Konzultační hodiny pro rodiče

se konají ve čtvrtek 14.3.2019 od 16.00 do 17.00 hodin.