Archiv autora: Benešová Jana

Matematika hrou aneb „Abaku“

Zábavná hra pro všechny, kteří raději než ve verbálních dovednostechAbaku soutěží v matematické zdatnosti, to je Abaku. Hra s čísly, která můžete hledat kdekoliv, například na značkách aut, v telefonních číslech apod. Jde o to najít tzv. Abaku číslo, což je řada čísel, která dá nějaký příklad. Například řada čísel 15621 je Abaku číslo, protože v ní mohu najít příklady: 1+5=6, 15 + 6=21. Metoda pomáhá budovat a upevňovat počtářské schopnosti dětí herní formou a ideální je s ní začít hned v první třídě.

V rámci projektu MAP II získala před Vánocemi základní škola Miroslav od města Moravský Krumlov darem sadu pomůcek pro 15 žáků, která obsahuje Abakostky, Abakarty, magnetická čísla a deskové hry s Abakameny. S touto metodou v naší škole začali pracovat letošní druháčci a páťáci, ovšem postupně se dostává do povědomí i jiných tříd a ročníků. Bohužel si pomůcek k této hře užili druháčci zatím jen krátce v lednu a únoru, než byly opět školy zcela uzavřeny. Ovšem hra Abaku má i svou online podobu a dokonce i svou ligu, a tak děti trénují hru i doma v aplikaci abakulab. Hry s pomůckami posilují v dětech logické myšlení a usnadňují pochopení matematických souvislostí. Abaku hra se dáAbaku pomůcky použít ve výuce, ale také ve volném čase v podobě deskové hry pro všechny členy rodiny. Více o pravidlech hry na www.abaku.org.

             Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie

Zážitkem k porozumění v 1.A podruhé

V listopadu naše prvňáčky v jejich třídě navštívila paní Štibrányi z PdF MU Brno z projektu Zážitkem k porozumění a připravila si pro ně 1. workshop. Projekt podporuje začlenění dětí se sluchovým postižením do běžné výuky v základních školách. Při dvouhodinové netradiční výuce si děti osvojily pro ně nové slovo IDEÁLNÍ a nakreslily si svoji ideální školu. Spontánně se zapojily do práce, která je velice bavila a společnou diskusí si také určily 

Workshop1_Zážitkem k porozum._11_2019 (3)vlastnosti ideálního žáka. Nakonec zjistily, že vlastně jsou takovými ideálními žáky a rádi by vytvořily i ideální třídní klima, kde si žáci navzájem pomáhají, podporují se a chovají se k sobě ohleduplně. Přejme, ať se jim vše daří! 

Mgr. Jana Benešová

Výlet páťáků i s rodiči

Na konci května jsme s sebou na výšlap a exkurzi do obce Havraníky v NP Podyjí vzali i rodiče a sourozence žáků 5.B třídy naší základní školy.  Spojili jsme tak výlet a rozloučení s 1. stupněm ZŠ, tedy s některými spolužáky a paní učitelkou, protože příští školní rok nás čekají noví spolužáci a některé žáky i nové školy. Výlet to byl vydařený, přálo nám krásné počasí  a vládla výborná nálada. Havraníky_05_2019 (3)Prošli jsme trasu z obce Havraníky přes krásné vřesoviště do Popic a dále na vyhlídku Sealsfieldův kámen. Cestou jsme řešili nový Quest (hledačku s tajenkami), jehož cílem bylo nalezení pokladu. Všechny děti poklad objevily a po návratu zpět do Havraníků jsme si pochutnali na dortu, který pro naši třídu připravila maminka paní L. Vlachová. Pozdní odpoledne jsme završili opékáním špekáčků a zpěvem písní u táboráku. Rodiče se také zapojili do organizování některých akcí, například večer pro děti připravili stezku odvahy, kterou si všichni moc užili, zač jim ještě jednou děkuji.

Mgr. Jana Benešová (tř. učitelka 5.B)

Jarní exkurze: památník Leoše Janáčka a VIDA!

