KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE

se konají ve čtvrtek 17.10.2019 od 16.00 do 17.00 hodin.