Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Miroslav pro šk. rok 2017- 18

 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 14:00 do 17:00 hod. v budově 1.stupně ZŠ Miroslav.

Rodiče u zápisu předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Mgr.  Jaroslav Máca, ředitel školy