Letošní jaro si naši páťáci užívali nejen při matematických soutěžích, ale i na různých exkurzích. Nejdříve jsme v dubnu navštívili památník Leoše Janáčka, který sídlí v domku na zahradě Varhanické školy v Brně, kterou Janáček zakládal a byl jejím ředitelem. Prohlédli jsme si jeho pracovnu s klavírem a dozvěděli se něco o jeho životě a tvorbě. Paní průvodkyně nám přiblížila především operu Příhody lišky Bystroušky a zanotovali jsme si některé známé lidové písně, které Janáček v díle použil. Po této hudební části jsme se vydali pěšky obdivovat brněnské památky, zavítali jsme na hrad Špilberk a prošli jsme historické centrum Brna.

V půli května naše kroky vedly do VIDA! science centra v Brně, kde jsme zjistili, že věda může být a je zábavná. Procvičili jsme si například masáž srdce, což je opravdu dřina, prošli srdcem obra, v rotující místnosti jsme si užili účinky odstředivé síly, dokonce se projeli na kole IMG_3897po visutém laně ve výšce asi 10 metrů a zahráli si hru pevnost VIDArd, v jejímž cíli na nás čekal poklad. Úžasné bylo i zvukové vystoupení Mr. Ucha, který nás provedl cestou od vzniku zvuku až k našemu sluchovému nervu.

Všechny exkurze, výlety a akce absolvujeme v našich zelených třídních tričkách, které děti v zimě dostaly pod školním vánočním stromečkem.

Mgr. Jana Benešová

Celostátní soutěž – obor dětská myslivecká poezie

Dětská fantazie a tvořivost jsou bezmezné, a proto jsem v rámci XVII. ročníku soutěže „Mé toulky za zvěří“ při Českomoravské myslivecké jednotě v Praze zaslala do oboru dětská myslivecká poezie vlastní tvorbu – báseň Lenky Počarovské (žákyně 5.B třídy ZŠ Miroslav).IMG_4403

Soutěžící odevzdávají 1 vlastní báseň, pojednávající o zážitcích při poznávání zvěře, v maximální délce 12 veršů. Soutěží se ve dvou kategoriích: 1. Děti do 10 let a 2. Děti 11 - 15 let. Odborná porota vyhodnocuje a oceňuje vždy prvních deset míst z každé kategorie, výsledková listina do desátého místa z obou kategorií soutěže je umístěna na webových stránkách ČMMJ. Autorům vítězných prací do třetího místa budou ceny předány na Mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada v neděli 23. června 2019.

Lenka Počarovská z Miroslavi soutěžila v 1. kategorii a získala krásné 8. místo.

Gratulujeme!

Mgr. Jana Benešová

Opět velký úspěch páťáků v matematické soutěži, tentokrát Pythagoriada 2019 – okresní kolo

Po velkém úspěchu páťáků v matematické soutěži Klokan (kategorie Klokánek), kde Lenka Počarovská získala 1. místo v okresním i celostátním kole s plným počtem bodů, se v úterý 28.5. 2019 ve Znojmě konalo okresní kolo matematické soutěže  Pythagoriada (pro 5. – 8. ročník). Z naší školy se po výsledcích školního kola dostalo do kola okresního celkem 8 žáků a z toho 7 žáků z pátého ročníku! Nakonec, kvůli nemoci odjelo do Znojma 6 páťáků. Maximální počet získaných bodů v soutěži je 15 a úspěšný řešitel musí získat nejméně 10 bodů.

A tady jsou výsledky: 5. ročník

1. místo Lenka Počarovská (13 bodů) 5.B

2. místo Jakub Uher (12 bodů) 5.B

4. místo Eva Obstová (10 bodů) 5.B

Dále se výborně umístili:  na 5. místě – Vojtěch Kopeček 5.A a Natálie Pavlů 5.B (oba 9 bodů) a na 6. místě Nikola Vlčková 5.B (8 bodů).

Gratulujeme!!!

A těší nás, že miroslavská škola letos září na předních místech nejen v okresních matematických soutěžích, ale i na přijímacích zkouškách na obě znojemská osmiletá gymnázia.

Mgr. Jana Benešová (tř. uč. 5.B)

Čtvrťáci na exkurzi v Modré u Velehradu

Modrá u Velehradu2018(46)Názornost ve výuce hraje ve vzdělávání významnou roli, přispívá k lepšímu pochopení a naučení učiva. Čtvrťáci se tak v rámci vlastivědného učiva vydali poslední květnový den roku 2018 prozkoumat dávný svět Slovanů. Archeoskanzen Modrá u Velehradu je zavedl do dob věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Děti na vlastní oči viděly, jak dávní Slované žili, jaká stavěli obydlí, jaká provozovali řemesla a s čím obchodovali a platili. Měly možnost ochutnat i něco málo ze staroslovanské kuchyně, vyzkoušet si dobové zbraně a výuku v budově školy, kde se žáci-kněží nejen učili, ale kde také bydleli.

Celodenní exkurze obsahovala i přírodovědnou část. Děti navštívily blízkou expozici Živá voda, zaměřenou na život v rybníce a kolem něj. Prohlédly si rostliny, vycpaná i živá zvířata uvnitř i vně areálu. Největším zážitkem však bylo „ponoření“ se pod hladinu rybníka, respektive skleněný tunel se sladkovodními rybami proplouvajícími nad hlavami dětí. Kapři a jeseteři byli opravdu výstavní. V slunečném a téměř tropickém dni přišlo vhod koupáním v rybníce, což pro některé děti byla také obrovská  atrakce. V Modré u Velehradu bylo prostě krásně, zkuste tyto expozice navštívit i vy.

Mgr. Jana Benešová (třídní učitelka)

A jak vše vnímali sami žáci? Exkurze očima dětí:

Modrá

Dnes jsme navštívili Modrou u Velehradu. Po zhruba dvouhodinové cestě autobusem jsme dorazili na místo. Nejdříve jsme šli do archeoskanzenu. Zde šlo vidět spoustu zajímavých věcí, například jsem zjistil, že písmu hlaholice, které vymysleli Cyril a Metoděj, by se mělo správně říkat glagolice, jelikož v hlaholici není h. Potom následoval přesun do expozice Živá voda. Zde bylo k vidění také hodně zajímavých věcí, jako příklad uvedu Vyzu velkou – až osmi metrovou rybu. Potom už následovalo jen koupání v rybníce. Na tyto zážitky nikdy nezapomenu a zde už končím.

Robin Lipovský (žák 4.B)

Archeoskanzen Modrá

Co to vlastně je? Je to postavená vesnička, ve které to má vypadat jako v 9. století. Teď k výletu. První jsme prošli bránou s opevněním (Christinovým valem) a poté jsme se přesunuli ke studni, ze které Slované získávali spíše užitkovou vodu. Pan průvodce nám trochu povyprávěl o historii a potom nám dal rozprch. Já šla jako první do nadzemního domu se srubovou konstrukcí¸ poté jsem šla do nadzemního domu s hrázděnou konstrukcí, neboli hliněnými cihlami a kůly. Když jsem si to prohlédla, podívala jsem se do zemnice s přístavkem. Společně jsme se pak přesunuli do školy, kde nám dával průvodce různé otázky a v pekárně jsme ochutnali kousek pečiva. V hrnčírně nám pán ukázal, jak se dělal hrníček z hlíny. Na střelnici jsme si vystřelili pár šípů z luku a pak už jsme si šli koupit suvenýry a nějaké jídlo k obědu. Tímto končím vyprávění o archeoskanzenu Modrá a doufám, že se Vám líbilo.

Lenka Počarovská (žákyně 4.B)

Školní kolo recitační soutěže 2018

imageV pátek 16. února 2018 se na 1. stupni základní školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 21 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu, vybrat nejlepší recitátorku či recitátora jednotlivých ročníků.

A to jsou oni:

1. ročník

1. místo      Eva Kadlecová  (1.A)

2. místo       Eliška Křečková  (1.A)

3. místo       Tobiáš Jakub Sedláček  (1.B)

2. ročník

1. místo     Kristýna Novotná  (2.B)

2. místo     Lenka Benešová  (2.A)

3. místo     Anna Kristýna Němcová  (2.B)

3. ročník

1. místo   Eliška Dostálová  (3.A)

2. místo   Ingrid Bortlová  (3.A)

3. místo   Tereza Vlčková  (3.B)

4.ročník

1. místo   Madlen Krulová  (4.A)

2. místo   Robin Lipovský  (4.B)

3. místo   Lenka Počarovská  (4.B)

5. ročník

1. místo   Vojtěch Bartoněk  (5.A)

2. místo   Eliška Karlová  (5.A)

3. místo   Klára Rybarová  (5.B)

Gratulujeme!

