KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE

 se konají ve čtvrtek 15.3. od 16.00 do 17.00 hodin.