Změna souhlasu k inkasu stravného ze sporožirových účtů

Informace pro rodiče, kteří hradí stravné ze   SPOROŽIROVÉHO ÚČTU

Sdělujeme Vám tímto, že do 1.9.2018 je nutné provést změnu souhlasu k inkasu stravného ze sporožirového účtu (poslední platbu si strháváme 20.8.2018 zálohu na září). Důvodem je postupné zrušení některých služeb ČS. Mezi rušené služby patří i sběrné účty. Je nutné provést následující operace:

  • Zrušit souhlas k inkasu pro účet 0100119711 kód banky 0800.
  • Dát souhlas k inkasu pro účet 23637741 kód banky 0100.
  • Vytištěný nový souhlas k inkasu předat v kanceláři ŠJ nebo emailem: krulovam@zsmiroslav.cz  nejpozději do 20.9.2018. V případě, že nebude změna provedena a platba za stravu uskutečněna, nebude poskytnuta strava.