Mgr. Jana Benešová

Plavání

Plavání_3.ročník (28)Obě třídy čtvrtého ročníku právě dokončily výuku plavání v rozsahu 40 hodin, která se uskutečnila během 3. a 4. ročníku. Děti absolvovaly kurz v městských lázních ve Znojmě pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Plavání si všichni moc užili a v jejich plaveckém stylu byl vidět za ty měsíce opravdový pokrok, proto si zasloužili i mokré vysvědčení s jedničkami. Během výuky žáci absolvovali také malý kurz záchrany tonoucího a soutěž o nejrychlejšího plavce a plavkyni ročníku ve volném stylu. Mezi nejrychlejší plavce patřili Naďa Benešová a Jan Jaroš.

Mgr. Jana Benešová

Vůně Vánoc v Doškové chalupě

IMG_2645V úterý 12.12. navštívily oba čtvrté ročníky Doškovou chalupu v nedalekých Petrovicích. Přivítala nás paní starostka Irena Závišková v kostýmu venkovské ženy minulého století a pozvala nás dovnitř. Po krátkém úvodním slově o historii chalupy, o doškách, o zimě  a zvycích, které dříve lidé na venkově v době adventu i Vánoc dodržovali, byly pro děti připraveny čtyři dílničky přímo v prostorách doškové chalupy.  Přišli za námi ještě „dvě tetičky“ a „strýc“, kteří s námi louskali oříšky, psali pohlednice husím brkem namáčeným v kalamáři, vyráběli vytlačované perníky a krájeli jablíčka na křížaly. Nakonec nás pohostili vánočkou s hrnečkem čaje. Čistotu domácnosti přišla zkontrolovat Lucie, a protože byla chalupa před Vánoci vzorně uklizena, každý byl Lucií pomoučen. Petrovická došková chalupa je ukázkou dříve běžného obydlí domkařů a jednou z mála dochovaných památek lidové architektury na Znojemsku. Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. Stáří domu se odhaduje na 160 let. Hliněná chalupa se střechou ze žitné slámy je památkově chráněna od konce 60. let 20. století.  Dnes je v majetku obce, která se o ni řádně stará a pro veřejnost i školy pořádá krásné programy. Nádherně jsme se vánočně naladili a moc se nám tam líbilo. Děkujeme.

Mgr. Jana Benešová

Exkurze 4. ročníku do Anthroposu

Anthropos (3)Žáci a žákyně obou tříd 4.A a 4.B v měsíci září navštívili  brněnský  Anthropos. Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo soustředit nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin.  Před deseti lety bylo muzeum modernizováno a podstatně rozšířeno. Dnes je to moderní muzeum pravěku, přináší i interaktivní prezentace díky audiovizuální technice a je obohaceno řadou rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů, neandrtálců i jejich fascinující schopnost přežít v tehdejších drsných podmínkách Evropy. Navštívili jsme všechny expozice, včetně výstavy obrazů Zdeňka Buriana. Moc jsme si muzeum užili, viz foto:).

Mgr. Jana Benešová

 

DIVMIŠ – divadelní festival v Miroslavi

Krásný dárek k začínajícímu létu nám připravilo SVČ a město Miroslav, kteří uspořádali v Miroslavi divadelní festival s názvem DIVMIŠ. Žáci 1. stupně tak ve středu 21. června navštívili v kulturním domě zdarma představení s názvem „Loutkohraní“, které zahrály dvě úžasné herečky Kateřina Rakovčíková (z divadla Paravánek) a Marcela Renátová ( Brněnské písničkové tetiny). Představily nám poutavou formou všechny druhy loutek, zapojily do představení i naše žáky a všem se nám jejich vystoupení s písničkami moc líbilo.

Děkujeme!

