Úřední dny v době hlavních prázdnin červenec a srpen 2018

Od 11. 7. do 22. 8. vždy ve středu od 9,00 do 12,00 hodin.

Ve dnech 29. 8. – 31. 8. od 9,00 do 13,00 hodin