.7. 2022 a 10.8.2022 v době od 13.00 do 14.00 hodin na adrese: ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19 671 72 Miroslav.

 1. Identifikační údaje prodávajícího:

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

IČO 494 38 000

Zastoupená: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Tel.: 515 333 123

Email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Bankovní spojení: 23637741/0100

Bližší údaje poskytne: p. Zdeněk Krontorád (tel. 727 817 258)

 1. Požadavky na zpracování nabídky:

Hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídnutá cena.

 1. Závazná forma zpracování nabídky:

Nabídka dále musí obsahovat identifikační údaje účastníka řízení, tj. jméno, adresa, telefonní číslo.

 1. Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídka musí obsahovat požadované údaje. Nabídka v zalepené obálce bude výrazně označena nápisem „Nabídka – Škoda Felicia“, musí být předána či doručena nejpozději do dne 22.8.2022 do 8.00 hodin na adresu Základní škola Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav.

 1. Údaje o hodnotících kritériích:

Hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídnutá cena.

292263885_1082722602650533_7154183349270660140_n 292953272_356091710026448_1692248261172142001_n 292452523_3390426444576850_8895662463472799507_n 292433545_1044892752831093_1292160655910422020_n 292639866_3189371324664558_6861730405874413239_n 292301905_359308122847451_7251651351180928857_n 293217242_479080813939837_3724309312296775115_n

Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku v Kulturním domě v Miroslavi

boy-160168_1280Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni v Kulturním domě v Miroslavi starostou města Ing. Martinem Plechatým, místostarostou města Mgr. Svatoslavem Ryšavým, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, svými třídními učitelkami Mgr. Irenou Náhlíkovou, Mgr. Janou Benešovou, paní asistentkou Kateřinou Křečkovou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat.

Ukončení bude v 9.40 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku 2022_23 pro žáky přípravné třídy, 2. – 9. ročníku

 • chalkboard-1264200_1920Zahájení školního roku 2022-23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 do 9.40 hodin.
 • Žáci se dostaví do svých tříd, kde se svými třídními učiteli zahájí nový školní rok.
 • Žáci 6. ročníku se shromáždí na školním dvoře, v případě deště v šatnách, kde počkají na své nové třídní učitele.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání – 2022/2023 / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 13 – 14 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Miroslav, hlavní budova

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Miroslavi dne/дата 3. 6. 2022

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky:  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky

Žádost o odklad školní docházky česko-ukrajinsky:   Žádost o odklad česko-ukrajinsky  

Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23: Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

Oslavy výročí školy

Naše miroslavská škola slaví velké narozeniny. Nádhera. 90 let vzdělávání dětí. To už je co slavit. A i přes tu devadesátku je škola stále ve vynikající kondici.  Myslím, že s klidným svědomím můžeme říct, že s věkem se její kondice stále zlepšuje. Určitě jste si toho všimli vy všichni, kteříB47AFA76-5E57-4023-BB5C-F6D2F1310ED2 jste ji přišli 1.května poblahopřát. Tolik barev, zvuků, informací, chutí do vzdělání a aktivit, které se občas “zcela náhodou” překlopí  ve zlobení žáčků – to nemůže být stará dáma. To je prostě mladice plná energie. Tím vším ji naplňují pochopitelně děti a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. A mě osobně, protože jsem jedna z nich,  to naplňuje pýchou na ten úžasný živý organismus, který perfektně šlape. Občas si i radostí z úspěchu vyskočí do výšky. Jako třeba nedávno, když kluk z naší devítky získal druhé místo v krajském kole konverzační soutěže anglického jazyka. Nebo jako právě v těchto dnech, kdy zjišťujeme, že většina vycházejících žáků byla přijata na obě střední školy. Anebo přímo 1.května, kdy pěvecký sbor dětí naší školy “ Miroslavíci” zpíval státní hymnu. 1.květen pro nás byl opravdu důležitý. Chtěli jsme vám všem ukázat, jak pestrý je školní život, který zdaleka netvoří pouze suchá fakta znalostí a vědomostí. Ráda bych tady citovala slova jedné z mých kolegyní: “I když žijeme v informačním věku, měli bychom mít na zřeteli, že budoucnost lidstva nespočívá v technice, ale v budování dobrých mezilidských vztahů.” A o  to se v naší škole snažíme. O spolupráci při výuce, o sdílení nadšení z objevování nových informací. O kreativitu, akceptování jiných názorů, o nekonfliktní řešení problémů. Chtěli jsme, aby toto všechno na vás dýchalo v každém okamžiku  prezentace naší školy. Máte pocit, že se nám to povedlo? Já ano. Určitě jste to mohli vnímat při  aktu pamětní desky Františku Pospíšilovi. A pochopitelně ještě víc při pestrých aktivitách o výuce v naší škole v jednotlivých učebnách a prohlídce výtvarných prací oživující chodby.