Foto z představení brzy!                                                                             Mgr. Jana Benešová

Zlatá srnčí trofej 2017

Během víkendu 19. – 20. května se v krásném prostředí Národního parku Podyjí v obci Čížov opět po roce uskutečnilo okresní kolo přírodovědné soutěže mladých přátel myslivosti a ochrany přírody s názvem Zlatá srnčí trofej. Soutěže se zúčastnilo 54 dětí ze Znojemska a Základní školu Miroslav reprezentovalo 7 žáků a žákyň ve třech kategoriích. Většina žáků navštěvuje Myslivecký kroužek při SVČ Miroslav, kde se celoročně nZaltá srnčí trofej 2017a tuto soutěž připravují a letos si vedly opravdu výborně. Soutěž probíhá dva dny. V pátek odpoledne soutěžící čekala praktická zkouška, tvořená stezkou národním parkem a poznávačkou bylin, stromů, pobytových stop zvěře, zbraní, loveckých psů a trofejí. Po náročné stezce přišel vhod večerní táborák a po setmění stezka odvahy. V sobotu dopoledne děti vyplnily znalostní testy a po testech je přišli navštívit kynologové s loveckými psy a sokolník se svými dravci. Po obědě a trubačském „Halali“ všichni nastoupili k vyhlášení výsledků.

Umístění našich žáků:

Kategorie A (3. – 5. ročník ZŠ) :

1. místo  Natálie Pavlů   (3.B), 4. místo Naďa Benešová (3.A) a na 8. místě se umístila Markéta Janderová (4.A).

Kategorie B (6. – 9. třídy ZŠ):

1. místo Jana Tesařová (8.C)  a výborně se umístil i Jakub Březina (7.A).

V nejmladší kategorii tzv. Pozorovatelů (MŠ, 1.-2. ročník ZŠ) úspěšně soutěžili Jáchym Pelán (2.B) a  Lenka Benešová (1.A).

Ti nejlepší ze Znojemska postupují do národního finále, které se letos koná v jihočeské Horní Plané o letních prázdninách formou 14denního tábora. Z našich žáků postoupili do finále: Natálie Pavlů, Naďa Benešová, Jana Tesařová a Jakub Březina.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve finále!

                                                                                                    Mgr. Jana Benešová

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 31. ledna 2017 se na 1. stupni základní školy nejen vydávalo pololetní vysvědčení, ale konalo se i školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 26 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu, vybrat nejlepší recitátorku či recitátora jednotlivých ročníků, a že bylo z koho vybírat.

A to jsou vítězové:

1. ročník – Tomáš Sýkora (1.B)

2. ročník – Tomáš Dvořák (2.A)

3. ročník – Madlen Krulová (3.A)

4. ročník – Vojtěch Bartoněk (4.A)

5. ročník – Natálie Jelínková (5.A)

Gratulujeme!!!                                                          Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. Jana Benešová

 

 

Louka plná dětí

Ve čtvrtek 26.5.2016 se uskutečnila sportovní akce Louka plná dětí – na Městské plovárně ve Znojmě, které se zúčastnilo 600 dětí  ze Znojma a dalších škol znojemského okresu. Za naši školu si několik sportů Louka _druhácivyzkoušeli žáci druhých tříd. Děti přivítali místostarostové města Znojma Mgr. Jan Grois a Mgr. Jan Blaha. Po ukázce gymnastů a gymnastek KSG Znojmo se mladí začínající  sportovci začali seznamovat s 15 stanovišťmi, která pro ně byla připravena. Prezentovaly se tyto sporty: fotbal, hokej, florbal, košíková, atletika, plavání, americký fotbal, volejbal, gymnastika, taekwon-do, aerobic, tenis, národní házená, cyklistika, kanoistika. Sportovní dopoledne vyvrcholilo plaveckou štafetou mezi přihlášenými školami, kde ale nešlo o výsledek. Po ukončení akce byli všichni žáci odměněni medailemi. Tuto krásnou akci zorganizovala Česká unie sportu, dále přispěli Jihomoravský kraj a město Znojmo.

