Konzultační hodiny pro rodiče

 se konají ve čtvrtek 16. května od 16.00 do 17.00 hodin.