Úřední dny v době hlavních prázdnin červenec a srpen 2019

Od 10. 7. do 21. 8. vždy ve středu od 9,00 do 12,00 hodin.

Ve dnech 27. 8. – 31. 8. od 9,00 do 13,00 hodin