Škola je prostě živý organismus. A dobře fungující organismus školy je pro nás všechny tou pozitivní zpětnou reakcí. Přeji naší škole, aby ji mladický elán doplněný o dětskou zvídavost, fantazii a smích provázel dalšími lety.

za 2. stupeň Lenka Biberlová

Jako 1. stupeň jsme nezaháleli a k oslavám výročí jsme se rovněž připojili. Třídy a chodby jsme pěkně uklidili, vyzdobili dětskými výrobky a pro návštěvníky připravili ukázky metod a činností, které využíváme v běžných hodinách a které napomáhají k zefektivnění výchovně – vzdělávacího procesu.

Nejdříve mohl návštěvník nakouknout do přípravné třídy, která brzy bude slavit první rok své existence. Paní učitelka Mgr. Olga Široká přichystala spoustu didaktických pomůcek.IMG_3301 Všechny pomůcky si kladou za cíl lépe připravit budoucího prvňáčka na vstup do první třídy. V přípravné třídě čekala na návštěvníky včelka Bětka. Bee-Bot Včelka je zábavná edukativní hračka rozvíjející prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Vhodná je pro praktickou výuku základů programování u dětí předškolního a mladšího školního věku. Děti z přípravné třídy ukázaly také hru na Drumbeny, multifunkční didaktickou pomůcku. Tento ryze český hudební nástroj učí děti rytmu. V 1.B čekalo šest Prototýpků, badatelů oblečených do bílých plášťů a ochranných brýlí. Prototýpci objevili kouzlo rozvíjejících kytiček, předvedli, jak lze rozpohybovat autíčko na balónkový pohon nebo ukázali, jak si to vytvořit tzv. vaječný hopík, vajíčko naložené v octu. To vše probíhalo za pomoci paní učitelky Mgr. Jany Pavlů.

Ve třídě 2.B bylo pěkně živo! Pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šimšové hráli žáci na Boomwhackers, unikátní perkusní nástroj laděný na určité tóny. Díky odlišné délce každý kus Boomwhackers vydává při úderu jinak vysoký tón. Ze 3.A, stejně tak jako z přípravné třídy, se linuly tóny Drumbenů. Návštěvníci překonali počáteční ostýchavost a společně s dětmi a paní učitelkou Mgr. Jana Benešovou si zkusili na tento hudební nástroj zahrát jednoduché rytmické hry a písně. Ve třídě 4.A s třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Novotnou byly prezentovány robotické stavebnice Lego WeDo 2.0. Žáci předváděli veřejnosti jejich funkci a možnosti ovládání na chromeboocích. Ostatní třídy 1.stupně byly k nahlédnutí s ukázkou učebnic, deskových her a jiných, i vlastnoručně vyrobených, pomůcek.

za 1. stupeň Vladimíra Vančurová

Prvního května jsme neslavili pouze narozeniny naší základní školy. My na „ specce” letos slavíme naše srdcové 60. výročí vzniku speciálního školství v Miroslavi a 10. výročí „pod jednou střechou”, kdy skončilo vzdělávání handicapovaných žáků v tzv. zvláštní škole, a celé třídy byly integrovány do ZŠ.IMG_3311

Historii speciálního školství v Miroslavi připomínala výstava fotografií a dobových dokumentů. Absolventi naší školy se zabavili hledáním fotografií sebe a svých přátel. Současní žáci také mohli najít svůj výtvor na výstavě výtvarných prací.

Nejen fotografie a obrázky ale návštěvníky seznamovaly s naší každodenní realitou. Dveře našich tříd zůstaly otevřené a každý mohl nahlédnout, v jakém prostředí probíhá výuka, jaké pomůcky používáme a jak jsou naše děti šikovné. Absolventi zavzpomínali na školní léta.

K této příležitosti byly vydány i „speciální noviny”. Návštěvníci odcházeli nejen plně nabití dojmů, ale každý si i odnesl malý dáreček v podobě  školy z keramické hlíny vyrobený našimi žáky.

za třídy zřízené podle paragrafu 16/9 ŠZ  Miloslava Růžičková, Vendula Hráčková

 

Fotogalerie č. 1, Fotogalerie č. 2, Fotogalerie č.3

 

Nový vůz na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky

Dnes byly dokončeny polepy nového vozu Renault Express na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky.

Současně se představilo nové logo a barvy školy, na jejichž základě bude vytvořen a zprovozněn modernizovaný web školy, který bude k dispozici od září školního roku 2022-23.

Dále nás čeká realizace orientačního systému v budovách školy ve stejném stylu.

Na tvorbě se podílel tým profesionálních grafiků ve spolupráci se zaměstnanci školy a vedením města.

Teď už nás poznáte na první pohled:)

279888813_577308313592068_8670891345120781420_n 279916970_674175303545080_471309557539204708_n 280102437_1865921157132493_2519010414195378163_n 280112320_1164788951001811_5292323553695744705_n

Přestup žáků na ZŠ Miroslav, školní rok 2022_23

Vážení rodiče,

přestup žáků na naši školu budeme vyřizovat elektronicky. Systém pro podání žádosti o přestup je zpřístupněn od 23. dubna do 20. června 2022.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem

ZapisyOnline 930x180

Přihlášku vyplníte a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Po odeslání se otevře okno, kde si stáhnete Žádost o přestup, doplníte, vytisknete a podepíšete.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

Vyplněné dokumenty si uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

3. krok

Oba dokumenty doručte škole, nejpozději do 25. června 2022, některým z těchto způsobů:

 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.
 • Osobní předání v ředitelně školy.

