Třídní schůzky

se konají ve čtvrtek 19.4.2017

I. stupeň  a  9.A od 16.30 hodin

II. stupeň od 17.00 hodin