Děkujeme.

třídní učitelky Mgr. J. Benešová a Mgr. Irena Náhlíková

 

Zlatá srnčí trofej 2016

Během víkendu 20. – 21. května se v krásném prostředí Národního parku Podyjí v obci Čížov uskutečnilo okresní kolo přírodovědné soutěže mladých přátel myslivosti a ochrany přírody s názvem Zlatá srnčí trofej. Naši školu reprezentovalo 5 žáků a žákyň ve dvou kategoriích. DSC05861
V pátek odpoledne děti absolvovaly poměrně dlouhou stezku národním parkem, kde musely poznat přibližně sto bylin a stromů, dále pobytové stopy zvěře. Po náročné stezce přišel vhod večerní táborák. V sobotu dopoledne děti vyplnily znalostní testy a po testech je přišli navštívit kynologové se svými loveckými psy. Po obědě a trubačském „Halali“ jsme nastoupili k vyhlášení výsledků.

V nejmladší kategorii tzv. Pozorovatelů (MŠ, 1.-2. ročník ZŠ) se naši žáci umístili následovně: 3. místo – Natálie Pavlů (2.B), 4. místo – Naďa Benešová (2.A), 8. místo – Jáchym Pelán (1.B).

V kategorii 6. – 9. tříd ZŠ:                                                                                                                                                   se umístil na 5. místě – Jakub Březina (6.A) a  na úžasném 1. místě – Jana Tesařová (7.C), která zároveň postupuje do národního finále, které se uskuteční v červenci v Bílé (okres Frýdek-Místek). Gratulujeme a přejeme hodně sil a štěstí ve finále!IMG_0464
DSC05864

Děti na soutěž doprovodila Mgr. Jana Benešová.

 

Můj první gól

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se obě první třídy naší základní školy zúčastnily sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti v Moravském Krumlově. Celou akci pro nás a pro prvňáčky z Mor. Krumlova připravila FAČR ve spolupráci s místním fotbalovým klubem – www.mujprvnigol.czmuj gol. A jak už název akce sám napovídá, byla zaměřena na hledání fotbalových talentů, ale nejen to, chtěla děti motivovat, aby se věnovaly sportu. Hned úvodem nás přivítal starosta Mor. Krumlova Mgr. T. Třetina, rozdal dětem náramky a trička s logem Můj první gól a nadále se dětem aktivně věnoval. Děti se opravdu nenudily, byly rozděleni po deseti do družstev a střídaly se po 10 minutách na devíti stanovištích. Střílely na branku, zahráli si fotbal na čtyři branky, štafetu, různé honičky, učily se techniku kopu do míče atd. Zkrátka, i když nám počasí moc nepřálo, bylo zataženo a chladno, my jsme se hned zahřáli a měli dobrou náladu. Po vyčerpávajícím sportování nám připravili organizátoři akce moc dobré:) občerstvení. Mockrát všem organizátorům za příjemné sportovní dopoledne děkujeme.

tř. učitelky 1. A  ( Mgr. I. Náhlíková ) a 1.B ( Mgr. J. Benešová )

Mgr. Jana Benešová

Prvňáčci hráli divadlo

Během krásného čtvrtečního odpoledne 14. května se ve třídě 1. B sešli rodiče, prarodiče a sourozenci žáků a žákyň 1. B třídy, aby zhlédli představení, které si pro ně žáci, pod vedením třídní učitelky, připravili. Svojí návštěvou nás moc potěšil i pan ředitel školy Mgr. Jaroslav Máca, který přijal pozvání a zhlédl, co se děti během prvního školního roku dokázaly naučit.  Po úvodní recitaci básní a zpěvu písně maminkám k svátku, žáčci zahráli pro všechny přítomné pohádku O Budulínkovi. V pohádce se kromě hlavních postav – Budulínka, lišky s liščaty, babičky a dědečka žáčci představili i v trochu nimageetradičních rolích slepičky, pejska a několika vypravěčů. Představení se dětem moc povedlo. Předvedly, že se umí vyrovnat s trémou, dokáží se naučit, přednést a také zahrát několik souvislých vět a hlavně je vše kolem představení bavilo a moc se těšily, až se předvedou:). Myslím si, že jsme viděli i herecké talenty. Za svou píli při učení rolí a za úžasné výkony si děti nakonec zasloužily i sladkou odměnu, kterou jim připravila paní učitelka a jedna z maminek, paní Lorencová, které moc děkujeme.

tř. uč. Mgr. Jana Benešová