Po zpracování dokumentů, budete informováni o dalším postupu.

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

Nový vůz pro rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny

279662891_5090566037730444_4764634157794251327_nDnes Základní škola Miroslav převzala klíčky od nového vozu na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky. Doufáme, že vám bude naše strava ještě více chutnat. Před první jízdou bude auto opatřeno polepy, abyste jej na první pohled poznali.

Děkujeme zřizovateli, městu Miroslav, za pořízení nového vozu.

 

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ V OKOLÍ ŠKOLY

worker-ged04dce67_1280Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás o schválení částečné uzavírky ulic v okolí školy (Kostelní, nám. Komenského a J. Fučíka). Tato uzavírka se dotkne přímo obslužnosti obou budov základních škol.

Bohužel se i přes všechny snahy nepodařilo zajistit pozdější termín realizace přeložky kabelového vedení VN, kterou realizuje společnost eg.d.

Stavební práce budou zahájeny 2. května v trase z ul. Kostelní, budou pokračovat na ulici Komenského a končit budou na ul. J. Fučíka.

Termín dokončení přeložky kabelu bude 31. května.

 Prosím, abyste se přizpůsobili komplikované dopravní situaci v okolí školy během měsíce května.

 Děkuji za pochopení

Jana Kadlecová, ř.š.

Oslava 1. máje

8DA98255-6BEA-4D88-9C22-B8FB6ABBEDA3 (1)Děkujeme všem za účast na dnešní oslavě 90. výročí otevření budovy školy ZŠ Miroslav, 60. výročí speciálního školství v Miroslavi, 10. výročí pod jednou střechou a při slavnostním odhalení pamětní desky bývalého žáka naší školy Františka Pospíšila, který se účastnil protifašistického odboje.

Fotografie najdete na:

https://eu.zonerama.com/vaclavvolf/Album/8362363

Děkujeme Václavu Volfovi za fotodokumentaci.

Pozvánka na oslavu 1. máje

Přijměte  pozvání na oslavu 1. máje na Základní školu Miroslav.

Součástí je oslava a výstava k 90. výročí otevření budovy Základní školy Miroslav, oslava a výstava k 60. výročí speciálního  školství v Miroslavi a k 10. výročí pod jednou střechou,  odhalení pamětní desky Františka Pospíšila, bývalého žáka naší školy, který se účastnil protifašistického odboje a v roce 1944 zahynul v koncentračním táboře.

K vidění bude historická třída, výstava věnovaná Františku Pospíšilovi a výstava historických artefaktů pana Martina Varmuži z Miroslavi s názvem “ Protektorát od začátku do hořkého konce“.

V rámci dne otevřených dveří můžete projít všechny tři budovy školy (budovu 1. , 2. stupně a školní družiny). K vidění budou i ukázky práce s dětmi, např. v nové učebně fyziky, chemie, programování robotů, hra na drumbeny, boomwhackery, výstava společenských her, třída věnována “Prototýpkům” a další.

Je připraveno drobné pohoštění.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka 1.5.

Pomocníci na Miroslavské šlápotě byli odměněni

20220427_095024Ve středu 27. dubna nás navštívila paní Eva Horáková ze Střediska volného času v Miroslavi, aby poděkovala, pochválila a odměnila žáky naší školy, kteří se zúčastnili v sobotu 22. dubna 2022 turistického pochodu Miroslavská šlápota jako pomocníci na jednotlivých stanovištích. Paní Horáková ocenila jejich spolehlivost, zodpovědnost a ochotu udělat něco pro ostatní ve svém volném čase.

Tyto pomocníky uvidíte “opět v akci” na oslavě Dne dětí, která se bude konat v pátek 27.května na SVČ Miroslav.

Děkujeme za spolupráci

 Jana Kadlecová

Vyhodnocení sběru papíru

20220426_094838Ve dnech 21. a 22.4. se konal na naší škole pravidelný sběr starého papíru. Nové sběrné místo u kulturního domu, které bylo změněno z důvodu komplikované dopravní situace v okolí školy, se velmi osvědčilo.
Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím, byly sesbírány celkem tři kontejnery starého papíru a kartonů.
Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky, z tohoto příspěvku jsou financovány např. pomůcky pro žáky, odměny za soutěže, příspěvky na dopravu na soutěže, potřeby pro školní družinu, vybavení na lyžařský výcvikový kurz, dárky pro vycházející žáky 9. ročníku a žáky 5. ročníku při přestupu na 2. stupeň, video ze školní akademie a školního plesu apod.
Děkujeme také panu školníkovi Zdeňku Krontorádovi za skvělou organizaci celé akce a chlapcům devátého ročníku za pomoc.
Jana Kadlecová