NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10.9. platí nařízení nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení (budovy školy, školní jídelna, školní družina).
Opatření se netýká výuky ve třídách.
S pozdravem
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy